Kongresy ICCF

Kongres jest najwyższą władzą ustawodawczą ICCF. Zatwierdza on budżet ICCF, wybiera biuro wykonawcze i audytora oraz określa strukturę ICCF. Nadzoruje działania zlecone biuru wykonawczemu oraz urzędnikom ICCF.

Głosującymi członkami kongresu są oficjalni delegaci organizacji członkowskich.

Kongres powinien zbierać się przynajmniej co drugi rok. O przygotowaniach do kongresu powinien zdecydować kongres poprzedzający lub, w przypadku braku takiej decyzji, prezydent.

[Wyciąg ze statutu ICCF]

——————————————————

Wykaz kongresów ICCF

Polska organizowała posiedzenia kongresu ICCF 4-krotnie:

Pełny wykaz wszystkich kongresów i spotkań można znaleźć na stronie ICCF Congresses.

—————————————

Relacje z Kongresów ICCF