Mecz Polska-Ukraina 2020 uruchomiony

Podczas Kongresu ICCF 2019 w Wilnie (Litwa) w rozmowie z delegatem Ukrainy Jurkiem Koshmakiem zaproponowałem rozegranie meczu pomiędzy Polską a Ukrainą. Niedawno poczyniliśmy końcowe ustalenia ze stroną ukraińską.

Mecz rozgrywany jest na serwerze ICCF na 36 szachownicach.

Kapitanem reprezentacji Ukrainy jest Stanislav Sukhanitskij a kapitanem reprezentacji Polski (IA) Wojciech Krzyżanowski. Średni ranking Polski wynosi 2192 a Ukrainy 2213. Choć drużyna Ukrainy jest nieco silniejsza to nie składamy broni tylko walczmy o zwycięstwo!

Termin oficjalnego rozpoczęcia meczu to 2020-03-15. Ale grę można już rozpocząć. Mecz sędziuje sędzia międzynarodowy Michael Millstone (USA).

Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (ważne od 2020-01-01). Najważniejsze są przepisy gry (Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry), które w obecnym dokumencie znajdują się w rozdziale 2 (s.39-54). Rolę i zadania sędziego opisuje rozdział 3 (s.54-112). Rola kapitana drużyny została ujęta w rozdziale 5 (s.136-144).

Tempo gry – standardowe: 50 dni/10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniach. Partie podlegają ocenie rankingowej. Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2019 w turniejach rozpoczynających się w 2020 roku jest możliwość (a wręcz powinność) reklamowania wyniku (wygranej lub remisu) po przejściu do końcówki 7‑bierkowej (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Reklamacja w sprawie wyniku jest rozpatrywana automatycznie.

Dobrym zwyczajem jest kończenie partii we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi (do przegranej partii lub dyskwalifikacji włącznie).

Więcej na temat bazy 7-bierkowej we wpisie na stronie KSzK.

Od 2018 roku propozycje remisu są ograniczone do jednej propozycji na zawodnika na 10 posunięć. Przepisy ICCF, pkt.2.9., stanowią:

2. SERWER: Jeśli zawodnik zaproponuje remis w partii, a oferta remisu zostanie odrzucona przez przeciwnika, serwer uniemożliwi zawodnikowi złożenie kolejnej propozycji remisu, dopóki nie zostanie wykonanych co najmniej 10 posunięć. Ta zasada „10-posunięć” nie obejmuje reklamacji remisu związanych z:

 • 3-krotnym powtórzeniem pozycji,
 • reklamacjami w oparciu o 7-bierkową bazę końcówek,
 • reklamacją 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem, czy
 • reklamacjami dotyczącymi oceny partii.

Życzę udanego startu i nawiązania nowych znajomości lub odświeżenia dotychczasowych! 🙂

Mariusz Wojnar, Przewodniczący KSzK oraz Delegat Polski do ICCF

Zestawienie meczów z Ukrainą

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1964-1967 poczta Polska – Ukraina 40 14:26
1971-1974 poczta Polska – Ukraina 30 31:29
1990-1994 poczta Polska – Ukraina 30 28½:31½
2020-? serwer Polska – Ukraina 36* 0:0 (+72)

Może ono być niekompletne. Chętnie je uzupełnię, jeśli ktoś posiada dodatkowe dane.

===

Aktualizacja 2020-02-23

* Już po uruchomieniu meczu dodano dwie szachownice

2 Puchar Europy Amatorów – edycja 2020

Jest to wieloetapowy turniej dla zawodników z rankingiem do 2000. Przewiduje się, że turniej będzie organizowany co roku. Jest to już 2 edycja.

Turniej będzie rozgrywany na serwerze w 3 etapach. Grupy będą liczyły 7-11 zawodników w eliminacjach, 9-13 w półfinałach oraz 11-15 w finale. Każdy zawodnik gra po 1 partii ze swoim przeciwnikiem.

Partie będą rozgrywane na serwerze ICCF tempem typu Triple Block i podlegają ocenie rankingowej, tam gdzie to możliwe przewiduje się normy na tytuły, czyli zwykle w półfinałach lub finale. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Zgłoszenia

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach nie jest ograniczona, jednak można zakwalifikować się najwyżej do dwóch grup półfinałowych, a do finału tylko z jednego miejsca.

Uprawnieni do udziału w turnieju są tylko zawodnicy z federacji należących do strefy europejskiej (Zone 1) posiadający ranking ICCF (od 1000) do 2000 na bieżącej liście rankingowej (2020/1). Zawodnicy nie posiadający rankingu ICCF nie mogą uczestniczyć.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach eliminacyjnych i półfinałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę jednakowego średniego rankingu.

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF do dnia 2020-02-28. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„), co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:

 • za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 30 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK;
 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 8EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości i wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Organizacja turnieju

Rozpoczęcie rozgrywek: 2020-03-15. Tempo typu Triple Block: 350 dni (50/75/1). Zakończenie eliminacji: 2021-02-15.

Rozpoczęcie półfinałów przewiduje się nie później niż 2021-03-15. Tempo typu Triple Block: 350 dni (50/75/1). Zakończenie półfinałów: 2022-02-28.

Rozpoczęcie finału przewiduje się nie później niż 2022-03-15. Tempo typu Triple Block: 400 dni (50/50/2). Zakończenie półfinałów: 2023-05-01.

Nagrody

W finale zostaną wręczone medale i dyplomy dla pierwszych trzech zawodników (punktacja pomocnicza w celu określenia miejsc) oraz puchar dla zwycięzcy.

Pierwszych 3 zawodników w finale otrzyma również możliwość bezpośredniego zgłoszenia się do półfinałów Mistrzostw Europy bez względu na posiadany ranking (po opłaceniu wpisowego).

Kwalifikacje

Ilość awansujących zawodników jest uzależniona od ilości otrzymanych zgłoszeń, ale wstępnie zakłada się, że dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do półfinałów. Do finału awansuje zwycięzca grupy półfinałowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do licznego udziału w zawodach!

===

Za organizację turnieju odpowiada Andrey Pavlikov, dyrektor Strefy 1. Warunki zgłoszeń podsumowano w tabeli poniżej.

2 Puchar Europy Amatorów rozgrywany za pośrednictwem serwera

PEA

eliminacje
Grupy ilość zawodników zwykle 7-11
Start raz w roku-luty; w tej edycji 2020-03-15
Tempo gry Triple Block: 350 dni (50/75/1)
Klasyfikacja rankingowy, normy na tytuły możliwe w półfinale lub finale
Kwalifikacja zawodnik z rankingiem od 1000 do 2000
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF do dnia 2020-02-28. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie podać stosowne uprawnienia, czyli swój ranking ICCF (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe
 • 30zł – (płatne na konto KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata);
 • DE ok. 8,00EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora)

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 1 Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Walii 2020-02-08 2020-02-23
2 WSTT/2/20 – Martens Snake Benoni, A60 2020-02-10 2020-02-15 2020-03-01
3 Mistrzostwa Europy 2019 (turniej kandydacki) 2020-02-15 2020-02-20 2020-03-20
4 9 Puchar Świata w szachach 960 2020-02-25 2020-02-29 2020-03-15
5 2 Puchar Europy Amatorów 2020-02-28 2020-02-28 2020-03-15
6 3 otwarty międzynarodowy turniej federacji wenezuelskiej 2020-03-28 2020-04-15
7 TT/2/20 – Sicilian Neo-Sveshnikov, B32 (poczta) 2020-04-12 2020-04-15 2020-05-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Rejestracja do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) z dniem 2019-12-01 została wznowiona

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. 

Lechenicher SchachServer (LSS) – lokalizacja polska od grudnia 2019

Odrobina historii

International Email Chess Group (IECG) – była organizacją działającą w okresie od 1995 do 2010, której celem było promowanie szachów korespondencyjnych na całym świecie poprzez rozgrywanie turniejów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub na serwerze. IECG zaprzestało działalności 2010-12-31.

Ze względu na fakt, że popularność gry za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) szybko spadała, co uniemożliwiało tworzenie turniejów w rozsądnym czasie, a także ze względu na praktyczne problemy z pocztą elektroniczną (wirusy, filtry antyspamowe) utrudniające ten tryb gry, IECG postanowiło zaprzestać działalności w grudniu 2010 i przekazanie swoich działań partnerowi Lechenicher SchachServer Server (LSS).

Dotychczasowe cykle Pucharu i Mistrzostw Świata IECG są kontynuowane pod egidą LSS zgodnie ze zwykłym kalendarzem, a rankingi i tytuły IECG zostały zintegrowane z systemem rankingowym LSS.

Ortwin Paetzold, który był jednym z założycieli IECG, zarządza LSS od 2005 roku.

Mistrzostwa Świata IECG (1996-2013)

Pierwsze Mistrzostwa Świata IECG były turniejem zaproszeniowym. Następnie zawodnicy musieli się zakwalifikować. Rok odpowiada rokowi rozpoczęcia. Ponieważ mistrzostwa zaczynały się co 15 miesięcy, są lata bez daty rozpoczęcia, więc w 2001 roku ponownie zorganizowano turniej z zaproszeniem.

Edycja Rok Mistrz świata IECG
1 1996 Simon Webb (ENG)
2 1997 Martin Pecha (AUT)
3 1998 Juan Sebastián Morgado (ARG)
4 1999 Wilfried Braakhuis (HOL)
5 2000 Albrecht Fester (GER)
6 2001 István Sinka (HUN)
7 2002 Jorge Rodriguez (ARG)
8 2003 Anatoli Sirota (AUS)
9 2004 Andreas Strangmüller (GER)
10 2005 Miguel Angel Canovas (ESP)
11 2006 Nigel Robson (ENG)
12 2008 Sergei Bubir (UKR)
13 2009 Sinisa Loinjak (CRO)
14 2010 Alex Bubir (UKR)
15 2011 Sinisa Loinjak (CRO)
16 2012 Michael Bergmann (GER) & Matei Cornel (ROU)
17 2013 Sinisa Loinjak (CRO)

======

Czasy obecne

Lechenicher SchachServer (LSS) oferuje grę w szachy korespondencyjne na serwerze dla zawodników o różnej sile gry. Aktywnych zawodników jest około 1150 z kilkudziesięciu krajów.

Aktualnie serwer dostępny jest w 5 językach, w tym od niedawna (grudzień 2019) w języku polskim (wymaga jeszcze dopracowania). Polską lokalizację opracował kol. Robert Włodarczyk.

W ofercie są między innymi:

 • Standardowe turnieje kołowe – używając standardowego tempa gry jak 40 dni na 10 posunięć
 • Szybkie turnieje kołowe – używając szybkiego tempa gry jak 10 dni plus 1 dzień na posunięcie
 • Turnieje otwarte – używając zegara Fischera np. 20 dni plus 2 dni na posunięcie
 • Turnieje systemem pucharowym – będzie wkrótce uruchomiony
 • Turnieje bez silników
 • Turnieje szachów 960
 • Turnieje tematyczne – będzie wkrótce uruchomiony
 • i inne

a także turnieje wieloetapowe, które są uruchamiane raz w roku, jak:

 • Mistrzostwa Świata LSS – udział tylko za zaproszeniem
 • Turnieje mistrzowskie LSS – udział tylko za zaproszeniem
 • Turnieje pucharowe LSS
 • Turnieje rocznicowe LSS
 • Mistrzostwa Drużynowe LSS – będzie wkrótce uruchomiony
 • Indywidualna Liga LSS – będzie wkrótce uruchomiony
 • Mistrzostawa LSS Szachów 960
 • i inne

Od startu LSS w kwietniu 2006, rozpoczęto około 400.000 partii i wykonano około 25.000.000 posunięć.

Mistrzostwa świata LSS

Mistrzostwa świata LSS są rozgrywkami 5-etapowymi (eliminacje, ćwierćfinały, półfinały, kandydackie, finał). Czas trwania każdego etapu to 18 miesięcy. Tempo gry 10 posunięć w ciągu 40 dni; urlop 45 dni. Ilość zawodników w grupie 7, finał 9. Turniej 2-kołowy. O kolejności decyduje punktacja pomoscnicza SB. Awans do kolejnego etapu uzyskuje 2 zawodników (warunek >50%) (punktacja pomocnicza nie ma zastosowania), awans do finału 2 zawodników (po uwzględnieniu punktacji pomocniczej). W finale pocieszenia mogą uczestniczyć wszyscy pozostali zawodnicy którzy nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Na wszystkich etapach oprócz finału pocieszenia grupy są równoważone przez najnowszy ranking LSS. Finały pocieszenia są tworzone zgodnie z listą rankingową (od najwyższego do najniższego).

Warunki kwalifikacji:

Eliminacje

 • R=1400+
 • Wygranie co najmniej jednego turnieju (S-standard, R-rapid lub Q-quad) poziomu A (R=2000 do 2199) i niższego w poprzednim roku kalendarzowym
 • Wygranie w poprzednim cyklu finału pocieszenia o średnim rankingu <2000
 • Zawodnik z tytułem LSS posiadający ranking <2200
 • Zawodnik z tytułem ICCF lub FIDE posiadający ranking <2200 (akceptowane tytuły to FM, IM, SIM oraz GM)
 • Czołowych 30 zawodników z listy rankingowej LSS w momencie rejestracji posiadający ranking <2200

Ćwierćfinały

 • R=2000+, jeśli nie uzyskał kwalifikacji z eliminacji.
 • Wygranie co najmniej jednego turnieju (S-standard, R-rapid lub Q-quad) poziomu M (R>=2000) w poprzednim roku kalendarzowym
 • Wygranie co najmniej 4 turniejów (S-standard, R-rapid lub Q-quad) poziomu A (R=2000 do 2199) w poprzednim roku kalendarzowym
 • Wygranie w poprzednim cyklu finału pocieszenia o średnim rankingu <2200
 • Kwalifikacje z eliminacji
 • Zawodnik z tytułem LSS posiadający ranking >=2200
 • Zawodnik z tytułem ICCF lub FIDE posiadający ranking >=2200 (akceptowane tytuły to FM, IM, SIM oraz GM)
 • Wszyscy zawodnicy z listy rankingowej LSS w momencie rejestracji posiadający ranking pomiędzy 2300 a 2400.

Półfinały

 • R=2200+, jeśli nie uzyskał kwalifikacji z ćwierćfinałów.
 • Wygranie co najmniej jednego turnieju (S-standard, R-rapid lub Q-quad) poziomu T (R>=2350) w poprzednim roku kalendarzowym
 • Wygranie co najmniej 4 turniejów (S-standard, R-rapid lub Q-quad) poziomu M (R>=2000) w poprzednim roku kalendarzowym
 • Wygranie w poprzednim cyklu finału pocieszenia o średnim rankingu <2400
 • Kwalifikacje z ćwierćfinałów
 • Zawodnik z tytułem LSS GM lub SM posiadający ustalony ranking LSS >2450
 • Zawodnik z tytułem GM ICCF lub FIDE posiadający ustalony ranking LSS >2450.
 • Wszyscy zawodnicy z listy rankingowej LSS w momencie rejestracji posiadający ranking >2400.

Turnieje kandydackie

 • R=2300+, jeśli nie uzyskał kwalifikacji z półfinałów.
 • Wygranie co najmniej 4 turniejów (S-standard, R-rapid lub Q-quad) poziomu T (R>=2350) w poprzednim roku kalendarzowym
 • Wygranie w poprzednim cyklu finału pocieszenia o średnim rankingu >=2400
 • Kwalifikacje z półfinałów.

Finał

 • Kwalifikacje z turniejów kandydackich.
 • Zawodnicy, którzy w poprzednim finale zajęli 2 lub 3 miejsce.
 • Aby wypełnić potencjalne puste miejsca, zostanie utworzona lista rezerwowa, uporządkowana według wieku kwalifikacji, od najmłodszych.

===

Mistrzostwa Świata LSS (wcześniejsze edycje pod egidą IECG):

Edycja TO Termin Zgłoszenia Pr Qf Sf Ct Finał Zwycięzca Miejsca POL
Zaw  start start start start start koniec
1 LSS 2014 F=10/96, ct=37, sf=98, pr=189 2010-02-24 x 2011-07-22 2013-01-02 2014-10-15 2016-09-08 Joop Simmelink Netherlands
2 LSS 2015 F=10/152, ct=23, sf=77, qf=126, pr=126 2011-02-24 2012-09-17 2014-01-18 2015-11-08 2017-06-01 2018-08-19 Arthur Kovacs Hungary
3 LSS 2016 F=9/152, ct=15, sf=45, qf=106, pr=142 2012-02-15 2013-10-27 2015-06-10 2017-01-15 2018-07-15 ?
4 LSS 2017 F=8/93, ct=20, sf=36, qf=92, pr=111 2013-03-03 2014-11-20 2016-08-03 2018-06-19 2019-09-01 ?
5 LSS 2018 F=?, ct=15, sf=43, qf=103, pr=157 2014-02-10 2015-09-15 2017-06-15 2018-12-03 ?
6 LSS 2019 F=?, ct=?, sf=40, qf=96, pr=158 2015-01-25 2016-09-03 2018-09-01 ?
7 LSS 2020 F=?, ct=?, sf=40, qf=90, pr=126 2016-01-28 2017-09-01 2019-04-13 ?
8 LSS 2021 F=?, ct=?, sf=?, qf=76, pr=140 2017-02-01 2018-09-22 ?
9 LSS 2022 F=?, ct=?, sf=?, qf=53, pr=110 2018-02-01 2019-09-01 ?
10 LSS 2023 F=?, ct=?, sf=?, qf=?, pr=100 2019-01-23
11 LSS 2024 F=?, ct=?, sf=?, qf=?, pr=77 2020-02-07

===

Maciej Tritt – druga norma IM

Maciej Tritt – w dniu 2020-01-29 uzyskał dobry wynik zajmując jedno z czołowych miejsc w 2 edycji turnieju wenezuelskiego Pablo Atars i zdobył drugą normę na mistrza międzynarodowego IM.

Maciej Tritt uzyskał dwie normy IM w dwóch turniejach (22 partie):

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2005-06-30 Jubilee Email Tournament, Q20 3 2003-2005 IM 8,5/12 9,0
2020-01-29 II TORNEO PABLO ATARS 2019 GRUPO 2E 5 2019-? IM 6,0/10 6,0

Gratulacje!

Niestety brakuje 2 partii do wymaganego minimum 24 partii, aby ubiegać się o tytuł. Zatem pozostaje zrobienie jeszcze jednej normy IM, czego życzymy jak najszybciej.

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Mecz międzypaństwowy Polska-Ukraina 2020-01-31 2020-03-15
2 Mistrzostwa Świata 2020 (eliminacje) 2020-01-315* 2020-01-31 2020-02-02 2020-03-20
3 1 Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Walii 2020-02-08 2020-02-23
4 WSTT/2/20 – Martens Snake Benoni, A60 2020-02-10 2020-02-15 2020-03-01
5 Mistrzostwa Europy 2019 (turniej kandydacki) 2020-02-15 2020-02-20 2020-03-20
6 9 Puchar Świata w szachach 960 2020-02-25 2020-02-29 2020-03-15
7 3 otwarty międzynarodowy turniej federacji wenezuelskiej 2020-03-28 2020-04-15
8 TT/2/20 – Sicilian Neo-Sveshnikov, B32 (poczta) 2020-04-12 2020-04-15 2020-05-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Rejestracja do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) z dniem 2019-12-01 została wznowiona

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

3 otwarty międzynarodowy turniej federacji wenezuelskiej (Memoriał Pablo Atars)

Pablo Atars (*1904 +1976)

Wenezuelska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Postal Chess Federation of Venezuela FEDAPVEN) organizuje 3 międzynarodowy turniej otwarty poświęcony pamięci wenezuelskiego szachisty pochodzenia łotewskiego Pablo Atars.

Zawody zostaną rozegrane w 10 grupach rankingowych (lista rankingowa 2020/2). Zawodnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych grup przez organizatora.

Grupa Kategoria Ilość zawodników
1 7+ (2401+) 11-13
2 5-6 (2351-2400) 11-13
3 3-4 (2301-2350) 11-13
4 1-2 (2251-2300) 11-13
5 K-L (2201-2250) 9-11
6 I-J (2151-2200) 9-11
7 G-H (2101-2150) 9-11
8 E-F (2051-2100) 9-11
9 A-D (1951-2050) 9-11
10 brak (poniżej 1951) 7-9
Organizator (TO) César Jesús Reyes Maldonado (VEN)
Sędzia (TD) IA Juan Martello (ARG)

Partie będą rozgrywane na serwerze ICCF tempem typu Triple Block (czas trwania turnieju do 400 dni) i podlegają ocenie rankingowej, tam gdzie to możliwe przewiduje się normy na tytuły. Zawody będą przebiegać jednoetapowo. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Zwycięzca (decyduje puntacja pomocnicza) otrzymaje nagrodę w wysokości:

 • 35 EUR w każdej z grup 1-2;
 • 30 EUR w każdej z grup 3-4;
 • 25 EUR w każdej z grup 5-6;
 • 20 EUR w każdej z grup 7-8;
 • 15 EUR w każdej z grup 9-10;

Rozpoczęcie turnieju: 2020-04-15

Zgłoszenia są przyjmowane do 2020-03-28 bezpośrednio przez organizatora César Jesús Reyes Maldonado (cesarreyesm@yahoo.es), jak podano niżej.

Wpisowe wynosi 13 EUR/1 grupa i jest płatne poprzez:

Płatność poprzez PayPal jest jednocześnie zgłoszeniem, w którym należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacyjny ICCF oraz ilość grup. Zgłoszenia może dokonać również inna osoba posiadająca konto PayPal.

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Polityka prywatności – aktualizacja

Polityka prywatności została zaktualizowana 2020-01-20, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi po decyzjach podjętych podczas kongresu ICCF w Wilnie w 2019 roku:

 1. ICCF nie rejestruje ani nie przechowuje twojej daty urodzenia;
 2. ICCF nie rejestruje ani nie przechowuje twojej płci;
 3. Informacje dotyczące daty urodzenia lub płci zostały teraz usunięte z naszej bazy danych;
 4. Wrażliwe informacje zebrane podczas dochodzeń (na przykład informacje o twoim zdrowiu itp.) są teraz niszczone sześć miesięcy po ich przetworzeniu.

Zaktualizowaną wersję można znaleźć pod adresem tutaj. Wkrótce również zostanie zaktualizowana wersja polska.

Indywidualne Mistrzostwa Polski (edycja 2020) uruchomione

W dniu dzisiejszym (2020-01-20), po zweryfikowaniu zgłoszeń, zostały utworzone grupy turniejowe Indywidualnych Mistrzostw Polski (edycja 2020).

IMP 2020 Start Koniec Komunikat startowy Sędzia Sędzia 2 instancji
Finał 63MP 2020-02-15 2021-12-15 63MP-f kom start 200120 W.Krzyżanowski M.Wojnar
Półfinały 65MP 2020-02-15 2021-10-15 65MP-s kom start 200120 P.Fałatowicz M.Wojnar
Ćwierćfinały 67MP 2020-02-15 2021-10-15 67MP-q kom start 200120 P.Fałatowicz M.Wojnar

Zawodnicy otrzymali również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi. Ponadto Komunikaty startowe zostały zamieszczone powyżej oraz na naszej stronie w zakładce Regulaminy->Komunikaty Startowe.

Zawody sędziują: ćwierćfinał i półfinał – Piotr Fałatowicz a finał – sędzia międzynarodowy (IA) Wojciech Krzyżanowski.

Odwołania w drugiej instancji rozpatruje IA Mariusz Wojnar.

W razie potrzeby niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez doświadczonych zawodników wybranych automatycznie przez serwer ICCF.

Każdy zawodnik ma do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym. Nie ma urlopu dodatkowego.

Tempo gry z inkrementacją (tzw.Fischerowskie) nie jest już nowością dla większości zawodników – wynosi ono 10 dni na partię plus 3 dni na każde posunięcie, z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2019 w turniejach rozpoczynających się w 2020 roku można składać reklamacje oparte na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. W takiej sytuacji serwer ICCF (jako pomocnik sędziego) automatycznie rozpatruje reklamację w sprawie wyniku na wniosek zawodnika.

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi leżącymi w gestii sędziego (od upomnienia, poprzez zapisanie wyniku, do wykluczenia z turnieju i dyskwalifikacji włącznie).

Bazy 6-bierkowe są powszechnie dostępne dla każdego online, na przykład na stronie Knowledge4IT lub ChessOK. Bazy 7-bierkowe są również powszechnie dostępne dla każdego online, ale z aplikacji pracującej pod systemem Android. Więcej we wpisie na stronie KSzK „Baza końcówek szachowych”, którego uzupełnienie dotyczące końcówek 7-bierkowych jest przedstawione we wpisie „Od 2018 Lichess oferuje swoją bazę 7-bierkową ZA DARMO a od 2020 ICCF wprowadza do stosowania w turniejach bazę 7-bierkową (Łomonosowa)!„. 

Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (ważne od 2020-01-01). Najważniejsze są przepisy gry, które zostały ujęte głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 39-54). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami. Polskim odpowiednikiem jest Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry.

Oficjalny start zawodów: 2020-02-15, ale grę można rozpocząć już teraz.

Uczestnikami finału 63 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu):

Lp Tyt Nazwisko Imię Rank
1 IM Broniek, Mariusz 2485
2 IM Złotkowski, Arkadiusz 2428
3 IM Mirkowski, Piotr 2425
4 IM Jasiński, Mirosław 2425
5 IM Duszyński, Jerzy 2425
6 SIM Staniszewski, Jerzy 2417
7 CCM Probola, Ryszard 2413
8 SIM Kozłowski, Waldemar 2412
9 IM Szerlak, Andrzej 2406
10 SIM Baranowski, Tadeusz 2402
11 SIM Lubas, Józef 2341
12 CCM Woźnica, Mirosław 2307
13   Sawicki, Wiesław 2290

Finał MP w obsadzie 13-osobowej odbywa się po raz 6. Najczęściej jest on w 17-osobowej obsadzie, co miało już miejsce 19-krotnie.

Średni ranking turnieju wynosi 2398, co daje odpowiednik turnieju międzynarodowego 6 kategorii.

Większość zawodników już uczestniczyła w finale MP, a kolega starszy mistrz międzynarodowy Tadeusz Baranowski czyni to po raz 17-ty!
Nowicjuszy w tym gronie jest 3, po raz pierwszy w finale MP uczestniczą koledzy: Jerzy Duszyński, Józef Lubas, Wiesław Sawicki.

Obsada obecnego finału jest znamienita:

 • trzech Mistrzów Polski (w tym jeden 2-krotny!): SIM Waldemar Kozłowski (46, 55), SIM Tadeusz Baranowski (43) oraz SIM Jerzy Staniszewski (54);
 • srebrni medaliści MP: SIM Tadeusz Baranowski (48,51), SIM Jerzy Staniszewski (52, 54), IM Mariusz Broniek (59, 60);
 • brązowi medaliści MP: IM Arkadiusz Złotkowski (57,59,61), SIM Waldemar Kozłowski (44, 57), SIM Tadeusz Baranowski (49), CCE Ryszard Probola (60);
 • no i jak widać z listy startowej 12 zawodników z tytułami ICCF.

Życzymy interesującej gry w sportowej atmosferze!

=============

Przy okazji zaktualizowałem zestawienie:

Mistrzostwa Polski w statystyce

opracowanie: Mariusz Wojnar [2010-10-31, aktualizacja 2020-01-20]

W dniu 2020-02-15 startuje kolejna edycja Mistrzostw Polski.

Pokusiłem się o analizę statystyczną posiadanych materiałów, które aktualizuję corocznie przy okazji startu kolejnej edycji MP. Wielu czytelników zapewne zaciekawi to zestawienie.

Finał Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych odbywał się w zasadzie 65 razy, a nie 63 jak mogłoby się wydawać! Należałoby uwzględnić finał 1.MP rozgrywanych pocztą elektroniczną w latach 2005-2008 oraz „zerowe” a w zasadzie pierwsze MP rozegrane jeszcze w okresie międzywojennym w latach 1934-1936. Zestawienie obejmuje rezultaty do 61MP włącznie.

Finał 61MP dobiegł końca. Stopień zaawansowania finału 62MP jest spory, ale sytuacja jest bardzo wyrównana. 

Najcenniejszy tytuł Mistrza Polski 2-krotnie zdobyli:

 • Eugeniusz Golemo (2, 4)
 • Zygmunt Pioch (14, 15)
 • Tadeusz Chruszcz (34, 35)
 • Robert Tustanowski (36, 43)
 • Antoni Schön (49, 50)
 • Waldemar Kozłowski (46, 55)
 • Tomasz Sławiński (51, 58)
 • Wojciech Krzyżanowski (56, 60)

Srebrny medal Mistrzostw Polski 5-krotnie zdobył („wiecznie” drugi):

 • Dariusz Szczepankiewicz (40, 43, 46, 54, 57)

Brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyli

 • 3-krotnie:
  • Arkadiusz Złotkowski (57, 59, 61)
 • 2-krotnie:
  • Stanisław Mierzejewski (5, 11)
  • Winfried Kulling (15, 41-po 25 latach!!!)
  • Wincenty Piecha (19, 21)
  • Aleksander Masternak (32, 34)
  • Maciej Jędrzejowski (37, 38)
  • Bogdan Sokolik (40, 43)
  • Tomasz Sławiński (45, 52)
  • Mirosław Nowakowski (48, 55)
  • Dariusz Szczepankiewicz (55, 56)
  • Waldemar Kozłowski (44, 57)

Najliczniej plasowali się na „pudle”:

 • 7-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (2m-40, 43, 46, 54, 57; 3m-55, 56)
 • 5-krotnie – Tomasz Sławiński (1m-51, 58; 2m-61; 3m-45, 52)
 • 5-krotnie – Maciej Jędrzejowski (1m-41; 2m-35,45; 3m-37,38)
 • 4-krotnie – Waldemar Kozłowski (1m-46, 55; 3m-44,57)
 • 4-krotnie – Tadeusz Baranowski (1m-47; 2m-48,51; 3m-49)
 • 4-krotnie – Zbigniew Szczepański (1m-52; 2m-49,50; 3m-48)

Niezaprzeczalnymi liderami ilości startów w finałach MP są:

 • 17-krotnie – Tadeusz Baranowski (38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63)
 • 16-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (37, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)

Nieco mniejszą ilość startów zaliczyli:

 • 15-krotnie – Waldemar Kozłowski (40, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
 • 12-krotnie – Jerzy Staniszewski (40, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
 • 9-krotnie – Maciej Jędrzejowski (31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47)
 • 8-krotnie – Mirosław Jasiński (38, 39, 41, 59, 60, 61, 62, 63)
 • 7-krotnie – Kazimierz Zawisz (4, 5, 6, 7, 10, 14, 16)
 • 7-krotnie – Wiesław Ciążela (48, 49, 50, 51, 52, 53, 1.e-mail)

Najliczniejsze były 1MP-22 uczestników, najmniej liczne były „zerowe”, 41 i 57MP-11 uczestników.

Zdecydowanie najczęściej organizowano MP w obsadzie 17-osobowej (19-krotnie), 18-osobowej (11-krotnie) oraz 15- i 19-osobowej (8-krotnie). Chociaż mogą znaleźć się rozbieżne opinie w związku z niepełnymi danymi. Chętnie uzupełnimy nasze archiwa, jeśli ktoś zechce się z nami podzielić!

Jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie Mistrzostwa Polski są jednymi z najsilniej obsadzonych mistrzostw kraju na świecie. Odpowiadają one z reguły turniejom 5-8 kategorii, w zależności od okresu.

Ćwierćfinały Drużynowego Pucharu Europy uruchomione

We wcześniejszym wpisie informowałem o nowym turnieju zaproponowanym przez Andreya Pavlikova, Dyrektora Strefy Europejskiej.

Zgłosiło się 13 federacji, w tym Polska. Według średniego rankingu 20 najlepszych zawodników z każdej z tych federacji przydzielono numery startowe, a w kolejnej kolumnie podano średnie rankingi wystawionych drużyn.

M NF Top 20 Rav Team Rav
1 Germany 2577,40
2 Russia 2544,75
3 Italy 2516,50
4 Spain 2492,15 2326
5 Netherlands 2488,75
6 Sweden 2481,40
7 Slovenia 2479,45
8 France 2476,65
9 Ukraine 2468,10
10 Poland 2460,45 2303
11 Romania 2453,30
12 Wales 2365,80
13 Norway 2360,20

Kojarzenia pierwszej rundy przedstawiono poniżej:

Group A 1 Germany 7 Slovenia 13 Norway
Group B 2 Russia 8 France
Group C 3 Italy 9 Ukraine
Group D 4 Spain 10 Poland
Group E 5 Netherlands 11 Romania
Group F 6 Sweden 12 Wales

Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinałów.

W grupie A każda drużyna rozegra po 2 mecze. W pozostałych grupach drużyny grają po 1 meczu.

Polska znalazła się w grupie D i gramy 1 mecz (każdy zawodnik 2 partie – jedną białymi i jedną czarnymi). Hiszpania wystawiła nieco silniejszy skład, ale trzeba walczyć o wygraną! Tym bardziej, że już wygrywaliśmy z Hiszpanią w meczach, jak chociażby w jeszcze się toczącym Polska-Hiszpania 38,0:23,0 (+3)!

W półfinałach 6 drużyn zostanie podzielone na dwie grupy po 3 drużyny. Zwycięzcy grup awansują do finału, a drużyny z drugiego miejsca rozegrają mecz o trzecie miejsce.

Partie podlegają ocenie rankingowej.

Tempo gry typu Triple Blockdo 302 dni we wszystkich etapach. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z przepisami ICCF (Triple Block System). Tempo gry jest dosyć szybkie i nie ma urlopów a czas leci non-stop (albo jednemu albo drugiemu zawodnikowi). Dlatego należy ściśle kontrolować swój czas namysłu i rozważnie korzystać z przerw w grze wypełniając do pełna zegar przed każdą z nich.

Można proponować liniowe warianty. Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych. Propozycje remisu są ograniczone do jednej propozycji na zawodnika na 10 posunięć.

Terminarz:

 • Ćwierćfinały. Start: 2020-02-01. Zakończenie: 2020-11-29.
 • Półfinały. Start: 2021-02-01.
 • Finał i mecz o 3 miejsce. Start: 2022-02-01.

W dniu 2020-01-16 uruchomiono ćwierćfinały jak przedstawiono poniżej:

Grupa Mecz sz Wynik Awans
A Slovenia-Norway 20 0:0 (+40)
Germany-Slovenia 20 0:0 (+40)
Germany-Norway 20 0:0 (+40)
B Russia-France 20 0:0 (+40)
C Italy-Ukraine 20 0:0 (+40)
D Spain-Poland 20 0:0 (+40)
E Netherlands-Romania 20 0:0 (+40)
F Sweden-Wales 20 0:0 (+40)

Życzymy reprezentacji Polski powodzenia w meczu z Hiszpanią oraz awansu do kolejnego etapu!

===========

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Turnieje federacji niemieckiej (za zaproszeniami) 2020-01-20 2020-06-19
2 Mecz międzypaństwowy Polska-Ukraina 2020-01-31 2020-03-15
3 Mistrzostwa Świata 2020 (eliminacje) 2020-01-315* 2020-01-31 2020-02-02 2020-03-20
4 1 Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Walii 2020-02-08 2020-02-23
5 WSTT/2/20 – Martens Snake Benoni, A60 2020-02-10 2020-02-15 2020-03-01
6 Mistrzostwa Europy 2019 (turniej kandydacki) 2020-02-15 2020-02-20 2020-03-20
7 9 Puchar Świata w szachach 960 2020-02-25 2020-02-29 2020-03-15
8 TT/2/20 – Sicilian Neo-Sveshnikov, B32 (poczta) 2020-04-12 2020-04-15 2020-05-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Rejestracja do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) z dniem 2019-12-01 została wznowiona

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

24 Drużynowe Mistrzostwa Polski uruchomione

W dniu dzisiejszym (2020-01-12), po zweryfikowaniu zgłoszeń, opracowano komunikat startowy i uruchomiono 24 Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych (edycja 2020).

Drużynowe Mistrzostwa Polski Start Koniec Komunikat startowy Sędzia Sędzia 2 instancji
24DMP 2020-02-15 2020-12-15 DMP24 kom start 200112zal W.Krzyżanowski M.Sądowski

Kapitanowie drużyn oraz zawodnicy otrzymali automatyczne komunikaty z serwera ICCF. Ponadto zintegrowany Komunikat startowy został zamieszczony powyżej oraz na naszej stronie w zakładce Regulaminy->Komunikaty Startowe -> Drużynowe Mistrzostwa Polski.

W obecnej edycji startuje 8 (osiem) niżej wymienionych drużyn (wg średniego rankingu).

Nr Drużyna Ranking Klub/ Związek/ Stowarzyszenie
1 Hetman Katowice 2412 KSz „Hetman” Katowice
2 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 2401 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
3 MAZOWSZE 2371 Mazowiecki Związek Szachowy
4 Stowarzyszenie Nasz Rymanów 1 2354 Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
5 Stowarzyszenie Nasz Rymanów 2 2246 Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
6 TSz Skoczek-BS Sędziszów Młp 2242 Towarzystwo Szachowe „Skoczek” Sędziszów Młp.
7 Parafiada 2234 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
8 KOSZALIN 2207 Zachodniopomorski Związek Szachowy
Średni ranking wszystkich drużyn 2308

Średni ranking wszystkich drużyn wynosi 2308 (co daje odpowiednik turnieju międzynarodowego 3 kategorii). Na poszczególnych szachownicach kształtuje się on następująco:

 • szach1: 2373 (kat.5)
 • szach2: 2339 (kat.4)
 • szach3: 2288 (kat.2)
 • szach4: 2233 (kat.L).

Zapowiada się ciekawy pojedynek o tytuł mistrzowski. Niestety, aktualny Mistrz Polski drużyna KRAKÓW, nie startuje w rozgrywkach, ale uczestniczą srebrny medalista WARSZAWA (pod nazwą MAZOWSZE) i brązowy medalista drużyna Stowarzyszenie Nasz Rymanów (która wystawiła dwie drużyny).

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni na partię + 3 dni na każde posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu (kalendarzowych) nad jednym posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie partia zostanie automatycznie uznana za przegraną na czas.

Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2019 w turniejach rozpoczynających się w 2020 roku można składać reklamacje oparte na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Reklamacja w sprawie wyniku jest rozpatrywana automatycznie.

Dobrym zwyczajem jest kończenie partii we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi (do przegranej partii lub dyskwalifikacji włącznie). W poprzedniej edycji niektórzy zawodnicy mieli z tym problem. Kilku zawodników miało również problem z właściwym gospodarowaniem czasem namysłu co spowodowało przegrane na czas, czy nawet milczące wycofanie.

Więcej na temat bazy 7-bierkowej we wpisie na stronie KSzK.

Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (ważne od 2020-01-01). Najważniejsze są przepisy gry (Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry), które w obecnym dokumencie znajdują się w rozdziale 2 (s.39-54). Rolę i zadania sędziego opisuje rozdział 3 (s.54-112). Rola kapitana drużyny została ujęta w rozdziale 5 (s.136-144).

Życzę wielu pięknych zwycięstw oraz satysfakcji z gry. Jestem przekonany, że rozgrywki będą przebiegać w duchu fair play oraz motto szachistów korespondencyjnych AMICI SUMUS.

1 Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Walii

Opis turnieju

Walijska Federacja Szachów Korespondencyjnych (The Welsh Correspondence Chess Federation, WCCF) organizuje otwarty międzynarodowy turniej szachowy o Mistrzostwo Walii.

Zawody będą przebiegać w 3 etapach (eliminacje, półfinały i finał). Partie będą rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF i podlegają ocenie rankingowej. W półfinałach i finale będą możliwe normy na tytuły ICCF.

Tempo gry typu Triple Block: 700 dni (50/75/5) [dla turnieju trwającego 700 dni, z początkową rezerwą (w banku) 75 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 5 dni; po 50 posunięciu gwarantowane 3 dni na posunięcie]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub na stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Etap Start Grupy Awans
1- Eliminacje 2020-02-23 7-11 1
2- Półfinały 2022 luty 9-13 1
3- Finał 2024 luty 13

Awans do kolejnego etapu tylko zwycięzcy grup. Ewentualne wakaty w półfinałach i finale zostaną uzupełnione zawodnikami, którzy zajęli drugie miejsce. W razie równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza.

Nagrody

Zwycięzcy grup eliminacyjnych otrzymają nagrody pieniężne 10 GBP.

Zwycięzcy grup półfinałowych otrzymają nagrody pieniężne 20 GBP.

W finale zwycięzca otrzyma medal oraz dyplom, a ponadto nagrodę pieniężną 100 GBP. Zawodnicy, którzy zajmą 2-3 miejsce otrzymają medale oraz dyplomy.

Wypłata nagród pieniężnych wyłącznie poprzez Paypal. W razie dzielenia pierwszego miejsca nagroda pieniężna jest dzielona po równo.

Zgłoszenia

Do udziału uprawnieni są wyłącznie członkowie federacji walijskiej.

Szczegóły członkostwa są dostępne tutaj. (Uwaga: międzynarodowe członkostwo w WCCF jest otwarte dla każdego zawodnika zarejestrowanego w ICCF, niezależnie od narodowości.) Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem WCCF, możesz dołączyć tutaj.

Dla członków premium lub członków międzynarodowych WCCF pierwsze zgłoszenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do 2020-02-08 należy kierować bezpośrednio do organizatora – sekretarza WCCF (secretary@welshccf.org.uk). W zgłoszeniu należy podać: ICCF ID, imię i nazwisko zawodnika, adres e-mail oraz ilość grup.

Jeśli chcesz dokonać więcej niż jednego zgłoszenia to za każde dodatkowe zgłoszenie wyślij 10 GBP przez PayPal na adres skarbnika (treasurer@welshccf.org.uk) oraz szczegóły do sekretarza WCCF (secretary@welshccf.org.uk).

Zgłoszenia są rejestrowane na stronie organizatora.

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

===========

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 TT/1/20 – Larsen Opening, A01 (poczta) 2020-01-12 2020-01-15 2020-02-01
2 Mistrzostwa Polski 2020 (drużynowe) 2020-01-08 2020-02-15
3 Mistrzostwa Polski 2020 (indywidualne) 2020-01-15 2020-02-15
4 Turnieje federacji niemieckiej (za zaproszeniami) 2020-01-20 2020-06-19
5 Mecz międzypaństwowy Polska-Ukraina 2020-01-31 2020-03-15
6 Mistrzostwa Świata 2020 (eliminacje) 2020-01-315* 2020-01-31 2020-02-02 2020-03-20
7 1 Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Walii 2020-02-08 2020-02-23
8 WSTT/2/20 – Martens Snake Benoni, A60 2020-02-10 2020-02-15 2020-03-01
9 Mistrzostwa Europy 2019 (turniej kandydacki) 2020-02-15 2020-02-20 2020-03-20
10 9 Puchar Świata w szachach 960 2020-02-25 2020-02-29 2020-03-15

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Rejestracja do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) z dniem 2019-12-01 została wznowiona

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

9 Puchar Świata w szachach 960

Organizacja turnieju

Turniej będzie przebiegał w trzech lub czterech etapach (w zależności od ilości zgłoszeń) i rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Grupy eliminacyjne będą 6-osobowe w systemie dwukołowym (10 partii), awans do następnej rundy uzyskuje 2 zawodników.

Tempo typu Triple Block: 500 dni (50/50/3) [dla turnieju trwającego 500 dni, z początkową rezerwą (w banku) 50 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 3 dni]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub na stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Turniej podlega ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Rozpoczęcie rozgrywek: 2020-03-15.

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć zasadach gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne, w tym w szachy 960 (załącznik B) lub pomocniczo na naszej stronie w zakładce „Przepisy gry w szachy 960„.

Nagrody

w finale

 • nagroda 1000€ dla pierwszych 3 zawodników (500€, 300€; 200€), bez punktacji pomocniczej (czyli nagrody dzielone w razie równej ilości punktów)

Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe

płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 50zł (za jedną grupę) (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2020-02-25.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 14,00€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2020-02-29.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni przez organizatora w grupach w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę równego średniego rankingu.

Wszyscy finaliści 6 edycji Pucharu Świata 960 mogą się ubiegać o start w 9 edycji Pucharu Świata 960 od półfinałów (start planowany w pierwszej połowie 2021) zgłaszając się za pośrednictwem federacji narodowej (KSzK) do dnia 2020-11-25.

Kwalifikacje

Dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do kolejnego etapu.

Jakkolwiek ilość zgłoszeń w eliminacjach nie jest ograniczona to zawodnik może uzyskać awans nie więcej jak do dwóch grup półfinałowych oraz nie więcej jak jedno miejsce w finale. W razie czterech etapów rozgrywek ilość kwalifikacji do drugiego etapu nie jest limitowana.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie jest krotnością 6, zawodnicy z najwyższym rankingiem w szachach 960 (maksymalnie 5, bez wielokrotnych zgłoszeń) zostaną przeniesieni od razu do następnej rundy.

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nawiązania nowych znajomości w innych krajach w duchu przyjaźni oraz motto ICCF AMICI SUMUS

Puchar Świata w szachach 960 – uruchomiono finał 6 edycji

Puchar Świata w szachach 960 jest organizowany co roku przez Leonardo Madonia z Włoch, kierownika rozgrywek tematycznych.

Rozgrywki są prowadzone za pośrednictwem serwera w trzech etapach: eliminacje, półfinały oraz finał. Partie podlegają ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01. Od niedawna jest już normalna lista rankingowa w szachy 960 wobec już sporej liczby zawodników, którzy rozegrali przynajmniej 30 partii.

Lista rankingowa 2020/1 w szachy 960 obejmuje 113 zawodników (którzy rozegrali przynajmniej 30 partii), w tym 3 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

 1. SIM Dieter Kraft (2538) z Niemiec,
 2. SIM Jean Banet (2530) z Francji,
 3. SIM Darko Babič (2521) ze Słowenii,
 4. Gabor Komaromi (2518) z Austrii,
 5. CCM Evgeny Filin (2512) z Rosji,
 6. Johannes Kribben (2511) z Niemiec,
 7. IM John B. Claridge (2508) z Walii,
 8. SIM Evgeny Tsygankov (2504) z Rosji
 9. GM Aleksey Voll (2504) z Rosji,
 10. IM Jürgen Ebert (2496) z Niemiec,

Zawodnicy podchodzą do tych rozgrywek jeszcze z pewną rezerwą o czym świadczy ilość uczestników (od 72 do 100). Zestawienie informacji na temat poszczególnych edycji poniżej.

Ostatnio wystartowały:

 • 5 Puchar Świata finał w 8-osobowej obsadzie, data rozpoczęcia 2019-04-15
 • 6 Puchar Świata finał w 8-osobowej obsadzie, data rozpoczęcia 2020-01-20
 • 7 Puchar Świata półfinały, 4 grupy po 8 zawodników, data rozpoczęcia 2019-07-15
 • 8 Puchar Świata eliminacje, 12 grup po 6 zawodników, data rozpoczęcia 2019-03-15

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć w zasadach gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne, w tym w szachy 960 (załącznik B) lub na naszej stronie w zakładce „Przepisy gry w szachy 960„.

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata w szachach 960:

Edycja TO Termin Zgłoszenia Eliminacje Półfinały Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogół Zaw Fed POL  start start start koniec
1 ICCF 2011-2015 99 28 10 2011-10-30 2012-11-15 2014-01-10 2015-09-20 Fabian Stanach (POL) 1.F.Stanach, 3.A.Dźwikowski
2 ICCF 2013-2016 72 57 20 3 2013-03-15 2014-04-25 2015-06-15 2016-10-07 Darko Babič (SLO)
3 ICCF 2014-2018 100 25 6 2014-03-15 2015-05-15 2016-09-10 2018-09-14 Jean Banet (FRA)
4 ICCF 2015-2019 97 25 9 2015-03-15 2016-06-30 2018-01-05 2019-04-26 Ivan Panitevsky (RUS)
5 ICCF 2016-? 88 26 4 2016-03-15 2017-07-10 2019-04-15
6 ICCF 2017-? 72 24 6 2017-03-15 2018-07-15 2020-01-20
7 ICCF 2018-? 79 28 4 2018-03-15 2019-07-15
8 ICCF 2019-? 74 26 3 2019-03-15
9 ICCF 2020-? 2020-03-15

===

Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Przepisy ICCF – zmiany od 2020

Na Kongresie ICCF 2019 na Litwie podjęto wiele istotnych decyzji a obecnie zaktualizowano obowiązujące dokumenty ICCF, w tym „Przepisy ICCF” (numer propozycji kongresowej oznaczony jako „[2019-###]”).

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją kongresu ICCF 2018 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne. One też zostały zaktualizowane.

W turniejach krajowych obowiązują niżej przedstawione przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF. Będą one systematycznie aktualizowane wraz z zachodzącymi zmianami zatwierdzanymi przez ICCF.

Przepisy te są oparte na nowych „Przepisach ICCF” ujętych głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 39-54). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami.

Krótkie podsumowanie zmian jakie zaszły w rozdziale 2:

 • (6) §2.7 & §4.7.5.: Wszystkie turnieje ICCF rozpoczynające się 2020-01-01 lub później muszą pozwolić zawodnikowi na proponowanie liniowych wariantów, jeśli zawodnik sobie tego życzy. Dopuszczenie liniowych wariantów nie należy już do decyzji organizatora turnieju. [2019-041]
 • (7) §2.9, §2.10 (1), (2), (3), & (5); §3.14, §3.14.3., §3.14.7., §4.7.5., & §5.4.1.: Wszystkie turnieje ICCF pozwolą na reklamowanie wyniku (remis lub wygrana) na podstawie bazy końcówek 7-bierkowych.
 • (8) §2.13.(2) & §6.6.2.(3): Istnieje teraz szczegółowy opis tego, co jest wymagane jako „analiza wspierająca” dla skutecznego złożenia reklamacji o wygraną. [2019-024]
 • (9) §2.15.(5): Konsultacje pomiędzy zawodnikami drużyny, w tym kapitana drużyny, na temat pozycji w toczących się partiach w ich turnieju drużynowym jest akceptowalnym zachowaniem. [2019-027]

Errata do Przepisów ICCF 2019: [brak odniesienia do rozdz.2]

Wyjaśnienia do Przepisów ICCF 2019:

 • (2) W paragrafie §2.2.6.: dodano opis tego co było dozwolone w ICCF od lat (w połączeniu z nową decyzją Kongresu), ale nie nakreślono jawnie: „W partiach granych w turniejach ICCF zawodnicy muszą decydować o swoich własnych posunięciach. Zawodnicy mogą skonsultować się przed podjęciem tych decyzji z dowolnym publicznie dostępnym źródłem informacji, w tym silnikami szachowymi (programami komputerowymi), książkami, płytami DVD, bazami danych, bazami końcówek itp. … Nie są dozwolone żadne inne konsultacje z inną osobą w sprawie analizy aktywnej pozycji w turnieju drużynowym lub indywidualnym.” [Przed ostatnim zdaniem znajduje się oświadczenie dotyczące nowej zasady obejmującej konsultacje z drużyną.]
 • (3) W paragrafie §2.4.(2) & §3.16.1.: dodano akapit odzwierciedlający decyzję Kongresu ICCF 2013: „ICCF „gwarantuje”, że nie będzie więcej niż trzy okresy niedostępności serwera przez godzinę lub więcej w okresie siedmiu dni, i nie będzie okresów braku dostępności serwera przez osiem godzin lub dłużej. ICCF gwarantuje również, że w przypadku katastrofalnej awarii serwera nie zostanie utracona więcej niż jedna godzina danych. Zawodnicy powinni odpowiednio zaplanować swoje partie, ponieważ roszczenia lub odwołania będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy niedostępność serwera przekroczy gwarancję.” [Decyzja Kongresu z 2013 r.]
 • (4) W paragrafie §2.11., §3.11.1.4. & §3.20.3.: dodano objaśnienie „Portable Game Notation” wraz z uzupełniającym zdaniem “(Zawodnik może wykorzystać dane wyjściowe z dowolnej szachowej bazy danych, aby wygenerować czysty zapis partii w formacie PGN).”
 • (5) W paragrafie §2.13.2. istniejące zdanie dotyczące 14-dniowego terminu złożenia reklamacji oraz analizy uzupełniono o: (nie wliczając urlopu już zaplanowanego w tym samym turnieju)
 • (6) W paragrafie §2.13.3.: dodano “Zapis partii należy wysłać w formacie PGN (Portable Game Notation – format zapisu partii). Zawodnik może wykorzystać dane wyjściowe z dowolnej szachowej bazy danych, aby wygenerować czysty zapis partii w formacie PGN.”
 • (16) W ponad 200 lokalizacjach w Przepisach ICCF 2019: słowo „should” zostało wyeliminowane. W większości sytuacji słowo to zostało zastąpione zwrotem „“is/are to”. W pozostałych przypadkach słowo to zostało zastąpione przez „must”. Czasami słowo (a) zastępowano zwrotem „is expected to”, (b) zastępowano słowem „if” lub (c) usuwano jako zbędne, w zależności od kontekstu. W razie potrzeby wprowadzono także kilka zmian gramatycznych, aby uwzględnić zmianę brzmienia. Celem tych zmian było zminimalizowanie dwuznaczności, jaka istniała podczas interpretacji słowa „should”. [Zmiany te zostały podyktowane zatwierdzeniem przez Kongres w propozycji 2019-08A i 2019-08B.]

=============

Przepisy gry (rozdział 2) – w języku polskim (obowiązujące od 2020-01-01):

W dniu dzisiejszym (2020-01-02) zakończono tłumaczenie rozdziału 2 i wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

Nr Nazwa Data Uwagi
3 Przepisy gry 2020-01-02 Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

=============

Uchwała KSzK w sprawie regulaminów KSzK

Uchwała 01/01/2020

Komisji Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów KSzK

Komisja postanowiła przyjąć zaktualizowany, który jest tożsamy z rozdziałem 2 Przepisów ICCF:

 1. Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry

który obowiązuje od 2020-01-01. Poprzednia wersja rgulaminu obowiązywała do 2019-12-31.

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji, 3 głosy ZA.

========

Uchwały Komisji

Indywidualny Turniej Międzystrefowy edycja 2 (półfinały) – PILNE!

Turniej jest rozgrywany na serwerze ICCF w 3 etapach – eliminacje, półfinały i finał. Obecnie w styczniu 2020 zostanią uruchomione półfinały w 4 grupach po 13 zawodników. Strefa europejska otrzymała zaproszenie dla 8 zawodników. Dyrektor strefy europejskiej, Andrey Pavlikov, przekazał zaproszenie dla jednego zawodnika z Polski. Norma SIM będzie możliwa.

Wyszczególnienie IIT sf
Kategoria turnieju 5
Ilość zawodników w grupie 13
Ilość zaproszonych zawodników 1
Ranking wymagany 2360+
Wpisowe brak
Tempo gry ?
Start 2020 sty
Organizator (TO) Dinand Knol
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2020-01-01 (Lista Rankingowa 2020/1).

Niestety termin jest bardzo krótki – zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2019-12-21. Nominację otrzyma 1 zawodnik.

=========

Aktualizacja 2019-12-22

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
IIT sf Janda, Krzysztof 2366

===

Mistrzostwa Europy 2020 (turniej kandydacki) – zgłoszenia do 2020-02-15

Strefa Europejska ICCF ogłosiła turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy 2020. Warunki zgłoszeń do turnieju kandydackiego ME 2020 przedstawiono w tabeli poniżej.

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

turniej kandydacki
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-marzec; w 6 edycji: 2020-03-20
Klasyfikacja klasyfikacyjny (normy na tytuły)
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem 2500+
(b) zawodnik posiadający tytuł GM
(c) zawodnik posiadający tytuł SIM z rankingiem 2401+
(d) zawodnik posiadający tytuł IM z rankingiem 2451+
(f) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej, która wystartowała po 2014-01-01
(g) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju finałowego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
(h) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie koniecznie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„), co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 85zł (płatne na konto KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2020-02-15.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 23,40EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2020-02-20.

===

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego Mistrzostw Europy

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego ME 2020. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

ID Zawodnik Podstawa
421175 Krzyżanowski, Antoni EU/C2017/sf-13

============