Nowe regulaminy KSzK

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach działa od wielu lat w oparciu o swoje wewnętrzne zasady. Niestety regulaminy były przestarzałe ze względu na niemożność doprowadzenia do zjazdu od prawie 20-lat. Udało się zorganizować 3-krotnie zjazd szachistów korespondencyjnych w latach 2010, 2011 oraz 2013 podejmując z garstką aktywistów trud ratowania szachów korespondencyjnych w Polsce, w tym aktualizacji regulaminów. Po drodze między innymi udało się też zorganizować Kongres ICCF 2013 w Krakowie oraz wdrożyć serwer ICCF w języku polskim 🙂

Poniżej zestawienie archiwalnych Regulaminów KSzGK (tylko niektóre z nich były częściowo aktualne):

===

Nr Nazwa Data Uwagi
1 Regulamin działania KSzGK 1993-04-03 wycofany
2 Regulamin krajowych rozgrywek 2000-03-04 wycofany
3 Przepisy gry za pomocą poczty 1999-01-01 wycofany
4 Zasady klasyfikacji w grze korespondencyjnej 2004-10-01 wycofany
5 Zasady rankingu w grze korespondencyjnej 1995-11-30 wycofany
6 Zasady powoływania i pracy sędziów nieaktualny
7 Regulamin postępowania dyscyplinarnego nieaktualny

===

W związku z zatwierdzeniem przez Minister Sportu i Turystyki zmian w Statucie PZSzach, przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, które odbyło się 11 grudnia 2011 roku w Warszawie (Statut PZSzach – tekst jednolity, 11.12.2011) Regulamin działania KSzK został odpowiednio dostosowany a większość regulaminów zaktualizowana.

Regulamin nr 3 Przepisy gry jest tożsamy z Przepisami gry ICCF, które dopiero w dniu dzisiejszym (2013-12-31) w godzinach popołudniowych zostały dostarczone delegatom wraz z innymi zaktualizowanymi dokumentami oraz zamieszczone na stronie ICCF. Wobec tego Regulamin nr 3 ukaże się z nieznacznym opóźnieniem. Regulaminy nr 6 oraz 7 wymagają głębszych zmian; planuje się ich aktualizację w 2014 roku.

===

Wprowadza się do użytku niżej wymienione regulaminy KSzK PZSzach:

Nr Nazwa Data Uwagi
1 Regulamin działania KSzK 2014-01-01
2 Regulamin rozgrywek 2014-01-01
3 Przepisy gry 2014-01-01 Tożsame z Przepisami gry ICCF
4 Regulamin klasyfikacjno-rankingowy 2014-01-01
5 Zasady powoływania i pracy sędziów w trakcie opracowania
6 Regulamin postępowania dyscyplinarnego w trakcie opracowania

===

Zastępca przewodniczącego KSzK oraz delegat Polski do ICCF,

Mariusz Wojnar

===

W dniu 2014-01-03 uzupełniono o Przepisy gry.

Comments are closed.