Historia szachów korespondencyjnych

Wymaga aktualizacji

======

Historia szachów  korespondencyjnych została opisana w opracowaniu na stronie poświęconej 60-leciu ICCF pt. „Celebrating 60 years of the ICCF„. Tam też została ujęta historia polskich szachów korespondencynych na stronie dotyczącej Polski zatytułowanej „Poland„.