Międzynarodowy turniej drużynowy za zaproszeniami – MT-Nuutilainen – uruchomiony

ICCF organizuje turniej drużynowy – Memoriał Esko Nuutilainena, dla zawodników z rankingiem poniżej 2300. Nie zostało to wyraźnie wyartykułowane, ale domyślam się, że jest to kontynuacja poprzedniego turnieju drużynowego organizowanego w ramach strefy europejskiej – Europejskiego Drużynowego Memoriału Thora Lövholta, gdyż na ostatnim Kongresie ICCF w Bremie zdecydowano o zmianie charakteru tego turnieju z europejskiego na światowy.

Turniej jest rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF na 6 szachownicach i podlega ocenie rankingowej. W turnieju są możliwe do uzyskania normy na tytuły ICCF.

W dniu 2017-06-03 został uruchomiony. Oficjalny start: 2017-06-15. Zgłosiło się 32 drużyny (Rśr=2177), które startują w trzech grupach półfinałowych po 10 lub 11 w każdej (sf1, sf2, sf3). Polska występuje w dwóch grupach: 1 oraz 3 – w składach niżej podanych.

Finał zostanie rozegrany z udziałem 13 drużyn. Awans do finału: pierwsze 4 drużyny z każdej grupy plus jedna najlepsza drużyna z piątego miejsca z grupy 1 lub 2.

======

Drużyna „Polska 1” w grupie 1:

sz ID Tyt Zawodnik R 2017/2
1 420186 SIM Baranowski, Tadeusz 2293
2 421382 Wójcik, Wiesław 2269
3 421093 IM Nowak, Ireneusz 2251
4 420431 Pazderski, Ludwik 2242
5 420672 Kolanek, Roman 2233
6 420434 SIM Lubas, Józef 2212
TC 420434 IA Lubas, Józef

Kapitanem drużyny został wyznaczony: kol. Józef Lubas

======

Drużyna „Polska 2” w grupie 3:

Polskę w Memoriale Esko Nuutilainena będzie reprezentować również druga drużyna w składzie:

sz ID Tyt Zawodnik R 2017/2
1 420916 Probola, Ryszard 2276
2 421144 Kułakiewicz, Mariusz 2242
3 421012 Maliszewski, Grzegorz 2250
4 421663 Krawczyk, Wiesław 2254
5 421706 Malinowski, Damian 2203
6 421508 Pająk, Jakub Lech 2229
TC 421144 Kułakiewicz, Mariusz

Kapitanem drużyny został wyznaczony: kol. Mariusz Kułakiewicz

Życzymy awansu do finału!

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 10 Puchar Świata ICCF Weteranów 2017-07-20 2017-08-01 2017-09-01
2 Mistrzostwa Świata 2017 (turniej kandydacki) 2017-07-20 2017-09-20
3 T5 Traxler Attack, C57 2017-08-28 2017-09-01 2017-09-15
4 4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2017-08-31 2017-09-15
5 T3 – Sicilian, Paulsen System, B41-3 (poczta) 2017-09-12 2017-09-15 2017-10-01
6 23 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 2018-01-08 2018-02-15

===

Mistrzostwa Świata 2017 (turnieje kandydackie) – zgłoszenia do 2017-07-20

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start turnieju kandydackiego 37 Mistrzostw Świata został ustalony na 2017-09-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z grup turnieju kandydackiego MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17 w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zazwyczaj każda z półfinałowych grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17.

Z reguły co roku uruchamia się 4 grupy turnieju kandydackiego z których awans do finału uzyskuje po 2 zawodników. Jednakże dodatkowe grupy mogą zostać uruchomione wg decyzji przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły. W takiej sytuacji liczba awansujących może zostać zmniejszona z 2 do 1 zawodnika.

Jeśli liczba zgłoszeń nie będzie krotnością 13, zgłoszenia niektórych zawodników (na podstawie 1.3.1.h., zwłaszcza tych z najniższym rankingiem) mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgłoszenia są przyjmowane (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.comdo dnia 2017-07-20.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do turnieju kandydackiego MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

==========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego Mistrzostw Świata 2017 oraz ich data ważności

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego Mistrzostw Świata. Warto je wykorzystać, aby nie przepadły. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

ID Zawodnik Podstawa Ważność Wykorzystanie
420573 Jędrzejowski, Maciej 2014 1.3.1.b from WCCC34CT02 2020-02-11
421250 Sawiniec, Jaroslaw 2013 1.3.1.c from WCCC37SF07 2018-04-07
421366 Wilczek, Tadeusz 2011 1.3.1.b from WCCC31CT06 2017-07-31
421098 Dźwikowski, Adam 2014 (special provision) from ICCF Diamond Jubilee 1st Chess 960 World Cup Final 2018-09-20

===

Półfinały 41 Mistrzostw Świata uruchomione

W dniu 2016-05-28 uruchomiono 5 grup półfinałowych 41 Mistrzostw Świata, po 17 (!) zawodników w każdej – razem udział bierze 85 zawodników reprezentujących 30 federacji. Wśród nich jest wielu z tytułami międzynarodowymi – 8 GM, 27 SIM, 27 IM. Wszystkie grupy są kategorii 8 (średni ranking 2431; od 1 kwietnia 2017 normy są wyliczane indywidualnie dla każdego zawodnika ale tu w większości wynoszą GM=10½ SIM=9½ IM=8½). Zawody sędziuje IA Valery Myakutin z Rosji. Oficjalny start: 2017-06-20.
Do turnieju kandydackiego awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.

W zawodach startuje 5 zawodników z Polski:

WC41/sf Tyt Zawodnik Elo
01 Gorzkiewicz, Łukasz 2462
IM Broniek, Mariusz 2428
02 IM Jasiński, Mirosław 2416
03 GM Pierzak, Rafael 2501
04 IM Sławiński, Tomasz 2405
05 SIM Wojtyra, Sławomir 2342

Życzymy udanego startu!

4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych

Organizatorem 4 Międzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych jest ks. Krzysztof Domaraczeńko z Diecezji Drohiczyńskiej przy wsparciu Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK).

Św. Teresa z Avilla

1. Uczestnicy:

Uczestnikami są kapłani różnych wyznań, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne z Polski i zagranicy. Organizator zastrzega sobie odrzucenie zgłoszenia bez podania przyczyny.

2. Zawody:

W turnieju obowiązują aktualne przepisy ICCF (dostępne na stronie ICCF lub na stronie KSzK w zakładce Przepisy). Zawody podlegają ocenie rankingowej z możliwością zdobycia norm na tytuły.

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni (na partię) + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w terminie od 2017-09-15 do 2018-12-15.

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje Mariusz Wojnar na adres: mariusz.wojnar@gmail.com (oraz do wiadomości ks. Mirosław Brzoza na adres: brzozami@o2.pl) do dnia 2017-08-31.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia
 • ranking ICCF (a w razie jego braku ranking FIDE) oraz kategoria szachowa
 • diecezja, seminarium, zakon oraz pełniona funkcja

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie 4 Międzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych (wersja polska lub wersja angielska – wystarczy kliknąć na link). Komunikat zostanie umieszczony również na stronie organizatora.

===================

4th International Clergy Polish Correspondence Chess Championship

The Polish Correspondence Chess Commission of the Polish Chess Federation supported by the Roman Catholic Diocese of Drohiczyn is organizing the tournament.

1. Participation

This is invitational event and invited players participate in this event free of charge. Participants are clergymen from Poland and abroad. The organizer reserves the right to reject entry without giving a reason.

2. Tournament description

Standard ICCF rules (Code of Conduct Guidelines, Tournament Rules, Playing Rules Server, Playing Rules Guidelines) apply. They are available at the ICCF website under ICCF Rules tab.

The event will be rated with title norms, if possible. Time control – an incremental rate of play (10 days per game followed by 3 days after every move with duplication after 20 days; 20 days leave per year, no special leave).

The tournament will start on 2017-09-15 with end date 2018-12-15. Separate announcement will be issued.

3. Entries

Players may enter in the usual way through their National Federations.

Entries via National Federations should contain player’s name, date of birth, e-mail address, living place, qualification background (diocese/ seminary/ order and the role performed in it), ICCF ID and current rating and should be forwarded by e-mail to Mariusz Wojnar, e-mail: mariusz.wojnar@gmail.com, (with a copy to Fr. Mirosław Brzoza, e-mail: brzozami@o2.pl) to reach him before 31st August 2017. It would be appreciated if Federations send entries “as received” and not delay them until closing date.

Registration will begin on 2017-05-27 and will close on 2017-08-31 to allow for pairings.

More information can be found in Regulations of the event (English version).

Confirmed entries can be found at this page below.

=========

4th ICPC – status of the entries

Stan potwierdzonych zgłoszeń zaktualizowano w dniu (Confirmed entries status updated on) : 2017-06-18

# ICCF ID Tit Name, Forname Elo 2017/3 Fed Confirmed
1 100491 Schenker, Leo 1573 SUI 2017-05-30
2 421429 Domaraczeńko, Krzysztof 2020 POL 2017-05-31
3 510548 Owens, Johnny 2222 USA 2017-06-01
4 30688 Jacobs, Gregory 1380 AUS 2017-06-16

=============

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 10 Puchar Świata ICCF Weteranów 2017-07-20 2017-08-01 2017-09-01
2 T5 Traxler Attack, C57 2017-08-28 2017-09-01 2017-09-15
3 4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2017-08-31 2017-09-15
4 T3 – Sicilian, Paulsen System, B41-3 (poczta) 2017-09-12 2017-09-15 2017-10-01
5 23 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 2018-01-08 2018-02-15

===

Międzynarodowy turniej drużynowy za zaproszeniami – MT-Nuutilainen – dla średniaków

ICCF organizuje turniej drużynowy – Memoriał Esko Nuutilainena, dla zawodników z rankingiem poniżej 2300. Nie zostało to wyraźnie wyartykułowane, ale domyślam się, że jest to kontynuacja poprzedniego turnieju drużynowego organizowanego w ramach strefy europejskiej – Europejskiego Drużynowego Memoriału Thora Lövholta, gdyż na ostatnim Kongresie ICCF w Bremie zdecydowano o zmianie charakteru tego turnieju z europejskiego na światowy.

Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF na 6 szachownicach i podlegał będzie ocenie rankingowej. Są duże szanse, że będą możliwe do uzyskania normy na tytuły ICCF.

Turniej miał wystartować 2017-06-01. Każda federacja miała prawo zgłosić jedną drużynę składającą się z 6 zawodników, o rankingu poniżej 2300 każdy. Wpisowe 180zł od drużyny.

Ponad miesiąc temu zostałem zaskoczony koniecznością pilnego zorganizowania drużyny, co też uczyniłem i przekazałem skład do organizatora.

Polskę w Memoriale Esko Nuutilainena będzie reprezentować drużyna w składzie:

sz ID Tyt Zawodnik R 2017/2
1 420186 SIM Baranowski, Tadeusz 2293
2 421382 Wójcik, Wiesław 2269
3 421093 IM Nowak, Ireneusz 2251
4 420431 Pazderski, Ludwik 2242
5 420672 Kolanek, Roman 2233
6 420434 SIM Lubas, Józef 2212
TC 420434 IA Lubas, Józef

Kapitanem drużyny został wyznaczony: kol. Józef Lubas

Ostatnio jednak zostałem ponownie zaskoczony informacją o przedłużeniu terminu zgłoszeń oraz możliwości wystawienia drugiej drużyny z federacji. Mogę jedynie przypuszczać, iż start turnieju przewidziany na 2017-06-01 zostanie przesunięty.

Misję sformowania drugiej drużyny (w tym opłacenie wpisowego) otrzymał kol. Mariusz Kułakiewicz (mkulakiewicz@gmail.com) i do niego chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury. Termin zgłoszeń jak najszybciej, ale nie później niż 2017-05-26.

===

Aktualizacja 2017-05-24

Polskę w Memoriale Esko Nuutilainena będzie reprezentować również druga drużyna w składzie:

sz ID Tyt Zawodnik R 2017/2
1 420916 Probola, Ryszard 2276
2 421144 Kułakiewicz, Mariusz 2242
3 421012 Maliszewski, Grzegorz 2250
4 421663 Krawczyk, Wiesław 2254
5 421706 Malinowski, Damian 2203
6 421508 Pająk, Jakub Lech 2229
TC 421144 Kułakiewicz, Mariusz

Kapitanem drużyny został wyznaczony: kol. Mariusz Kułakiewicz

Upływa okres oceny rankingowej dla listy 2017/3

Przypomina się, że w dniu 2017-05-31 kończy się okres oceny rankingowej ICCF dla listy 2017/3.
Zgodnie z postanowieniami ostatniego kongresu ICCF w Bremie, rankingi ICCF z dniem 2016-12-01 liczone są według nowych zasad (szczegóły w zakładce „Przepisy ICCF” – Tournament Rules).
Dla turniejów międzynarodowych uruchamianych od 2017-04-01 mają zastosowanie także nowe zasady obliczania norm na tytuły międzynarodowe ICCF.

Nowa lista rankingowa obowiązywać będzie od 2017-07-01 do 2017-09-30 za wyniki uzyskane od 2017-03-01 do 2017-05-31. Nowe rankingi dostępne będą na serwerze ICCF prawdopodobnie około połowy czerwca 2017.

Liga Mistrzów 2017 (sezon 7) uruchomiona!

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2016 w Bremie LIGA MISTRZÓW edycja 7 powróciła do poprzedniej formuły z edycji 5, gdyż ostatnia edycja 6 nie sprawdziła się. Istotne zmiany dotyczą struktury i czasu namysłu.

Termin

W dniu 2015-05-09 Liga Mistrzów (edycja 7) została uruchomiona! Oficjalne rozpoczęcie – 2017-05-28 (od tego momentu liczy się czas). Data zakończenia 2019-05-28; po tym terminie niezakończone partie podlegają ocenie, więc po tej dacie zawodnicy są zobowiązani do złożenia wniosku o wynik partii oraz w razie potrzeby również analizę uzasadniającą wynik.

Zasady i tempo gry

Drużyny składają się z 4 zawodników, rozgrywki są prowadzone na serwerze ICCF. Obowiązują przepisy ICCF.

Tempo gry 40 dni na 10 pos. z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.

Automatycznie odnotowuje się partię jako przegraną, jeśli zawodnik przekroczy czas namysłu lub narusza Przepisy gry- serwer, pkt. 3b (ponad 40 dni namysłu na posunięcie bez deklaracji kontynuowania gry); chyba że zawodnik zostanie uznany za takiego, który wycofał się w sposób uzasadniony. Każdy zawodnik ma do dyspozycji 45 dni urlopu rocznie; nie ma urlopu dodatkowego.

Opcja liniowego proponowania wariantów jest aktywna (przeciwnik nie widzi proponowanego wariantu).

Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych.

Proponowanie remisów jest ograniczone do jednej propozycji na zawodnika w ciągu partii (w odpowiedzi na zapisy Kodeksu zachowania ICCF). Zobacz Przepisy gry – serwer (pkt.2.d.) lub Podręcznik sędziego – serwer (pkt.11.3.3.).

Struktura

Startuje zdecydowanie mniejsza ilość drużyn niż w sezonie 5 a porównywalna do sezonu 6, bo 167 (sezon 6-163, sezon 5-225).

Klasa Ilość grup Ilość drużyn
A 1 15
B 4 52=4*13
C 8 100=6*13+2*11
Razem 167

Awanse i spadki

Zostały one uregulowane jak poniżej; zasady są bardzo zbliżone do edycji 5.

W klasie A Ligi Mistrzów pierwsze trzy drużyny otrzymują medale (złote, srebrne i brązowe), pozostaje 7 drużyn, spadek do klasy B drużyny od 8 do 15 miejsca.

W klasie B – awans do klasy A uzyskują dwie pierwsze drużyny, pozostaje 5 drużyn (od 3 do 7 miejsca), spada 6 drużyn (od 8 do 13 miejsca).

W klasie C – awans do klasy B uzyskuje w sumie 24 drużyny według poniższego klucza: 

 • w grupach 1-6 trzy pierwsze drużyny (18=6*3),
 • w grupach 7-8 dwie pierwsze drużyny plus drużyna z 3 miejsca z najlepszym wynikiem procentowym (5=2*2+1),
 • jedna drużyna z najlepszym wynikiem procentowym z 4 miejsca w grupach 1-6 lub 3 miejsca w grupach 7-8.

Zestawienie drużyn

Z Polski pochodzi 7 drużyn, w tym 4 drużyny w składzie międzynarodowym – 1 drużyna startuje w klasie B oraz 6 drużyn w klasie C. Ponadto jedna osoba startuje w drużynie zagranicznej.

Grupa Rśr Kat. (sz1,2,3,4) Drużyna Rśr dr Skład drużyny Kapitan drużyny
Klasa A 2462 15 drużyn
CL/2017/A 2462 10,9,9,8
Klasa B 2368 52 drużyny
CL/2017/B1 2367 8,6,5,2
CL/2017/B2 2366 7,6,4,3 Dream Team Gambit 2465 1.P.Walczak [2499], 2.R.Pierzak [2501], 3.D.Mielczarek [2395], 4.M.Sądowski [2467] M.Sądowski
CL/2017/B3 2371 7,6,5,4
CL/2017/B4 2369 7,6,4,3
Klasa C 2237 100 drużyn
CL/2017/C1 2239 3,2,K,I Imperium Szachów 2396 1.M.Jasiński [2416]; 2.L.Gonzaga Grego (POR) [2405]; 3.M.Wojnar [2383]; 4.R.Szymański [2381] M.Wojnar
Chess4Ever (USA) 2253 2.A.Szerlak [2313]
CL/2017/C2 2231 3,1,K,G Clergy 2000 1.D.McCann (USA) [2149]; 2.K.Domaraczeńko [2043]; 3.F.Domagalski [2200P]; 4.L.Schenker (SUI) [1608] K.Domaraczeńko
CL/2017/C3 2242 3,2,K,H
CL/2017/C4 2239 3,1,K,J Memento Gambit 2286 1.N.Lukas (GER) [2336], 2.D.Fengier [2285], 3.R.Khairullin (RUS) [2305], 4.C.Malisevschi (ROU) [2219] D.Fengier
CL/2017/C5 2240 3,1,K,I Mieszko I 2321 1.P.Mirkowski [2416], 2.P.Sękowski [2317], 3.S.Salzmann (SUI) [2310], 4.M.Kułakiewicz [2242] M.Kułakiewicz
CL/2017/C6 2238 2,L,L,I Hetman Koszalin 2199 1.G.Maliszewski [2250]; 2.R.Sokołowski [2149]; 3.P.Ałkowski [2200P]; 4.G.Grzesik [2200P] G.Maliszewski
CL/2017/C7 2232 3,1,K,I Szachowy Zapiecek 2255 1.T.Makowski [2325], 2.I.Nowak [2251], 3.J.Lubas [2212], 4.R.Kolanek [2233] T.Makowski
CL/2017/C8 2230 3,1,J,I

===

Półfinały 11 Drużynowych Mistrzostw Europy uruchomione

11 Drużynowe Mistrzostw​a Europy (półfinały) cieszą się niesłabnącym powodzeniem – mianowicie swoje drużyny zgłosiły 32 federacje narodowe! Oficjalne rozpoczęcie zawodów jest 2017-06-01, ale jak zwykle grę można rozpocząć już wcześniej.

Zorganizowano 3 grupy półfinałowe o rankingu średnim bardzo zbliżonym i wynoszącym 2385. Polska została przydzielona do trzeciej grupy półfinałowej. Nasza drużyna jest 10 pod względem średniego rankingu (2413). Najwyższy posiada Litwa (2498), a najniższy Norwegia (2230).

Sędzią zawodów (TD) jest sędzia międzynarodowy IA Karel Glaser z Czech.

Do finału awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jedna najlepsza z wszystkich pozostałych drużyn [najlepszy wynik procentowy]. W finale 11 DME udział wezmą również medaliści z 10 DME. W razie podwójnej kwalifikacji drużyna zostanie zastąpiona kolejną najlepszą z półfinałów.

Reprezentacja Polski występuje w składzie:

Sz kat Normy Tyt Zawodnik Elo
GM SIM IM
1 9 SIM Walczak, Piotr 2499
2 8 GM Szczepański, Zbigniew 2476
3 7 7 6 IM Broniek, Mariusz 2428
4 6 IM Jasiński, Mirosław 2416
5 6 IM Złotkowski, Arkadiusz 2409
6 6 6 Fałatowicz, Piotr 2388
7 4 7 6 Frączek, Dariusz 2378
8 3 Sękowski, Paweł 2317
TC IA Wojnar, Mariusz

Skład naszej drużyny nieznacznie się różni od tego z finału 10 Drużynowych Mistrzostw Europy. Nasza 10 pozycja wyjściowa pod względem rankingu plasuje nas na pograniczu awansu, ale z pewnością o niego powalczymy.

W składzie mamy medalistów Mistrzostw Polski:

 • złoty medal: mistrz Polski (52) GM Zbigniew Szczepański oraz mistrz Polski (58) Dariusz Frączek;
 • srebrny medal: 1x (55) SIM Piotr Walczak;
 • brązowy medal: 1x (57) IM  Arkadiusz Złotkowski

Życzymy pięknych partii i wielu wygranych!

===

Oto grupy półfinałowe:

EU/TC11/sf1 Elo EU/TC11/sf2 Elo EU/TC11/sf3 Elo
Lithuania 2498 Slovakia 2490 Russia 2461
Switzerland 2440 Sweden 2449 Austria 2458
Bulgaria 2423 Belarus 2421 Spain 2414
Iceland 2402 Latvia 2405 Poland 2413
Turkey 2400 England 2398 Ukraine 2396
Scotland 2390 Belgium 2384 Romania 2392
Estonia 2372 Germany 2363 Czech Republic 2388
Finland 2364 Wales 2353 Slovenia 2359
Croatia 2349 Netherlands 2341 France 2356
Denmark 2346 Israel 2243 Italy 2337
Norway 2229 Portugal 2284

===