Komunikat KSzK – warunki startu w turniejach ICCF

UWAGA! Nowy komunikat wchodzi w życie z dniem 2020-12-01!

Warunki startu w turniejach ICCF

 1. Komunikat KSzK – warunki startu w turniejach ICCF (pdf)
 2. Komunikat KSzK – warunki startu w turniejach ICCF (wpis na stronie oraz poniżej)

Komunikat KSzK w sprawie warunków startu w turniejach ICCF (w tym opłaty za turnieje)

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach

Warszawa, 2020-11-27

Komunikat KSzK

w sprawie warunków startu w turniejach ICCF

Rachunek bankowy KSzK

Komisja Szachów Korespondencyjnych uchwałą Zarządu PZSzach jest wspierana przez Świętokrzyski Związek Szachowy, przy którym posiada swój osobny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wpisowe:

 • Świętokrzyski Związek Szachowy
 • ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229

W polu tytułem należy podać nazwę turnieju, którego wpisowe dotyczy.

W razie potrzeby można dokonać wpłaty wpisowego z zagranicy na podane wyżej konto z identycznym dopiskiem w polu tytułem. Oto niezbędne dane rachunku bankowego:

 • Świętokrzyski Związek Szachowy
 • ING Bank Śląski
 • IBAN (International Bank Account Number): PL 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229
 • BIC (Bank Identifier Code):                    INGBPLPW

Numer konta musi być wpisany jednym ciągiem, bez spacji!

Zgłoszenia do turniejów

Termin zgłoszeń do Mistrzostw Świata oraz start tych rozgrywek będzie każdorazowo podawany w odrębnym komunikacie. Z reguły terminy są te same każdego roku.

Zapisy do turniejów o normy ICCF (GM, SIM, IM, CCM, CCE), turniejów promocyjnych (w klasach M, H, O), dla początkujących (A) oraz ME (open, eliminacje) przyjmowane są przez cały rok, pozostałe wg odrębnych komunikatów.

Posiadacze tytułu GM (R=2455+) oraz zawodnicy z rankingiem powyżej 2600 mogą bezpłatnie brać udział w turniejach o normę GM. W takim przypadku w systemie zgłoszeń ICCF należy wybrać rejestrację za pośrednictwem federacji narodowej.

System gry oparty jest na wykonywaniu posunięć za pośrednictwem serwera (lub w niektórych przypadkach pocztą tradycyjną).

Do turniejów należy rejestrować się WYŁĄCZNIE poprzez system zgłoszeń na serwerze ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje”, w podstawie zgłoszenia podając odpowiednie uprawnienia (w razie wątpliwości proszę pytać), a następnie wybierając rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji.

Zgłoszenia docierają automatycznie do osoby przyjmującej zgłoszenia w ICCF (lub KSzK).

 1. W przypadku wybrania opcji „Rejestracja przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)” (jeśli ktoś ma ustawiony język angielski to “Register by Direct Entry”), opłata wpisowego następuje poprzez PayPal (lub Stripe – sposób płatności zbliżony do PayPal, ale oferujący więcej możliwości). Nie jest konieczne posiadanie konta PayPal (lub Stripe) w celu dokonania tej płatności, wystarczy karta kredytowa/ debetowa. W tabeli poniżej ujęto stawki wpisowego przy zgłoszeniach bezpośrednich (w kolumnie „DE” przybliżona kwota podana w euro).
 2. W przypadku wybrania opcji „Rejestracja za pośrednictwem krajowej federacji” (jeśli ktoś ma ustawiony język angielski to “Register via National Federation”) zgłoszenie zostanie potwierdzone w systemie ICCF przez federację zawodnika, czyli osobę przyjmującą zgłoszenia w KSzK (po uregulowaniu stosownego wpisowego podanego w kolumnie „KSzK” należy przesłać kopię potwierdzenia wpłaty w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com).
 3. Następnie zgłoszenie potwierdza (lub odrzuca, jeśli są ku temu powody) organizator turnieju.
 4. Ostatnim etapem jest włączenie zawodnika do turnieju, co zamyka cały proces.
 5. Zawodnik może śledzić status wszystkich swoich bieżących zgłoszeń do turniejów ICCF w zakładce „Moje zgłoszenia” (w lewym panelu bocznym w części „Gra” obejmującej „Moje partie” i „Moje zgłoszenia”).

Opłaty za turnieje międzynarodowe ICCF od dnia 2020-12-01

Rodzaj turnieju Szczebel KSzK DE* Uprawnieni zawodnicy (skrót)
Mistrzostwa świata Eliminacje 115 zł 31,20 € zwycięzca klasy M; GM=każdy; SIM=2250+; IM=2300+; R=2500+
Półfinały 115 zł 31,20 € 1‑2 miejsce w elim.; GM=2400+; SIM=2450+; IM=2500+; R=2550+
Kandydacki 85 zł 22,50 € 1‑2 miejsce w półfin.; R=2601+
Finał brak brak 1‑2 miejsce w kandydackim
Inne turnieje światowe Puchar Świata 45 zł 12,48 € zapisy wg odrębnych komunikatów
Turnieje Tematyczne 30 zł 9,36 € zapisy wg odrębnego komunikatu z wykazem tematów
Szachy 960 30 zł 9,36 €

Turnieje o normy ICCF

(1x/3 mies.)

WS/GMN/A 145 zł 39,00 € R=2485+ (ICCF/FIDE); GM oraz R=2601+ bez wpis.; grupa 15-osobowa
WS/GMN/B 145 zł 39,00 € R= 2455 – 2484 (ICCF/FIDE); GM bez wpisowego; grupa 13-osobowa
WS/SIM/A 115 zł 31,20 € R= 2420 – 2454 (ICCF/FIDE); grupa 15- osobowa
WS/SIM/B 115 zł 31,20 € R= 2380 – 2419 (ICCF/FIDE); grupa 13-osobowa
WS/MN/A 105 zł 28,08 € R= 2350 – 2379 (ICCF/FIDE); grupa 13-osobowa
WS/MN/B 105 zł 28,08 € R= 2300 – 2349 (ICCF/FIDE); a także medaliści IMP; grupa 13-osobowa
WS/CCM/A 85 zł 23,40 € R= 2250 – 2299 (ICCF/FIDE); grupa 15-osobowa
WS/CCM/B 85 zł 23,40 € R= 2200 – 2249 (ICCF/FIDE); grupa 17-osobowa
WS/CCE/A 70 zł 18,72 € R= 2125 – 2199 (ICCF/FIDE); grupa 15-osobowa
WS/CCE/B 70 zł 18,72 € R=2050 – 2124 (ICCF/FIDE); grupa 15-osobowa
Turnieje promocyjne Klasa M (mistrzowska) 30 zł 7,80 € zwycięzca klasy H lub R=2100+
Klasa H (wyższa) 18 zł 4,68 € zwycięzca klasy O lub R= 1900-2099
Klasa O (otwarta) 18 zł 4,68 € R˂ 1900
Dla początkujących Klasa (A) (Aspirers) 18 zł 5,46 € R˂ 1600
Turnieje drużynowe Liga Mistrzów 115 zł 31,20 € Wpisowe od drużyny

Mistrzostwa Europy

(serwer)

open 20 zł 5,46 € R <2100
eliminacje 35 zł 9,36 € R= 2100 do 2299; 1‑2 miejsce w open;
półfinały 105 zł*** 28,08 € R= 2300 do 2499; 1‑2 miejsce w eliminacjach;
kandydacki 85 zł 23,40 € R= 2500+; 1‑2 miejsce w półfinale;
finał brak brak 1‑2 miejsce w kandydackim;
Mistrzostwa Europy

(poczta)

open 20 zł 5,46 € R <2100
półfinały 35 zł 9,36 € R= 2100+; 1 miejsce w open;
finał 65 zł 18,00 € 1‑2 miejsce w open; R=2400+ (w miarę wolnych miejsc)
Puchar Europy Amatorów 20 zł** 5,00 € R= 1000 – 2000
Pozostałe turnieje Inne turnieje wg odrębnych komunikatów.

*Stawka DE jest przybliżona a rzeczywista stawka wpisowego jest podawana na stronie ICCF każdorazowo w momencie rejestracji do turnieju.

**Stawka skorygowana z 30zł na 20zł po opublikowaniu Komunikatu organizacyjnego przez dyrektora Strefy Europejskiej (w dniu 2021-01-04).

***Stawka skorygowana ze 140zł na 105zł po opublikowaniu Komunikatu organizacyjnego przez dyrektora Strefy Europejskiej (w dniu 2021-07-31).

Przewodniczący KSzK, Delegat ICCF

Mariusz Wojnar

===========

Procedura zgłoszenia bezpośredniego (DE) i płatności wpisowego

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w sprawie procedury bezpośredniego zgłaszania się (DE) i płatności wpisowego podaję niżej poszczególne kroki do wykonania.

 1. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje”.
 2. Podać posiadane kwalifikacje i kliknąć „Dalej”.
 3. Wybrać „Rejestracja przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)”. [Należy mieć świadomość, że już w tym momencie następuje rejestracja zgłoszenia w systemie ICCF i organizator czeka jedynie na potwierdzenie płatności (lub potwierdzenie przez federację narodową, jeśli rejestracja następowałą tą drogą).]
 4. W następnym oknie widać podsumowanie zgłoszenia, w tym wysokość wpisowego. Należy wprowadzić kod kuponu (vouchera) i zaakceptować go, kliknąć „Zapłać za pośrednictwem Paypal” lub kliknąć „Zapłać za pośrednictwem Stripe”.
 5. W następnym oknie będzie podana kwota do zapłaty i możliwość wyboru
  • logowania się na swoje konto Paypal (lub Stripe) lub
  • płatność kartą (debetową lub kredytową); warto wcześniej sprawdzić ustawienia swojej karty, bo czasem są zablokowane operacje internetowe.
 6. Potwierdzenie płatności powinno przyjść na podany adres e-mail.
 7. Powinien też dotrzeć e-mail o rejestracji do turnieju i oczekiwaniu na akceptację organizatora.
 8. W zakładce „Moje zgłoszenia” można śledzić status swojego zgłoszenia.
 9. Ostatnim etapem zamykającym procedurę jest uruchomienie turnieju.

Mam nadzieję, że powyższe informacje rozwieją wątpliwości co do sposobu zgłaszania się do turniejów i płatności wpisowego.

===

Aktualizacja 16.07.2022

Powyższy Komunikat zaktualizowano o system płatności Stripe wprowadzany właśnie przez ICCF.

===