Historia szachów

 1. Historia szachów na świecie
  1. Historia wynalezienia szachów (info1, info2)
 2. Historia szachów w Polsce
  1. Szachy sandomierskie (XII/XIIIw) wykonane z poroża jelenia [Muzeum Okręgowe w Sandomierzu]
  2. Oprócz Sandomierza, na terenie średniowiecznej Polski odnaleziono łącznie ok. 30 figur szachowych. Pochodzą o­ne między innymi z Wrocławia, Gniezna, Kruszwicy i Warszawy – datowane są na okres od końca XI po wiek XV.
  3. Niezwykłe ponad 600-letnie (XVw?) szachowe znalezisko (wieża – zdj.1, zdj.2) wykopane na dziedzińcu pałacu Pod Blachą, o którym opowiadał 15/16.05.2010 Rafał Mroczek, archeolog zamkowy [Zamek Królewski w Warszawie]
  4. Kaseta do gry BRETTSPIEL (lata 80-te XVIIw) [Zamek Królewski na Wawelu]
  5. Bursztynowa szachownica ofiarowana królowi Zygmuntowi III Wazie w 1608 roku (XVIIw) [Zamek Królewski na Wawelu]
  6. Wystawa edukacyjna: Szachy w średniowieczu – średniowiecze w szachach (info1, info2, info3, info4) [Muzeum Archeologiczne w Poznaniu]