Regulaminy KSzK

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach działa od wielu lat w oparciu o swoje wewnętrzne zasady. Niestety regulaminy były przestarzałe ze względu na niemożność doprowadzenia do zjazdu od prawie 20-lat. Udało się zorganizować 7-krotnie zjazd szachistów korespondencyjnych w latach 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017 podejmując z garstką aktywistów trud ratowania szachów korespondencyjnych w Polsce, w tym aktualizacji regulaminów. Po drodze udało się też zorganizować Kongres ICCF 2013 w Krakowie.

Ostatnio w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Sportu i Turystyki zmian w Statucie PZSzach, przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, które odbyło się 18 czerwca 2016 roku w Warszawie Regulamin działania KSzK został odpowiednio dostosowany a większość regulaminów zaktualizowana.

Regulamin nr 3 Przepisy gry jest tożsamy z Przepisami ICCF.

===

Wprowadzono do użytku niżej wymienione regulaminy KSzK PZSzach:

Nr Nazwa Data Uwagi
1 Regulamin działania Komisji 2019-06-03
2 Regulamin rozgrywek 2019-06-03
3 Przepisy gry 2024-01-01 Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

==============