Puchar Słowiański – historia

Wymaga aktualizacji

======

Puchar Słowiański wystartował po raz pierwszy w 1999 roku, jako propagandowy turniej drużynowy państw słowiańskich na 6 szachownicach. Pierwszą edycję zorganizowała Polska (01.09.1999-30.06.2005), drugą Słowacja (01.02.2005-30.06.2008), trzecią Słowenia (15.12.2008-22.08.2012), a czwartą Czechy (01.02.2013-30.04.2015). Organizatorem 5 edycji jest Rosja z datą startu w 2017 roku.

Szczegółowe wyniki wszystkich edycji można znaleźć w moim opracowaniu Puchar Słowiański – zestawienie wyników.

=================

Slav Cup started for the first time in 1999, as a propaganda team tournament of Slavic countries at 6 boards. The first edition was organized by Poland (01.09.1999-30.06.2005), the 2nd one by Slovakia (01.02.2005-30.06.2008), the 3rd one by Slovenia (15.12.2008-22.08.2012), and the 4th one by Czech Republik (01.02.2013-30.04.2015). Now the 5th edition is organized by Russia with start date in 2017.

Detailed results of all Slav Cup editions you can find in my paper Slav Cup – results.