Turnieje promocyjne ICCF

Wymaga aktualizacji

======

Serdecznie zapraszamy do udziału w turniejach promocyjnych!

Poniżej przedstawiono warunki udziału w poszczególnych klasach. Szczegóły dotyczące opłaty i zapisów w Komunikacie KSzGK.
Turnieje promocyjne są uwzględniane w ocenie rankingowej.

Wyciąg z Przepisów turniejowych ICCF (pkt 2):

2. Turnieje promocyjne  

2.1 Turnieje promocyjne rozgrywane są w 3 klasach:
(a) klasa otwarta (O),
(b) klasa wyższa (H),
(c) klasa mistrzowska (M).

2.2 Turnieje klasy mistrzowskiej składają się z 11 zawodników w grupie. Klasa wyższa i otwarta posiada 7 zawodników w grupie. Wszyscy zawodnicy szachowej gry korespondencyjnej są uprawnieni do uczestnictwa. Zawodnicy szachowej gry korespondencyjnej z krajów którzy nie są członkami ICCF muszą składać zgłoszenia poprzez program zgłoszeń bezpośrednich (Direct Entry – DE) oraz są oni uprawnieni do udziału w mistrzostwach świata.

2.3 Stosuje się punktację pomocniczą (w razie równej ilości punktów) w celu ustalenia zwycięzcy w turniejach promocyjnych.

2.4 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy otwartej (O)
(a) nowy zawodnik ICCF lub bez rankingu ICCF,
(b) zawodnik o ranking poniżej 1900 w momencie składania wniosku,

2.5 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy wyższej (H)
(a) zawodnik o rankingu od 1900 do 2099 w momencie składania wniosku;
(b) zawodnik, który wygrał turniej klasy otwartej (O) ma prawo do jednego startu w klasie wyższej (H) bez względu na posiadany ranking;
(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową wraz ze stosownym uzasadnieniem.

2.6 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy mistrzowskiej (M)
(a) zawodnik o rankingu 2100 i powyżej w momencie składania wniosku;
(b) zawodnik, który wygrał turniej klasy wyższej (H) ma prawo do jednego startu w klasie mistrzowskiej (M) bez względu na posiadany ranking;
(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Uwaga: Ranking FIDE jest traktowany jak tymczasowy ranking ICCF.