15. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

15. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

2003 – 2005
14. finał | 15. finał | 16. finał
I liga
1 czerwca 2003 – 30 marca 2005
Sędzia główny: Stefan Hałubek
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Śląsk-HetMaN Szopienice Katowice 4 5 5 5 40
2  Poznań 4 39½
3  Panorama Szachowa 3 4 5 4 36
4  KTS Kraków 4 3 5 5 34
5  PL Silna Grupa 2 5 4 3 33
6  Warszawa 3 2 4 3 4 32½
7  Centrum Tczew 2 ½ 2 3 2 4 4 29
8  Sekcja Śląska Gry Korespondencyjnej 1 1 3 2 24
9  Skoczek Siedlce 1 2 1 2 4 22½
10  Związek Nauczycielstwa Polskiego 1 3 2 2 20
11  Unia Bieruń 1 1 2 2 4 19½
Składy drużyn
1 Śląsk-HetMaN Szopienice Katowice 40 60 2 Poznań 39½ 60
1
2
3
4
5
6
amc
mmc
mmc
mmc
.
mc
Ryszard Skrobek
Tadeusz Szafraniec
Stefan Kasperski
Aleksander Masternak
R.Pierzak M.Nowakowski
Waldemar Kozłowski
2611
2490
2412
2445
.
2390
9
510
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mmc
mc
mmc
kc+
kc
kc
Dariusz Szczepankiewicz
Ryszard Wojtkowiak
Ireneusz Nowak
Tadeusz Baranowski
Witosław Szczepankiewicz
Jaromir Dziel
2490
2438
2322
2370
2359
2295


8
5
7
10
10
10
10
10
10
3 Panorama Szachowa 36 60 4 KTS Kraków 34 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
Ic+
kc
Ic
kc+
Antoni Krzyżanowski
Mirosław Woźnica
Zbigniew Chołojczyk
Marek Pęczkowski
Tomasz Krysiak
Eugeniusz Myśliwiec
2384
2139
2200
2263
2208
2104


6

6
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
.
kc
kc
kc
Ic
Ic
T.Sławiński / W.Gonet
Artur Ciborowski
Ryszard Sławiński
Andrzej Walczak
Zdzisław Gil
Arkadiusz Walczak
.
2377
2302
2374
2153
2132
4
6


6
5
10
10
10
10
10
10
5 PL Silna Grupa 33 60 6 Warszawa 32½ 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
Ic
kc+
kc
kc
Lech Marusiak
Józef Bartosik
Józef Lubas
Jan Wysocki
Jerzy Staniszewski
Jan Gwóźdź
2449
2322
2376
2288
2249
2141
5
4
6
5

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
mc
.
kc
Ic+
Ic+
Sławomir Wojtyra
Bogdan Sokolik
R.Kamiński / T.Makowski
Wojciech Kozek
Zbigniew Borzyński
Maciej Pac
2389
2395
.
2304
2186
2269


6


10
10
10
10
10
10
7 Centrum Tczew 29 60 8 Sekcja Śląska Gry Korespondencyjnej 24 60
1
2
3
4
5
6
mc
mc
mc
mc
Ic
Ic
Andrzej Borowiec
Eligiusz Bortnik
Marek Mokwa
Henryk Chomicki
Lech Gałkowski
Janusz Kaczyński
2560
2382
2347
2308
2241
1864
5
5
6
5

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
smmc
mc
mc
mmc
kc
Ic
Maciej Jędrzejowski
Mirosław Jaworski
Hieronim Halamus
Henryk Bucziński
Andrzej Sodomski
Mirosław Koziura
2520
2429
2410
2337
2189
2168
4

4
6

3
10
10
10
10
10
10
9 Skoczek Siedlce 22½ 60 10 Związek Nauczycielstwa Polskiego 20 60
1
2
3
4
5
6
kc+
Ic
Ic
Ic+
Ic+
Ic
Olgierd Cetwiński
Władysław Lipiński
Wiesław Kobryń
Bogdan Rychlik
Józef Kobryń
Tadeusz Kiryło
2293
2112
2066
2095
2165
1948

4
3

4
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
Ic+
kc
kc
Ic
Ic+
Henryk Motyka
Zenon Królik
Mariusz Łaskarzewski
Teofil Zięba
January Stachowiak
Aleksander Moś
2211
2138
2229
2201
2147
2090
3
5

3

4
10
10
10
10
10
10
11 Unia Bieruń 19½ 60
1
2
3
4
5
6
I+
I
Ic
I
Ic
Ic
Bogusław Mucha
Andrzej Gromada
Adam Wilk
Tadeusz Kubicki
Krzysztof Wilk
Andrzej Wilk
2135
2000
1867
2005
2066
2047
4
3


2
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Ryszard Skrobek Śląsk-HetMaN Szopienice 9 10
2 Ryszard Wojtkowiak Poznań 10
3 Ireneusz Nowak Poznań 8 10
4 Marek Pęczkowski Panorama Szachowa 10
5 Jerzy Staniszewski PL Silna Grupa 10
6 Maciej Pac
Waldemar Kozłowski
Warszawa
Śląsk-HetMaN Szopienice
10

 

14. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

14. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

2001 – 2003
13. finał | 14. finał | 15. finał
I liga
1 czerwca 2001 – 30 kwietnia 2003
Sędzia główny: Stefan Hałubek
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Śląsk – Piekary Śląskie 5 4 6 35½
2  Poznań 3 5 4 6 30
3  Lublin 3 4 4 4 5 27½
4  Katowice 3 3 4 5 27
5  Związek Nauczycielstwa Polskiego 1 3 24
6  Panorama Szachowa 2 3 4 5 23
7  Warszawa 2 1 2 3 3 5 22 6
8  Skoczek Siedlce 2 2 2 2 22 4
9  Działdowo 0 0 1 1 ½ 1 1 ½ 5
Składy drużyn
1 Śląsk – Piekary Śląskie 35½ 48 2 Poznań 30 48
1
2
3
4
5
6
mmc
smmc
mmc
mmc
mmc
mc
Tadeusz Szafraniec
Maciej Jędrzejowski
Stefan Kasperski
Aleksander Masternak
Rafael Pierzak
Tadeusz Lew
2476
2468
2407
2453
2492
2404
5
7
6


8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
mmc
kc+
kc
mmc
kc
kc
Dariusz Szczepankiewicz
Tadeusz Baranowski
Ireneusz Krygier
Ireneusz Nowak
Jaromir Dziel
Witosław Szczepankiewicz
2486
2296
2175
2414
2395
2108

4
5
6
4
8
8
8
8
8
8
3 Lublin 27½ 48 4 Katowice 27 48
1
2
3
4
5
6
mmc
mc
II
Ic
kc
II+
Wojciech Krzyżanowski
Krzysztof Wiącek
Jarosław Sawiniec
Zbigniew Głogowski
Jerzy Staniszewski
Wojciech Mazur
2487
2389
1800
1927
2222
1800
6
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
mc
mmc
mc
mc
kc
Ic
Hieronim Halamus
Henryk Bucziński
Zbigniew Leszczyński
Waldemar Kozłowski
Andrzej Sodomski
Mirosław Koziura
2415
2320
2251
2293
2193
2077


½
6

6
8
8
8
8
8
8
5 Związek Nauczycielstwa Polskiego 24 48 6 Panorama Szachowa 23 48
1
2
3
4
5
6
mc
kc
kc
kc
Ic
Ic+
Jan Zajączkowski
Henryk Motyka
Mariusz Łaskarzewski
Teofil Zięba
January Stachowiak
Aleksander Moś
2342
2193
2224
2060
2078
2100


5

5
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
kc+
kc
kc
kc+
II
II
Antoni Krzyżanowski
Mirosław Woźnica
Marek Pęczkowski
Myśliwiec Eugeniusz
Tomasz Krysiak
Zbigniew Chołojczyk
2214
2127
2237
2023
1800
1800


4

6
8
8
8
8
8
8
7 Warszawa 22 48 8 Skoczek Siedlce 22 48
1
2
3
4
5
6
mc
mc
mc
kc
Ic+
II
Dariusz Gronkowski
Sławomir Wojtyra
Bogdan Sokolik
Mirosław Krysiak
Zbigniew Borzyński
Maciej Pac
2371
2399
2352
2122
2237
1800


5
2

8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
kc+
Ic
Ic+
Ic+
Ic
II
Olgierd Cetwiński
Władysław Lipiński
Wiesław Kobryń
Józef Kobryń
Tadeusz Kiryło
Zdzisław Stefanoff
2266
2056
2005
2127
1937
1800
5

4

2
5
8
8
8
8
8
8
9 Działdowo 5 48
1
2
3
4
5
6
I+
Ic
Ic
II+c
II
II
Marian Odachowski
Jerzy Jankowski
Kazimierz Dziawgo
Krzysztof  Stempka
Zbigniew Strzelec
Wojciech Dziawgo
2234
2030
2157
1800
1800
1800

0
1

0
1
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Wojciech Krzyżanowski Lublin 6 8
2 Maciej Jędrzejowski Śląsk – Piekary Śląskie 7 8
3 Stefan Kasperski Śląsk – Piekary Śląskie 6 8
4 Ireneusz Nowak Poznań 6 8
5 Rafael Pierzak Śląsk – Piekary Śląskie 8
6 Maciej Pac Warszawa 8

 

13. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

13. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1999 – 2001
12. finał | 13. finał | 14. finał
I liga
1 lutego 1999 – 28 lutego 2001
Sędzia główny:
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Poznań 3 4 4 5 5 32½
2  Śląsk – Piekary Śląskie 3 4 3 3 3 4 29
3  Kalisz 2 3 4 3 6 28½
4  Warszawa 2 3 4 4 28
5  Białystok 3 3 4 4 27
6  Lublin 2 3 2 2 3 21½
7  Działdowo ½ 3 2 2 3 2 17½
8  Zielona Góra 1 2 2 2 17
9  Siedlce 1 0 4 4 15
Składy drużyn
1 Poznań 32½ 48 2 Śląsk – Piekary Śląskie 29 48
1
2
3
4
5
6
Dariusz Szczepankiewicz
Tadeusz Baranowski
Ireneusz Krygier
Ireneusz Nowak
Jaromir Dziel
Witosław Szczepankiewicz
2376
2274
2130
2354
2322
2096
6
4
5
6
6
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
Rafael Pierzak
Maciej Jędrzejowski
Aleksander Masternak
Tadeusz Szafraniec
Gerard Szewczyk
Tadeusz Lew
2526
2459
2459
2465
2360
2399


5
6

8
8
8
8
8
8
3 Kalisz 28½ 48 4 Warszawa 28 48
1
2
3
4
5
6
Jan Marcinkiewicz
Aleksander Marcinkiewicz
Józef Litwin
Alicja Szczepaniak
Kazimierz Winiarski
Grzegorz Krawczyk
2422
2370
2459
2287
2312
2326

4
5
5
6
4
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
Dariusz Gronkowski
Sławomir Wojtyra
Jan Kukawski
Mirosław Krysiak
Zbigniew Borzyński
Grzegorz Jacewicz
2371
2348
2311
2102
2242
1978
5

5
4

5
8
8
8
8
8
8
5 Białystok 27 48 6 Lublin 21½ 48
1
2
3
4
5
6
Mirosław Morchat
Jan Kościuk
Andrzej Raczkowski
Jan Górski
Jan Tupalski
Jacek Kujawa
2513
2393
2489
2373
2364
2101


5
4
5
6
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
Wojciech Krzyżanowski
Krzysztof Wiącek
Jerzy Sadowski
Jerzy Staniszewski
Paweł Bielak
Zbigniew Głogowski
2456
2376
1800
2256
2196
1800
5
64
8
8
8
8
8
8
7 Działdowo 17½ 48 8 Zielona Góra 17 48
1
2
3
4
5
6
Mirosław Antoszewski
Jacek Szczepaniak
Leszek Staszewski
Marian Odachowski
Janusz Marszałkiewicz
Kazimierz Dziawgo
2449
2258
2171
2282
1936
2239

0
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
Tadeusz Franczak
Ryszard Wojtkowiak
Grzegorz Iwiński
Marcin Łukaszewski
Witold Bębenek
Tomasz Sułkowski
2251
2289
1800
2000
2068
1800


0
3
1
4
8
8
8
8
8
8
9 Siedlce 15 48
1
2
3
4
5
6
Olgierd Cetwiński
Dariusz Kobryń
Józef Kobryń
Władysław Lipiński
Tadeusz Kiryło
Marek Kobryń
2374
1565
2100
2056
1938
1795


4
4
2
2
8
8
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Dariusz Szczepankiewicz Poznań 6 8
2 Krzysztof Wiącek Lublin 6 8
3 Leszek Staszewski Działdowo 8
4 Ireneusz Nowak
Tadeusz Szafraniec
Poznań
Śląsk – Piekary Śląskie
6 8
5 Kazimierz Winiarski
Jaromir Dziel
Kalisz
Poznań
6 8
6 Jacek Kujawa Białystok 6 8

 

12. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

12. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1997 – 1998
11. finał | 12. finał | 13. finał
I liga
15 stycznia 1997 – 31 października 1998
Sędzia główny: Ryszard Pych
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Kalisz 3 4 4 5 38
2  Białystok 3 4 4 4 4 37½
3  Śląsk – Piekary Śląskie 3 3 3 4 4 3 5 4 4 36½
4  Poznań 3 4 4 4 3 4 36
5  Konin 2 2 5 4 3 4 31
6  Koszalin 2 2 5 29½
7  Lublin 2 2 2 2 3 28½
8  Warszawa 2 3 2 1 25
9  MDK Działdowo 1 3 2 1 4 22½
10  Słupsk (↓) 1 2 3 3 22
11  Katowice (↓) ½ 2 2 2 3 2 21½
Składy drużyn
1 Kalisz 38 60 2 Białystok 37½ 60
1
2
3
4
5
6
mmc
mmc
kc
mmc
kc
kc
Jan Marcinkiewicz
Aleksander Marcinkiewicz
Józef Litwin
Alicja Szczepaniak
Andrzej Dera
Kazimierz Winiarski
2395
2380
2420
2325
2305
2215


6
7

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc
mc
mc
kc
Ic
Jan Kościuk
Andrzej Raczkowski
Jan Górski
Jan Tupalski
Dariusz Cimicki
Jacek Kujawa
2325
2285
2310
2295
2210
2080

7
7


6
10
10
10
10
10
10
3 Śląsk – Piekary Śląskie 36½ 60 4 Poznań 36 60
1
2
3
4
5
6
kc
mmc
mc
mc
mc
.
Jacek Bielczyk
Gerard Szewczyk
Aleksander Masternak
Tadeusz Szafraniec
Rafael Pierzak
S.Kasperski / E.Wielgo
2200
2310
2295
2450
2395
2045
5
5
7

9
4
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
kc
Ic
Ic+
Leszek Wydrowski
Dariusz Szczepankiewicz
Tadeusz Baranowski
Jaromir Dziel
Marian Urbański
Ireneusz Nowak
2325
2310
2210
2105
2070
2105


7

3
10
10
10
10
10
10
5 Konin 31 60 6 Koszalin 29½ 60
1
2
3
4
5
6
kc
mc
kc
Ic
Ic
Ic+
Witold Walaszczyk
Zygmunt Kulczewski
Andrzej Świątnicki
Marcin Steczek
Kazimierz Kaczyński
Jan Kaczmarek
2420
2290
2315
.
2050
2060
53
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
mc
kc
Ic
I+
Ic
Robert Maślanka
Lucjan Kowalczyk
Ryszard Sokołowski
Grzegorz Maliszewski
Wiesław Piłat
Andrzej Grodzki
2405
2285
2195
2070
1915
2110


2
4
6
10
10
10
10
10
10
7 Lublin 28½ 60 8 Warszawa 25 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
Ic
kc
Ic
Krzysztof Wiącek
Jerzy Staniszewski
Paweł Bielak
Ryszard Adamczuk
Zygmunt Fekner
Andrzej Sykuła
2295
2165
2100
.
2215
.

9
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
kc
Ic
kc
Ic
Ic
Tadeusz Runowiecki
Marek Abramowicz
Michał Garbacki
Jan Kukawski
Zbigniew Borzyński
Robert Michalski
2195
2080
2010
2240
2040
2055

1


6
10
10
10
10
10
10
9 MDK Działdowo 22½ 60 10 Słupsk 22 60
1
2
3
4
5
6
Ic
kc
Ic
Ic
Ic
Ic
Jacek Szczepaniak
Mirosław Antoszewski
Leszek Staszewski
Marian Odachowski
Kazimierz Dziawgo
Jerzy Jankowski
2120
2185
2135
2045
2025
18205

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc
Ic
k
Ic
Ic
Witalis Sapis
Lucyna Sapis
Andrzej Tomczak
Krzysztof Mielniczek
Jarosław Kamienik
Paweł Szewczyk
2450
2245
2110
.
2070
.
6
7
½

5
2
10
10
10
10
10
10
11 Katowice 21½ 60
1
2
3
4
5
6
mc
kc
kc
mc
mc
kc
Maciej Jędrzejowski
Tadeusz Lew
Hieronim Halamus
Ryszard Dors
Janusz Ciesielski
Adam Cyrus
2435
2335
2385
2350
2370
2205

6


0
3
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Jan Marcinkiewicz
Krzysztof Wiącek
Maciej Jędrzejowski
Kalisz
Lublin
Katowice
10
2 Dariusz Szczepankiewicz Poznań 10
3 Jan Górski
Aleksander Masternak
Tadeusz Baranowski
Białystok
Śląsk – Piekary Śląskie
Poznań
7 10
4 Marcin Steczek Konin 10
5 Rafael Pierzak Śląsk – Piekary Śląskie 9 10
6 Andrzej Sykuła Lublin 9 10

 

11. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

11. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1994 – 1996
10. finał | 11. finał | 12. finał
I liga
1 września 1994 – 31 października 1996
Sędzia główny:
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Białystok 4 3 4 6 37
2  Katowice 2 3 3 5 5 3 4 36½
3  Suwałki 3 3 2 5 4 34½
4  Konin 3 3 3 5 34
5  Lublin 3 4 3 33½
6  Poznań 4 2 4 4 33
7  Kalisz 1 5 32
8  Gazeta Rolnicza 2 ½ 1 2 4 25
9  Pomorze i Kujawy (↓) 0 1 4 2 23
10  Leszno (↓) 3 1 2 1 5 21½
11  Bielsko-Biała (↓) 2 1 2 1 19
Składy drużyn
1 Białystok 37 60 2 Katowice 36½ 60
1
2
3
4
5
6
mc
mc
mc
mc
I
kc
Romuald Borys
Jan Kościuk
Jan Tupalski
Jan Górski
Andrzej Raczkowski
Dariusz Cimicki
2258
2313
2207
2204
2000
2210
2

5
9
9
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc+
kc+
kc+
kc+
kc
Maciej Jędrzejowski
Stefan Kasperski
Janusz Ciesielski
Karol Rzepecki
Kazimierz Mika
Adam Radziejowski
2254
2282
2248
2252
2209
2109
8

6


5
10
10
10
10
10
10
3 Suwałki 34½ 60 4 Konin 34 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
I
I
II
Leszek Ostrowski
Mirosław Morchat
Henryk Gudojć
Bernard Czerwiński
Dariusz Gałkiewicz
Mikołaj Bura
2200
2244
2193
2000
2000
1800

6
7


3
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc+
kc
k
I
I
Zygmunt Kulczewski
Witold Walaszczyk
Andrzej Świątnicki
Kazimierz Kaczyński
Jan Kaczmarek
Daniel Burdziński
2231
2274
2200
2166
2000
19674

6
10
10
10
10
10
10
5 Lublin 33½ 60 6 Poznań 33 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
I
I
I
Paweł Bielak
Krzysztof Wiącek
Michał Wiśniewski
Tadeusz Tokarczyk
Zygmunt Fekner
Jerzy Staniszewski
2269
2200
2200
2000
2000
2000

8

3
7
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
kc
I
I
Michał Wysocki
Dariusz Szczepankiewicz
Leszek Wydrowski
Tadeusz Jałoszyński
Jaromir Dziel
Marian Urbański
2201
2200
2181
2089
2000
2000

57
10
10
10
10
10
10
7 Kalisz 32 60 8 Gazeta Rolnicza 25 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
Ic
kc
I
kc
Józef Litwin
Przemysław Bieniek
Andrzej Dera
Kazimierz Winiarski
Grzegorz Krawczyk
Jerzy Szyszka
2200
2217
2024
2182
2000
2042


6
6
2
4
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
I
kc+
kc
I
I
II
Marek Pęgiel
Mieczysław Müller
Franciszek Tatarczuk
Stanisław Grabiński
Czesław Krulisch
Sławomir Pawłowski
2000
2057
2200
2000
2000
1800
5

6
5
3
10
10
10
10
10
10
9 Pomorze i Kujawy 23 60 10 Leszno 21½ 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
kc
I
Ic
Tomasz Rak
Waldemar Wesołowski
Przemysław Wiśniewski
Krzysztof Noskowicz
Paweł Krajewicz
Piotr Czarnolewski
2216
2228
2046
2203
2000
2000
½5
3
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
I
kc
I
I
Ic+
Grzegorz Ograbek
Janusz Trusewicz
Roman Maciejewski
Krzysztof Dudziński
Andrzej CzyŜ
Jarosław Mierzyński
2203
2000
2149
2000
2000
2070

7
10
10
10
10
10
10
11 Bielsko-Biała 19 60
1
2
3
4
5
6
kc
II
IIc+
Ic
IIc+
II
Mirosław Jaworski
Zdzisław Lemański
Ryszard Żelazkowski
Mirosław Zieliński
Ryszard Dybał
Krzysztof Mondygrał
2233
1800
1800
2000
1800
.

½10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Leszek Ostrowski Suwałki 10
2 Krzysztof Wiącek Lublin 8 10
3 Andrzej Świątnicki Konin 10
4 Jan Górski Białystok 9 10
5 Andrzej Raczkowski Białystok 9 10
6 Jerzy Staniszewski Lublin 10

 

10. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

10. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1992 – 1994
9. finał | 10. finał | 11. finał
I liga
1 września 1992 – 31 maja 1994
Sędzia główny: Ryszard Pych
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Bielsko-Biała 4 4 4 5 5 4 40
2  Białystok 4 3 5 5 36
3  Kalisz 2 3 2 3 33
4  Słupsk 2 2 3 3 4 3 32
5  Suwałki 3 4 3 3 3 4 31
6  Bydgoszcz 3 4 2 3 30
7  Lublin 1 3 3 2 3 28½
8  Konin 2 4 3 5 27
9  Płock (↓) 1 2 26
10  Wrocław (↓) 1 1 3 3 3 3 3 3 24
11  Ciechanów (↓) 2 3 2 1 3 22½
Składy drużyn
1 Bielsko-Biała 40 60 2 Białystok 36 60
1
2
3
4
5
6
mc
kc
mf
kc+
k
k
Marek Matlak
Mirosław Jaworski
Henryk Seifert
Jacek Matlak
Andrzej Misiuga
Marek Górecki
2365
2233
2212
2255
2171
2152
8
6

10

7
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc+
kc
mc
mc
Ic+
Romuald Borys
Jan Kościuk
Tadeusz Bieluczyk
Jan Górski
Jan Tupalski
Andrzej Raczkowski
2258
2260
2207
2206
2178
2000

6


8
10
10
10
10
10
10
3 Kalisz 33 60 4 Słupsk 32 60
1
2
3
4
5
6
kc
k
kc
I+
II+
kc
Przemysław Bieniek
Józef Litwin
Henryk Doba
Andrzej Dera
Sławomir Szyszka
Jerzy Szyszka
2200
2175
2200
2042
1800
20707

5
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
k
Ic+
I
k
II+
Witalis Sapis
Lucyna Sapis
Henryk Suchacki
Marcin Grabowicz
Tomasz Górniak
Jarosław Kamienik
2300
1971
2000
2000
2212
1800

7

4
2
8
10
10
10
10
10
10
5 Suwałki 31 60 6 Bydgoszcz 30 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc+
Ic+
k
II
Mirosław Morchat
Henryk Gudojć
Kamila Klimaszewska
Sławomir Daciuk
Jerzy Ciruk
Mikołaj Bura
2200
2176
2000
2000
2161
1800
7
6
6


5
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
kc
kc
kc
kc
Ic+
Tomasz Rak
Marek Olszewski
Zbigniew Olejnik
Piotr Doliński
Przemysław Wiśniewski
Piotr Czarnolewski
2216
2200
2200
2200
2200
2000
5

7

5
4
10
10
10
10
10
10
7 Lublin 28½ 60 8 Konin 27 60
1
2
3
4
5
6
kc
kc
Ic+
I+
I
I
Paweł Bielak
Tadeusz Kosikowski
Krzysztof Wiącek
Michał Wiśniewski
Zygmunt Fekner
Jerzy Staniszewski
2269
2023
2000
2000
2000
2000
2


7
6
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc
k
kc
Ic+
I+
Zygmunt Kulczewski
Witold Walaszczyk
Andrzej Świątnicki
Józef Szymański
Jan Kaczmarek
Dariusz Młynarczyk
2231
2268
2211
2156
2000
21004

1
10
10
10
10
10
10
9 Płock 26 60 10 Wrocław 24 60
1
2
3
4
5
6
mf
mc
kc+
I
I
III
Bogdan Grabarczyk
Marian Gierasiński
Paweł Siniarski
Bogdan Gąsiorowski
Józef Krzewski
Andrzej Radziejewski
2316
2297
2213
2000
2000
1600
0
4

4
8
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
mf
kc
I++
k
I
Mirosław Perdek
Robert Włodarczyk
Włodzimierz Przybyła
Krzysztof Krupa
Marek Świerczewski
Andrzej Huchla
2200
2260
2255
2087
2187
2000
6


4
1
3
10
10
10
10
10
10
11 Ciechanów 22½ 60
1
2
3
4
5
6
Ic+
I
I
I
II+
II+
Jacek Szczepaniak
Jerzy Jankowski
Kazimierz Dziawgo
Piotr Ozimek
Marian Odachowski
Mirosław Antoszewski
2000
2000
2000
2000
1800
1800
4
½
3

6
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Marek Matlak Bielsko-Biała 8 10
2 Józef Litwin Kalisz 10
3 Andrzej Świątnicki Konin 10
4 Jacek Matlak Bielsko-Biała 10 10
5 Józef Krzewski
Jan Tupalski
Płock
Białystok
8 10
6 Jarosław Kamienik Słipsk 8 10
II liga
brak wyników, poniżej lista zespołów uczestniczących w rozgrywkach
1 Warszawa
2 Poznań
3 Gdańsk
4 Siedlce
5 Kalisz II
6 Konin II
7 Leszno
8 Gorzów Wlkp.
9 Nowy Sącz
10 Gromada Rolnik Polski
11 Częstochowa

 

63 Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych zakończone – IM Jerzy Duszyński zwycięzcą

W dniu 09.09.2021 zakończyła się ostatnia partia 63 Mistrzostw Polski i tym samym można już ostatecznie podsumować te rozgrywki, które rozpoczęły się 15.02.2016, czyli trwały 5 lat 6 miesięcy i 23 dni. Mistrzostwa przebiegały w 3 etapach: ćwierćfinały (od 15.02.2016 do 07.12.2016), półfinały (od 15.02.2018 do 06.06.2019) oraz finał (od 15.02.2020 do 09.09.2021). Rozgrywki prowadzono za pośrednictwem serwera ICCF. Zawody sędziowali IA Wojciech Krzyżanowski (finał, półfinały) oraz IA Piotr Fałatowicz (ćwierćfinały). W zawodach na wszystkich etapach uczestniczyło 42 zawodników, rozegrano 204 partie. Zawody toczyły się w sportowej atmosferze.

Finał 63 MP był bardzo zacięty i do ostatniej partii ważyły się losy miejsc medalowych. Z roku na rok walka o zwycięstwo jest coraz trudniejsza – w tym roku wystarczyło wygrać jedną (sic!) partię. Po raz kolejny dwóch zawodników uzyskało taką samą ilość punktów i o medalach zdecydowała punktacja pomocnicza. Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski zdobył IM Jerzy Duszyński z wynikiem – 6,5pkt/12 (54%) (zw=1 SB=38,75), który tylko lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził dotychczasowego Mistrza Polski z 62 finału IM Ryszarda Probolę – 6,5pkt/12 (54%) (zw=1 SB=38,50). Trzecie miejsce zajął IM Mirosław Woźnica 6,0pkt/12 (50%) (zw=1), który lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził 8 (sic!) innych zawodników. Zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złoty, srebrny i brązowy.

Medaliści finału 63 MP uzyskują prawo gry w finale 65 MP bez eliminacji. Pozostali uczestnicy finału mają prawo do gry w półfinałach 67 MP pod warunkiem posiadania rankingu co najmniej 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach składa serdeczne gratulacje medalistom!

Średni ranking turnieju R13= 2398

=====

Średni ranking finału 63 MP wyniósł 2398, co jest odpowiednikiem turnieju międzynarodowego 6 kategorii. Był to jeden z silniejszych finałów MP. Wystarczy wspomnieć udział wielokrotnych medalistów MP, w tym 3 Mistrzów Polski.

Poniżej partia Mistrza Polski okraszona jego komentarzem oraz krótkie notki biograficzne medalistów.

=====

Jerzy Duszyński – 63. Mistrz Polski

Jerzy Duszyński – złoty medalista 63MP

Mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2415 (2020/4) [najwyższy 2424 (2020/2)]; po raz pierwszy uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył złoty medal w obecnej 63 edycji Mistrzostw Polski; drużynowo – z drużyną Imperium Szachów awans do klasy B w sezonie 8 Ligi Mistrzów; reprezentant Polski w 12 Drużynowych Mistrzostwach Europy (7 szachownica). Mistrz międzynarodowy ICCF (2019), zdobył też już 1 normę SIM.

Notka biograficzna:

71 lat, szachista z Baranowa k/Poznania, emeryt. Kończył meliorację, przez 27 lat prowadził z żoną Firmę Projektowo-Wykonawczą, która zajmowała się budową odwodnień np. torów, nasypów, przejazdów kolejowych. Szachami zainteresował się dopiero od meczu Fischer – Spasski. Samouk, uczył się z książek i gazet po rosyjsku np.”64″ , ” Szachmaty” i nasze „Szachy” W Klubie „Stomil” w Poznaniu w latach 80-tych zdobył normę na 1 kat. Nastąpiła przerwa ponad 20 letnia od gry bezpośredniej, ze względu na prace w delegacji. Dopiero przez internet w 2004 odkrył na nowo szachy, przez grę na serwerach rosyjskich, a od 2017 ICCF. Zawsze lubił analizować partie szachowe, i właśnie internet oraz dostęp do baz szachowych,silników, oraz czas wolny na emeryturze odkryły przede nim szachy korespondencyjne. Cieszy się, że miał możliwość gry z tyloma Mistrzami, za co wszystkim serdecznie dziękuje.

——————————-

Ryszard Probola – srebrny medalista 63MP

Ryszard Probola – srebrny medalista 63 MP

Mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2442 (2021/3) [najwyższy 2449 (2021/4)]; po raz trzeci uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył srebrny medal w obecnej 63 edycji Mistrzostw Polski; złoty medal zdobył w finale 62 MP (2019-2020); brązowy medal zdobył w finale 60 MP (2017-2018); drużynowo medalista MP – złoty (8 DMP 1988-1990) z drużyną ZNP (5 szachownica); srebrny (22DMP 2015-2016) z drużyną LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (2 szachownica); z drużyną Tomasovia awans do klasy B w sezonie 8 Ligi Mistrzów; reprezentant Polski w 12 Drużynowych Mistrzostwach Europy (3 szachownica). Mistrz międzynarodowy ICCF (2021). Trener szachowy II klasy (2003)  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Notka biograficzna:

59 lat, mieszka w Tomaszowie Lubelskim, nauczyciel informatyki, techniki i szachów. Gra w szachy korespondencyjnie (od 1978)  jak również bezpośrednio. Posiada tytuł kandydata na mistrza w grze bezpośredniej. W 1982 roku grając na 1 szachownicy zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów z drużyną  „Start Lublin” i wicemistrza z drużyną seniorów. Dwukrotny mistrz Polski Nauczycieli w grze bezpośredniej (1984, 1985) oraz mistrz Polski Nauczycieli w szachach szybkich (2018).

——————————-

Mirosław Woźnica – brązowy medalista 63 MP

Mirosław Woźnica – brązowy medalista 63MP

Mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2385 (2021/3) [najwyższy 2426 (2000/2)]; po raz 5 uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył brązowy medal w obecnej 63 edycji Mistrzostw Polski; drużynowo medalista MP – brązowy (15 DMP 2003-2005) z drużyną Panorama Szachowa (2 szachownica). Wielokrotny reprezentant Polski w turniejach drużynowych. Mistrz międzynarodowy ICCF (2021).

Notka biograficzna:

66 lat, mieszka w Otwocku k/Warszawy, emeryt, był funkcjonariuszem Służby Celnej (obecnie KAS). Nauczył się grać w szachy późno, bo dopiero w wieku 14 lat (samouk). Rozpoczęcie gry korespondencyjnej jeszcze później, w roku 1972, oczywiście zadecydował mecz o tytuł mistrza świata Fischer – Spasski. Grał trochę w szachy bezpośrednie, za najważniejszy sukces uważa trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Pracowników Administracji Celnej w szachach w roku 2010.

——————————-

9. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

9. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1990 – 1992
8. finał | 9. finał | 10. finał
I liga
15 września 1990 – 31 maja 1992
Sędzia główny:
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Bielsko-Biała 4 5 5 6 6 46½
2  Suwałki 2 3 4 4 3 37½
3  Białystok 4 4 2 4 4 3 33
4  Konin 1 3 3 3 4 30½ 13
5  Katowice 2 3 5 30½  9
6  Kalisz 2 2 3 4 4 4 29 11
7  Zielona Góra 1 3 2 3 4 4 4 3 29 10
8  Związek Nauczycielstwa Polskiego ½ 4 2 2 2 4 4 4 26½
9  Ciechanów 0 2 3 2 2 2 3 3 23
10  Lublin (↓) 2 2 2 2 3 2 22
11  Wrocław (↓) 0 3 1 3 2 3 3 21½
Składy drużyn
1 Bielsko-Biała 46½ 60 2 Suwałki 37½ 60
1
2
3
4
5
6
mm
m
I
kc
Ic+
k
Marek Matlak
Mirosław Jaworski
Antoni Mróz
Jacek Matlak
Antoni Szczesiak
Andrzej Misiuga
2326
2227
2000
2200
2000
2079
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mf
I
k
kc
Ic+
kc
Leszek Ostrowski
Sławomir Daciuk
Kamila Klimaszewska
Henryk Gudojć
Marek Roman
Arkadiusz Ciruk
2163
2000
1831
2154
2000
2200
6
8

7
3
6
10
10
10
10
10
10
3 Białystok 33 60 4 Konin 30½ 60
1
2
3
4
5
6
mc
kc+
kc
mc
mc
I
Romuald Borys
Jan Kościuk
Tadeusz Bieluczyk
Jan Górski
Jan Tupalski
Andrzej Raczkowski
2290
2283
2209
2209
2202
2000
4
4
6

6
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
kc
kc
Ic+
k
I+
Zygmunt Kulczewski
Witold Walaszczyk
Józef Szymański
Jan Kaczmarek
Kazimierz Kaczyński
Dariusz Młynarczyk
2222
2200
2177
2000
2066
2000

7

5
3
10
10
10
10
10
10
5 Katowice 30½ 60 6 Kalisz 29 60
1
2
3
4
5
6
mc
kc+
kc+
kc
kc
kc
Ryszard Dors
Henryk Sosinka
Janusz Ciesielski
Maciej Jędrzejowski
Janusz Pietrzak
Tadeusz Chmiel
2337
2200
2200
2147
2202
2189
5
5
6
7
4
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc+
kc
kc
kc
I+
Ic+
Andrzej Szczepaniak
Alicja Szczepaniak
Kazimierz Winiarski
Jerzy Szyszka
Przemysław Bieniek
Henryk Doba
2200
1979
2200
2084
2031
2000

2
5
4
8
10
10
10
10
10
10
7 Zielona Góra 29 60 8 ZNP 26½ 60
1
2
3
4
5
6
mc
mc
kc
Ic+
II
II+
Jerzy Polański
Tadeusz Franczak
Henryk Miłaszewski
Bogdan Rogóż
Lechosław Bednarski
Witold Bębenek
2294
2268
2200
2000
1800
1800
5
2
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
mc
mc
mc
kc
kc
kc
Józef Babiak
Stanisław Mierzejewski
Romuald Bujnicki
Stanisław Świerczyński
Ryszard Probola
Bogdan Kusiński
2256
2285
2350
2195
2229
2163
1
54
10
10
10
10
10
10
9 Ciechanów 23 60 10 Lublin 22 60
1
2
3
4
5
6
I
I
I
I
II+
I
Jacek Szczepaniak
Tadeusz Kleszarski
Jerzy Jankowski
Piotr Ozimek
Marian Odachowski
Kazimierz Dziawgo
2000
2000
2000
2000
1800
2000

0

5

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
kc
Ic+
I
k
Ic+
I
Paweł Bielak
Krzysztof Wiącek
Juliusz Otrocki
Dariusz Frączek
Michał Wiśniewski
Janusz Krasowski
2241
2000
2000
2071
2000
20000

3
10
10
10
10
10
10
11 Wrocław 21½ 60
1
2
3
4
5
6
k
kc+
kc
Ic+
I
kc
Marek Świerczewski
Witold Bielecki
Marian Kaczmarczyk
Bogusław Kulon
Jacek Lechowicz
Wojciech Radecki
2100
2274
2200
2000
2000
2167
4


1

4
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Marek Matlak Bielsko-Biała 10 10
2 Sławomir Daciuk Suwałki 8 10
3 Kamila Klimaszewska
Romuald Bujnicki
Suwałki
ZNP
10
4 Jacek Matlak Bielsko-Biała 10
5 Przemysław Bieniek Kalisz 8 10
6 Andrzej Raczkowski
Henryk Doba
Białystok
Kalisz
10
II liga, grupa 1
II liga, grupa 2
1 Słupsk (↑) 37 1 Płock (↑) 36
2 Poznań 34½ 2 Bydgoszcz 35
3 Gdańsk 31 3 Częstochowa 34
4 Nowy Sącz 26½ 4 Warszawa 32
5 Gromada Rolnik Polski 22½ 5 Kalisz II 24½
6 Gorzów Wlkp. 22½ 6 Konin II 18½

 

8. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

8. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1988 – 1990
7. finał | 8. finał | 9. finał
I liga
1 kwietnia 1988 – 31 marca 1990
Sędzia główny:
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 5 4 4 35
2  Wrocław 3 4 3 3 4 34½
3  Konin 3 3 3 3 4 33½
4  Kalisz 2 3 2 4 4 31½
5  Opole 3 3 3 4 31
6  Katowice 3 3 3 29½
7  Wałbrzych 3 3 4 3 2 2 28
8  Lublin 1 3 3 3 2 3 27
9  Białystok 2 2 4 4 4 26½ 8
10  Elbląg (↓) 2 2 3 4 2 26½ 5
11  Zielona Góra (↓) 2 2 2 3 26
Składy drużyn
1 ZNP 35 60 2 Wrocław 34½ 60
1
2
3
4
5
6
Józef Babiak
Stanisław Mierzejewski
Stanisław Świerczyński
Romuald Izdebski
Ryszard Probola
Bogdan Kusiński
2256
2279
2168
2037
2189
2189

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
Witold Bielecki
Zbigniew Blak
Krzysztof Krupa
Maciej Niżyński
Bogusław Kulon
Wacław Maślik
2280
2317
2000
2064
2000
2209


5


10
10
10
10
10
10
3 Konin 33½ 60 4 Kalisz 31½ 60
1
2
3
4
5
6
Zygmunt Kulczewski
Adam Białkowski
Witold Walaszczyk
Andrzej Świątnicki
Józef Szymański
Jan Kaczmarek
2337
2250
2060
2093
2175
2000
2

7
5

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
Andrzej Szczepaniak
Piotr Borowiec
Przemysław Bieniek
Kazimierz Mielcarek
Marek Krawczyk
Kazimierz Winiarski
2000
2117
2000
2000
2000
2000

5
5

2
10
10
10
10
10
10
5 Opole 31 60 6 Katowice 29½ 60
1
2
3
4
5
6
Jerzy Mularczyk
Władysław Sapa
Tadeusz Żukowski
Bogumił Nepustil
Paweł Poligała
Leszek Kociszewski
2353
2212
2000
2000
2000
2000


6
4

10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
Stanisław Kornasiewicz
Adam Dzięciołowski
Adam Paszek
Maciej Jędrzejowski
Emil Olej
Adam Cyrus
2254
2000
2287
2200
2180
2135

7


4
6
10
10
10
10
10
10
7 Wałbrzych 28 60 8 Lublin 27 60
1
2
3
4
5
6
Leszek Łabuz
Paweł Bryszkowski
Zbigniew Wawrowski
Stanisław Kolman
Adam Twardowski
Roman Pyka
2216
2271
2119
2188
2000
2000
3
4
5

7
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
Jerzy Budzyński
Tadeusz Tokarczyk
Stanisław Radtke
Michał Wiśniewski
Paweł Bielak
Janusz Krasowski
2192
2000
2220
2000
2199
2000
6
4

3

5
10
10
10
10
10
10
9 Białystok 26½ 60 10 Elbląg 26½ 60
1
2
3
4
5
6
Romuald Borys
Tadeusz Bieluczyk
Andrzej Ocytko
Jan Górski
Jacek Górski
Władysław Olszewski
2266
2250
2068
2239
2000
2259
7
42
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
Władysław Jaks
Zbigniew Listewnik
Edward Freder
Marek Dulczewski
Andrzej Włodarski
Piotr Żukowski
2156
2229
2207
2211
2000
2000

6
10
10
10
10
10
10
11 Zielona Góra 26 60
1
2
3
4
5
6
Jerzy Polański
Bogdan Hardyś
Leszek Ferens
Henryk Miłaszewski
Bogusław Czepczyński
Witold Bębenek
2205
2225
2138
2000
2000
1800
5
3
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Andrzej Szczepaniak
Jerzy Mularczyk
Kalisz
Opole
10
2 Adam Dzięciołowski Katowice 7 10
3 Witold Walaszczyk Konin 7 10
4 Maciej Niżyński Wrocław 10
5 Bogusław Kulon Wrocław 10
6 Kazimierz Winiarski Kalisz 10
II liga, grupa 1
II liga, grupa 2
1 Bielsko-Biała (↑) 47 1 Suwałki (↑) 38
2 Kraków 45 2 Bydgoszcz 36
3 Ciechanów 37 3 Poznań 34½
4 Warszawa 32½ 4 Słupsk 25½
5 Lublin II 32 5 Chełm 24½
6 Kalisz II 28 6 Płock 23½
7 Częstochowa 26½ 7 Legnica 23
8 Konin II 26½ 8 Nowy Sącz 21½
9 Ogniwo 22 9 Zielona Góra II 21½
10 Zamość (↓) 14 10 Elbląg II (↓) 18
11 Olsztyn (↓) 11
III liga, grupa 1
III liga, grupa 2
1 Gdańsk (↑) 40½ 1 Gorzów Wlkp. (↑) 38½
2 Biała Podlaska (↑) 38 2 Ciechanów II (↑) 35
3 Kielce 34 3 Gromada Rolnik Polski 33½
4 Wałbrzych II 29 4 Legnica II 33
5 Jelenia Góra 28 5 Płock III 32½
6 Płock II 27 6 Konin III 32½
7 Leszno 27 7 Warszawa II 31
8 Lubski Dom Kultury 25½ 8 ZNP II 28½
9 Krosno 24 9 Opole II 25½
10 Zielona Góra III 21½ 10 Włocławek 24½
11 Łomża 19½ 11 Szczecin 15½

 

Lista rankingowa 2021/4 już dostępna

Szachy

Ukazała się już nowa lista rankingowa (Ratinglist 2021/4) dostępna na serwerze ICCF, która obowiązuje od 2021-10-01 do 2021-12-31. Będzie ona domyślną z chwilą jej obowiązywania (czyli od 2021-10-01). Bazuje ona na wynikach partii zakończonych w okresie od 2021-06-01 do 2021-08-31. Zawodnicy, którzy rozegrali ostatnią partię przed rokiem 2019 (więcej niż 2 lata kalendarzowe dla listy 2021 – Przepisy ICCF, Appx.2, pkt.2.10.) są pokazywani na tej liście jako nieaktywni. Jednakże zachowują oni swój ranking i będzie on ważny z chwilą ich powrotu do gry. W czołówce drobna zmiana w stosunku do poprzedniej listy:

 1. GM Roman Chytilek (2684) z Czech;
 2. GM Aleksandr Dronov (2661) z Rosji, 3-krotny Mistrz Świata (22.2007-2010, 27.2011-2014, 29.2015-2018);
 3. GM Ron Langeveld (2660) z Holandii, Mistrz Świata (26.2010-2015);
 4. GM Eros Riccio (2640) z Włoch;
 5. GM Matthias Kribben (2639) z Niemiec, GM David A. van der Hoeven (2639) z Holandii.

W czołówce polskich zawodników bez zmian w stosunku do poprzedniej listy.

 1. GM Jacek Oskulski (2548), wicemistrz świata (29.MŚ 2015-2018);
 2. GM Rafael Pierzak (2514), Mistrz Polski (38.1995-1997);
 3. SIM Piotr Walczak (2509);
 4. SIM Fabian Stanach (2509), zwycięzca 1 Pucharu Świata w szachy 960, który po kilkuletniej przerwie powrócił na listę (bo startuje w finale 31 MŚ) i progresuje;
 5. SIM Wojciech Krzyżanowski (2499), 2-krotny Mistrz Polski (56.2013-2014 i 60.2017-2018).

===========

Szachy 960

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01.

Lista rankingowa 2021/4 w szachy 960 obejmuje 141 zawodników (którzy rozegrali przynajmniej 30 partii), w tym 7 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

 1. GM Aleksey Voll (2528) z Rosji;
 2. SIM Evgeny Tsygankov (2519) z Rosji,
 3. IM Paul Muljadi (2518) z USA;
 4. SIM Jean Banet (2518) z Francji;
 5. Gabor Komaromi (2516) z Austrii;
 6. GM Danilo Korže (2508) ze Słowenii;
 7. SIM John B. Claridge (2508) z Walii;
 8. SIM Dieter Kraft (2505) z Niemiec;
 9. Johannes Kribben (2504) z Niemiec;
 10. IM Franc Zajšek (2499) ze Słowenii.

Czołówka polskich zawodników przedstawia się następująco:

 1. CCM Dariusz Frączek (2484);
 2. CCE Roman Kolanek (2314);
 3. CCM Adam Sazon (2275);
 4. CCM Andrzej Sodomski (2253);
 5. Zbigniew Sepioł (2246).

================

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 TT/3/21 – King’s Gambit, Kieseritzki Var., C39 (poczta) 2021-09-12 2021-09-15 2021-10-01
2 NBC55 – turniej federacji holenderskiej (za zaproszeniami) 2021-09-15 2021-11-19
3 Turniej otwarty federacji hiszpańskiej (AEAC20 Open) 2021-09-20 2021-10-25
4 Turniej tematyczny federacji hiszpańskiej (AEAC20 Ruy Lopez) 2021-09-20 2021-10-25
5 8 międzynarodowy turniej drużyn szkolnych (2021-2022) 2021-09-30 2021-10-20
6 Liga Mistrzów 2021 (edycja 9) 2021-09-23 2021-09-30 2021-11-01
7 75-lecie niemieckiej federacji (BdF-75) – turniej otwarty 2021-10-01 2021-10-15
8 WSTT/6/21 – Chebanenko Slav, D15 2021-10-12 2021-10-15 2021-11-01
9 TT/4/21 – Queen’s Gambit, Tarrasch Variation, D32 (poczta) 2021-11-12 2021-11-15 2021-12-01
10 WSTT/7/21 – Sicilian Pelikan, B33 2021-11-28 2021-12-01 2021-12-15

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

7. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

7. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1985 – 1987
6. finał | 7. finał | 8. finał
I liga
10 października 1985 – 10 października 1987
Sędzia główny: Jerzy Ossorya-Cierpicki (w trakcie rozgrywek zastąpił go L.Freundlich), kierownik turnieju: Wacław Maślik
System kołowy, 8 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Konin 6 6 5 7 6 59½
2  Białystok 2 5 6 7 5 6 50
3  Wrocław 3 6 48
4  Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 5 47
5  Lublin 2 5 6 5 4 6 7 44½
6  Zielona Góra 3 2 5 6 43
7  Kalisz 2 3 3 6 2 4 32
8  Opole 1 1 2 4 2 2 7 6 31
9  Katowice 3 6 1 4 30
10  Poznań (↓) 2 2 2 2 4 28½
11  Warszawa (↓) ½ 3 1 4 4 4 26½
Składy drużyn
1 Konin 59½ 80 2 Białystok 50 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Zygmunt Kulczewski
Mirosław Maciejewski
Adam Białkowski
Witold Walaszczyk
Andrzej Świątnicki
Jan Kaczmarek
Alicja Szymańska (k)
Waldemar Męczyński (j)

8
98
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Tadeusz Bieluczyk
Jan Kościuk
Romuald Borys
J.Tupalski / A.Raczkowski
Edward Radziszewski
J.Górski / P.Zawadzki
Kamila Klimaszewska (k)
Dariusz Szerenos (j)


6

5

8
6
10
10
10
10
10
10
10
10
3 Wrocław 48 80 4 ZNP 47 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Witold Bielecki
Mirosław Krosny
Wincenty Grzesiewicz
Andrzej Chodowski
W.Tomczyk
L.Mazur
S.Siwek (k)
J.Misiaszek (j)
7


7
3

8
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Józef Babiak
Stanisław Mierzejewski
Stanisław Świerczyński
Witold Szumiło
Romuald Izdebski
M.Murach
Wiesława Zając (k)
J.Kusiński (j)
6
5

6

6
5
6
10
10
10
10
10
10
10
10
5 Lublin 44½ 80 6 Zielona Góra 43 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Stanisław Radtke
Paweł Bielak
Janusz Krasowski
Michał Wiśniewski
Tadeusz Tokarczyk
Z.Glanowski
K.Szalak (k)
T.Fekner (j)
5
5

8


3
5
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Jerzy Polański
Tadeusz Franczak
Edward Polański
B.Gos / W.Bębenek
Zygfryd Raginia
Henryk Miłaszewski
Małgorzata Kaźmierska (k)
Maciej Kiełbratowski (j)

5
3
5

8

5
10
10
10
10
10
10
10
10
7 Kalisz 32 80 8 Opole 31 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Kazimierz Mielcarek
Kazimierz Winiarski
M.Marciszak
E.Murawski
J.Orłowski
H.Góral
Z.Mielcarek (k)
A.Grobelny (j)10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Jerzy Mularczyk
Ryszard Galicki
Władysław Sapa
Roman Pietruczuk
S.Kamiński
T.Żukowski
H.Juścińska (k)
A.Gonsko (j)
4
7
5
4
1

3
10
10
10
10
10
10
10
10
9 Katowice 30 80 10 Poznań 28½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Zbigniew Leszczyński
Jerzy Martyniak
Emil Olej
Henryk Buczinski
A.Lubos
J.Królikowski
B.Wilk (k)
Maciej Jędrzejowski2
3
4
4
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Marek Andrykowski
Henryk Grafka
Bogdan Janota
Kazimierz Kujawski
Tadeusz Jałoszyński
Bolesław Rożański
C.Baranowska (k)
J.Serba (j)

4
6
2
4

3
10
10
10
10
10
10
10
10
11 Warszawa 26½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Zbigniew Sęk
Jan Konarzewski
Piotr Kaczorowski
Zbigniew Borzyński
Piotr Materski
Marek Abramowicz
Barbara Kaczorowska (k)
A.Rumiancew (j)
7
0
3
0
10
10
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Zygmunt Kulczewski Konin 10
2 Mirosław Maciejewski Konin 8 10
3 Adam Białkowski Konin 9 10
4 Witold Walaszczyk Konin 10
5 Tadeusz Tokarczyk Lublin 10
6 Henryk Miłaszewski Zielona Góra 8 10
7 Alicja Szymańska
Kamila Klimaszewska
S.Siwek
Konin
Białystok
Wrocław
8 10
8 Maciej Jędrzejowski Katowice 10
II liga, grupa 1
II liga, grupa 2
1 Elbląg (↑) 53½ 1 Wałbrzych (↑) 56
2 Kraków 53½ 2 Białystok II 52½
3 Legnica 53 3 Ogniwo 51½
4 Słupsk 41 4 Nowy Sącz 42
5 Olsztyn 38 5 Kalisz II 40
6 Poznań II 38 6 Płock 39½
7 Zielona Góra II 38 7 Ciechanów 39
8 Warszawa II 37 8 Lublin II 35
9 Zamość 35 9 Bydgoszcz 32
10 Krosno (↓) 25½ 10 Jelenia Góra (↓) 28
11 Szczecin (↓) 24½ 11 Sieradz (↓) 17½
III liga, grupa 1
III liga, grupa 2
brak danych 1 Bielsko-Biała (↑) 64½
2 Chełm (↑) 61
3 Suwałki 59
4 Częstochowa 52
5 Gdańsk 47½
6 Ciechanów II 47
7 Gromada Rolnik Polski 41
8 Legnica II 40½
9 Zielona Góra III 33½
10 Koszalin 33
11 Opole II 23
12 Płock II 16

 

6. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

6. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1983 – 1985
5. finał | 6. finał | 7. finał
I liga
15 czerwca 1983 – 15 lutego 1985
Kierownik turnieju: Wacław Maślik
System kołowy, 8 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Białystok 7 5 7 5 6 5 59
2  Warszawa 4 6 6 5 46
3  Opole 1 5 4 4 43
4  Lublin 3 4 3 5 2 41½
5  Konin 1 4 41
6  Poznań 4 3 4 3 5 5 6 40½ 10
7  Katowice 3 2 5 6 7 40½  8
8  Wrocław 2 6 3 5 4 38½
9  Kalisz 3 2 4 3 7 37½
10  Olsztyn (↓) 3 3 2 4 33
11  Jelenia Góra (↓) ½ 2 1 1 17½
Składy drużyn
1 Białystok 59 80 2 Warszawa 46 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Tadeusz Bieluczyk
Romuald Borys
Jan Tupalski
Edward Radziszewski
Jan Kościuk
Jan Górski
M.Tupalska (k)
Z.Bieńkowski (j)


7
610
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Zbigniew Sęk
Piotr Kaczorowski
Jan Fortuna
Piotr Materski
Roman Gieruszyński
Jan Konarzewski
Barbara Kaczorowska (k)
W.Wicha / R.Otto (j)
8

6
5

6
9
4
10
10
10
10
10
10
10
10
3 Opole 43 80 4 Lublin 41½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Józef Kuczyński
S.Kamiński
Roman Pietruczuk
Władysław Sapa
T.Żukowski
E.Buczkowski
H.Juścińska (k)
C.Kamiński (j)

5

6
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Michał Praszak
M.Hawełko / H.Pazio
Janusz Krasowski
M.Otrocki
Z.Glanowski
Paweł Bielak
K.Szalak / I.Dybowska (k)
A.Dados / G.Wiejak
7

4
2

9

2
10
10
10
10
10
10
10
10
5 Konin 41 80 6 Poznań 40½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Kazimierz Kaczyński
Zygmunt Kulczewski
Mirosław Maciejewski
Adam Białkowski
Józef Szymański
Jan Kaczmarek
B.Mikołajczyk (k)
Witold Walaszczyk (j)
3


6
3


8
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Ryszard Kujawski
J.Majewski
Bolesław Rożański
Bogdan Janota
Tadeusz Jałoszyński
K.Regulski
C.Baranowska (k)
R.Szymański / J.Woda (j)

5


5
3

10
10
10
10
10
10
10
10
7 Katowice 40½ 80 8 Wrocław 38½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Henryk Lew
Emil Olej
Jerzy Martyniak
Tadeusz Chruszcz
Adam Cyrus
W.Dunat
K.Fąfara / Z.Nowara (k)
Marek Dybała (j)6
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Witold Bielecki
R.Terebiński
Andrzej Chodowski
Czesław Błaszczak
Wincenty Grzesiewicz
W.Tomczyk
Anna Szmigielska (k)
Mirosław Perdek (j)
6
7
6


7
0
10
10
10
10
10
10
10
10
9 Kalisz 37½ 80 10 Olsztyn 33 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Kazimierz Mielcarek
W.Szyszka
Jerzy Szyszka
Kazimierz Winiarski
E.Murawski
H.Góral
Z.Mielcarek (k)
R.Kasprolewicz (j)
4

2
610
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Krzysztof Gregorczyk
Ryszard Sternik
Marek Tymoszczuk
Józef Badowski
A.Furlepa
W.Kłok
D.Onufrijuk (k)
Egbert Szacht (j)
6

4
10
10
10
10
10
10
10
10
11 Jelenia Góra 17½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
Stefan Hałubek
Robert Kuczyński
W.Jop
M.Jasiński
A.Stecko
K.Baranowski
H.Jasińska (k)
R.Cichoń (j)
0
½
3

4
1
5
½
10
10
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Tadeusz Bieluczyk Białystok 10
2 Zygmunt Kulczewski Konin 10
3 Roman Pietruczuk Opole 10
4 Bogdan Janota Poznań 10
5 Jan Kościuk Białystok 10
6 Paweł Bielak Lublin 9 10
7 Barbara Kaczorowska (k) Warszawa 9 10
8 Witold Walaszczyk (j) Konin 8 10
II liga, grupa 1
II liga, grupa 2
1 ZNP (↑) 50 1 Zielona Góra (↑) 58
2 Kalisz II 47½ 2 Ogniwo 52½
3 Nowy Sącz 46 3 Słupsk 46
4 Płock 42 4 Legnica 46
5 Bydgoszcz 39 5 Zamość 44
6 Białystok II 39 6 Kraków 41½
7 Szczecin 36 7 Elbląg 38
8 Lublin II 36 8 Warszawa II 35
9 Ciechanów 35 9 Katowice II 31½
10 Suwałki (↓) 34½ 10 Koszalin (↓) 27
11 Częstochowa (↓) 34 11 Olsztyn II (↓) 16½
III liga, grupa 1
III liga, grupa 2
1 Wałbrzych (↑) 66 1 Sieradz (↑) 73½
2 Nowy Sącz II (↑) 57½ 2 Ciechanów II (↑) 70
3 Zielona Góra II 48½ 3 Krosno II 50½
4 Poznań II 44 4 Wałbrzych II 46½
5 Elbląg II 44 5 Koszalin II 44
6 Krosno 39 6 Legnica II 40
7 Bydgoszcz II 26 7 Katowice III 35½
8 Suwałki II 33

 

5. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

5. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1980 – 1982
4. finał | 5. finał | 6. finał
I liga
1 listopada 1980 – 30 czerwca 1982
Sędzia główny: Witold Bielecki, kierownik turnieju: Wacław Maślik
System kołowy, 8 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Białystok 5 6 8 57½
2  Lublin 3 6 6 53½
3  Olsztyn 5 47½
4  Opole 5 6 4 46½
5  Jelenia Góra 4 4 5 41½
6  Wrocław 2 2 3 4 5 4 35
7  Warszawa 2 4 3 4 4 33½
8  Katowice 2 4 4 3 3 5 33
9  Kalisz 3 4 5 32½
10  Ogniwo (↓) 0 5 32
11  Szczecin (↓) ½ ½ 3 4 3 27½
Składy drużyn
1 Białystok 57½ 80 2 Lublin 53½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Romuald Borys
Jan Tupalski
Edward Radziszewski
Jan Kościuk
Tadeusz Bieluczyk
Jan Górski
Małgorzata Brzozowska (k)
Andrzej Raczkowski (j)
4

7
610
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Jan Przewoźnik
Michał Praszak
Leszek Szalak
Stanisław Radtke
Janusz Krasowski
T.Bartoszcze / L.Kępa
Alicja Pietruńko (k)
Paweł Bielak (j)6

6
7
10
10
10
10
10
10
10
10
3 Olsztyn 47½ 80 4 Opole 46½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Marek Pogorzelski
Krzysztof Gregorczyk
Jerzy Stempka
Jerzy Skrzypczak
Józef Badowski
Ryszard Sternik
Ewa Sławińska (k)
Marek Tymoszczuk (j)
7
4

7
4

5
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Józef Kuczyński
S.Kamiński
Roman Pietruczuk
Jerzy Mularczyk
T.Żukowski
Andrzej Demitrów
A.Kanior (k)
R.Juściński (j)

6
7
9

5
0
10
10
10
10
10
10
10
10
5 Jelenia Góra 41½ 80 6 Wrocław 35 80
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Zbigniew Warwaszyński
Andrzej Dzieniszewski
Stanisław Jodkowski
M.Jasiński
Józef Jaracz
A.Stecko
H.Jasińska (k)
Robert Kuczyński (j)
5

5
3
6

7
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazimierz Domaniewski
Czesław Błaszczak
Z.Michta
W.Tomczyk
R.Terebiński
W.Bąk
Janina Rusek (k)
Mirosław Perdek (j)6
5

1
8
10
10
10
10
10
10
10
10
7 Warszawa 33½ 80 8 Katowice 33 80
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Eugeniusz Myśliwiec
A.Małyszko
Z.Zawadzki
J.Fortuna
A.Pietrow
Zbigniew Borzyński
W.Rzeszowska (k)
Aleksander Czerwoński (j)
3
5
4


6

1
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Zbigniew Leszczyński
Henryk Lew
H.Gaida
J.Stolarczyk
Tadeusz Chmiel
Z.Marten
Helena Sałabun (k)
A.Lubos (j)
4
7
3
4
6


0
10
10
10
10
10
10
10
10
9 Kalisz 32½ 80 10 Ogniwo 32 80
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Jerzy Szyszka
W.Szyszka
E.Budzyński
J.Orłowski
F.Juzl
E.Murawski
Z.Mielcarek (k)
J.Wegner (j)
4
4
3
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
Czesław Krulisch
Jerzy Ossorya-Cierpicki
Waldemar Bąbel
Bolesław Kawa
Henryk Śliżewski
J.Tajdel
Ewa Bogucka-Stec (k)
W.Ossorya-Cierpicki (j)


7
4

3
4
10
10
10
10
10
10
10
10
11 Szczecin 27½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
S.Lewandowski
Czesław Ambrosewicz
B.Borucki
Kazimierz Merklejn
Andrzej Kałuszyński
J.Karolak
Helena Kruś (k)
Z.Stankiewicz (j)
4


0
3
0
6
10
10
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Józef Kuczyński
Jan Przewoźnik
Opole
Lublin
10
2 Michał Praszak Lublin 10
3 Jerzy Stempka Olsztyn 10
4 Jerzy Mularczyk Opole 9 10
5 Janusz Krasowski
Tadeusz Bieluczyk
Lublin
Białystok
10
6 Jan Górski Białystok 10
7 Małgorzata Brzozowska Białystok 10
8 Andrzej Raczkowski Białystok 10
II liga, grupa 1
II liga, grupa 2
1 Poznań (↑) 52½ 1 Konin (↑) 53½
2 Bydgoszcz 48 2 Zielona Góra 52
3 Elbląg 44 3 Suwałki 51½
4 Ciechanów 40½ 4 Płock 47½
5 Ogniwo II 38 5 Włocławek 42½
6 Lublin II 36½ 6 Katowice II 42
7 Kalisz II 36 7 Szczecin II 30½
8 Słupsk 35 8 Jelenia Góra II 28½
9 Nowy Sącz 33 9 Olsztyn II 28
10 Warszawa II (↓) 31½ 10 Kraków (↓) 26
11 Gdańsk (↓) 27 11 Toruń (↓) 20
III liga, grupa 1
III liga, grupa 2
1 ZNP (↑) 59½ 1 Koszalin (↑) 50
2 Legnica (↑) 51½ 2 Białystok II (↑) 50
3 Gdańsk II 46½ 3 Kraków II 45
4 Częstochowa 42½ 4 Zielona Góra II 45
5 Bydgoszcz II 37 5 Suwałki II 40½
6 Sieradz 36½ 6 Zamość 40
7 Włocławek II 35 7 Siedlce 38½
8 Kalisz III 33 8 Ciechanów II 34
9 Katowice III 31½ 9 Rzeszów 32
10 Elbląg II 24½ 10 Wałbrzych 27
11 Tarnobrzeg 24 11 Bielsko-Biała 23½

4. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

4. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1978 – 1980
3. finał | 4. finał | 5. finał
I liga
1 września 1978 – 30 kwietnia 1980
Kierownik turnieju: Wacław Maślik
System kołowy, 8 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Białystok 5 4 6 5 46
2  Opole 4 5 4 3 5 5 5 44½
3  Kalisz 5 5 3 6 44
4  Wrocław 4 4 4 5 5 43½
5  Lublin 4 3 4 4 4 5 43
6  Olsztyn 3 3 4 4 6 41½
7  Jelenia Góra 4 3 4 4 5 5 4 39½
8  Warszawa 4 5 4 3 39
9  Zielona Góra 2 3 5 3 4 3 36
10  Gdańsk (↓) 2 3 3 3 3 5 32
11  Koszalin (↓) 3 2 2 4 5 3 30
Składy drużyn
1 Białystok 46 80 2 Opole 44½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
mc
kc
I
I+
kc
II+
III
I
Romuald Borys
Jan Tupalski
Edward Radziszewski
Władysław Olszewski
Tadeusz Bieluczyk
Jan Górski
A.Krajewska (k)
Jacek Raczkowski (j)

5

2
6
6
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
kc
kc+
I
I+
I
I
II
V
S.Kamiński
Andrzej Demitrów
Roman Pietruczuk
W.Łużny
Jerzy Mularczyk
Zbigniew Dworecki
B.Salbierz (k)
M.Andrusiów (j)
6
2

5
10
10
10
10
10
10
10
10
3 Kalisz 44 80 4 Wrocław 43½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
kc+
mc
I
kc
I
I
II
I
Jan Marcinkiewicz
Aleksander Marcinkiewicz
Kazimierz Mielcarek
Jerzy Szyszka
M.Franek
J.Orłowski
Z.Mielcarek (k)
Tomasz Bruś (j)
5
4
5


6

10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
kc
mc
I
kc+
I+
I
.
IV
Witold Bielecki
Jerzy Jończyk
W.Lewicki
Edward Pela
W.Zawadzki
Kazimierz Domaniewski
H.Jochelson / D.Maślik (k)
M.Pisarski (j)


3
7

6

10
10
10
10
10
10
10
10
5 Lublin 43 80 6 Olsztyn 41½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
I
kc+
.
I+
kc+
I
I
I
Stanisław Niećko
Józef Ćwieluch
T.Kosikowski / L.Kępa
Adam Wójtów
Czesław Gałczyński
J.Dobosz
Zofia Ciechocińska (k)
Jerzy Dybowski (j)
5

4
7


4
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
I+
mc
kc
I+
I
I
I
II
Marek Pogorzelski
Józef Babiak
Jerzy Stempka
Krzysztof Gregorczyk
Ryszard Sternik
Jerzy Kulesza
Barbara Brymas (k)
M.Żurawski (j)


59
3
10
10
10
10
10
10
10
10
7 Jelenia Góra 39½ 80 8 Warszawa 39 80
1
2
3
4
5
6
7
8
I+
I
I
I
I
I
II
I
Zbigniew Warwaszyński
Andrzej Dzieniszewski
Stanisław Jodkowski
M.Jasiński
R.Kochan
Józef Jaracz
Wacława Czernia (k)
Witold Stecki (j)

4
9

0
8

3
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
I
kc+
I
kc
I
II+
II
I
R.Składzień
Eugeniusz Myśliwiec
Stanisław Turlej
Stanisław Kuszewski
Zbigniew Borzyński
J.Fortuna
W.Rzeszowska (k)
Andrzej Kudła (j)
3
5
4

5


10
10
10
10
10
10
10
10
9 Zielona Góra 36 80 10 Gdańsk 32 80
1
2
3
4
5
6
7
8
mc
I+
.
II
II
I
IV
II
Jerzy Polański
Edward Polański
T.Maniewski / W.Bębenek
Andrzej Polański
J.Olczak
Waldemar Szylko
R.Polańska (k)
K.Mazir (j)
4
7
5


0

0
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
I
I
I
I
I
II+
bk
II
Zygmunt Wielecki
Juliusz Kiszkis
Mirosław Małypan
Piotr Ozimek
Henryk Chomicki
A.Kowalski
J.Biskup (k)
K.Sokołowski (j)3

5
1
7
10
10
10
10
10
10
10
10
11 Koszalin 30 80
1
2
3
4
5
6
7
8
I
kc
I
I
I
I
III
III
Roman Sokołowski
Tadeusz Maszkowski
Lech Stańczyk
R.Czeszewski
Tadeusz Prokopski
H.Kucharski
M.Laskowska (k)
W.Błaszczykiewicz (j)


½
0


1
10
10
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Marek Pogorzelski Olsztyn 10
2 Jerzy Jończyk Wrocław 10
3 Stanisław Jodkowski Jelenia Góra 9 10
4 Andrzej Polański Zielona Góra 10
5 Jerzy Mularczyk Opole 10
6 Józef Jaracz Jelenia Góra 8 10
7 Barbara Brymas (k) Olsztyn 9 10
8 Jacek Raczkowski (j) Białystok 8 10
II liga
III liga, grupa 1
1 Ogniwo (↑) 50½ 1 Kalisz II 56
2 Szczecin (↑) 50 2 Katowice II 53
3 Katowice 48 3 Nowy Sącz 44
4 Gdańsk II 44½ 4 Olsztyn II 41½
5 Kraków 43½ 5 Bydgoszcz II 37½
6 Bydgoszcz 41 6 Koszalin II 33
7 Suwałki 40½ 7 Gorzów Wielkopolski 32½
8 Słupsk 36 8 Rzeszów 32
9 Jelenia Góra II 34½ 9 Sieradz 29½
10 Lublin II 30½ 10 Wałbrzych 25½
11 Wrocław II 21 11 Wrocław III 21½
III liga, grupa 2
III liga, grupa 3
1 Konin 57½ 1 Ciechanów 52
2 Elbląg 52 2 Toruń 49
3 Warszawa II 44½ 3 Poznań 46
4 Włocławek 40½ 4 Szczecin II 42
5 Suwałki II 39½ 5 Zielona Góra II 40
6 Płock 35½ 6 Ogniwo II 40
7 Białystok II 35½ 7 Legnica 29½
8 Częstochowa 33½ 8 Biała Podlaska 25½
9 Kraków II 29 9 Gdańsk III 25
10 Chełm 28½ 10 Bielsko-Biała 7
11 Jelenia Góra III 20

 

3. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

3. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1976 – 1977
2. finał | 3. finał | 4. finał
I liga
2 kwietnia 1976 – 30 września 1977
Sędzia główny: Marian Braczko, kierownik turnieju: Wacław Maślik
System kołowy, 8 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Białystok  ● 7 6 8 57½
2  Kalisz  ● 6 5 6 4 5 6 53
3  Koszalin 2 3 4 4 6 43½
4  Olsztyn 5 5 5 39½ 12
5  Opole 3 5  ● 3 39½  8
6  Wrocław 1 2 3 3 38
7  Zielona Góra 2 3 5  ● 3 5 36½
8  Gdańsk (↓) 4 5 2 35½
9  Szczecin (↓) 4 6 35
10  Katowice (↓) 0 3 4 5 3 4 34
11  Bydgoszcz (↓) 2 2 3 4 28
Składy drużyn
1 Białystok 57½ 80 2 Kalisz 53 80
1
2
3
4
5
6
7
8
I
I
I
II
II
II
II
I
Romuald Borys
Jan Tupalski
Tadeusz Bieluczyk
Władysław Olszewski
Z.Stolnicki
Jan Górski
Małgorzata Onichimiuk (k)
Dariusz Klimaszewski (j)

7
8

6
7

7
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
kc
kc
I
kc
I
II+
II
III
Jan Marcinkiewicz
Aleksander Marcinkiewicz
Sławomir Krasowski
Jerzy Szyszka
Kazimierz Mielcarek
J.Orłowski
Z.Mielcarek (k)
E.Murawski (j)
68

6
5
10
10
10
10
10
10
10
10
3 Koszalin 43½ 80 4 Olsztyn 39½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
mc
I+
I
I
I
I
V
V
Lucjan Kowalczyk
Tadeusz Maszkowski
Z.Niemyński
R.Czeszewski
K.Stoltman
H.Kucharski
M.Laskowska (k)
M.Kowalczyk (j)

7
4


4
4
6
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
kc+
kc+
kc
I
I
II+
I
III
Bohdan Daniszkowicz
Józef Babiak
Jerzy Stempka
Krzysztof Gregorczyk
Ryszard Sternik
Andrzej Gregorczyk
Barbara Brymas (k)
Jacek Bitowt (j)


7

5


1
10
10
10
10
10
10
10
10
5 Opole 39½ 80 6 Wrocław 38 80
1
2
3
4
5
6
7
8
kc
I
I
I
I
I
I
bk
Józef Kuczyński
S.Kamiński
W.Łużny
Wiktor Kocoń
Wojciech Dobrzyński
Tadeusz Przewrocki
J.Kandora (k)
Edwin Kocem (j)
4
8


6

6
7
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
kc
kc
kc
I
I
II+
bk
I
Wacław Maślik
Witold Bielecki (jako zastępca)
Wojciech Radecki
M.Franek
J.Knap
S.Tomczyński
D.Maślik (k)
Cezary Balicki (j)65
10
10
10
10
10
10
10
10
7 Zielona Góra 36½ 80 8 Gdańsk 35½ 80
1
2
3
4
5
6
7
8
mc
kc+
I+
I
II+
II
bk
III
Jerzy Polański
Zygfryd Raginia
Edward Polański
H.Biesiadecki
T.Maniewski
J.Kwiatkowski
A.Polańska (k)
Waldemar Szylko (j)

6
3
4
6

5
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
kc
kc
I
I
I
I
II
III
Stanisław Szczepaniec
Jerzy Kot
Piotr Sobolewski
A.Sadowski
T.Piotrowski
A.Piątek
Anna Łobacz (k)
Juliusz Kiszkis (j)

2

45
10
10
10
10
10
10
10
10
9 Szczecin 35 80 10 Katowice 34 80
1
2
3
4
5
6
7
8
kc+
I
I
I
II
II
I
II
Czesław Ambrosewicz
Eugeniusz Ciszewski
Kazimierz Merklejn
J.Karolak
B.Borucki
J.Daniuk
Wiesława Zając (k)
Janusz Rupental (j)
2
5

5
4

7
3
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
I+
I
I
I
II+
I
I
II
E.Krafczyk
Jerzy Jończyk
Stefan Cieśla
F.Palik
T.Berger
Andrzej Danysz
Barbara Mnochy (k)
Czesław Sajko (j)2


7
10
10
10
10
10
10
10
10
11 Bydgoszcz 28 80
1
2
3
4
5
6
7
8
kc+
I
I
I
II+
I
I
I
Jerzy Pokojowczyk
Julian Gralka
Mieczysław Windorpski
Henryk Bieluszewski
H.Łangowski
Stanisław Stępniak
Maria Bauza (k)
Waldemar Hanasz (j)

0
6

4
3
0
6
10
10
10
10
10
10
10
10
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Romuald Borys Białystok 10
2 Aleksander Marcinkiewicz Kalisz 10
3 Tadeusz Bieluczyk Białystok 8 10
4 Władysław Olszewski Białystok 10
5 Kazimierz Mielcarek Kalisz 8 10
6 A.Piątek Gdańsk 10
7 Wiesława Zając
Barbara Mnochy
Szczecin
Katowice
7 10
8 Dariusz Klimaszewski
Edwin Kocem
Białystok
Opole
7 10
II liga
III liga
Sędzia główny: Ulrich Jahr Sędzia główny: Hieronim Dyrka
1 Jelenia Góra (↑) 52 1 Ogniwo (↑) 53
2 Warszawa (↑) 50½ 2 Olsztyn II (↑) 52
3 Lublin (↑) 47 3 Jelenia Góra II (↑) 49
4 Koszalin II 45 4 Lublin II (↑) 45½
5 Wrocław II 39½ 5 Koszalin III 40½
6 Gdańsk II (↑) 38½ 6 Szczecin II 39½
7 Bydgoszcz II (↓) 35  7 Kraków II 38½
8 Kraków 33  8 Gdańsk III 35½
9 Toruń (↓)  31½  9 Katowice III 35
10 Katowice II (↓)  26½  10 Wrocław III 27
11 Rzeszów (↓)  24½  11 Tarnów 25½

 

Eliminacje 22 Olimpiady ICCF dobiegają końca – Polska awansuje do finału!

Olimpiady są drużynowymi Mistrzostwami Świata.

22 Olimpiada rozgrywana była za pośrednictwem serwera w dwóch etapach: eliminacje oraz finał. Drużyna liczyła sześciu zawodników.

Do eliminacji zgłosiło się 48 drużyn narodowych. Zostały one rozmieszczone w 5 grupach (3 z 10 drużynami oraz 2 z 9 drużynami). Średni ranking wszystkich drużyn 2410 (od 2152 do 2539).

Kategoria turnieju na poszczególnych szachownicach: sz1=kat.9-10, sz2=kat.8-9, sz3=kat.6-8, sz4=kat.4-7, sz5=kat.5-7, sz6=kat.3-4. Ilość zawodników 288, w tym utytułowani: 28 GM; 70 SIM; 73 IM; 73 CCM; 21 CCE; 1 FIDE GM.

Awans do finału – 2 (dwie) drużyny z każdej grupy. Poniżej skład grupy 2 (lista drużyn wg rankingu), w której została umieszczona Polska (2478) – z drugim rankingiem tuż za Niemcami (2528) a przed Włochami (2451). Od dawna wiadomo, że rankingi nie grają, ale jest to pewnego rodzaju prognoza.

N Team Elo
1  Germany 2528
2  Poland 2478
3  Italy 2451
4  England 2426
5  Israel 2412
6  Slovakia 2410
7  Croatia 2399
8  Turkey 2392
9  Iceland 2379
10  Mexico 2304

Eliminacje wystartowały 13.01.2020 a obecnie turniej zmierza ku końcowi. Chociaż zostały jeszcze 3 partie to już wiadomo jaki będzie ostatecznie układ czołówki. W dniu 02.09.2021 zakończyliśmy udział w eliminacjach 22 Olimpiady w grupie 2 z wynikiem 29,5 pkt (5 „plusów”) i 14 punktów meczowych. Obok reprezentacji Włoch, Polska awansuje do finału, zdecydowanie wyprzedzając konkurentów. Drużyna Niemiec, która była faworytem i pewniakiem do awansu jest poza czołówką.

W poprzedniej 21 edycji wynik o 0,5 pkt lepszy, bo 30,0 pkt (6 „plusów”) dał nam zaledwie 3 miejsce w grupie i niestety bez awansu.

Poniżej zestawienie uzyskanych wyników na poszczególnych szachownicach:

CCO22/S2 Zawodnik R 2020/1 pkt +w=r-p +- % M
Szach kat GM SIM IM Tyt Polska 2478 29,5/54 +5=49-0 +5 54 2?
1 10 5,5 GM Pierzak, Rafael 2522 4,5/9 +0=9-0 +0 50 2
2 9 6 SIM Krzyżanowski, Wojciech 2505 4,5/9 +0=9-0 +0 50 2
3 8 6 SIM Jędrzejowski, Maciej 2486 5,0/9 +1=8-0 +1 56 1
4 7 6 5,5 IM Broniek, Mariusz 2485 5,0/9 +1=8-0 +1 56 1?
5 6 SIM Kubicki, Tadeusz 2459 5,5/9 +2=7-0 +2 61 1
6 3 SIM Kozłowski, Waldemar 2412 5,0/9 +1=8-0 +1 56 4
TC IA Wojnar, Mariusz

W składzie było trzech brązowych medalistów olimpijskich z finału 13 Olimpiady (koledzy Wojtek, Maciej i Waldemar) oraz czterech Mistrzów Polski (koledzy Rafael, Wojciech, Maciej i Waldemar). Skład był jednym z najsilniejszych w historii naszych startów w eliminacjach olimpiady.

Jako kapitan drużyny oraz delegat Polski do ICCF i przewodniczący Komisji Szachów Korespondencyjnych wszystkim członkom drużyny serdecznie dziękuje za grę i walkę o jak najlepszy wynik oraz gratuluję awansu do finału!

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1973 – 1974
1. finał | 2. finał | 3. finał
I liga
20 lutego 1973 – 15 listopada 1974
Kierownik turnieju: Stanisław Mierzejewski
System dwukołowy, 8 szachownic 1 2 3 4 5 6 7
1  Białystok 12 10 15½ 14 14 73
2  Opole 4 9 10½ 13½ 12 12 61
3  Wrocław 7 11 9 10½ 12 58
4  Gdańsk 6 5 11½ 10 46½
5  Bydgoszcz ½ 7 11 34
6  Łódź (↓) 2 4 6 5 31
7  Śląsk (↓) 2 4 4 30½
Składy drużyn
1 Białystok 73 96 2 Opole 61 96
1
2
3
4
5
6
7
8
Jan Górski
Bogdan Bieluczyk
Edward Radziszewski
Romuald Borys
Tadeusz Bieluczyk
Jan Tupalski
Małgorzata Onichimiuk (k)
Stanisław Sokołowski (j)
10
11
711½
10
12
12
12
12
12
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
Ernest Kocem
Andrzej Demitrów
W.Miezienin
Józef Kieś
Jerzy Nawrat
S.Kamiński
A.Kocem (k)
P.Teichman (j)
7
8
10
9
12
12
12
12
12
12
12
12
3 Wrocław 58 96 4 Gdańsk 46½ 96
1
2
3
4
5
6
7
8
Wacław Maślik
Jerzy Kocur
Wojciech Radecki
M.Drath
Ryszard Skrobek
W.Maciszewski
Henryka Jochelson (k)
Andrzej Dzieniszewski (j)
7
9
7

10½
7

12
12
12
12
12
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
Marcin Banaszek
Stanisław Górkiewicz
Winfried Kulling
A.Sadowski
T.Piotrowski
Piotr Sobolewski
Z.Piątek (k)
Leszek Łobacz (j)


8
4
7

2
8
12
12
12
12
12
12
12
12
5 Bydgoszcz 34 96 6  Łódź 31 96
1
2
3
4
5
6
7
8
Jerzy Jabłoński
Henryk Bieluszewski
Z.Sławiński
Ulrich Jahr
Józef Klugiewicz
Edmund Wojnowski
Maria Bauza (k)
Z.Kowal (j)


3

2

8
3
12
12
12
12
12
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
Romuald Bujnicki
A.Baran
Ryszard Kwieciński
Ryszard Wolny
Waldemar Świć
J.Kunce
A.Owczarz (k)
Z.Bogucki (j)
4
6
4
9
7
1
0
0
12
12
12
12
12
12
12
12
7 Śląsk 30½ 96
1
2
3
4
5
6
7
8
Emil Olej
S.Korzeniowski / Dziadek
E.Riedel
K.Gertuda
J.Koralewski
T.Berger
G.Pinkowa (k)
S.Michalski (j)6
2

4
12
12
12
12
12
12
12
12
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Jan Górski Białystok 10 12
2 Bogdan Bieluczyk Białystok 11 12
3 Winfried Kulling Gdańsk 8 12
4 Ryszard Wolny Łódź 9 12
5 Ryszard Skrobek Wrocław 10½ 12
6 Piotr Sobolewski Gdańsk  8½ 12
7 Małgorzata Onichimiuk (k) Białystok 11½ 12
8 Stanisław Sokołowski (j) Białystok 10 12
II liga
III liga
1 Koszalin (↑) 58½ 1 Olsztyn (↑) 60
2 Szczecin (↑) 49 2 Bydgoszcz II (↑) 42½
3 Opole II 48 3 Gdańsk II 39½
4 Kraków 46½ 4 Zielona Góra 38
5 Warszawa 46 5 Opole III 35½
6 Wrocław II (↓) 44½ 6 Rzeszów 24½
7 Śląsk II (↓) 43½

 

1. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych

1971 – 1972
– | 1. finał | 2. finał
I liga
31 maja 1971 – 30 listopada 1972
Kierownik turnieju: Stanisław Mierzejewski
System kołowy, 6 szachownic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1  Opole 4 4 4 5 3 58
2  Łódź 3 3 5 4 6 4 4 56
3  Jelenia Góra 2 3 3 4 4 5 4 4 50½
4  Wielkopolska 3 2 3 4 2 5 49½
5  Białystok 3 4 3 3 4 4 3 3 3 49 22
6  Śląsk III 3 3 3 3 3 4 3 4 3 49 17
7  Bydgoszcz 2 4 3 49 17
8  Gdańsk (↓) 3 3 3 3 2 3 3 3 47½
9  Śląsk II (↓) 1 2 2 3 ½ 3 3 4 42
10  Koszalin (↓) 2 2 2 3 3 3 3 3 41½ 13
11  Kraków (↓) 2 4 2 4 3 4 41½ 11
12  Wrocław (↓) 1 3 2 2 2 3 3 41
13  Śląsk (↓) 3 1 ½ 3 3 3 3 3 3 38½
14  Szczecin (↓) 0 2 3 3 3 2 36½
15  Opole II (↓) ½ 2 3 2 ½ 3 2 3 3 34
16  Ziemia Lubuska (↓) 2 2 1 3 3 3 2 3 33½
Składy drużyn
1 Opole 58 90 2 Łódź 56 90
1
2
3
4
5
6
Ernest Kocem
Andrzej Demitrów
Józef Kuczyński
S.Kamiński
Wojciech Dobrzyński
Józef Kieś
9

11
9
9
10½
15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
Romuald Bujnicki
A.Baran
Ryszard Kwieciński
L.Tomalak
C.Boruta
J.Kunce
12
11
12

5
10½
15
15
15
15
15
15
3 Jelenia Góra 50½ 90 4 Wielkopolska 49½ 90
1
2
3
4
5
6
W.Stolarski
Wojciech Radecki
Z.Traczyk
Jerzy Kocur
Zbigniew Warwaszyński
Bolesław Waszkiewicz

10½

10
8
9
15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
J.Jaworski
Henryk Grafka
Michał Jerszow
J.Simiński
J.Majewski
Sławomir Krasowski

9
6

11½
7
15
15
15
15
15
15
5 Białystok 49 90 6 Śląsk III 49 90
1
2
3
4
5
6
Jan Górski
Tadeusz Bieluczyk
Bogdan Bieluczyk
Jan Tupalski
Romuald Borys
A.Pańko
7

11½
10
13
0
15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
S.Korzeniowski
Wincenty Piecha
E.Krafczyk
Stefan Cieśla
Paweł Matura
E.Riedel

8

9
10
10
15
15
15
15
15
15
7 Bydgoszcz 49 90 8 Gdańsk 47½ 90
1
2
3
4
5
6
Jerzy Pokojowczyk
Jerzy Jabłoński
Włodzimierz Strzemkowski
Ulrich Jahr
Józef Klugiewicz
Z.Śmielewski
10
4
11

10½
7
15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
Zygmunt Pioch
Stanisław Górkiewicz
Jerzy Rygiel
Robert Jankowicz
Jerzy Kot
Jan Mirowicz
12½


6
10
8
15
15
15
15
15
15
9 Śląsk II 42 90 10 Koszalin 41½ 90
1
2
3
4
5
6
Jerzy Martyniak
Józef Mucha
Edward Olej
M.Szwajnoch
Zenon Sołek
T.Berger

3

9
7
9
15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
L.Laskowski
Z.Niemyński
Z.Okołotowicz
R.Czeszewski
K.Stoltman
Mieczysław Müller
2
7

10

15
15
15
15
15
15
11 Kraków 41½ 90 12 Wrocław 41 90
1
2
3
4
5
6
Edward Arłamowski
T.Łukawski
Tadeusz Ilnicki
Z.Czerwiński
Emil Przewoźnik
Wiesław Twaróg6

15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
Erwin Tiberger
Witold Bielecki
Ryszard Skrobek
Wacław Maślik
J.Klimczak
J.Rusek
0
10
10½
9

6
15
15
15
15
15
15
13 Śląsk 38½ 90 14 Szczecin 36½ 90
1
2
3
4
5
6
Gerard Szewczyk
Tadeusz Kapusta
Emil Olej
Henryk Buczinski
Waldemar Bąbel
Herbert Kubiczek

6
8
5
2
10
15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
Achilleas Nucos
A.Chmielewski
Czesław Ambrosewicz
H.Olkowski
T.Dziechciowski
J.Karolak
6
6
8
9

6
15
15
15
15
15
15
15 Opole II 34 90 16 Ziemia Lubuska 33½ 90
1
2
3
4
5
6
Jerzy Nawrat
Paweł Poligała
J.Sporin
B.Orzechowski
A.Pawliczek
J.Kandora

7
2


15
15
15
15
15
15
1
2
3
4
5
6
Zygfryd Raginia
Edward Polański
Józef Goldberg
W.Zakrzewski
J.Helczyński
L.Chwojnicki
8
10½
2
6

15
15
15
15
15
15
Najlepsze wyniki na szachownicach
1 Zygmunt Pioch Gdańsk 12½ 15
2 A.Baran Łódź 11 15
3 Ryszard Kwieciński Łódź 12 15
4 R.Czeszewski
Jerzy Kocur
Jan Tupalski
Koszalin
Jelenia Góra
Białystok
10 15
5 Romuald Borys Białystok 13 15
6 J.Kunce
Józef Kieś
Łódź
Opole
10½ 15

 

Międzynarodowy turniej drużynowy dla średniaków (<2300) - MT-Nuutilainen dobiegł końca

ICCF organizuje turnieje drużynowe przeznaczone dla zawodników o średniej sile gry, czyli rankingu poniżej 2300.

Jest to kontynuacja cyklu turniejów drużynowych najpierw w ramach strefy europejskiej (Europejskiego Drużynowego Memoriału Thora Lövholta, 2 edycje), a następnie jako ogólnodostępnego (Memoriał Esko Nuutilainena), gdyż na Kongresie ICCF 2016 w Bremie zdecydowano o zmianie charakteru tego turnieju z europejskiego na światowy.

Polska uczestniczyła we wszystkich edycjach ze zmiennym szczęściem.

Turniej Termin Eliminacje Finał Uwagi
MT-Lövholt 1 2011-2015 sf1, sf2, sf3 final Polska 2m w eliminacjach w grupie 1, 10m w finale
MT-Lövholt 2 2013-2017 sf1, sf2, sf3 final Polska 5m w eliminacjach w grupie 3, bez awansu
MT-Nuutilainen 2017-2021 sf1, sf2, sf3 final Polska wystawiła 2 drużyny w grupie 1 i 3; obie awansowały do finału – 5 i 11 miejsce na 13 drużyn
MT-Pyrich 2019-? sf1, sf2, sf3 final Polska 2m w eliminacjach w grupie 2 i awans do finału
MT-Flores 2020-? sf1, sf2, sf3, sf4 Polska 5m w eliminacjach w grupie 4, bez awansu
MT-Riet 2021-? sf1, sf2, sf3, sf4, sf5

Memoriał Esko Nuutilainena

Turniej wystartował 15.06.2017. Wzięło w nim udział 32 drużyny, które podzielono na 3 grupy półfinałowe. Do finału awansowało 13 drużyn, w tym obie drużyny z Polski. Finał wystartował 01.08.2019 i dobiegł końca 29.08.2021. Partie niezakończone do 31.07.2021 zostały ocenione.

Zwyciężyła reprezentacja Ukrainy z wynikiem 41 pkt/72 (+10), przed Portugalią 39 pkt (+6) oraz USA-1 38,5 pkt (+5). Reprezentacje Polski zajęły – 5 miejsce Polska-2 (+3) i 11 miejsce Polska-1 (-5).

Memoriał George’a Pyricha

Finał Memoriału G.Pyricha wystartował 01.05.2021, w którym uczestniczy Polska w składzie jak poniżej.

sz Tyt Zawodnik R 2021/2
1 CCM Kułakiewicz, Mariusz 2316
2 CCM Sodomski, Andrzej 2310
3 CCM Wydornik, Robert 2301
4 CCE Krawczyk, Wiesław 2282
5 Turczyński, Marian 2282
6 CCE Kolanek, Roman 2212
TC IA Wojnar, Mariusz

Memoriał Carlosa Floresa

Polskę reprezentuje drużyna w składzie:

sz Tyt Zawodnik
1 CCE Pazderski, Ludwik
2 CCE Grabowski, Tomasz
3 IM Nowak, Ireneusz
4 Krawczyk, Wiesław
5 Turczyński, Marian
6 CCE Kolanek, Roman
TC IA Wojnar, Mariusz

Memoriał Nol van’t Riet

Turniej wystartował 04.07.2021 w rekordowej obsadzie 39 drużyn, które podzielono na 5 grup. Szkoda, że nie 3 grupy po 13 drużyn, bo wtedy w turnieju byłby możliwe normy na tytuły ICCF.

Polska uczestniczy w grupie 2, w składzie jak poniżej.

sz Tyt Zawodnik R 2021/3
1 CCE Turczyński, Marian 2286
2 CCM Pazderski, Ludwik 2279
3 Kurowski, Andrzej 2250
4 CCE Kinas, Tomasz 2234
5 CCE Kolanek, Roman 2216
6 Klimecki, Jacek 2175
TC IA Wojnar, Mariusz

======