Propozycje do rozpatrzenia przez Kongres ICCF 2015

Szanowni Państwo,

W ramach poparcia naszego Prezydenta dla zwiększenia przejrzystości oraz celem zwiększenia zaangażowania federacji narodowych, Biuro Wykonawcze (Executive Board) udostępniło delegatom oraz zawodnikom możliwość wglądu we wszystkie przedłożone propozycje.  Proszę przejrzeć przedstawione do tej pory propozycje na stronie organizatora kongresu.

Jeśli macie jakieś uwagi lub opinie dotyczące propozycji, zachęcamy do kierowania ich do delegata (przedstawiciela federacji narodowej), aby miał odpowiedni stosunek oraz pogląd, gdy przyjdzie czas na głosowanie podczas kongresu.

 

Z poważaniem,

Michael Millstone, ICCF General Secretary

 

Comments are closed.