Puchar Słowiański – historia

Puchar Słowiański wystartował po raz pierwszy w 1999 roku, jako propagandowy turniej drużynowy państw słowiańskich na 6 szachownicach. Pierwszą edycję zorganizowała Polska. Poniżej kolejne edycje oraz organizatorzy.

Edycja Turniej Start Koniec Organizator Zwycięzca
1 SlavCup/TT1 1999-09-01 2005-06-30 Polska Słowacja
2 SlavCup/TT2 2005-02-01 2008-06-30 Słowacja Słowenia
3 SlavCup/TT3 2008-12-15 2012-08-22 Słowenia Czechy
4 SlavCup/TT4 2013-02-01 2015-04-30 Czechy Rosja
5 SlavCup/TT5 2017-05-15 2019-06-17 Rosja Rosja-1
6 SlavCup/TT6 2019-03-15 2021-04-25 Rosja Słowenia
7 SlavCup/TT7 2021-10-30 Słowenia

Szczegółowe wyniki wszystkich edycji można znaleźć w opracowaniu Puchar Słowiański – zestawienie wyników.

=================

Slav Cup started for the first time in 1999, as a propaganda team tournament of Slavic countries at 6 boards. The first edition was organized by Poland. Below are the next editions and organizers.

Edition Event Start End Organizer Winner
1 SlavCup/TT1 1999-09-01 2005-06-30 Poland Slovakia
2 SlavCup/TT2 2005-02-01 2008-06-30 Slovakia Slovenia
3 SlavCup/TT3 2008-12-15 2012-08-22 Slovenia Czech Republik
4 SlavCup/TT4 2013-02-01 2015-04-30 Czech Republik Russia
5 SlavCup/TT5 2017-05-15 2019-06-17 Russia Russia-1
6 SlavCup/TT6 2019-03-15 2021-04-25 Russia Slovenia
7 SlavCup/TT7 2021-10-30 Slovenia

Detailed results of all editions of the Slav Cup can be found in the publication of Slav Cup – results.