Turnieje o normy

Serdecznie zapraszamy do udziału w turniejach o normy na tytuły IM, SM oraz GM!

Poniżej przedstawiono warunki udziału w poszczególnych turniejach. Szczegóły dotyczące opłaty i zapisów znajdują się w Komunikacie KSzGK.

Wszyskie zgłoszenia do turniejów o tytuły muszą być realizowane poprzez federacje członkowskie. Bezpośrednie zgłoszenia dozwolone są tylko w sytuacjach wyjątkowych, które zostaną rozpatrzone w trybie indywidualnym przez komisarza ds. turniejów o tytuły (TTC).

Wstęp

Turnieje ICCF o normy są w stałej ofercie. Wszystkie grupy tego typu turniejów pozwalają na wypełnienie norm, które są wyszczególnione w komunikacie startowym każdej z grup. Grupy są 13-osobowe.

Warunki udziału

Zawodnicy spełniający poniższe warunki mają prawo zgłosić się do turnieju o tytuł:

arcymistrza (ICCF Grand Master Norm tournament):

  1. Ranking stały (z co najmniej 30 partii) minimum 2400 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
  2. Ranking zmienny (bazujący na 12-29 partiach) minimum 2500 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
  3. Ranking FIDE (jeśli nie posiada rankingu ICCF) minimum 2500 na ostatniej liście rankingowej FIDE. 

mistrza międzynarodowego (ICCF Master Norm tournament):

  1. Ranking stały (z co najmniej 30 partii) minimum 2300 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
  2. Ranking zmienny (bazujący na 12-29 partiach) minimum 2350 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
  3. Ranking FIDE (jeśli nie posiada rankingu ICCF) minimum 2350 na ostatniej liście rankingowej FIDE
  4. Zawodnicy, którzy uzyskali miejsca 1-3 w finale Mistrzostw Polski.
 

Arcymistrzowie oraz zawodnicy ze stałym rankingiem minimum 2600 na ostatniej liście rankingowej mogą zgłosić się do turnieju arcymistrzowskiego za darmo.

Ograniczenia – Każdy zawodnik może wystartować w turnieju o normy najwyżej raz na 3 miesięce. Termin „turniej o normy” obejmuje turnieje o normy arcymistrza i mistrza międzynarodowego.

=========

Powyższe zasady zostały zaktualizowane po decyzjach Kongresu ICCF 2016 w Bremie.

  1. Kongres minimalną większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2016-021a Minimum Rating Requirements for GM and IM Norm Tournaments – #1. Przepisy turniejowe pkt. 6.4 otrzymał brzmienie „Players without the qualifications listed in rules 4.3 and 4.4 will not be allowed to participate in norm tournaments.” Tym samym zlikwidowano pewną swobodę pozostawioną organizatorowi w przyjmowaniu zgłoszeń do turniejów o normy (GNT i MNT) od zawodników ze zbyt niskim rankingiem. Jest to dobre rozwiązanie również w związku z wdrożeniem nowego systemu klasyfikacyjnego – organizator nie będzie miał wątpliwości, czy zgłoszenie powinien zaakceptować.
  2. Kongres większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2016-033 Reduce GM Norm Entry Rating to 2400 and Reduce Term to Enter.  Oznacza to obniżenie wymaganego rankingu z 2450 do 2400 oraz skrócenie okresu oczekiwania na kolejny turniej (GNT lub MNT) z 6 miesięcy do 3 miesięcy.