Mistrzostwa Polski (indywidualne) – edycja 2024

W zakładce „Regulamin IMP” został opublikowany Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski (edycja 2024) , w którym można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, w tym warunki startu i zgłoszeń.

Nie ma wpisowego oraz wymogu licencji zawodniczej. Można rozpocząć stosowne przygotowania.

Zgłoszenia do IMP edycja 2024 będą przyjmowane do dnia 31.01.2024.

Indywidualne MP 2024 wystartują 15.02.2024. Uruchomienie nastąpi ok. 1 tydzień wcześniej.

Zapraszamy do lektury regulaminu i licznego udziału w Mistrzostwach Polski!

A jest o co walczyć! Chociażby tytuł mistrza Polski, medale, zdobycze rankingowe. Przy okazji można spotkać swoich przyjaciół, czy poznać nowych. No i przede wszystkim zaznać przyjemności w objęciach Caissy – bogini szachów albo jeśli ktoś woli to liczyć na wsparcie św.Teresy – patronki szachistów 🙂

===

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach

Warszawa, 23.11.2023

 

Regulamin

Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych (edycja 2024)

 

1.Celem zawodów jest wyłonienie mistrza Polski w szachach korespondencyjnych oraz ustalenie zawodników awansujących do półfinałów i finału MP.

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK).

3.Termin zawodów

MP zostaną rozegrane w terminie od 15.02.2024.

Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu (komunikatu startowego).

4.Uczestnictwo

Warunki uczestnictwa w finale, półfinałach oraz ćwierćfinałach MP przedstawiono poniżej.

Przy przyjęciu do turniejów NIE JEST wymagana licencja zawodnicza. Pojęcie ranking odnosi się tu do rankingu ICCF (FIDE, jeśli nie posiada rankingu ICCF) zawodnika w chwili rozpoczęcia zawodów.

4.1.Uprawnienia do udziału w Finale 67 Mistrzostw Polski

Prawo gry mają:

4.1.1. Niżej wymienieni finaliści MP:

Lp. Turniej Zawodnik Uwagi
1 62 Finał MP Probola, Ryszard 2* mistrzowie Polski

z 4 poprzednich finałów (62-65)1*

2 63 Finał MP Duszyński, Jerzy 3*
3 64 Finał MP Pietrzak, Janusz
4 65 Finał MP Sławiński, Tomasz
5 65 Finał MP Tomczak, Jacek wicemistrzowie Polski

z przedostatnich finałów (65)

6 65 Finał MP Staniszewski, Jerzy

1* Jednokrotnie, jeśli nie wykorzystali jeszcze uprawnienia.

2* Wykorzystane w finale 64MP.

3* Wykorzystane w finale 65MP.

 

4.1.2. Zawodnicy, którzy uzyskali awans z półfinałów 67 MP (którzy zajęli miejsca 1-6 i posiadają ranking co najmniej 2200; w przeciwnym razie uprawnienie zostaje przeniesione na rok następny do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, jednak ważność uprawnienia wygasa po 3 latach od zakończenia turnieju):

 

Lp. Turniej Zawodnik R 2023/4
1 MP66sf-1 Zawadka, Zbigniew 4* 2292
2 MP67sf-1 Sodomski, Andrzej 2279
3 MP67sf-2 Schmitt, Dariusz 2390
4 MP67sf-3 Mostowik, Daniel 2357
5 MP67sf-4 Dziedzic, Andrzej 2295
6 MP67sf-5 Kinas, Tomasz 2369
7 MP67sf-6 Łukasiewicz, Przemysław 2243

4* Uprawnienie przeniesione na finał 67MP.

 

4.1.3. Stawkę uzupełnią zawodnicy posiadający ranking minimum 2400.

 

Finał zostanie rozegrany

 • systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekroczy 17, w przeciwnym razie
 • systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na dystansie 12 rund; oznacza to, że wtedy każdy zawodnik rozegra 12 partii – 6 partii kolorem białym i 6 partii kolorem czarnym.

 

4.2.Uprawnienia do udziału w półfinałach 69 Mistrzostw Polski

Prawo gry mają:

4.2.1. Niżej wymienieni zawodnicy pod warunkiem posiadania rankingu minimum 2000:

4.2.1.1. Awansujący z ćwierćfinałów 69 MP:

 

Lp. Turniej Zawodnik R 2023/4
1 MP68qf-5 Domaraczeńko, Krzysztof 5* 1913
2 MP69qf-1 Zdziech, Mariusz 5* 2011
3 MP69qf-2 Galacki, Lesław 2194
4 MP69qf-3 Orzechowski, Tomasz 2166
5 MP69qf-4 Bartkiewicz, Bronisław 2343
6 MP69qf-5 Wiaderek, Piotr 2084
7 MP69qf-6 Sepioł, Zbigniew 2222
8 MP69qf-7 Szulc, Stanisław 2250
9 MP69qf-8 Makosiej, Władyslaw 5* 1975

5* Uprawnienie przeniesione na półfinały 70MP ze względu na zbyt niski ranking (prognozowany <2000).

 

4.2.1.2. Uczestnicy półfinałów 66 MP, którzy zdobyli co najmniej 60% punktów, a nie awansowali do finału;

4.2.1.3. Uczestnicy 63 i 64 finału MP;

4.2.3. Zawodnicy posiadający aktualny ranking co najmniej 2200.

4.2.4. Zawodnicy bez rankingu ICCF dopuszczeni przez organizatora (nie więcej niż 3).

 

Półfinały zostaną rozegrane w jednej grupie,

 • systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekroczy 13, w przeciwnym razie
 • systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na dystansie 10 rund.

 

4.3.Uprawnienia do udziału w ćwierćfinałach 71 Mistrzostw Polski

Prawo gry w ćwierćfinałach mają wszyscy zawodnicy posiadający ranking poniżej 2200.

Ćwierćfinały zostaną rozegrane w jednej grupie,

 • systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekroczy 11, w przeciwnym razie
 • systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na dystansie 8 rund.

4.4. Organizator nie dopuszcza wielokrotnych zgłoszeń na tym samym szczeblu rozgrywek.

4.5. Zawodnik awansujący do półfinału lub finału musi uzyskać wynik pozytywny (>50%). Jeśli żaden z zawodników nie uzyska pozytywnego wyniku, żaden zawodnik nie otrzyma awansu.

4.6. Zawodnik awansujący do półfinałów lub finału, który z uzasadnionych przyczyn nie może przystąpić do gry, może przenieść swoje uprawnienie na następną edycję, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju, w którym uprawnienie zostało uzyskane.

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym (lub dwukołowym), na serwerze ICCF. Po przekroczeniu ustalonej ilości zgłoszeń na danym szczeblu rozgrywki mogą zostać przeprowadzone systemem Silli – odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych (w finale na dystansie 12 rund; w półfinałach na dystansie 10 rund; w ćwierćfinałach na dystansie 8 rund).

Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez organizatora.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu (kalendarzowych) nad jednym posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie partia zostanie automatycznie uznana za przegraną na czas. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF.

W turniejach można składać reklamacje oparte na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Reklamacja w sprawie wyniku jest rozpatrywana automatycznie.

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej może zostać uznane przez sędziego za niesportowe zachowanie.

7.Punktacja i ocena wyników

Miejsca zawodników w kołowych turniejach indywidualnych, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, ustalane będą wg następujących kryteriów:

 • większa liczba zwycięstw,
 • wartościowanie systemem Sonneborna-Bergera,
 • wyniki bezpośrednich spotkań,
 • wyższy ranking na koniec turnieju (posiadany na liście rankingowej ICCF),
 • współczynnik ruchliwości (r-mobility).

W razie równej ilości punktów w turniejach indywidualnych rozgrywanych systemem Silli miejsca zawodników ustalane będą wg następujących kryteriów:

 • zredukowany Buchholz 2 (pomija się dwóch przeciwników, którzy zdobyli najmniejszą liczbę punktów),
 • zredukowany Buchholz 1 (pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów),
 • pełny Buchholz,
 • Buchholz 2 poziomu (suma punktów Buchholza przeciwników),
 • ilość zwycięstw,
 • wyższy ranking na koniec turnieju (posiadany na liście rankingowej ICCF),
 • współczynnik ruchliwości (r-mobility).

 

Współczynnik ruchliwości (r-mobility) został opisany ponad 2 lata temu na stronie KSzK w poście zatytułowanym „Punktacja pomocnicza – współczynnik ruchliwości (stosowany w turniejach TCEC)”.

Ostateczny system kojarzenia i wartościowania organizator ustali po zamknięciu zgłoszeń i zostanie to podane w komunikacie startowym.

8.Nagrody

Najlepsi zawodnicy finału MP otrzymują za miejsca (w razie potrzeby decyduje punktacja pomocnicza):

 • zwycięzca finału MP otrzymuje tytuł mistrza Polski, medal złoty oraz puchar;
 • za drugie miejsce – medal srebrny;
 • za trzecie miejsce – medal brązowy.

Medaliści finału MP uzyskują prawo gry w kolejnej edycji finału bez eliminacji.

W przypadku zakończenia wszystkich partii w turnieju finałowym remisami mistrz Polski nie zostaje wyłoniony oraz nie przyznaje się pucharu i medali.

Warunki awansu z ćwierćfinałów i półfinałów zostaną podane w komunikacie startowym.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turniejów należy przesyłać na adres: kszgk.turnieje@gmail.com podając imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny ICCF, nazwę turnieju.

Termin zgłoszeń do 31.01.2024.

 

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy. Wpisowego nie ma.

11.Postanowienia końcowe

Zawody zostaną przeprowadzone bez udziału sędziego, gdyż obecnie wszystkie reklamacje są rozpatrywane automatycznie przez serwer ICCF. Taka możliwość została wprowadzona po ostatnim Kongresie ICCF 2023. W razie potrzeby może interweniować sędzia z 3‑osobowego panelu sędziowskiego ICCF (Tournament Management Committee TMC).

Organizator jest zobowiązany zamieścić Regulamin zawodów na minimum 60 dni przed ich rozpoczęciem na stronie internetowej KSzK PZSzach.

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do przewodniczącego KSzK.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

 

 

 

Przewodniczący KSzK oraz Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

==

Comments are closed.