Zgłoszenia do turniejów ICCF – uzupełniająca oferta płatności wpisowego za pomocą karty kredytowej

Kup turnieje ICCF za pomocą swojej karty kredytowej

 1. Idź do strony: https://iccfstore.com.
 2. Wybierz turniej, w którym chcesz zagrać.
 3. Zapłać kartą kredytową.
 4. Poczekaj na kupon, który zostanie wysłany przez Komisarza ICCF ds. Rejestracji (Entry Commissioner) (Tom Biedermann) po zatwierdzeniu płatności przez wystawcę karty kredytowej.
 5. Po otrzymaniu kodu kuponu wybierz odpowiedni turniej ze strony „Nowe turnieje” i użyj tam kodu kuponu.

Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2019, Wilno (Litwa), cz.3 – tradycyjny turniej błyskawiczny i mecz

W dniu 2019-08-20 odbył się tradycyjny mecz ICCF-lokalna drużyna (Litwa, Łotwa i Estonia), który zakończył się wynikiem 2,5:11,5. Partie grano tempem 60m/partię. Szczęśliwie udało mi się wygrać partię z Artisem Gaujensem (Łotwa) – partia na zdjęciu poniżej po prawej. Białe mają przewagę, ale Czarne mają ruch. Szanse remisowe były jeszcze po 1… Wca8, ale Artis zagrał 1… d4 co prowadzi do zdecydowanej przewagi białych; nastąpiło 2.Sbxd4 exd4 3.Sxd4 Ke7 4.Sxb5 Waa8 5.We2 i partia zakończyła się dosyć szybko, gdyż Czarne były w niedoczasie a Białe miały duży zapas czasu.

Partia M.Wojnar-A.Gaujens

Tradycyjny turniej błyskawiczny odbył się w dniu 2019-08-21 w Hotelu Artis. W turnieju uczestniczyło 30 zawodników. Partie rozgrywano tempem 3 min na partię + 2 sek na posunięcie. Pięciu zawodników podzieliło pierwsze miejsce z wynikiem 6,5pkt z 9 partii. Punktacją pomocniczą zwyciężył FM Petr Buchniczek (CZE), przed Janem Voselmanem (NED). Szczegółowe wyniki znajdują się tutaj.

Wkrótce będzie trochę zdjęć.

===


===

Delegat Polski do ICCF

Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2019, Wilno (Litwa), cz.2 – najważniejsze decyzje

Na tegorocznym kongresie jest reprezentowane w zasadzie wszystkie 56 federacji po wykluczeniu Hong Kongu (25 delegatów fizycznie obecnych, 7 proxy, 24 online), gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF. Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z zestawienia wyników głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 22 federacje spośród 31.

Najważniejsze decyzje

 1. Kongres niejednogłośnie zaakceptował sprawozdanie z ubiegłorocznego kongresu 2018 w postaci arkusza excel (ICCF 2019-001 Approve 2018 Congress Minutes). Wynik głosowania 45-2 (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu). Sprawozdanie z kongresu jak na razie jest publikowane w postaci arkusza i nie będzie więcej drukowane i podpisywane przez prezydenta ICCF. Wynik głosowania 45-2.
 2. Hong Kong został usunięty z ICCF w związku z niepłaceniem składek, a próby kontaktu początkowo z pewnymi nadziejami jednak nie powiodły się (2019-018 Recommendation to Congress – Hong Kong to be Dismissed from ICCF). Wynik głosowania: 45-0.
 3. ICCF ma problemy ze ściągnięciem składek od Republiki Zielonego Przylądka: federacja ta jest zagrożona wykluczeniem z ICCF.
 4. Wybory na stanowiska w ICCF
  • Biuro Wykonawcze (EB)
   • Prezydent: Eric Ruch 40 głosów (wybrany)
   • General Secretary: Michael Millstone 40 głosów (wybrany)
   • Finance Director: Jan Vosselman 43 głosy (wybrany)
   • Marketing Director: Russell Sherwood 40 głosów (wybrany)
   • Services Director: Austin Lockwood 44 głosy (wybrany)
   • World Tournament Director (żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów)
    • Jason Bokar: 22 głosy (1 tura); 18 głosów (2 tura)
    • Frank Geider: 23 głosy (1 tura); 28 głosów (2 tura) (46 głosów ogółem – wybrany)
    • Everdinand Knol: 1 głos (1 tura); (2 tura) (wycofał się)
    • Olli Ylönen: 1 głos (1 tura); 0 głosów (2 tura)
  • Audytor
   • Ferdinand Burmeister: 12 głosów
   • Paul Scott 23 głosy (wybrany)
 5. Delegaci zaakceptowali jak najbardziej słuszną propozycję (2019-039 Add Two Weeks of Discussion Time on Last Minute Proposals). Po zamknięciu zgłaszania propozycji nie było możliwości dyskusji na propozycjami wrzuconymi w ostatniej chwili, tylko od razu przystępowano do głosowania. Wynik głosowania: 40-4
 6. Delegaci zaakceptowali propozycję o zwolnieniu turniejów szkolnych z opłat (2019-025 Promotion of School Events). Wynik głosowania: 39-5
 7. Medale dla tytułów ICCF Ekspert i Mistrz po akceptacji w ubiegłym roku (2018-020 Medals for CCE and CCM titles) zostały przekazane delegatom według ich zapotrzebowania. Ich dystrybucja w przypadku zawodników polskich nastąpi po kongresie. Zostanie to ogłoszone na stronie KSzK.
 8. Prezydent ICCF zaproponował włączenie zadań przewodniczącego Komisji Rankingowej (RC) do zadań przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej (QC), który ma wykonywać oba zadania (QRC). Delegaci zaakceptowali propozycję przy 1 sprzeciwie. Byłem przeciwny takiemu rozwiązaniu, ponieważ byłem zastępcą przewodniczącego Komisji Rankingowej jak i przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej i dobrze wiem, że niezbędna jest odpowiednia wiedza matematyczna, a propozycje przedstawione przez obecnego przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej świadczą, że takowej nie zapewnia.
 9. Niewielką ilością głosów zostały odrzucone propozycje (2019-035 Direct Norms for the GM – Title) (2019-038 Adjustment of GM Norm Requirements) przedstawione przez Uwe Staroske, przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej (QC), drastycznie obniżające wymagania dotyczące zdobywania norm GM, zmierzające bezpośrednio do destabilizacji systemu klasyfikacyjnego.
 10. Propozycja włączenia Strefy 4 do Strefy Światowej (2019-037 Merger of Zone 4 into World Zone) jak i propozycja likwidacji stref w ogóle (2019-040 Eliminate the ICCF Zonal System) zostały odrzucone, pierwsza nieznaczną ilością głosów (19-23), druga nieco większą (14-27).
 11. Delegaci nie zdecydowali się na likwidację Pucharu Świata Weteranów (2019-010 Eliminate Age and Gender Specific Events) (Wynik głosowania: 9-35), natomiast zdecydowali o zaprzestaniu organizowania turniejów, również ICCF, adresowanych wyłącznie do kobiet, wliczając turnieje ICCF takie jak Mistrzostwa Świata Kobiet (indywidualne oraz drużynowe, czyli olimpiady) (2019-022 Eliminate Gender Specific Events) (Wynik głosowania: 28-18).
 12. Zaakceptowano moją propozycję (2019-036 Implement the Silli system in Large ICCF Tournaments) wdrożenia systemu kojarzeń Silli w dużych turniejach ICCF, jako opcjonalną możliwość dla organizatorów. System ten był powszechnie stosowany w przeszłości, w tym zawodnicy zdobywali normy na tytuły międzynarodowe w takich turniejach. Obecnie system jest zaimplementowany na serwerze ICCF i jest stosowany przez kilka federacji, w tym naszą, ale wymaga jednak pewnych poprawek. Wynik głosowania 28-8.
 13. Finał MŚ odbywa się z reguły co 2 lata, ale na wniosek przewodniczącego Komisji ds Tytułów (TTC) delegaci zaakceptowali organizację kolejnego finału mistrzostw świata w 2020 roku.
 14. Przewodniczący Komisji ds Tytułów (TTC) przedstawił bardzo dziwną, niepotrzebną i niebezpieczną propozycję (2019-032 „Reserve Players” in WCCC Stages) o radykalnie obniżonych wymaganiach dla grupy zawodników rezerwowych na poszczególnych szczeblach MŚ. Po raz kolejny delegaci nie przeczytali do końca treści propozycji i nie zrozumieli intencji. Wynik głosowania: 38-4.
 15. Delegaci zaakceptowali serię propozycji wyjaśniających właściwą interpretację angielskiego słowa „should” i innych, które w różnym kontekście jak i w tłumaczeniu na inne języki mogą mieć różne znaczenia. Przepisy ICCF zostaną odpowiednio zaktualizowane.
 16. Delegaci zaakceptowali propozycję konsultacji w drużynie (2019-027 Consultation in Team Play) (wynik głosowania: 29-14), co może skutkować wprowadzeniem rankingu drużynowego. Zawodnicy w rozgrywkach indywidualnych nadal nie mogą korzystać z przywileju konsultacji i jest to traktowane jako oszustwo, ale po raz kolejny potwierdzono, że mogą korzystać z literatury szachowej, baz danych i silników szachowych.
 17. Propozycja stosowania końcówek 7-bierkowych w turniejach ICCF (2019-019 Allowing Claims Based on the 7-Piece Endgame Tablebase), czyli to co proponowałem już kilka lat temu, tym razem znalazła akceptację delegatów. Wynik głosowania: 43-3.
 18. Nie przychylono się do propozycji zmiany zasady 50 posunięć na zasadę 100 posunięć bez bicia lub ruchu pionem (2019-023 Change the 50 Moves Rule to 100 moves and Accept Claims up to 100 Moves). Wynik głosowania: 10-34.
 19. Propozycja dotycząca poprawienia prezentacji sprawozdania z kongresu (2019-031 Improve ICCF Congress Minutes) została przyjęta. Wynik głosowania: 27-13. Niestety nie znalazł się żaden ochotnik spośród głosujących „za” do przygotowania sprawozdania zgodnie z przedstawioną propozycją.
 20. Prezydent ICCF przedstawił koncepcję organizacji obchodów jubileuszu 70-lecia tej organizacji. Planuje się przeprowadzenie między innymi serii turniejów okolicznościowych. Ogłoszenia zostaną przedstawione na kolejnym kongresie. Zostałem wyznaczony na organizatora tych turniejów.
 21. Kongres 2020 (2019-011 ICCF Congress in 2020) – delegaci jednogłośnie zdecydowali o jego organizacji w Glasgow w Szkocji w terminie od 2020-08-16 do 2020-08-20.
 22. Rosyjska federacja zgłosiła chęć organizacji kongresu w Moskwie w 2022 roku.

Komplet wyników głosowania (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej Głosy Wynik
1 2019-001 Approve 2018 Congress Minutes 45-2 tak
2 2019-002 Approve Financial Reports and 5-year Financial Plan. 42-0 tak
3 2019-003 Approve Services Committee Budget for 2020 41-0 tak
4 2019-004 Defining When to Apply the at Least 50% ETL Rule 41-4 tak
5 2019-005 ICCF Medal and Certificate Awards 45-1 tak
6 2019-006 Additional Analysis Submission for the 3-person Panel Review 42-2 tak
7 2019-007 Defining „Repeated Misbehaviour” 41-2 tak
8 2019-008A Clarifying ICCF Rules by Eliminating the Word „Should” – A 42-1 tak
9 2019-008B Clarifying ICCF Rules by Eliminating the Word „Should” – B 42-1 tak
10 2019-009 ICCF Retention Policy for Sensitive Personal Information 44-1 tak
11 2019-010 [CONFLICT] Eliminate Age and Gender Specific Events 9-35 NIE
12 2019-011 ICCF Congress in 2020 47-0 tak
13 2019-012 Rules for Multiple Member Federation Participation Events 38-5 tak
14 2019-013 ICCF Disciplinary Review Process 41-2 tak
15 2019-014 Provisional Rating Procedure 46-0 tak
16 2019-015 Clarifying the „Regulations” of the ICCF Appeal Committee 44-0 tak
17 2019-016A Limiting When Recorded Game Results can be Overturned – A 39-3 tak
18 2019-016b Limiting When Recorded Game Results Can Be Overturned – B 21-20 opcja 1
19 2019-017 Applying Appeal Committee Regulations to the Arbitration Committee 44-0 tak
20 2019-018 Recommendation to Congress – Hong Kong to be Dismissed from ICCF 45-0 tak
21 2019-019 [CONFLICT] Allowing Claims Based on the 7-Piece Endgame Tablebase 43-3 tak
22 2019-020 No Charge for National Postal Games 30-15 tak
23 2019-021 Clarification of Request for Accepted Withdrawal 19-23 NIE
24 2019-022 [CONFLICT] Eliminate Gender Specific Events 28-18 tak
25 2019-023 [CONFLICT] Change the 50 Moves Rule to 100 moves and Accept Claims up to 100 Moves 10-34 NIE
26 2019-024 Clarifying a Requirement for an Adjudicated Win 36-7 tak
27 2019-025 Promotion of School Events 39-5 tak
28 2019-026 Precedence of Conflicting Proposals 26-17 tak
29 2019-027 Consultation in Team Play 29-14 tak
30 2019-028 [CONFLICT] Eliminate the ICCF Ladies Olympiad and Ladies World Championship 18-25 NIE
31 2019-029 Congress Expenses for Officials 42-2 tak
32 2019-030 Clarifying the Difference Between Invitational and Open Events 42-2 tak
33 2019-031 Improve ICCF Congress Minutes 27-13 tak
34 2019-032 „Reserve Players” in WCCC Stages 38-4 tak
35 2019-033 2019 Tournament Fee Structure 41-3 tak
36 2019-034 Calculation for Fixed Ratings 26-15 tak
37 x Merging QC and RC positions into QC one 24-1 tak
38 2019-035 Direct Norms for the GM – Title 21-23 NIE
39 2019-036 Implement the Silli system in Large ICCF Tournaments 28-8 tak
40 2019-037 Merger of Zone 4 into World Zone 19-23 NIE
41 2019-038 Adjustment of GM Norm Requirements 19-23 NIE
42 2019-039 Add Two Weeks of Discussion Time on Last Minute Proposals 40-4 tak
43 2019-040 Eliminate the ICCF Zonal System 14-27 NIE
44 2019-041 Players Should be Free to Decide if They Want to Use Linear Conditional Moves 29-15 tak
45 2019-042 2/3 Majority Required for Changes to Voting Regulations 37-5 tak

Powyższe informacje zostaną uzupełnione lub skorygowane w miarę pozyskiwania kolejnych informacji i szczegółów, a bardziej obszerne zagadnienia zostaną opisane osobno.

========

Delegat Polski do ICCF

Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2019, Wilno (Litwa), cz.1 – Uroczyste otwarcie

Ludowy zespół muzyczno-taneczny

W niedzielę 2019-08-18 odbyły się spotkania robocze: Biura Wykonawczego (Executive Board) oraz Kierownictwa (Management Committee). W poniedziałek 2019-08-19 o godz.09:30 nastąpiło uroczyste otwarcie kongresu. Na samym początku zgromadzonych uczestników powitali Alfonsas Kupšys, prezydent Litewskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych (LKŠF) oraz Julius Sabatauskas, członek litewskiego parlamentu, były prezydent Litewskiej Federacji Szachowej. Głos zabrała również Aurelia Mužaitė Zavanelli, przedstawicielka sponsora oraz córka Maxa Zavanellego. Urozmaiceniem był występ ludowego zespołu muzyczno-tanecznego pod przewodnictwem Liny Zilinskaite.

Następnie prezydent ICCF Eric Ruch wygłosił przemówienie otwierające kongres wspominając historię federacji litewskiej i jej zasługi dla szachów korespondencyjnych, wspominając między innymi szachisty i działacza amerykańskiego SIM Maxa Zavanellego, który z pochodzenia był Litwinem (zmarł w 2018 roku i jest pochowany w Wilnie, gdzie mieszka jego córka). Po wystąpieniu prezydent ICCF ogłosił 48 Kongres ICCF 2019 w Wilnie za uroczyście otwarty. Po czym odegrano hymn ICCF.

Z wieczorną wizytą u Maxa

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medali i dyplomów za osiągnięcia (wyróżnienia honorowe ICCF oraz medalem Bertl von Massov, medale za mistrzostwa świata indywidualne i drużynowe, tytuły międzynarodowe, itd).

Prezydent ICCF wręczył między innymi puchary dla zwycięzców 18 Pucharu Świata (2011-2019) zorganizowanego przez Polskę z okazji 60 jubileuszu ICCF a poświęconemu pamięci Witolda Bieleckiego. Puchary zostały ufundowane przez federację polską. Zwycięzcami zostali wspólnie zawodnicy z Niemiec, Reinhard Moll (GER) oraz Stefan Ulbig (GER), uzyskując 9,5 pkt z 16 partii przy tej samej punktacji pomocniczej (zw=3 SB=73,25).

Dyplom i srebrny medal MŚ dla Jacka Oskulskiego

Dyplom i medal za tytuł LGM dla Barbary Jamki-Pietroń

Na Kongresie ICCF 2019 na Litwie odebrałem osobiście medale i dyplomy dla polskich zawodników, którzy zdobyli międzynarodowe wyróżnienia.

 1. Srebrny medal za wicemistrzostwo świata (finał 29 Mistrzostw ŚwiataGM Jacek Oskulski (potwierdzony 2018-09-25)
 2. Tytuł arcymistrzyni LGM – Barbara Jamka-Pietroń (potwierdzony 2019-03-06)

SERDECZNE GRATULACJE dla wyróżnionych!

Medale zostaną wręczone w stosownym momencie po moim dotarciu do Polski.

Na tegorocznym kongresie jest reprezentowane w zasadzie wszystkie 56 federacji (po wykluczeniu Hong Kongu), gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W kongresie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym również mistrzowie świata. W 2013 roku w Krakowie była ich rekordowa liczba 6, tym razem jest jeden – Marjan Šemrl (24.MŚ 2009-2012). Co ciekawe mistrzowie świata mogą nie tylko uczestniczyć z głosem doradczym, ale również reprezentować jakąkolwiek federację na kongresie z głosem stanowiącym, jeśli tylko otrzymają stosowne pełnomocnictwo (tzw. proxy).

========

Delegat Polski do ICCF

Kongres ICCF 2019, Wilno – przyjazd uczestników

Kongres 2019 – Wilno (Litwa)

W tym roku Kongres ICCF odbywa się w Wilnie (Litwa) w dniach od 2019-08-18 do 2019-08-22 w Hotelu Artis. Znajduje się on w odległości 2 km od stacji kolejowej oraz 6 km od lotniska. Litewska Federacja Szachów Korespondencyjnych LKŠF została założona w 1959 roku i obchodzi w tym roku swoje 60-lecie.

Wilno – stolica Litwy, na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki.

Wilno - wg wskazówek zegara: kościół św. Anny, baszta Giedymina, centrum biznesowe miasta, Pałac Prezydencki, ul. Zamkowa, Ostra Brama
Wilno – wg wskazówek zegara: kościół św. Anny, baszta Giedymina, centrum biznesowe miasta, Pałac Prezydencki, ul. Zamkowa, Ostra Brama
(fot. Wikipedia)

W przeszłości stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, po unii lubelskiej nie utrzymało formalnych funkcji

Hotel Artis-baner kongresowy

stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miejsce obrad sejmików ziemskich powiatu wileńskiego od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku, od 1920 do 1922 jako stolica Litwy Środkowej, w latach 1922–1939 w granicach II RP (jako stolica województwa wileńskiego).

Liczba ludności miasta w 2017 roku wyniosła 545 tys. mieszkańców, wraz z aglomeracją ok. 800 tys.

Największe pod względem powierzchni miasto w krajach bałtyckich, duży ośrodek gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz węzeł komunikacyjny (kolejowy i drogowy, port lotniczy, ośrodek kulturalny i naukowy; 8 uniwersytetów, w tym Uniwersytet Wileński (1579); cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1994.

Wielki ośrodek religijny; ponad 40 kościołów rzymskokatolickich, w tym: sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Bazylika archikatedralna, a także ok. 20 cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 synagogi żydowskie, kienesa karaimska, cerkiew staroobrzędowców i meczet (obecnie nieistniejący).

W tym roku uczestniczę w kongresie jako delegat Polski do ICCF po raz 10, a osobiście po raz siódmy (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019).

Przejazd samochodem w sobotę z Warszawy do Wilna (466 km) trwał prawie 7 godzin – dotarłem po godz.16. Na Litwie trzeba dodać 1h bo to inna strefa czasowa (Czas letni: UTC+3:00 u nas UTC+2:00).

W międzyczasie zameldowałem się w swoim hotelu (650 m od Hotelu Artis), przywitałem się z przybywającymi kolegami i koleżankami oraz zrobiłem krótki spacerek po centrum. 

Przybyli pierwsi uczestnicy, mistrz świata Marjan Šemrl pośrodku

Delegaci przyjeżdżali w piątek, sobotę i niedzielę.

W niedzielę 2019-08-18 odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICCF (EB-Executive Board) oraz całego kierownictwa ICCF (MC- Management Commitee), czyli EB wraz z przewodniczącymi komisji (Przepisów, Klasyfikacyjnej, Rankingowej, administratorem strony ICCF).

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

 

Upływa okres oceny rankingowej dla listy 2019/4

Przypomina się, że w dniu 2019-08-31 kończy się okres oceny rankingowej ICCF dla listy 2019/4. Nowa lista rankingowa obowiązywać będzie od 2019-10-01 do 2019-12-31 za wyniki uzyskane od 2019-06-01 do 2019-08-31. Nowe rankingi dostępne będą na serwerze ICCF około połowy września 2019.

Puchar Świata w szachach 960

Puchar Świata w szachach 960 jest organizowany co roku przez Leonardo Madonia z Włoch, kierownika rozgrywek tematycznych.

Rozgrywki są prowadzone za pośrednictwem serwera w trzech etapach: eliminacje, półfinały oraz finał. Partie podlegają ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Od niedawna jest już normalna lista rankingowa w szachy 960 wobec już sporej liczby zawodników (108), którzy rozegrali przynajmniej 30 partii. Lista rankingowa 2019/3 w szachy 960 obejmuje 108 zawodników, w tym 4 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

1.SIM Dieter Kraft (2546) z Niemiec, 2.SIM Darko Babič (2522) ze Słowenii, 3.SIM Jean Banet (2523) z Francji, 4.IM John B. Claridge (2509) z Walii, 5.CCM Evgeny Filin(2506) z Rosji, 6.GM Aleksey Voll (2504) z Rosji, 7.Johannes Kribben (2503) z Niemiec, 8.IM Jürgen Ebert (2496) z Niemiec, 9.GM Danilo Korže (2492) ze Słowenii, 10.CCM Franc Zajšek (2492) ze Słowenii.

Zawodnicy podchodzą do tych rozgrywek jeszcze z pewną rezerwą o czym świadczy ilość uczestników (od 72 do 100). Zestawienie informacji na temat poszczególnych edycji poniżej.

Ostatnio wystartowały:

 • 5 Puchar Świata finał w 8-osobowej obsadzie, data rozpoczęcia 2019-04-15
 • 6 Puchar Świata półfinały, 4 grupy po 8 zawodników, data rozpoczęcia 2018-07-15 i dobiegają już końca
 • 7 Puchar Świata półfinały, 4 grupy po 8 zawodników, data rozpoczęcia 2019-07-15
 • 8 Puchar Świata eliminacje, 12 grup po 6 zawodników, data rozpoczęcia 2019-03-15

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć w zasadach gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne, w tym w szachy 960 (załącznik B) lub na naszej stronie w zakładce „Przepisy gry w szachy 960„.

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata w szachach 960:

Edycja TO Termin Zgłoszenia Eliminacje Półfinały Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogół Zaw Fed POL  start start start koniec
1 ICCF 2011-2015 99 28 10 2011-10-30 2012-11-15 2014-01-10 2015-09-20 Fabian Stanach (POL) 1.F.Stanach, 3.A.Dźwikowski
2 ICCF 2013-2016 72 57 20 3 2013-03-15 2014-04-25 2015-06-15 2016-10-07 Darko Babič (SLO)
3 ICCF 2014-2018 100 25 6 2014-03-15 2015-05-15 2016-09-10 2018-09-14 Jean Banet (FRA)
4 ICCF 2015-2019 97 25 9 2015-03-15 2016-06-30 2018-01-05 2019-04-26 Ivan Panitevsky (RUS)
5 ICCF 2016-? 88 26 4 2016-03-15 2017-07-10 2019-04-15
6 ICCF 2017-? 72 24 6 2017-03-15 2018-07-15
7 ICCF 2018-? 79 28 4 2018-03-15 2019-07-15
8 ICCF 2019-? 74 26 3 2019-03-15

===

Uruchomienie turniejów kandydackich 39 Mistrzostw Świata

W dniu 2019-08-09 uruchomiono 3 grupy turnieju kandydackiego 39 Mistrzostw Świata po 11 zawodników w każdej, razem 33 zawodników z 19 krajów, w tym 35 utytułowanych: 14xGM, 11xSIM, 7xIM. Wszystkie grupy są kategorii 10 (Rśr=2496; GM=6). Zawody sędziuje sędzia międzynarodowy (IA): Juan Martello z Argentyny. Oficjalny start zawodów: 2019-09-20. Dwóch pierwszych zawodników awansuje do finału mistrzostw świata. W rozgrywkach uczestniczy jeden zawodnik z Polski.

Życzymy awansu do finału Mistrzostw Świata!

WC39ct Tyt Uczestnicy z Polski Elo GM SIM IM
1
2 GM Pierzak, Rafael 2521 6
3

===

12 Puchar Świata ICCF Weteranów uruchomiony

W dniu 2019-08-06 uruchomiono eliminacje 12 edycji Pucharu Świata Weteranów  (ICCF Veterans World Cup 12) rozgrywanego za pośrednictwem serwera. Oficjalne rozpoczęcie turnieju zostało ustalone na dzień 2019-09-01, od którego liczy się czas. Oczywiście jak zwykle grę można już rozpocząć.

Organizatorem 12 edycji jest Angielska Federacja Szachów Korespondencyjnych (EFCC), a z jej ramienia Ian Pheby (ENG).

W Pucharze Świata Weteranów może zagrać każdy zawodnik, który w dniu rozpoczęcia zawodów skończył 60 lat, czyli zawodnicy muszą być urodzeni w dniu 1959-09-01 lub wcześniej.

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach nie jest ograniczona, jednak można zakwalifikować się najwyżej do dwóch grup półfinałowych, a do finału tylko z jednego miejsca.

Do eliminacji napłynęła duża ilość zgłoszeń – 550 (od 405 zawodników), w tym od zawodników utytułowanych 261 (13 GM, 19 SIM, 53 IM, 1 LGM, 86 CCM, 89 CCE). Z Polski napłynęło 25 zgłoszeń (od 21 zawodników).

Zawodnicy zostali podzieleni na 50 grup po 11- zawodników. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do półfinału (w razie równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza). Również niektórzy zawodnicy z 3 miejca mogą uzyskać awans.

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata Weteranów:

Edycja TO Termin Zgłoszenia Eliminacje Półfinały Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogół Zaw Fed POL  start start start koniec
1 CZE 2008-2011 172 170 26 6 2008-04-11 n/a 2009-12-21 2011-11-27 Rob P. Kruis (NED)
2 SCO 2009-2014 273 239 41 10 2009-09-01 2011-06-01 2013-02-01 2014-10-01 Vladimir Sergeev (RUS)
3 SCO 2010-2016 364 43 12 2010-09-01 2012-05-15 2014-02-15 2016-03-02 Frits Bleker (GRE)
4 SCO 2011-2017 403 345 43 11 2011-09-01 2013-05-15 2015-01-15 2017-01-23 Reinhard Sikorsky (GER)
5 GER 2012-2017 468 383 46 24 2012-09-01 2014-05-01 2016-02-15 2017-09-05 Ralf Neubauer (GER)
6 GER 2013-2019 542 450 41 19 2013-09-01 2015-06-05 2017-03-15 2019-03-05 Mattia Boccia (ITA)
7 GER 2014-? 420 328 40 19 2014-09-01 2016-09-19 2018-06-15 ?.P.Mirkowski
8 ENG 2015-? 605 482 42 26 2015-09-01 2017-06-15 2019-05-07
9 ENG 2016-? 682 514 46 33 2016-09-01 2018-07-30
10 ENG 2017-? 708 32 2017-09-01 2019-08-25
11 ENG 2018-? 598 35 2018-09-01
12 ENG 2019-? 550 405 45 25 2019-09-01

===

Mecz Polska-USA 2019

Dennis Doren, osoba odpowiedzialna za mecze międzypaństwowe USA, zaproponował rozegranie kolejnego meczu pomiędzy Polską a USA. Podjąłem rękawicę i poczyniliśmy wstępne ustalenia. Szczegóły omówimy podczas Kongresu ICCF 2019 w Wilnie (Litwa).

Mecz rozgrywany będzie na serwerze ICCF, ilość szachownic zostanie ustalona w terminie późniejszym i jest głównie uzależniona od ilości zgłoszeń, wstępnie przewiduje się mecz na około 40 deskach.

Termin rozpoczęcia meczu jeszcze do ustalenia, wstępnie zgodzono się na listopad/grudzień 2019. Obowiązywać będą przepisy ICCF. Tempo gry – prawdopodobnie standardowe: 50 dni/10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniach, ale  tempo typu triple block nie jest wykluczone. Partie będą podlegać ocenie rankingowej.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny na mecz z USA i można nadsyłać  już zgłoszenia do delegata. Może się zdarzyć, że niektórzy rozegrają mecz na 2 szachownicach.

Termin nadsyłania zgłoszeń zostanie ustalony później. Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

Zestawienie meczów z USA

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1974-1979 poczta Polska – USA 132 173½:56½
1986-1991 poczta Polska – USA 45 47:37
2015-2016 serwer Polska – USA 40 42:38
2019-? serwer Polska – USA 40?

Może ono być niekompletne. Chętnie je uzupełnię, jeśli ktoś posiada dodatkowe dane.

===

Podziękowania dla Piotra Mirkowskiego za przekazane archiwalia

Niecałe 2 tygodnie temu byłem z wizytą w Radomiu u kol.Piotra Mirkowskiego. Dyskutowaliśmy na wiele różnych tematów, głównie szachowych. Przekazał na moje ręce ładnie oprawione archiwalne roczniki miesięcznika „Szachy” począwszy od 1954 roku. Chociaż brakuje kilka roczników to i tak jest to cenny nabytek. Najstarsze roczniki pochodzą jeszcze od naszego wspólnego znajomego Jana Roczniaka (też mieszkał w Radomiu), z którym grywałem w szachy heksagonalne i trygonalne.

Serdecznie dziękuję kol.Piotrowi Mirkowskiemu za przekazane historyczne egzemplarze, życząc jednocześnie wiele zdrowia!

W wolnych chwilach postaram się przejrzeć pozyskane miesięczniki pod kątem materiałów dotyczących szachów korespondencyjnych.

Liga Mistrzów 2019 (sezon 8) uruchomiona!

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2016 w Bremie wraz z edycją 7 Liga Mistrzów powróciła do poprzedniej formuły z edycji 5, gdyż edycja 6 nie sprawdziła się, ale niestety po zapaści z bałaganem nie może dojść jeszcze do siebie – frekwencja nadal spada.

Termin

W dniu 2019-08-02 Liga Mistrzów (edycja 8) została uruchomiona! Oficjalne rozpoczęcie – 2019-09-01 (od tego momentu liczy się czas). Data zakończenia 2021-08-31; po tym terminie niezakończone partie podlegają ocenie, więc po tej dacie zawodnicy są zobowiązani do złożenia wniosku o wynik partii oraz w razie potrzeby również analizę uzasadniającą wynik.

Zasady i tempo gry

Drużyny składają się z 4 zawodników, rozgrywki są prowadzone na serwerze ICCF. Obowiązują przepisy ICCF.

Tempo gry 40 dni na 10 pos. z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.

Automatycznie odnotowuje się partię jako przegraną, jeśli zawodnik przekroczy czas namysłu w jakikolwiek sposób. W pewnych sytuacjach partie zawodnika mogą zostać anulowane (jeśli jeszcze nie zostały uwzględnione w ocenie rankingowej). Każdy zawodnik ma do dyspozycji 45 dni urlopu rocznie. W tym turnieju nie ma urlopu dodatkowego. Można proponować liniowe warianty.

Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych. Zasada 50 posunięć nie obowiązuje w pozycjach, w których występuje 7 lub mniej bierek. Propozycje remisu są ograniczone do jednej propozycji na zawodnika na 10 posunięć.

Struktura

Startuje zdecydowanie mniejsza ilość drużyn niż we wcześniejszych sezonach, bo 155 (sezon 7-167, sezon 6-163, sezon 5-225), w sumie 620 zawodników.

Klasa Ilość grup Ilość drużyn Najliczniej reprezentowane federacje Utytułowani Rśr Awans Spadek
A 1 15 RUS=8 GER=4 BUL=1 POL=1 ROU=1 GM=7 SIM=20 IM=12 2454 8
B 4 52=4*13 RUS=12 GER=10 po 3 Int, CZE, ENG, ROU, itd GM=7 SIM=28 IM=46 2381 2 6
C 8 88=8*11 GER=13 Int=12 ESP=9 ITA=6 POL=6 RUS=4 POR=4 ENG=4 itd GM=3 SIM=15 IM=33 2244 3
Razem 155

Awanse i spadki

Klasa A

 • Miejsca 1-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie A
 • Miejsca 8-15 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy B

Klasa B

 • Miejsca 1-2 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) awansują do klasy A
 • Miejsca 3-7 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) pozostają w klasie B
 • Miejsca 8-13 (uwzdlędniając punktację pomocniczą) spadają do klasy C

Klasa C

24 drużyny awansują do klasy B, po równo z każdej grupy (po 3, przy 8 grupach).

Zestawienie drużyn

Z Polski pochodzi 8 drużyn, w tym 3 drużyny w składzie międzynarodowym – 1 drużyna startuje w klasie A, 1 drużyna startuje w klasie B oraz 6 drużyn w klasie C. Ponadto 4 osoby startuje w drużynach zagranicznych.

Grupa Rśr Kat. (sz1,2,3,4) Drużyna Rśr dr Skład drużyny Kapitan drużyny
Klasa A 2454 15 drużyn
CL/2019/A 2454 11,9,8,7 Dream Team Gambit 2469 1.P.Walczak [2506], 2.R.Pierzak [2521], 3.D.Mielczarek [2405], 4.M.Sądowski [2447] M.Sądowski
Klasa B 2381 52 drużyny
CL/2019/B1 2382 8,7,5,4 SchemingMind A 2367 2.A.Szerlak [2390]
CL/2019/B2 2383 9,6,5,4
CL/2019/B3 2377 7,5,5,4
CL/2019/B4 2383 8,7,5,4 Mieszko I 2390 1.F.Mignon (BEL) [2444], 2.P.Mirkowski [2425], 3.P.Sękowski [2392], 4.M.Kułakiewicz [2301] M.Kułakiewicz
Klasa C 2244 88 drużyn
CL/2019/C1 2241 4,1,L,H Imperium Szachów 2415 1.T.Kubicki [2461], 2.M.Jasiński [2414], 3.J.Duszyński [2402], 4.M.Tritt [2386] M.Wojnar
Chess Today 2211 1.R.Szymański [2377]
CL/2019/C2 2245 2,1,K,L
CL/2017/C3 2243 3,1,L,I Rochade 5171 Cobras (GER) 2164 2.M.Jarecki [2147]
CL/2019/C4 2247 6,2,K,G Memento Gambit 2330 1.S.R.Ottesen (DEN) [2403], 2.R.Khairullin (RUS) [2323], 3.M.Bulgarini Torres (CHI) [2272], 4.D.Fengier [2324] D.Fengier
CL/2019/C5 2237 4,1,I,J Tomasovia 2388 1.M.Broniek [2474], 2.Ł.Gorzkiewicz [2441], 3.R.Probola [2382], 4.W.Krawczyk [2257] R.Probola
CL/2019/C6 2248 3,1,L,J Szachowy Zapiecek 2286 1.J.Lubas [2329], 2.R.Kolanek [2263], 3.I.Nowak [2274], 4.T.Makowski [2279] J.Lubas
CL/2019/C7 2243 3,1,J,K Clergy 2170 1.D.McCann (USA) [2258];  2.M.Brzoza [2330]; 3.P.Berthelot (USA) [2019]; 4.K.Domaraczeńko [2074] M.Brzoza
CL/2019/C8 2248 3,L,L,K Szczecin-Team 2212 1.P.Łukasiewicz [2062]; 2.M.Turczyński [2194]; 3.M.Korkus [2277]; 4.M.Gniazdowski [2317] P.Łukasiewicz
White Rose (ENG) 2076 1.R.Różański [2211]

Życzymy naszym zawodnikom wspaniałych partii i końcowego sukcesu!

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK* NF** DE***
1 6 Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2019-08-31 2019-09-15
2 WSTT T5 Falkbeer Counter-Gambit, C31 2019-09-01 2019-09-15
3 Mistrzostwa Europy 2019 – półfinały 2019-09-10 2019-09-20
4 FINJUB-55 półfinały (R=2300+) 2019-09-10 2019 wrz/paź
5 TT T3 Grünfeld, Seville Gambit, D87 (poczta) 2019-09-15 2019-10-01
6 6 międzynarodowy turniej drużyn szkolnych 2019-09-30 2019-10-15
7 Mecz międzypaństwowy Polska-USA 2019 paź 2019 lis/gru

Legenda:

* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

**Rejestracja do turniejów w systemie zgłoszeń ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) jest wstrzymana do odwołania

*** Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

FINJUB-55 – otwarty międzynarodowy turniej szachowy federacji fińskiej – półfinały (zapisy do 2019-09-10)

Fińska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Suomen Kirjeshakkiliitto ry) powstała w 1961 i z okazji swojego 55-lecia organizuje otwarty międzynarodowy turniej szachowy FINJUB-55.

Partie są rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF i podlegają ocenie rankingowej. Zawody przebiegają w 3 etapach (eliminacje, półfinały i finał).

Tempo gry w eliminacjach – 40 dni na 10 posunięć, a w półfinałach – 50 dni na 10 posunięć; urlop – 45 dni w roku kalendarzowym. Obowiązują przepisy ICCF.

Liczba zawodników w grupach będzie wynosiła:

 • w półfinałach 9-11 oraz
 • w finale do 13-17.

1- Eliminacje (od 2017-11-01 do ?)

Do eliminacji ogółem napłynęło 308 zgłoszeń, w tym 4 z Polski. Zawodnicy zostali rozmieszczeni w 44 grupach po 7 osób. Eliminacje wystartowały 2017-11-01 i teraz dobiegają końca. Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinałów, w razie równej ilości punktów nie będzie uwzględniana punktacja pomocnicza i obaj zawodnicy uzyskają awans. Już w tej chwili wiadomo, że awans uzyskał kol.Tadeusz Baranowski z gr.29.

2- Półfinały (od 2019 wrz/paź)

Półfinały wystartują tak szybko jak tylko będą znani kwalifikanci z eliminacji, być może 2019 wrz/paź.

Zwycięzcy eliminacyjnych grup już nie płacą więcej wpisowego (ani za półfinały ani za finał). Zawodnicy z rankingiem ICCF 2300 lub większym (lub tytułem IM, SIM, GM) są uprawnieni do zgłoszenia się bezpośrednio do półfinałów pod warunkiem opłacenia wpisowego, które wynosi 18 EUR lub 20 USD.

Zawodnicy z rankingiem ICCF 2350 lub większym, którzy grali w eliminacjach ale nie zakwalifikowali się, są uprawnieni do zgłoszenia się bezpośrednio do półfinałów pod warunkiem opłacenia wpisowego, które wynosi dla nich 15 EUR lub 17 USD (zamiast normalnej stawki 18 EUR lub 20 USD).

Awans uzyskają zwycięzcy grup i być może kilku najlepszych zawodników spośród tych, którzy zajęli drugie miejce. Ilość grup półfinałowych, w których można wystartować jest ograniczona do dwóch.

3- Finał

Turniej finałowy wystartuje tak szybko jak tylko będą znani kwalifikanci z półfinałów. Finał będzie liczył do 17 zawodników, z których 12-14 awansuje z półfinałów, a pozostali mogą dołączyć na zaproszenie organizatora, aby zapewnić wysoką rangę turnieju z możliwością wypełnienia norm na tytuły międzynarodowe.

Nagrody

Trzech pierwszych zawodników w finale otrzyma nagrody pieniężne (400-200-100 EUR).

Rozpoczęcie

Rozpoczęcie turnieju (przewidywane): 2019 wrz/paź

Zgłoszenia

Zgłoszenia do półfinałów (dla uprawnionych) są przyjmowane do 2019-09-10

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do organizatora:

Wpisowe

Wpisowe do półfinałów (dla uprawnionych) wynosi:

 • 18 EUR lub 20 USD za 1 grupę

i jest płatne poprzez:

 • konto PayPal: olavi.riikonen@elisanet.fi lub
 • konto bankowe (tzw.EU-payment):
  • FCCF /The Finnish Correspondence Chess Federation,
  • IBAN: FI20 2065 1800 0794 65, SWIFT/BIC: NDEAFIHH

===============

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Półfinały 10 Pucharu Świata Weteranów wystartowały

Organizatorem 10 edycji jest Angielska Federacja Szachów Korespondencyjnych (EFCC), a z jej ramienia Ian Pheby (ENG).

Zawody zostały zorganizowane w trzech etapach: eliminacje, półfinały i finał.

Do eliminacji napłynęła duża ilość zgłoszeń – 708, w tym od zawodników utytułowanych 135 (5 GM, 28 SIM, 61 IM, 4 LGM, 12 CCM, 25 CCE). Z Polski napłynęło 32 zgłoszenia.

W eliminacjach zawodnicy grali w 64 grupach (62 po 11 oraz 2 po 13). Awans do półfinałów uzyskało po 2 najlepszych zawodników z każdej grupy. Również niektórzy zawodnicy z 3 miejca uzyskali awans.

W dniu 2019-07-25 uruchomiono 9 grup półfinałowych 10 Pucharu Świata Weteranów po 15 zawodników każda (w sumie 135 zawodników), w tym z Polski 7 zawodników. Wszystkie grupy są kategorii 4 (SIM=9,5 IM=8,5). Oficjalne rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 2019-08-25, od którego liczy się czas.

Zwycięzcy grup oraz niektórzy zawodnicy z 2 miejsca awansują do finału (w razie równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza).

Półfinały 10 Pucharu Świata Weteranów:

VWC10 Tyt Uczestnicy z Polski R
SF 1 CCM Szerlak, Andrzej 2390
SF 2 SIM Baranowski, Tadeusz 2405
SF 3 CCE Kolanek, Roman 2263
SF 4 CCM Duszyński, Jerzy 2402
SF 5 CCM Duszyński, Jerzy 2402
SF 6
SF 7 Grabowski, Tomasz 2211
SF 8 CCM Pęczkowski, Marek 2381
SF 9 Zawadka, Zbigniew 2234

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata Weteranów:

Edycja TO Termin Zgłoszenia Eliminacje Półfinały Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogół Zaw Fed POL  start start start koniec
1 CZE 2008-2011 172 170 26 6 2008-04-11 n/a 2009-12-21 2011-11-27 Rob P. Kruis (NED)
2 SCO 2009-2014 273 239 41 10 2009-09-01 2011-06-01 2013-02-01 2014-10-01 Vladimir Sergeev (RUS)
3 SCO 2010-2016 364 43 12 2010-09-01 2012-05-15 2014-02-15 2016-03-02 Frits Bleker (GRE)
4 SCO 2011-2017 403 345 43 11 2011-09-01 2013-05-15 2015-01-15 2017-01-23 Reinhard Sikorsky (GER)
5 GER 2012-2017 468 383 46 24 2012-09-01 2014-05-01 2016-02-15 2017-09-05 Ralf Neubauer (GER)
6 GER 2013-2019 542 450 41 19 2013-09-01 2015-06-05 2017-03-15 2019-03-05 Mattia Boccia (ITA)
7 GER 2014-? 420 328 40 19 2014-09-01 2016-09-19 2018-06-15 ?.P.Mirkowski
8 ENG 2015-? 605 482 42 26 2015-09-01 2017-06-15 2019-05-07
9 ENG 2016-? 682 514 46 33 2016-09-01 2018-07-30
10 ENG 2017-? 708 32 2017-09-01 2019-08-25
11 ENG 2018-? 598 35 2018-09-01
12 ENG 2019-? 2019-09-01

===

 

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK* NF** DE***
1 12 Puchar Świata Weteranów 2019-08-01 2019-09-01
2 Mistrzostwa Świata 2019 (turniej kandydacki) 2019-08-01 2019-09-20
3 6 Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2019-08-31 2019-09-15
4 WSTT T5 Falkbeer Counter-Gambit, C31 2019-09-01 2019-09-15
5 Mistrzostwa Europy 2019 – półfinały 2019-09-10 2019-09-20
6 FINJUB-55 półfinały (R=2300+) 2019-09-10 2019 wrz/paź
7 TT T3 Grünfeld, Seville Gambit, D87 (poczta) 2019-09-15 2019-10-01
8 6 międzynarodowy turniej drużyn szkolnych 2019-09-30 2019-10-15

Legenda:

* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

**Rejestracja do turniejów w systemie zgłoszeń ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) jest wstrzymana do odwołania

*** Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

Mistrzostwa Europy 2019 – półfinały

Strefa Europejska ICCF ogłosiła turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy 2019. Warunki zgłoszeń do półfinału IME 2019 przedstawiono w tabeli poniżej.

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

półfinały
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-wrzesień; w tym roku 2019-09-20
Klasyfikacja klasyfikacyjny (normy na tytuły)
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem od 2300 do 2499
(b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie eliminacyjnej
(c) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji
(d) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju półfinałowego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji;
(e) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w europejskiej klasie mistrzowskiej, której data startu była w latach 2011-2013
Awans dwóch najlepszych
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF do dnia 2019-09-10.

Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE). Link do płatności DE już uruchomiono.

Rejestracja za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) jest wstrzymana do odwołania.

Wpisowe

=========================

W uzupełnieniu należy dodać, że kwalifikacje oparte na posiadanym tytule oraz rankingu mogą być wykorzystane tylko raz w roku na odpowiednim szczeblu rozgrywek. Przykładowo zawodnik wystartował w turnieju kandydackim to nie może startować w półfinałach w tym samym roku.

Do finału międzynarodowego turnieju drużynowego MT-Nuutilainen – awansowały 2 drużyny z Polski!

ICCF zorganizowało turniej drużynowy – Memoriał Esko Nuutilainena, dla zawodników z rankingiem poniżej 2300, który jest kontynuacją poprzedniego turnieju drużynowego organizowanego w ramach strefy europejskiej. Turniej jest rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF na 6 szachownicach i podlega ocenie rankingowej. W turnieju są możliwe do uzyskania normy na tytuły ICCF.

Półfinał w 3 grupach półfinałowych po 10 lub 11 w każdej (sf1, sf2, sf3) przebiegał w terminie od 2017-06-15 do 2019-06-15. Zgłosiło się 32 drużyny (Rśr=2177). Polska występowała w dwóch grupach: 1 oraz 3 – i obie drużyny awansowały do finału.

Finał (sz 1-2359-kat.5, sz2-2321-kat.3, sz3-2306-kat.3, sz4-2271-kat.1, sz5-2239-kat.L, sz6-2229-kat.K) jest rozgrywany z udziałem 13 drużyn. Oficjalne rozpoczęcie 2019-08-01 a zakończenie 2021-07-31. Rankingi drużyn są wysokie, widać że ich zawodnicy poczynili duże postępy. Walka o medale będzie bardzo wyrównana. Polskie drużyny występują w tej samej obsadzie.

# Drużyna Rśr
1  Germany 2320
2  Poland 1 2317
3  Czech Republic 2307
4  Slovenia 2297
5  Panama 1 2289
6  England 2288
7  USA 1 2288
8  Poland 2 2286
9  Portugal 2276
10  Ukraine 2273
11  Wales 2264
12  Lithuania 2250
13  Slovakia 2243

===

Drużyna „Polska 1” w składzie:

sz Tyt Poland-1 Elo
1 SIM Baranowski, Tadeusz 2405
2 SIM Lubas, Józef 2329
3 CCM Wójcik, Wiesław 2331
4 Pazderski, Ludwik 2303
5 IM Nowak, Ireneusz 2274
6 Kolanek, Roman 2263
TC SIM Lubas, Józef

Kapitanem drużyny został wyznaczony: kol. Józef Lubas

======

Drużyna „Polska 2” w składzie:

sz Tyt Poland-2 Elo
1 CCM Probola, Ryszard 2382
2 CCE Maliszewski, Grzegorz 2383
3 CCM Malinowski, Damian 2332
4 CCE Kułakiewicz, Mariusz 2301
5 Krawczyk, Wiesław 2257
6 Galacki, Lesław 2061
TC Kułakiewicz, Mariusz

Kapitanem drużyny został wyznaczony: kol. Mariusz Kułakiewicz

Życzymy medalowych miejsc obu drużynom!

Łukasz Gorzkiewicz – pierwsza norma IM

Łukasz Gorzkiewicz – w dniu 2019-07-23 zdobył pierwszą normę na mistrza międzynarodowego IM:

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2019-07-23 WS/MN/155 4 2017-2019 IM 7,5/12 8,0

Gratulacje!

Diamentowy Jubileusz ICCF – finał 18 Pucharu Świata zakończył się

18 Puchar Świata – specjalna edycja z okazji Diamentowego Jubileuszu ICCF – organizowany przez Polskę, który rozpoczął się w dniu 2011-10-30 dobiegł właśnie końca (2019-07-16). Turniej trwał 7 lat 8 miesięcy i 16 dni.

Turniej poświęcono pamięci Witolda Bieleckiego, który był przewodniczącym Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach oraz delegatem Polski do ICCF przez wiele lat, grał korespondencyjnie oraz działał od 1964, mistrz międzynarodowy (IM) od 1996 oraz sędzia międzynarodowy (IA) od 1978, członek oraz przewodniczący wielu grup roboczych oraz komisji ICCF (Tournaments, Tournament Rules, Playing Rules, Appeals).

Eliminacje przebiegły w dniach od 2011-10-30 do 2013-06-01, do których napłynęło 844 zgłoszenia (685 zawodników z 53 krajów), w tym 53 zgłoszenia z Polski. Zawodników rozmieszczono w 65 grupach.

W półfinałach miało prawo wziąć udział dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy eliminacyjnej. Ponadto uprawnieni byli zawodnicy, którzy uzyskali awans do finałów Pucharu Świata wcześniejszych edycji a nie wykorzystali jeszcze swojego uprawnienia. Specjalne zaproszenie zostało skierowane do finalistów turniejów pucharowych ICCF zorganizowanych z okazji złotego jubileuszu ICCF aby połączyć obie rocznice 50-lecia oraz 60-lecia ICCF. Zaproszono wszystkich uczestników “ICCF 50 Jubilee Email Final” oraz pierwszych 13 zawodników (spośród 104) “ICCF 50 Jubilee Postal Final“. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń uruchomiono 12 grup półfinałowych po 13 zawodników każda, w sumie 156 zgłoszeń z 33 krajów. Półfinały wystartowały w dniu 2013-08-30 i zakończyły się w dniu 2015-04-01.

Do finału zostali zakwalifikowani zwycięzcy grup półfinałowych. Ponadto uprawnieni byli zwycięzcy wcześniejszych edycji Pucharu Świata a nie wykorzystali jeszcze swojego uprawnienia. Specjalne zaproszenie zostało skierowane do zwycięzców turniejów pucharowych ICCF zorganizowanych z okazji złotego jubileuszu ICCF aby połączyć obie rocznice 50-lecia oraz 60-lecia ICCF. Finał w 17-osobowej obsadzie odbył się w dniach od 2015-06-30 do 2019-07-16.

Walka była bardzo zacięta, o czym świadczy, że dwóch zawodników zostało zwycięzcami, Reinhard Moll (GER) oraz Stefan Ulbig (GER), uzyskując 9,5 pkt z 16 partii przy tej samej punktacji pomocniczej (zw=3 SB=73,25), przed 3 zawodnikami, którzy podzielili 3 miejsce z 9,0 pkt – Giulio Bonfissuto (ITA) (zw=2 SB=71,50), Javier Ros Padilla (ESP) (zw=2 SB=71,25) oraz Matthias Gleichmann (GER) (zw=2 SB=70,00).

Reinhard Moll (GER) z 5 zwycięstwami jest niekwestionowanym rekordzistą w liczbie wygranych Pucharów Świata!

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata:

Edycja Tr TO Organizator Okres Zgłoszenia Elim Półfinał Finał Zwycięzca
Ogółem Zawod Fed POL  start start start koniec
1 p CSR J. Barbora 1968-1977 1928 43 ? 1968-01-01 1970-06-08 1973-10-18 1976-12-31 Maeder,Karl-Heinz (GER)
2 p GDR Hans Rabold 1971-1983 2119 42 1971-06-01 1974-07-01 1977-11-15 1983 Nesis, Gennadi (URS)
3 p POL Ernest Kocem/ Witold Bielecki 1974-1986 2619 43 1974-06-15 1977 1981-06-20 1986 Rabinovich, Nikolai (URS)
4 p ITA Armando Silli 1977-1989 3289 58 1977-09-01 1981-01-01 1984-01-01 1989-11-30 Popov, Albert (URS)
5A p USA Theodore Bullockus 1981-1994 4684 57 1981-06-01 1984-06-01 1987-12-20 1994-06-30 5A: Frolov, Alexandr (UKR)
5B p USA Theodore Bullockus 1981-1994 x x x x x x 1987-12-20 1994-06-30 Timmermann, Gert Jan (NED)
6 p POL Witold Bielecki 1986-1999 3604 1986-11-30 1990-04-01 1994-12-15 1999-12-31 Rause, Olita (LAT)
7 p POL Witold Bielecki 1986-2001 x x x x x x 1994-12-15 2001-06-30 Lepikhov, Aleksey (UKR)
8 p GDR Thomas Rondio 1990-2002 2343 40 1990-11-01 1994-04-15 1998-01-05 2002-02-13 Staudler, Horst (GER)
9 p GDR Thomas Rondio 1990-2001 x x x x x x 1998-01-15 2001-10-15 Prang, Edgar (GER)
10 p NED Gerard van den Haak 1994-2005 1540 36 1994-09-01 1998-01-05 2001-10-01 2005 Schroder, Frank (GER)
11 p, f, e ENG Alan Rawlings/ Jo Wharrier 1997-2011 1080 883 49 1997-10-01 2003-03-15 2008-09-01 2011-02-06 Moll, Reinhard (GER)
12e e CZE Josef Mrkvička 2000-2007 407 49 2000-09-01 2003-03-01 2005-06-30 2007-08-30 Moll, Reinhard (GER)
12p p CZE Josef Mrkvička 2000-2013 627 2000-09-01 2005-06-30 2009-10-12 2013-04-28 Gleichmann, Matthias (GER)
13 p, e AUT Rudolf Hofer 2002-2012 737 2002-12-20 2006-01-01 2009-06-01 2012-01-07 Moll, Reinhard (GER)
14 p, e, s AUS George Stibal 2004-2012 671 2004-12-01 2007-03-25 2009-06-15 2012-12-13 Moll, Reinhard (GER)
15 e, s SVK Jan Helbich 2006-2015 639 2006-11-15 2009-03-25 2012-01-15 2015-01-09 Šivic, Klemen (SLO)
16 p GER Hartmut Höbel 2006-2016 216 2006-12-15 2010-06-01 2013-01-07 2016-06-20 Nogga, Uwe (GER)
17 s ESP Carlos Flores 2009-2017 711 2009-06-01 2011-11-01 2014-04-28 2017-05-23 Gleichmann, Matthias (GER)
18 s POL Mariusz Wojnar 2011-2019 844 685 53 53 2011-10-30 2013-08-30 2015-06-30 2019-07-16 Moll, Reinhard (GER) & Ulbig, Stefan (GER)
19 p ITA Gian-Maria Tani 2011-2016 99 20 2 2011-10-31 x 2014-07-01 2016-10-03 Herfurth, Thomas (GER)
20 s RUS Andrey Pavlikov 2013-? 1001 816 55 35 2013-11-30 2015-09-15 2017-09-01 ?
21 s POL Mariusz Wojnar 2015-? 928 718 52 46 2015-10-01 2017-06-30 2019-06-30 ?
22 s NED Joop Jansen 2017-? 871 35 2017-12-15 ?
23 s 2020-?

Legenda: Tr=transmisja, p=poczta, f=fax, e=poczta elektroniczna, s=serwer

===