Nowy system rankingowy i klasyfikacyjny ICCF – wdrożenie opóźnione

Jak być może wiecie (z mojego sprawozdania oraz ostatniego wpisu), na Kongresie ICCF 2022 w Glasgow delegaci głosowali za przyjęciem nowego systemu rankingwego oraz klasyfikacyjnego ICCF (2022-050A Implementation of a Bespoke Rating System for ICCF). Ten system został opracowany przez jednego z czołowych światowych ekspertów w tej dziedzinie, profesora Marka Glickmana, i jest specjalnie zaprojektowany, aby odzwierciedlić rzeczywiste szanse na wygraną we współczesnych szachach korespondencyjnych, w których użycie potężnych silników znacznie zwiększyło liczbę remisów, zwłaszcza na wyższym szczeblu.

Główne założenia są przedstawione w propozycji kongresowej (wymienionej wyżej) a szczegóły w dokumencie udostępnionym przez profesora statystyki Marka Glickmana (Proposed ICCF Rating Algorithm).

Więcej informacji znajduje się w załącznikach nr 1 (ranking) i nr 2 (normy na tytuły) aktualnych Przepisów ICCF.

Austin Lockwood, Dyrektor ICCF ds Obsługi (Services Director), opracował kalkulator do obliczania rankingów oraz norm na tytuły ICCF. Każdy, kto chce przyjrzeć się bliżej wpływowi nowego systemu na ranking i normy, może skorzystać z tego kalkulatora.

Kongres zdecydował również o opracowaniu przewodnika dla zawodników w sprawie nowego systemu rankingowego (2022-050C Player Guide for New Ratings Procedure). ICCF planuje wydać przewodnik, napisany przez profesora Glickmana, opisujący nowy system w sposób przystępny dla zawodników. Zostanie on przedstawiony tak szybko jak tylko ICCF go udostępni.

Austin miał nadzieję, że nowy system będzie wdrożony na serwerze ICCF zgodnie z planem przed wejściem listy rankingowej 2023/2 (czyli dla partii zakończonych od 1 grudnia 2022), która zostanie opublikowana w marcu i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2023.

Niestety pojawiły się pewne przeszkody i nie będzie możliwe wdrożenie oprogramowania na czas. Lista rankingowa 2023/2 będzie policzona według „starych” procedur. Austin jest optymistą, że oprogramowanie będzie gotowe dla listy rankingowej 2023/3 (czyli dla partii zakończonych od 1 marca 2023), ale nie chce niczego obiecywać. Do chwili wdrożenia nowego systemu rankingowego prognozy rankingu w profilu zawodnika będą pokazywane wg dotychczasowego systemu.

Nowe wyliczenia norm na tytuły ICCF będą zastosowane we wszystkich turniejach rozpoczętych dopiero po dacie wprowadzenia nowego systemu na serwer, o czym poinformuje, gdy tylko będzie miał pewność co do terminu.

Przeprasza, że w tej chwili nie jest w stanie zaoferować nic więcej ponad to co przedstawione, ale zapewnia, że  cały zespół pracuje nad tym.

Comments are closed.