Turnieje o normy

Serdecznie zapraszamy do udziału w turniejach o normy na tytuły ICCF!

Wstęp

Turnieje ICCF o normy są w stałej ofercie. Wszystkie grupy tego typu turniejów pozwalają na wypełnienie norm, które są wyszczególnione w komunikacie startowym każdej z grup.

Ograniczenia

Każdy zawodnik może wystartować w turnieju o normy najwyżej raz na kwartał.

Warunki udziału

Poniżej przedstawiono warunki udziału w poszczególnych turniejach.

Rodzaj turnieju KSzK Grupa R (ICCF/ FIDE) Uwagi
WS/GMN/A 100 15-os 2485+ GM oraz R=2601+ bez wpis.
WS/GMN/B 100 13-os 2455-2484 GM bez wpisowego
WS/SIM/A 100 15-os 2420-2454
WS/SIM/B 100 13-os 2380-2419
WS/MN/A 100 13-os 2350-2379
WS/MN/B 100 13-os 2300-2349
WS/CCM/A 70 15-os 2250-2299
WS/CCM/B 70 17-os 2200-2249
WS/CCE/A 70 15-os 2125-2199
WS/CCE/B 70 15-os 2050-2124

Wszyskie zgłoszenia do turniejów o tytuły muszą być realizowane poprzez system zgłoszeń ICCF.

Zgłoszenia do turniejów

Rejestracja do turniejów o normy ICCF (GM, SIM, IM, CCM, CCE) odbywa się przez cały rok.

Posiadacze tytułu GM (spełniający warunek rankingowy) oraz zawodnicy z rankingiem powyżej 2600 mogą bezpłatnie brać udział w turniejach o normę GM. W takim przypadku w systemie zgłoszeń ICCF należy wybrać rejestrację za pośrednictwem federacji narodowej.

Do turniejów należy rejestrować się WYŁĄCZNIE poprzez system zgłoszeń na serwerze ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje”, w podstawie zgłoszenia podając odpowiednie uprawnienia (w razie wątpliwości proszę pytać), a następnie wybierając rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji.

Zgłoszenia docierają automatycznie do osoby przyjmującej zgłoszenia w ICCF (lub KSzK).

  1. W przypadku wybrania opcji „Rejestracja przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)” (jeśli ktoś ma ustawiony język angielski to “Register by Direct Entry”), opłata wpisowego następuje poprzez PayPal (lub Stripe – sposób płatności zbliżony do PayPal, ale oferujący więcej możliwości). Nie jest konieczne posiadanie konta PayPal (lub Stripe) w celu dokonania tej płatności, wystarczy karta kredytowa/ debetowa.
  2. W przypadku wybrania opcji „Rejestracja za pośrednictwem krajowej federacji” (jeśli ktoś ma ustawiony język angielski to “Register via National Federation”) zgłoszenie zostanie potwierdzone w systemie ICCF przez federację zawodnika, czyli osobę przyjmującą zgłoszenia w KSzK (po uregulowaniu stosownego wpisowego podanego w kolumnie „KSzK” należy przesłać kopię potwierdzenia wpłaty w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com).
  3. Następnie zgłoszenie potwierdza (lub odrzuca, jeśli są ku temu powody) organizator turnieju.
  4. Ostatnim etapem jest włączenie zawodnika do turnieju, co zamyka cały proces.
  5. Zawodnik może śledzić status wszystkich swoich bieżących zgłoszeń do turniejów ICCF w zakładce „Moje zgłoszenia” (w lewym panelu bocznym w części „Gra” obejmującej „Moje partie” i „Moje zgłoszenia”).

Rachunek bankowy KSzK

Komisja Szachów Korespondencyjnych uchwałą Zarządu PZSzach jest wspierana przez Świętokrzyski Związek Szachowy, przy którym posiada swój osobny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wpisowe:

  • Świętokrzyski Związek Szachowy
  • ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229

W polu tytułem należy podać nazwę turnieju, którego wpisowe dotyczy.

==========

Aktualizacja 12.12.2022