Program zgłoszeń bezpośrednich (DE)

Wymaga aktualizacji

======

Wykaz krajów uczestniczących w programie zgłoszeń bezpośrednich (alfabetycznie wg stanu na dzień 17.04.2011)

========================================================

W dniu 08.11.2010 została przekazana do ICCF decyzja o przystąpieniu Polski od 01.01.2011  do programu zgłoszeń bezpośrenich (DE). Otrzymaliśmy gratulacje i podziękowania od Jean-Christophe Chazalette, Komisarza zgłoszeń bezpośrednich (DE), oraz Erica Rucha, Prezydenta ICCF. Trzeba nadmienić, że pozostaliśmy jako jeden z nielicznych krajów, który nie uczestniczył w nim.
Zatem zawodnik ma teraz swobodę wyboru jaką drogą zechce dokonać zgłoszenia do turniejów ICCF, czy bezpośrenio, czy też za pośrednictwem KSzGK.

Są jednak pewne ograniczenia oraz nie wszystkie turnieje są objęte tym programem. Nowi zawodnicy swojego pierwszego zgłoszenia będą musieli dokonać poprzez federację narodową, realizując pewne formalności rejestracyjne. Należy mieć świadomość, że zawodnik zgłaszając swój udział w turnieju deklaruje jednocześnie przystąpienie do federacji narodowej i przestrzeganie przepisów krajowych oraz ICCF.
Również za pośrednictwem federacji narodowej należy zgłaszać się do turniejów za zaproszeniami oraz do innych turniejów, do których uprawnienia do nominacji leżą w gestii federacji narodowej.
Wykaz turniejów, do których aktualnie można zgłosić akces bezpośrednio, znajduje się na stronie ICCF w zakładce „New events„. Są one oznaczone literami DE w pierwszej kolumnie z lewej strony. Wykaz ten będzie ulegał zmianie wraz z ukazywaniem się nowych komunikatów o rozpoczynających się turniejach i znikających już nieaktualnych.

Zgłoszenia poprzez KSzGK realizujemy praktycznie po kosztach własnych jakie ponosimy w stosunku do ICCF. Zasady zgłoszeń do turniejów ICCF poprzez federację narodową (KSzGK) podano w Komunikacie KSzGK.

Zasadniczą różnicą jest sposób płatności, bo kryteria zgłaszania się są jednakowe w obu przypadkach.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej krótka informacja na temat programu zgłoszeń bezpośrednich


Program zgłoszeń bezpośrednich (Direct Entry Programme)

1. Program zgłoszeń bezpośrednich (DE) do turniejów ICCF

1.1. Cel zgłoszeń bezpośrednich – Program zgłoszeń bezpośrednich do turniejów ICCF został stworzony aby przyciągnąć znacznie więcej nowych zawodników do turniejów ICCF, aby zapewnić federacjom członkowskim bezpośrednią korzyść finansową, aby wywołać większe zainteresowanie u nowych zawodników w federacjach członkowskich oraz zwiększyć ich aktywność, ponadto ułatwić dokonywanie płatności różnymi sposobami. Nie przewiduje się, że program zgłoszeń bezpośrednich (DE) uszczupli liczbę członków w macierzystych federacjach. Obecni zawodnicy już odnoszą korzyści od swoich federacji, grając w turniejach krajowych, otrzymując pisma itp., oraz uzyskując uprawnienia do udziału w międzynarodowych turniejach drużynowych, wielu turniejach za zaproszeniami lub gdzie jest wymagana nominacja, organizowanych lub zatwierdzonych przez ICCF, jak też umożliwiając zgłoszenia do wielu indywidualnych turniejów ICCF poprzez płacenie znacznie niższego wpisowego niż przez bezpośrednio zgłaszających się.

2. Opis programu zgłoszeń bezpośrednich

2.1 Zakres – dostępny dla zawodników których federacje członkowskie zgodziły się uczestniczyć w programie. Dostępny również dla tych zawodników których miejsce zamieszkania lub obywatelstwo nie odpowiada obecnej federacji członkowskiej.

2.2 Dostępne zawody – turnieje otwarte (Open), turnieje klasy wyższej oraz mistrzowskiej (Higher and Master); turnieje tematyczne (Thematic); puchar świata (World Cups) oraz inne puchary i zawody otwarte; Liga mistrzów-drużynowa (Champion’s League – team); mistrzostwa świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie); oraz inne specjalne zawody zatwierdzone przez biuro wykonawcze ICCF (Executive Board). Turnieje dostępne w programie zgłoszeń bezpośrednich są oznaczone inicjałami DE w pierwszej kolumnie na stronie serwera w dziale nowe zawody („New Events”) zlokalizowanej pod adresem
http://www.iccf-webchess.com/EventsAnnouncements.aspx

3. Warianty płatności
Program zgłoszeń bezpośrednich (DE) do turniejów ICCF akceptuje płatności w systemie PayPal (http://www.paypal.com/) oraz płatności większością kart kredytowych (dla krajów uczestniczących w programie). Zgłoszenia realizowane poprzez nasz serwer w dziale „New Events” na stronie http://www.iccf-webchess.com/EventsAnnouncements.aspx będą automatycznie uruchamiać portal PayPal.

http://www.iccf.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=68