Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 T3 Latvian Gambit, C40 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-15
2 AJEC – otwarty międzynarodowy turniej federacji francuskiej 2017-03-31 2017 maj/cze
3 Liga Mistrzów 2017 (sezon 7) 2017-04-10 2017-04-16 2017-05-15
4 T2 Russian Defence, C43 (poczta) 2017-04-12 2017-04-15 2017-05-01
5 Mistrzostwa Świata 2017 – półfinały 2017-05-05 2017-05-10 2017-06-20
6 23 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 2018-01-08 2018-02-15

===

Lista rankingowa 2017/2 już dostępna

Szachy

W dniu dzisiejszym 2017-03-20 ukazała się nowa lista rankingowa (Ratinglist 2017/2) dostępna na serwerze ICCF, która obowiązuje od 2017-04-01 do 2017-06-30. Będzie ona domyślną z chwilą jej obowiązywania (czyli od 2017-04-01). Bazuje ona na wynikach partii zakończonych w okresie od 2016-12-01 do 2017-02-28. Zawodnicy, którzy rozegrali ostatnią partię przed rokiem 2015 (więcej niż 2 lata kalendarzowe dla listy 2017 – Przepisy turniejowe, Appx.2, pkt.2.a.) są pokazywani na tej liście jako nieaktywni. Jednakże zachowują oni swój ranking i będzie on ważny z chwilą ich powrotu do gry.

W czołówce zaszła drobna zmiana w stosunku do poprzedniej listy. Pierwsze miejsce nadal zajmuje GM Roman Chytilek (2688) z Czech, przed Mistrzem Świata (26.2010-2015) GM Ronem Langeveldem (2679) z Holandii. Na trzecim jest 2-krotny Mistrz Świata (22.2007-2010, 27.2011-2014) GM Aleksandr Dronov (2668) z Rosji a na czwartym GM Matthias Kribben (2666) z Niemiec. Na piątym pozostaje GM David A. van der Hoeven (2651) z Holandii.

Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem pozostaje starszy mistrz międzynarodowy Jacek Oskulski (2548), który gra w finale 29 Mistrzostw Świata z szansami na wysokie miejsce, być może nawet medalowe. Na drugie miejsce awansował Mistrz Polski (38.1995-1997) GM Rafael Pierzak (2501), a na trzecie SIM Piotr Walczak (2499). Na czwarte miejsce spadł SIM Maciej Jędrzejowski (2498). Na piątym jest dwóch zawodników: zwycięzca 1 Pucharu Świata w szachach 960 SIM Fabian Stanach (2492) oraz SIM Adam Zmokły (2492).

U pań zaszła drobna zmiana w czołówce – nadal przewodzi arcymistrzyni Barbara Skonieczna (2333) – uczestniczy ona w finale 10 Mistrzostw Świata Kobiet. Drugie miejsce zajmuje arcymistrzyni Alicja Szczepaniak (2252). Na trzecie miejsce awansowała Barbara Jamka-Pietroń (2211), a czwarte zajmuje mistrzyni międzynarodowa Bożena Wójcik-Wojtkowiak (2178).

===========

Szachy 960

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01. Jak na razie jest tylko 62 zawodników, którzy rozegrali przynajmniej 30 partii. Dlatego lista rankingowa funkcjonuje na przejściowych zasadach i są uwzględniani na niej zawodnicy, którzy rozegrali przynajmniej 12 partii podlegających ocenie rankingowej. W turniejach w szachy 960 będzie można uzyskiwać normy międzynarodowe na identycznych zasadach jak w szachy klasyczne (jak tylko będą spełnione wszystkie wymagania), ale z powyższego powodu było na to za wcześnie. W zasadzie niektóre turnieje w szachy 960 (na przykład finał 3 Pucharu Świata) już teraz mogłyby zostać objęte systemem klasyfikacyjnym na normy międzynarodowe, ale pomimo wcześniejszych ustaleń Biuro Wykonawcze ICCF (EB) ma wątpliwości i możliwość oraz sposób ich zdobywania zostanie rozpatrzony na najbliższym kongresie ICCF w 2017 roku.

Lista rankingowa 2016/4 w szachach 960 obejmuje 143 zawodników, w tym 7 zawodników z Polski. Dla Polski jest to sytuacja bez precedensu, bo w pierwszej piątce mamy dwóch zawodników, w tym lidera! W stosunku do poprzedniej listy w czołówce bez zmian.

Pierwsze miejsce zajmuje zwycięzca 1 Pucharu Świata w szachach 960 starszy mistrz międzynarodowy Fabian Stanach (2649) z Polski. Kolejne miejsca zajmują: drugie srebrny medalista 1 Pucharu Świata GM Jan Židů (2571) z Czech, trzeci jest zawodnik z Polski 53. mistrz Polski (2010-2013) oraz brązowy medalista 1 Pucharu Świata Adam Dźwikowski (2568). Na czwartym pozostaje SIM Aleksandr Shpakovsky (2533) z Rosji. Na piąte awansował IM Darko Babič (2516) ze Słowenii.

=================

Zmiany w systemie rankingowym i klasyfikacyjnym ICCF

Tytułem przypomnienia na Kongresie ICCF 2016 w Bremie (Niemcy) zostały przyjęte przez delegatów nowe procedury w liczeniu rankingu ICCF (2016-017 Revised Rating Rules). Procedury te mają zastosowanie do wszystkich partii podlegających ocenie rankingowej zakończonych w dniu 2016-12-01 lub po tej dacie.

Jednocześnie z listą rankingową 2017/2 (ważną od 2017-04-01) liczoną wg nowego systemu rankingowego (partie zakończone w okresie od 2016-12-01 do 2017-02-28) wchodzi w życie nowy system klasyfikacyjny dla nowych turniejów uruchomionych 2017-04-01 i później (2016-015 Revised Norm Calculations – brany pod uwagę jest ranking przeciwników a nie ranking średni turnieju, a norma jako suma wyników oczekiwanych przeciwników do wypełnienia normy na tytuł – tabel z wynikami oczekiwanymi, czy też normami już nie ma).

Mistrzostwa Świata 2017 (półfinały 41MŚ) – zgłoszenia do 2017-05-05

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start półfinałów 41 Mistrzostw Świata przewiduje się w dniu 2017-06-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w półfinałach pkt 1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z półfinałowych grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Jeśli liczba zgłoszeń nie będzie krotnością 13, zgłoszenia niektórych zawodników (na podstawie 1.2.1.i., j., k., zwłaszcza tych z najniższym rankingiem) mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgłoszenia są przyjmowane przez dr. Wojciecha Krzyżanowskiego (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.comdo dnia 2017-05-05.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do półfinałów MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Polska posiada do dyspozycji dwa zgłoszenia do półfinałów MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja zostanie podjęta w kwietniu 2016.

Uprawnione osoby do dnia 2017-05-10 mogą dokonać również zgłoszenia bezpośredniego (DE) do organizatora za pośrednictwem strony ICCF (jest już dostępny link w zakładce “Nowe turnieje“). W tym przypadku wpisowe jest płatne bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem PayPal (karty kredutowej/debetowej). Po podaniu podstawy uprawnień należy w kolejnym oknie wybrać opcję “Register via Direct Entry” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów (nie obejmuje to pucharu świata weteranów)
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub wyższym, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2450 lub niższym
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF (nie obejmuje to pucharu świata weteranów)
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2451 lub wyższym
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===========

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do półfinałów Mistrzostw Świata. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do półfinałów Mistrzostw Świata 2017 oraz ich data ważności

ID Zawodnik Podstawa Ważność Wykorzystanie
420120 Jankowicz, Robert 2010 1.2.1.b from WCCC30CT01 2017-10-06
420832 Krzyżanowski, Wojciech 2014 1.2.1.e from World Cup 19 (DiamJub) 2019-10-03
420957 Pierzak, Rafael 2012 1.2.1.c from WCCC36SF02 2018-02-10
421250 Sawiniec, Jarosław 2011 1.2.1.b from WCCC31CT02 2017-03-14
429125 Sławinski, Tomasz 2015 1.2.1.d from WCCC39PR05 EOT+3y
420534 Szczepański, Zbigniew 2011 1.2.1.b from WCCC31CT03 2017-09-29
429028 Walczak, Piotr 2014 1.2.1.c from WCCC38SF01 2020-01-28
429028 Walczak, Piotr 2015 1.2.1.c from WCCC39SF08 2019-10-09
420813 Wojtyra, Sławomir 2015 1.2.1.d from WCCC39PR12 EOT+3y
429028 Walczak, Piotr 2012 1.2.1.c from WCCC36SF07 2017-10-20

===

World Cup 21 preliminaries – Statistics & Qualifications

ICCF World Cup 21 started on 2015-10-01 with a fixed closing date of 2017-05-01.

We received 928 entries (718 players) from 52 countries, which were distributed to 72 sections (64 of 13 players and 8 of 12 players) with average rating from 2100 to 2162, although most of them (64 out of 72) was close to average rating of all entries 2132 (-10/+10). Rating span of individual players was huge = 1161 rating points (from 1346 to 2507), but this is an attractiveness of world cups.

Those countries with 50 or more entries  are: Germany 117, Russia 91, USA 58, Spain 54, Poland 53, Italy 52.

The first two players of each preliminary section will qualify for the World Cup 21 semi-final (tie-break applies).

Although the number of preliminary sections which each player could enter was unlimited, no player will qualify for more than two semi-final sections.

In addition, those players who qualified for World Cup 19 and 20 Finals will also be entitled to play in the semi-final stage of World Cup 21 and the winners of WC 19 and 20 Finals will be eligible to participate in World Cup Final 21 – unless, they exploited their right to play at that stage in previous editions of the World Cup. These players need to pay entry fee.

Should there be any non starters or unexpected withdrawals, the semi-final sections might be filled by players from a prioritized list of reserve (those sharing 1st or 2nd place in the preliminaries). Some of these players might be contacted (if applicable) by TO Mariusz Wojnar via e-mail who will be offered any vacancies which arise.

There is no additional entry fee (for those playing in the ICCF World Cup 21 preliminaries and earning qualification to the semi-final stage).

Allocation of players to the semi-final sections will be made as random as possible; however, geographical distribution as well as an achievement of reasonable equality of the average rating will be taken into account.

All unfinished games until 2017-05-01 are called for adjudication. Players involved shall submit their claim (win or draw) and supporting analysis (by using appropriate feature from game window) not later than 2017-05-15. The adjudication will be organized in such a way that all qualified players should be known by 2017-06-15. Games which have no influence on promotions might be continued.

Prizes will be awarded to winners of the preliminary sections (such prizes will be in the form of vouchers, each to the value of approximately 25 EUR, with tie-breaks to be applied, if necessary to determine section winners). When ALL winners are known, TO will send list of winners to ICCF Finance Director, who will arrange delivery of prizes.

===

The semi-finals are expected to start as soon as all qualifiers are known, most probably June 2017.

Below some statistics and qualifications by sections can be found as of 2017-03-12.

===

Section Games FG# % End date Qualified for the World Cup 21 semi-finals
CT21 5520 5472 99% 141 players
CT21/pr01 78 77 99% Troia, Elio Dziedzic, Andrzej
CT21/pr02 78 78 100% 2016-10-12 Fečo, Ján Jedinger, Andreas
CT21/pr03 78 77 99% Trivedi, Kalapi B. Pospíšil, Ludvík
CT21/pr04 66 64 97% Pospíšil, Ludvík Pereira, Nilson José Espindola; Markus, Roland; Alifanov, Oleg Anatolievich
CT21/pr05 78 78 100% 2016-12-16 Szíjártó, Attila Filin, Evgeny Konstantinovich
CT21/pr06 78 77 99% Savchur, Fedir Geißler, Walter
CT21/pr07 78 78 100% 2016-10-30 Dorić, Nenad Soldano, Graziano
CT21/pr08 78 78 100% 2017-01-27 Neale, Mark Manninen, Anssi
CT21/pr09 78 78 100% 2016-12-13 Schwarz, Roman Mignon, Frédéric
CT21/pr10 78 78 100% 2016-11-08 Morozov, Dmitry Viktorovich Zielasko, Andreas
CT21/pr11 78 78 100% 2016-10-16 Morozov, Dmitry Viktorovich Troia, Matteo
CT21/pr12 78 75 96% Barkov, Kirill Gennadievich
CT21/pr13 78 78 100% 2016-12-24 Schäfer, Uwe Jahn, Peter
CT21/pr14 78 74 95% Dutra, Alfredo Ryzhkov, Igor Mikhailovich
CT21/pr15 78 78 100% 2017-01-01 Moiseev, Sergey Borisovich Mirkowski, Piotr
CT21/pr16 78 77 99% Muljadi, Paul Herfurth, Thomas; Vegjeleki, Adolf
CT21/pr17 78 77 99% Schakel, Corky Thompson, Brian
CT21/pr18 78 78 100% 2017-03-04 Fuchs, Jörg Gerhards, Guntis
CT21/pr19 66 65 98% Schirmer, Michael Kevický, Martin
CT21/pr20 78 78 100% 2017-02-21 Jankowiak, Andreas Korogodski, Leonid
CT21/pr21 78 77 99% Pastukhov, Igor
CT21/pr22 78 78 100% 2017-01-26 Werten, Tony Todorov, Dimitar
CT21/pr23 78 77 99% Kudryavtsev, Dmitry Aleksandrovich Bos, Henk J. van den
CT21/pr24 78 78 100% 2016-11-15 Hameister, Raik Böhnke, Hartmut
CT21/pr25 78 78 100% 2016-10-26 Kozlov, Vadim Yakovlevich Ben Fredj, Jawhar
CT21/pr26 78 75 96% Kozlov, Vadim Yakovlevich
CT21/pr27 78 78 100% 2016-12-24 Eshuis, Hans Tkachenko, Igor
CT21/pr28 78 77 99% Even, Roland Volodarsky, Yury Aleksandrovich
CT21/pr29 78 78 100% 2017-01-05 Jacobs, Rudolf Ważny, Marcin
CT21/pr30 66 66 100% 2016-09-16 Carr, Trevor Savin, Vladimir Petrovich
CT21/pr31 78 77 99% MacTilstra, Ian Denisov, Timofey Viktorovich
CT21/pr32 78 78 100% 2016-11-17 Praznik, Niko Lundberg, Carl-Erik
CT21/pr33 66 66 100% 2016-12-05 Kaan, J. E. F Sitorus, Yosua
CT21/pr34 78 78 100% 2016-09-27 Petkov, Stamat Voronina, Tatyana
CT21/pr35 78 77 99% Langer, Raimund Vetter, Gerhard
CT21/pr36 78 77 99% Morosi, Dario Prakash, Om
CT21/pr37 78 78 100% 2017-01-26 Buzagıcıoglu, Onur Zeihser, Michael
CT21/pr38 78 77 99% Bucsa, Ioan Haapamäki, Mika
CT21/pr39 78 77 99% Zeihen, Pascal
CT21/pr40 78 78 100% 2017-01-01 Emrich, Eiko Zhorov, Boris Mikhailovich
CT21/pr41 78 76 97% Ivec, Ivan Legemaat, Gert
CT21/pr42 78 78 100% 2017-03-03 Shuler, James Mostowik, Daniel
CT21/pr43 78 78 100% 2017-03-08 Malchev, Emil Koch, Hans-Georg
CT21/pr44 78 78 100% 2017-01-09 Barkov, Kirill Gennadievich Villarreal, Brian
CT21/pr45 78 73 94% Kozlov, Aleksandr Anatolievich
CT21/pr46 78 78 100% 2017-02-07 Gullotto, Vincenzo Bunk, Wolfgang
CT21/pr47 78 78 100% 2016-10-26 Tateo, Ida Roques, Pascal
CT21/pr48 78 77 99% Manuel Fernandes de Castro, Francisco Pastukhov, Igor
CT21/pr49 78 78 100% 2017-02-19 Thompson, Brian Janisch, Manfred
CT21/pr50 78 77 99% Rashitov, Denis Rafisovich Seelig, Jürgen
CT21/pr51 78 78 100% 2016-12-31 Verlinde, Philip (died) Kurgansky, Vitaly Ivanovich
CT21/pr52 78 76 97% Reuter, Peter-Ludwig Yakovlev, Oleg Vladimirovich
CT21/pr53 78 77 99% Stein, Kurt W. Wharrier, Jo A.
CT21/pr54 78 78 100% 2016-12-23 David-Bordier, Christophe Junge, Wolfgang
CT21/pr55 66 66 100% 2016-09-27 Kažoks, Aivars Sharpe, Sam
CT21/pr56 78 77 99% Fischer, Detlev
CT21/pr57 78 77 99% Ilyasov, Anatoly Fedorovich Bennett, Craig (died)
CT21/pr58 78 78 100% 2017-02-28 Korshunov, Sergey Vormelker, Christian
CT21/pr59 78 78 100% 2016-10-01 Gaujens, Artis Naeter, Burkhard
CT21/pr60 78 78 100% 2017-03-03 Ackermann, Emil Oen, Grant
CT21/pr61 78 78 100% 2017-01-10 Taras, Iulian Johansen, Anders Sten
CT21/pr62 66 66 100% 2016-10-15 Hrubčík, Martin Salzmann, Stefan
CT21/pr63 78 78 100% 2017-03-03 Lewis, Chris Vegjeleki, Adolf
CT21/pr64 66 63 95% Langer, Raimund Barkov, Kirill Gennadievich
CT21/pr65 78 76 97% Frijling, Jeroen Groß-Winter, Günter
CT21/pr66 66 66 100% 2016-10-06 Koval, Vyacheslav Caruso, Augusto
CT21/pr67 78 78 100% 2017-02-11 Neale, Mark Brzoza, Mirosław
CT21/pr68 78 78 100% 2017-01-26 Brodt, Aleksandr Aleksandrovich Tudor, Vasile
CT21/pr69 78 78 100% 2016-11-13 Ackermann, Emil Jerković, Leonardo
CT21/pr70 78 78 100% 2016-11-30 Shadrin, Oleg Gennadievich Schreurs, Bert
CT21/pr71 78 75 96% Achatz, Michael Peet, Willem
CT21/pr72 78 78 100% 2017-02-17 Korogodski, Leonid Garau, Bernard

=====

Amici sumus
Mariusz Wojnar
Central Tournament Leader

6 Puchar Świata w szachach 960 uruchomiony

6 Puchar Świata w szachach 960, organizowany przez Leonardo Madonia z Włoch, kierownika rozgrywek tematycznych, uruchomiony został w dniu dzisiejszym (2017-03-10). Chociaż oficjalny start turnieju jest wyznaczony na 2017-03-15, to grę można już rozpocząć.

Rozgrywki są prowadzone za pośrednictwem serwera w trzech etapach: eliminacje, półfinały oraz finał. Partie podlegają ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Napłynęło 66 zgłoszeń.  Zawodników rozmieszczono w 11 grupach 6-osobowych. Z Polski pochodzi 6 zgłoszeń od 5 zawodników:

Grupa Tyt Zawodnik R
WC/960-06/pr.02 Krawczyk, Wiesław 2191
WC/960-06/pr.06 IM Wojnar, Mariusz 2383
WC/960-06/pr.07 Sodomski, Andrzej 2226
WC/960-06/pr.09 Sodomski, Andrzej 2226
WC/960-06/pr.10 Kolanek, Roman 2220
WC/960-06/pr.11 Grabowski, Benedykt 1992

Awans do kolejnej rundy uzyskuje dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy.

Nie określono daty zakończenia, ale zapewne eliminacje zakończą się do 2018-06-15.

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 T3 Latvian Gambit, C40 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-15
2 AJEC – otwarty międzynarodowy turniej federacji francuskiej 2017-03-31 2017 maj/cze
3 Liga Mistrzów 2017 (sezon 7) 2017-04-10 2017-04-16 2017-05-15
4 T2 Russian Defence, C43 (poczta) 2017-04-12 2017-04-15 2017-05-01
5 23 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 2018-01-08 2018-02-15

===

Rezygnacja z pełnionych funkcji w ICCF

W związku z poważną różnicą zdań z prezydentem ICCF Erykiem Ruch’em co do realizacji zadań zrezygnowałem z pełnionych przeze mnie funkcji przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF (ICCF Qualifications Commissioner) [w latach 2013-2017] oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Rankingowej ICCF (ICCF Ratings Commissioner) [w latach 2010-2017].

Niemniej jednak otrzymałem podziękowania zarówno od Eryka, Prezydenta ICCF, jak i Austina, Dyrektora Obsługi (Services Director), mojego bezpośredniego przełożonego, które przedstawiam poniżej.

Mariusz Wojnar, zastępca przewodniczącego KSzK oraz Delegat Polski do ICCF

======

2017-03-05 20:57

Dear Mariusz

I acknowledge receipt of your resignation.

As already mentionned in my previous email, you have been an outstanding QC and it is a pity that we could not find an agreement to continue this work together. That’s life.

And of course, we will share a beer during the next Congress!

Regards

Eric

======

2017-03-05 22:40

Dear Mariusz,

I am very sorry to hear this, I have enjoyed working with you, and your loyalty and dedication to ICCF are beyond question.

Finally, I thank you – sincerely and honestly, for your years of service to the Services Committee; we have made a great deal of progress because of your individual contribution, not least the recent modernisation of the norm system, which was entirely driven by your vision, innovation, and motivation.

I hope that we remain good friends.

Best wishes,
Austin

=======

Turnieje federacji niemieckiej – dodatkowe zaproszenia!

Jak co roku zaprzyjaźniona z nami Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF) organizuje turnieje za zaproszeniami, do których tradycyjnie otrzymaliśmy zaproszenie. Będą one rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF; tempo gry zostanie podane później. Start zaplanowano na 25 czerwiec 2017.

Do kilku turniejów zgłoszenia zostały już zamknięte i przekazane do organizatora, który je zaakceptował.

Teraz oferta dotyczy następujących turniejów:

Wyszczególnienie GM GM GM GM
Kategoria turnieju 12 11 9 7
Ilość zawodników ? ? ? ?
Ilość zaproszonych zawodników 2 1 1 1-2
Wpisowe brak
Ranking wymagany 2520+ 2480+ 2460+ 2415+
Organizator (TO) Dr. Uwe Staroske
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2017-04-01 (Lista Rankingowa 2017/2).

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2017-03-05. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie przyjmowania zgłoszeń.

============

Aktualizacja 2017-03-09

Do organizatora przekazano poniższe zgłoszenia, które zostały zaakceptowane:

Kat. Tyt Zawodnik Elo (prognoza) Uwagi
11 GM Szczepański, Zbigniew 2476
9 SIM Sądowski, Marek 2466

=============

Turniej federacji amerykańskiej

Amerykańska Federacja Szachów Korespondencyjnych jak corocznie organizuje turnieje i do jednego z nich otrzymaliśmy zaproszenie. Turniej rozgrywany będzie na serwerze ICCF.

Wyszczególnienie USA 2017
grupa D
Kategoria turnieju 1
Ilość zawodników 15
Ranking wymagany 2250+
Nagrody brak
Wpisowe brak
Tempo gry do ustalenia
Start 2017-03-31
Organizator (TO) Dennis Doren (USA)
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2017-01-01.

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2017-03-03. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominację otrzyma 1 zawodnik.

============

Aktualizacja 2017-03-06

Nominację otrzymał:

Tyt. Zawodnik Elo (prognoza)
IM Makowski, Tomasz 2325

=============

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 6 Puchar Świata w szachach 960 2017-02-29 2017-03-15
2 T3 Latvian Gambit, C40 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-15
3 AJEC – otwarty międzynarodowy turniej federacji francuskiej 2017-03-31 2017 maj/cze
4 Mecz Polska – Bułgaria 2017-03-31 2017 cze
5 Liga Mistrzów 2017 (sezon 7) 2017-04-10 2017-04-16 2017-05-15
6 T2 Russian Defence, C43 (poczta) 2017-04-12 2017-04-15 2017-05-01
7 23 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 2018-01-08 2018-02-15

===