Regulamin DMP

Regulamin 20 DMP (edycja 2011) (2010-09-15)

Regulamin 21 DMP (edycja 2013) (2012-10-09)

Regulamin 22 DMP (edycja 2015) (2014-10-03)

Regulamin 23 DMP (edycja 2017) (2016-09-23) – turniej przeniesiony na 2018, a zmieniony regulamin poniżej

Regulamin 23 DMP (edycja 2018) (2017-01-20)