Regulamin KSzGK nr.2

REGULAMIN Nr 2
KRAJOWE ROZGRYWKI KORESPONDENCYJNE

I. Rodzaje rozgrywek

2.1 Komisja prowadzi następujące rozgrywki korespondencyjne:
   a) indywidualne mistrzostwa Polski seniorów, kobiet i młodzieży
   b) drużynowe mistrzostwa Polski
   c) specjalne (indywidualne i drużynowe)

II. Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski

2.2 Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski seniorów organizowane są centralnie. Każdy cykl rozgrywek składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

a) Ćwierćfinały.
Prawo gry posiadają zawodnicy gry korespondencyjnej i bezpośredniej o ranking powyżej 1800. Rozgrywki odbywają się w grupach 8. osobowych, po 3. zawodników z grupy awansuje do półfinałów. Grupy uruchamiane sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń. Każdy z zawodników rozgrywa z partnerami po 2 partie.

b) Półfinały.
Prawo gry posiadają:
* zawodnicy awansujący z ćwierćfinałów,
* zawodnicy gry korespondencyjnej i bezpośredniej o rankingu co najmniej 2200 ICCF (KSzGK),
* zwycięzcy rozgrywek organizowanych przez sekcje, które za zgodą kierownika turniejów krajowych uznane zostały za równoważne ćwierćfinałom,
* zawodnicy, którzy w ostatnim półfinale MP uzyskali co najmniej 60% punktów,
* uczestnicy dwóch ostatnich finałów MP /pod warunkiem nie obniżenia rankingu poniżej 2000/. Półfinały rozgrywane są corocznie w nie więcej niż 6. grupach, po 11 - 15 zawodników w każdej, w terminie od 15 stycznia do 30 września następnego roku. Do finału awansuje nie mniej niż 2. zawodników z grupy. Termin zgłoszeń do 15 grudnia.

c) Finał.
Prawo gry posiadają:
* zawodnicy awansujący z półfinałów,
* jednokrotnie - mistrzowie Polski z 3. ostatnich finałów (do wyboru)
* wicemistrzowie Polski z ostatniego finału,
* zawodnicy gry korespondencyjnej o rankingu powyżej 2400 ICCF (KSzGK). Pierwszeństwo mają zawodnicy o najwyższym rankingu pośród zgłoszonych w regulaminowym terminie.
Finał z udziałem maksymalnie 17 zawodników rozgrywany jest corocznie w terminie od 15 stycznia do 30 września następnego roku.
Zawodnicy, którzy w finale zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymują następujące tytuły:
* mistrz Polski,
* I wicemistrz Polski,
* II wicemistrz Polski.

2.3 Zawodnik awansujący do półfinałów lub finału, który z uzasadnionych przyczyn nie może przystąpić do gry, może za zgodą kierownika turniejów krajowych przenieść swoje uprawnienia na następną edycję.
2.4 Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski kobiet i młodzieży rozgrywane są zgodnie z odrębnymi uchwałami Zarządu KSzGK.

III. Drużynowe mistrzostwa Polski.

2.5 Zasady, tryb i warunki przebiegu rozgrywek oraz szczegółowy regulamin drużynowych MP, określający uprawnienia i obowiązki zawodników, kapitanów drużyn, sędziów poszczególnych lig oraz kierownika rozgrywek uchwala Zarząd Komisji.

IV. Rozgrywki specjalne (indywidualne i drużynowe)

2.6 W zależności od potrzeb mogą być centralnie organizowane turnieje klasyfikacyjne dla poszczególnych kategorii. Rozgrywki mogą być prowadzone w grupach 8. lub 15. osobowych. Grupy uruchamiane sukcesywnie po skompletowaniu odpowiedniej liczby zawodników.
2.7 Memoriały, turnieje jubileuszowe, pucharowe i tematyczne, mistrzostwa okręgów, mecze i inne rozgrywki organizowane są zgodnie z odrębnymi uchwałami i przepisami ustalanymi każdorazowo przez Zarząd Komisji w odniesieniu do rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim i międzywojewódzkim lub zarządy Sekcji w odniesieniu do rozgrywek na terenie ich działalności.

V. Przepisy pozostałe.

2.8 Zawodnikom gry bezpośredniej - w przypadku braku rankingu ICCF (KSzGK) - uznaje się ranking PZSz. W przypadku posiadania obu rankingów, liczy się ranking ICCF (KSzGK).
2.9 Każdy zawodnik przed rozpoczęciem turnieju winien otrzymać komunikat zawierający m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia turnieju, tabelę kojarzeń, normy klasyfikacyjne, liczbę zawodników awansujących, wyróżnienia honorowe, adres sędziego turnieju oraz sędziego II instancji, listę partnerów z adresami, aktualnymi kategoriami i rankingami.
2.10 Zasady gry określają przepisy gry korespondencyjnej w szachy Regulamin nr 3 (obowiązujący od 1.01.1999 r.)
2.11 Partie niezakończone w ustalonym terminie podlegają ocenie przez sędziego rozgrywek, który może korzystać z konsultacji szachistów wyższych kategorii. Niezakończone partie z finałów mistrzostw Polski seniorów, I ligi drużynowych mistrzostw Polski oraz turniejów równorzędnych oceniane są komisyjnie. Komisję do oceny partii powołuje Przewodniczący Zespołu Sędziów.
2.12 Miejsca zawodników, którzy w turniejach indywidualnych uzyskali tę samą liczbę punktów, ustalane są aż do rozstrzygnięcia wg następujących kryteriów: wartościowanie systemem Sonneborna - Bergera lub Buchholza, porównanie wyników bezpośrednich spotkań między zawodnikami, - większa liczba zwycięstw, losowanie.
2.13 Rozgrywki wymienione w pkt. 2.1 mają charakter rozgrywek klasyfikacyjnych, jeśli spełniają wymogi regulaminu klasyfikacyjnego nr 4. Zasada ta obowiązuje również przy rozgrywkach organizowanych przez inne organizacje i instytucje.
2.14 Anuluje się regulamin nr 2 obowiązujący od 1 stycznia 1997 r.
2.15 Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Zarząd KSzGK obowiązuje od 4 marca 2000 r.