Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK* NF** DE**
1 TT T1 Gioco Piano, C54 (poczta) 2019-01-12 2019-01-15 2019-02-01
2 Indywidualne Mistrzostwa Polski 2019 2019-01-15 2019-02-15
3 3 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/66MPq 2019-01-15 2019-02-15
4 Mistrzostwa Świata 2019 – eliminacje 2019-01-31 2019-02-06 2019-03-20
5 WSTT T2 French, Teisha Gambit, C02 2019-02-12 2019-02-15 2019-03-01
6 Mistrzostwa Europy 2019 – turniej kandydacki 2019-02-15 2019-02-20 2019-03-20
7 Mecz międzypaństwowy Polska-Kuba 2019-01-31 2019 mar
8 8 Puchar Świata w szachach 960 2019-02-25 2019-02-28 2019-03-15
9 6 Puchar Słowiański-drużynowy za zaproszeniami 2019-01-20 2019-03-15
10 Mecz międzypaństwowy Polska-Niemcy (planowany) 2019-06-01
11 Liga Mistrzów – 8 edycja (drużynowy) (planowany) 2019 Q3

Legenda:

* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

** Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„)

Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Przepisy ICCF

Na Kongresie ICCF w Albenie 2017 przyjęto „Przepisy ICCF” jako jeden dokument stanowiący połączenie 8 dokumentów ICCF.

Poszczególne rozdziały „Przepisów ICCF” są zatytułowane następująco:

 • (1) Overview of the ICCF
 • (2) For Players
 • (3) Directing events:  Instructions for TDs
 • (4) Organizing ICCF events:  Instructions for TOs
 • (5) Instructions for Team Captains
 • (6) Instructions for ICCF Adjudicators
 • (7) The Tournament Director Committee (TDC)
 • (8) Appendix 1: Working Rules of the Ratings System
 • (9) Appendix 2: International Correspondence Chess Title Regulations

Chodzi o to, aby każdy użytkownik mógł jak najłatwiej znaleźć odpowiedni dla siebie rozdział bez względu na to czy to jest zawodnik, sędzia (TD), organizator (TO), kapitan drużyny (TC), osoba oceniająca partię czy też członek Komisji Sędziowskiej ICCF (TDC).

Spis treści może być pomocny w znalezieniu konkretnego szczegółu w dowolnym rozdziale. Dokument można również przeszukiwać w zwykły sposób lub według słów kluczowych.

Nie przewiduje się tłumaczenia całego dokumentu na język polski.

Zmiany od 2019

Na Kongresie ICCF 2018 w Walii podjęto wiele istotnych decyzji a obecnie zaktualizowano obowiązujące dokumenty ICCF, w tym „Przepisy ICCF”.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją poprzedniego kongresu ICCF w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne. Planuje się przetłumaczyć je na język polski. Nastąpi to w miarę możliwości czasowych.

W turniejach krajowych obowiązują niżej przedstawione przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF. Będą one systematycznie aktualizowane wraz z zachodzącymi zmianami zatwierdzanymi przez ICCF.

Przepisy te są oparte na nowych „Przepisach ICCF” ujętych głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 38-51). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami.

Krótkie podsumowanie zmian jakie zaszły w rozdziale 2:

 • (7) §2.2: Zgodnie z decyzją poprzedniego Kongresu ICCF 2017 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne (ale w dalszym ciągu w dużej mierze bazujące na zasadach gry FIDE). [2018-044]
 • (8) §2.4: W turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty zmieniono domyślne tempo gry z 30 dni na 10 posunięć na tempo gry 40 dni na 10 posunięć. [2018-035]
 • (9) §2.4.4: Jeśli zawodnik przekroczył czas 10-krotnie lub więcej (we wszystkich turniejach na serwerze) w ciągu 90 kolejnych dni to nie będzie mógł zarejestrować się do żadnego nowego turnieju aż do momentu, w którym upłynie 90 kolejnych dni bez żadnego przekroczenia czasu. [2018-010]
 • (10) §2.5.5, §3.16.3, & §3.16.5: Sędziowie mogą zarejestrować urlop dla zawodnika, gdy ten nie może uczynić tego samodzielnie. [2018-003]

Errata do Przepisów ICCF 2018:

 • (2) W paragrafie §2.15. dodano punkt 5 przypadkowo pominięty w ubiegłym roku: “5. Uzyskanie porady od innej osoby w sprawie toczącej się partii: Oczekuje się, że zawodnicy decydują o swoich posunięciach samodzielnie. Niedopuszczalne jest, aby posunięcia wykonywał ktoś inny (na przykład niedopuszczalne jest rozgrywanie „partii lustrzanej” [wykonywanie lustrzanych posunięć przeciwnika]).”

Wyjaśnienia do Przepisów ICCF 2018:

 • (4) W paragrafie §2.4. dodano nowy punkt 5 (skopiowano z Przepisów ICCF, §3.17.2): “5.Każdy zawodnik, który przegrywa 50% lub więcej swoich partii poprzez przekroczenie czasu w jakimkolwiek turnieju jest narażony na wysokie ryzyko wyrzucenia z turnieju. Zostanie to zarejestrowane jako nieuzasadnione wycofanie a zawodnik ukarany przegraną we wszystkich trwających partiach (we wszystkich turniejach ICCF) oraz roczną dyskwalifikacją.”
 • (5) W paragrafie §2.6.2 dodano następujące wyjaśnienia w nawiasach: „(Zawodnik może wskazać zamiar wykorzystania więcej niż 40 dni na posunięcie w dowolnym momencie przed upływem tego okresu. Gdy tak zostanie wskazane, ilość czasu namysłu na to posunięcie jest całkowitą ilością dostępną dla zawodnika.)”
 • (6) W paragrafie §2.13.2 dodano następujące wyjaśnienia z rozdziałów dla sędziego I dla osoby oceniającej niezakończone partie (odpowiednio §3 oraz §6): “Niezłożenie analizy wspierającej wniosek [o wygraną lub remis] (przez zawodnika, który nie został wycofany z turnieju) spowoduje (a) automatyczne żądanie remisu zamiast wygranej oraz (b) utratę prawa do odwołania.”
 • (7) W paragrafie §2.15 dodano (w polskiej wersji dodano już wcześniej) następujące wyjaśnienia jako ostatnie zdanie “Ogólne zasady, wytyczne oraz procedury, w tym potencjalne kary, znajdują się w §1.7. (Code of conduct, General principles & Disciplinary procedures and penalties) [, §3.15. (Handling Code of Conduct violations) oraz §3.23. (Warnings and penalties: when and how to give them)]”

=============

Przepisy gry (rozdział 2) – w języku polskim (obowiązujące od 2019-01-01):

W dniu dzisiejszym (2019-01-17) zakończono tłumaczenie rozdziału 2 i wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

NrNazwaDataUwagi
3Przepisy gry2019-01-01Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

=============

Serwer ICCF – obsługa w dniu 2019-01-16

W dniu 2019-01-16 (środa) od godz.23.00 (GMT) [24.00 czasu polskiego] będzie krótka przerwa w dostępie do serwera ICCF. Ma to na celu umożliwienie dostawcy usług hostingowych przeprowadzenia podstawowych czynności konserwacyjnych na serwerze.

Dlatego proszę zaplanować wykonanie swoich posunięć wcześniej!

Wręczenie wyróżnień w Warszawie

Ryszard Kowalczyk – 59. Mistrz Polski

Ostatnia partia 59 Mistrzostw Polski zakończyła się w dniu 2017-10-01 wobec tego wyróżnienia za MP miały być wręczone na zebraniu KSzK w 2018 roku, ale zostało ono odwołane.

W dniu dzisiejszym 2019-01-12 w Warszawie kol. Ryszard Kowalczyk (85 lat) wraz z żoną i dwoma synami przyjął mnie u siebie w domu. Bardzo się ucieszył z mojej wizyty. Wręczyłem mu osobiście puchar oraz złoty medal za mistrzostwo Polski w szachach korespondencyjnych. Spotkanie było okazją do wspomnień oraz wspólnej wymiany doświadczeń. Obok zdjęcie ze spotkania.

Finał 59 Mistrzostw Polski, rozgrywany na serwerze ICCF w latach 2016-2017, był bardzo zacięty. Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski zdobył kolega Ryszard Kowalczyk z wynikiem – 8,5pkt/14 (61%) (zw=4 SB=57,75), który tylko lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził IM Mariusza Brońka – 8,5pkt/14 (61%) (zw=3 SB=56,50) oraz IM Arkadiusza Złotkowskiego 8,5pkt/14 (61%) (zw=3 SB=56,25). Więcej szczegółów we wcześniejszym wpisie o zakończonych 59 Mistrzostwach Polski.

Należy nadmienić, że Ryszard Kowalczyk już 59 lat temu (!) uczestniczył w finale 4 MP (1961-1964), gdzie zajął 11 miejsce na 19 zawodników.

Szachowe kamienie mongolskiego króla …

sprzed ponad 3 000 lat … gdzieś w zachodniej Mongolii, w dolinie rzeki Tuin, za Erdenetsog 🙂

Podróżnicy Andrzej Walczak wraz z Teresą u celu 😉

6 Puchar Słowiański – zgłoszenia do 2019-01-20

Puchar Słowiański wystartował po raz pierwszy w 1999 roku (inicjatorem, duchowym ojcem tego turnieju oraz organizatorem 1-szej edycji był nieodżałowanej pamięci Witek Bielecki), jako propagandowy turniej drużynowy państw słowiańskich na 6 szachownicach.

Pierwszą edycję zorganizowała Polska (1999-09-01 do 2005-06-30), drugą Słowacja (2005-02-01 do 2008-06-30), trzecią Słowenia (2008-12-15 do 2012-08-22), czwartą Czechy (2013-02-01 do 2015-04-30), a 5 Rosja (2017-05-15 do ?). Szczegółowe wyniki wszystkich wcześniejszych edycji można znaleźć w moim opracowaniu na stronie „Puchar Słowiański – historia„.

Organizatorem turnieju jest Rosja jako zwycięzca 5 edycji. Zaproszenie do turnieju otrzymało 10 krajów: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rosja (2 drużyny), Serbia, Słowacja, Słowenia oraz Ukraina. Wobec tego, że Serbia ma tylko 7 aktywnych zawodników organizator zezwala na połączoną drużynę (Serbia, Bośnia i Hercegowina) pod nazwą Centralne Bałkany, jak w edycji 5. Co ciekawsze to Centralne Bałkany (2318) wystawiły w 5 edycji 5 drużynę pod względem rankingu, czyli silniejszą nawet od Polski (2310)! Zatem w turnieju będzie uczestniczyło prawdopodobnie 11 drużyn na 6 szachownicach. 

Po wstępnych konsultacjach potwierdziłem wolę uczestniczenia Polski w tym turnieju i rozpocząłem formowanie drużyny. Wpisowe za drużynę (30EUR) opłaci KSzK, zatem zaproszeni zawodnicy do drużyny nie muszą płacić wpisowego.

Start turnieju przewidziano na 2019-03-15. Obowiązują przepisy ICCF. Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF, tempo gry 50 dni na 10 posunięć (dublowanie czasu po 20 dniu namysłu nad jednym posunięciem) i podlega ocenie rankingowej. Są duże szanse, że normy na tytuły ICCF, w tym arcymistrzowskie, będą możliwe do uzyskania.

Wstępne wymagania rankingowe na poszczególnych szachownicach są następujące:

szelo
12400+
22400+
32300+
42300+
52200+
62200+

Poniżej zestawienie kategorii poszczególnych szachownic we wcześniejszycvh edycjach Pucharu Słowiańskiego. Jest nadzieja, że 6 edycja będzie równie silna.

sz1ed2ed3ed4ed5ed6ed**
19118867+
2597756+
3476644+
4456533+
5435312+
62331L1+

** Kategoria oczekiwana

===

Zgłoszenia do reprezentacji Polski należy nadsyłać  do delegata na ten sam adres co zawsze do dnia 2019-01-20. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

W.Bezrukow uwiecznił GM J.Oskulskiego na obrazie

Wiktor Bezrukow (pseudonim Piotra Łagucika*) uwiecznił GM Jacka Oskulskiego na obrazie. Szachy są częstym motywem u tego artysty.

*Piotr Łagucik – urodzony w 1972 roku, mieszka i tworzy w Białymstoku. W 1992 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im Artura Grottgera w Supraślu, następnie studiował w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej „Scholae Posnaniensis” w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem figuratywnym. Artysta efektownie łączący współczesne trendy z tradycyjnym malarstwem postimpresjonistycznym i z elementami sztuki art nouveau. Maluje także pod pseudonimem Wiktor Bezrukow. Jego prace zdobią prywatne kolekcje w wielu krajach Europy i Świata.

W pracach artysty z łatwością odnajdziemy nawiązania do klasyków okresu impresjonizmu, postimpresjonizmu, do twórczości M. Chagalla czy A. Modiglianiego. Dopatrzymy się także wpływów kultury bizantyjskiej –  rezygnacka z dominującej w malarstwie zachodnioeuropejskim perspektywy „renesansowej”, na rzecz uproszczonych kompozycji jednoplanowych, lub stosowanie charakterystycznej sztuce pisania ikon – perspektywy odwróconej. Artysta tworzy obrazy pełne optymizmu, wdzięku i dekoracyjności, kolorowe, pogodne i radosne. Jego prace znakomicie znajdują się zarówno w klasycznie, jak i nowocześnie urządzanych wnętrzach.

5 Puchar Słowiański – walka o medale rostrzygnięta

Puchar Słowiański wystartował po raz pierwszy w 1999 roku, jako propagandowy turniej drużynowy państw słowiańskich na 6 szachownicach. Pierwszą edycję zorganizowała Polska (1999-09-01 do 2005-06-30), drugą Słowacja (2005-02-01 do 2008-06-30), trzecią Słowenia (2008-12-15 do 2012-08-22), a czwartą Czechy (2013-02-01 do 2015-04-30). Organizatorem 5 edycji jest Rosja (2017-05-15 do ?).

Szczegółowe wyniki wszystkich wcześniejszych edycji można znaleźć w moim opracowaniu na stronie „Puchar Słowiański – historia„.

5 edycja Pucharu Słowiańskiego, która rozpoczęła się 2017-05-15, została praktycznie rozstrzygnięta. Pozostało jeszcze 7 partii, ale nie mają one już wpływu na czołowe lokaty i medale. Oto medaliści (w nawiasach ranking średni drużyny):

 1. Rosja 1 (2320) – 35,0/60
 2. Chorwacja (2282) – 34,0/60
 3. Białoruś (2303) – 33,0/60

Polska (Rśr=2310) uplasowała się tuż za podium, na 4 miejscu. Trzeba przyznać, że poprawiliśmy swoje notowania w stosunku do poprzednich słabych występów. W 1 edycji zajęliśmy najwyższe jak do tej pory 3 miejsce zdobywając brązowy medal.

Rosja po raz kolejny została zwycięzcą i niewykluczone, że podejmie się organizacji 6 edycji, której datę startu zaplanowano na 2019-03-15.

Poniżej przedstawione są wyniki reprezentacji Polski. Kapitanem drużyny byłem osobiście. 

Poland

Slav Cup 5 Kat SIM IM CCM CCE Tyt Zawodnik R Wynik
b1 6 6,5       IM Broniek, Mariusz 2428 5,0/10
b2 5 7,0 6,0     IM Mirkowski, Piotr 2416 5,5/10
b3 4 7,0 6,5 5,0 3,5 CCE Sanner, Zdzisław 2301 4,5/10
b4 3         SIM Baranowski, Tadeusz 2293 5,5/10
b5 1         SIM Lubas, Józef 2212 5,5/10
b6 L   7,0 5,5 4,5 LGM Jamka-Pietroń, Barbara 2211 6,0/10
TC           IA Wojnar, Mariusz    

Dziękuję wszystkim reprezentantom za wysiłek i godne reprezentowanie Polski.

===

Najważniejsze zmiany w Przepisach ICCF obowiązujących od 2019-01-01


Co roku, 1 stycznia, dokumenty ICCF są aktualizowane, aby uwzględnić zmiany dokonane przez kongres ICCF. W tym roku nie jest inaczej. We wpisie z dnia 2018-12-22 przedstawiono wszystkie przepisy ICCF obowiązujące od 2019-01-01.

Dennis Doren (ICCF Rules Commissioner) nadesłał zestawienie zmian w „Przepisach ICCF„, które weszły w życie z 2019 rokiem. Przedstawiono je poniżej. Ta lista jest również umieszczona na samym początku „Przepisów ICCF” z 1 stycznia 2019.

Więcej szczegółów dotyczących każdej ze zmian można znaleźć w:

 • (b) propozycji kongresowej, która doprowadziła do zmiany przepisu, która jest cytowana z każdym wpisem na liście poniżej, w formie 2018 – ###.

Najbardziej istotne zmiany dla zawodników to:

 • (a) nowa struktura turniejów o normy ICCF, w tym nowe turnieje (patrz punkt 3 poniżej) oraz
 • (b) zmiany przepisów odnoszące się do przekroczenia czasu (ETL ) (patrz wpisy # 9, # 11 , & # 12 poniżej).

Krótkie podsumowanie zmian w przepisach od stycznia 2019

 • (1) §1.2.1.1, §1.2.1.2, & §1.2.1.3.: Puchar Świata w szachy 960 nie daje już awansu do Mistrzostw Świata. [2018-032]
 • (2) §1.2.3.: Częstotliwość Pucharu Świata zmieniła się z co 2 na co 4 lata, począwszy od roku 2020. [2018-045]
 • (3) §1.2.4: Poprzednie turnieje o normy IM oraz GM zostały zastąpione nowymi turniejami o normy ICCF: 2xCCE, 2xCCM, 2xIM, 2xSIM oraz 2xGM. [2018-036] Więcej szczegółów na temat zmiany struktury turniejów można znaleźć we wpisie na stronie KSzK zatytułowanym „Nowa struktura turniejów o normy ICCF” z dnia 2018-12-12 lub na stronie ICCF w zakładce „Nowe turnieje„.
 • (4) §1.5.1.: Turnieje w szachy 960 nie uprawniają do zdobywania norm na tytuły ICCF. [W związku z odrzuceniem propozycji kongresowej 2017-028] Kongres ICCF 2017 podjął kuriozalną decyzję, że w turniejach w szachy 960 zawodnicy, pomimo spełnienia wszystkich wymogów, nie będą mogli uzyskiwać norm na tytuły międzynarodowe na identycznych zasadach jak w szachy klasyczne. Widocznie duża część delegatów nie przeczytała propozycji lub wykazała się niezrozumieniem materii systemu klasyfikacyjnego.
 • (5) §1.5.4.: ICCF wyprodukuje medale CCE i CCM, które zostaną wręczone zawodnikowi lub delegatowi federacji członkowskiej na kongresie – na wniosek przedstawiony z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem. [2018-020]
 • (6) §1.7.1.1.: Aktualizacja informacji na potrzeby ICCF zgodnie z europejskim RODO (prawo dotyczące poufności danych osobowych). [2018-024]
 • (7) §2.2: Zgodnie z decyzją poprzedniego Kongresu ICCF 2017 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne (ale w dalszym ciągu w dużej mierze bazujące na zasadach gry FIDE). [2018-044]
 • (8) §2.4: W turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty zmieniono domyślne tempo gry z 30 dni na 10 posunięć na tempo gry 40 dni na 10 posunięć. [2018-035]
 • (9) §2.4.(4): Jeśli zawodnik przekroczył czas 10-krotnie lub więcej (we wszystkich turniejach na serwerze) w ciągu 90 kolejnych dni to nie będzie mógł zarejestrować się do żadnego nowego turnieju aż do momentu, w którym upłynie 90 kolejnych dni bez żadnego przekroczenia czasu. [2018-010]
 • (10) §2.5.(5), §3.16.3, & §3.16.5: Sędziowie mogą zarejestrować urlop dla zawodnika, gdy ten nie może uczynić tego samodzielnie. [2018-003]
 • (11) §3.17.2: Partia przegrana na czas nigdy nie może zostać zmieniona na partię trwającą. [2018-001]
 • (12) §3.18: Partia przegrana na czas w rozgrywkach drużynowych zawsze jest odnotowywana jako porażka. [2018-001]
 • (13) §3.20.3(g) & §6.6.4.1.(3) & §6.6.5: Gdy zawodnikowi, który wycofał się w sposób uzasadniony, partię oceniono jako przegraną to decyzja ta nie zostanie opublikowana, dopóki 3-osobowy panel nie zakończy rewizji tego orzeczenia. [2018-008A]
 • (14) §3.20.3(g) & §6.6.5: Aby uchylić decyzję pierwotnego oceniającego, 3-osobowy panel musi to zrobić jednogłośnie (3-0). [2018-008B]
 • (15) §3.24: Dwie komisje odwoławcze ICCF [Appeals Committee (Playing Rules) oraz Appeals Committee (Other Rules)] zostały połączone w jedną [Appeals Committee]. [2018-014]
 • (16) §4.7.5: W przypadku turniejów krajowych organizatorzy turniejów znajdą nową opcję na serwerze do wyboru: „wszystkie przepisy ICCF”. [2018-021]
 • (17) §4.7.5: Członkowie drużyny powinni mieć możliwość oglądania partii bez opóźnień w posunięciach lub wymogu ukończonych partii. [2018-026]
 • (18) §5.2: Zawodnik z jednej drużyny nie może być kapitanem drużyny innej drużyny w tym samym turnieju. [2018-002]
 • (19) §5.7: Kapitan drużyny może zatrzymać zegar zawodnika (ze standardowym tempem gry w turniejach na serwerze), żądając zastąpienia go. [2018-001]
 • (20) §5.8(b) & 6.3(4) (Powiązane z obowiązkowymi datami zakończenia w turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty) zostały usunięte. [2018-038]
 • (21) §6.4.1: Delegaci krajowi mogą znać nazwiska osób oceniających (niezakończone partie) z ich własnej federacji członkowskiej. [2018-016]
 • (22) Appendix 2, §1: Ostatnie etapy turniejów wieloetapowych (takich jak Puchary Świata) nie muszą spełniać wszystkich wymagań, aby mogły być w nich wypełnione normy na tytuły ICCF, jeśli spełniały je wcześniejsze etapy. [2018-031]
 • (23) Appendix 2, §1d: Flaga izolowanego zawodnika (czyli pochodzącego z federacji nie będącej członkiem ICCF) jest uznawana za flagę federacji członkowskiej w tej grupie. [Ta zmiana została omyłkowo pominięta w zeszłym roku, a wynikająca z zatwierdzenia propozycji kongresowej 2017-016.]

Na końcu zaktualizowanego dokumentu „Przepisy ICCF” znajdują się również dwa nowe rozdziały:

 • (a) Errata (na stronie 162) – lista poprawionych błędów z zeszłorocznej edycji oraz
 • (b) Clarifying words (wyjaśnienia) (na stronie 163) – zestawienie miejsc w „Przepisach ICCF„, w których dodano kilka słów w celu wyjaśnienia znaczenia istniejącego przepisu. 

Tytuł wicemistrza świata w szachach błyskawicznych dla Janka Dudy!

Mistrzostwa Świata 2018 w szachach błyskawicznych odbyły się w Petersburgu (Rosja) w dniach 29-30 grudnia 2018.

Magnus Carlsen (Norwegia) obronił tytuł mistrza świata w szachach błyskawicznych z wynikiem 17pkt z 21 partii, przed Janem-Krzysztofem Dudą (Polska) – 16,5pkt oraz Hikaru Nakamurą (USA) – 14,5pkt.

Mistrzostwa Świata 2018 w szachach szybkich odbyły się również w Petersburgu (Rosja) ale nieco wcześniej bo w dniach 26-28 grudnia 2018.

Mistrzem świata w szachach szybkich został Daniil Dubov (RUS) z wynikiem 11pkt z 15 partii, przed S.Mamedyarovem (AZE) – 10,5pkt (TB1=2846) oraz H.Nakamurą (USA) – 10,5pkt (TB1=2833). M.Carlsen z wynikiem 10,5pkt podzielił co prawda drugie miejsce, ale punktacją pomocniczą (TB1=2779) był 5 a Jan-Krzysztof Duda (Polska) z 10pkt podzielił 6 miejsce ale punktacją pomocniczą (TB1=2759) zajął 13 lokatę.

Podsumowując rok 2018 dla GM JK Dudy był szczególnie obfitujący w sukcesy:

Gratulacje dla Janka Dudy!