Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 WSTT/1/21 – Reti-Nimzowitsch, Spassky Var., A05 2020-12-28 2021-01-01 2021-01-15
2 TT/1/21 – Nimzoindian, Rubinstein System, E40 (poczta) 2021-01-12 2021-01-15 2021-02-01
3 3 Drużynowe Mistrzostwa Regionalne 2021-01-03 2021-01-17
4 70-lecie ICCF: Puchar Świata (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
5 70-lecie ICCF: Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
6 70-lecie ICCF: Turniej dla działaczy ICCF (turniej za zaproszeniami) 2021-01-12 2021-01-12 2021-03-15
7 70-lecie ICCF: Szachy 960. Turniej dla elity światowej  (R=2500+) 2021-01-15 2021-03-15
8 Mistrzostwa Polski (indywidualne) – edycja 2021 2021-01-15 2021-02-15
9 4 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/68MPq – edycja 2021 2021-01-15 2021-02-15
10 Capablanca – otwarty turniej federacji kubańskiej 2021-03-05 2021-03-31
11 Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A] 2021-03-05 2021-04-05

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

4 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

Koszalin, 2020-11-18

Regulamin

4 Otwartych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego

w szachach korespondencyjnych

 

1.Celem zawodów jest:

 • Wyłonienie mistrza województwa zachodniopomorskiego w szachach korespondencyjnych

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

3.Termin zawodów

Zawody zostaną rozegrane w terminie od 2021-02-15. Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).

4.Uczestnictwo

Uczestnikami mogą być wszyscy zawodnicy. Przy przyjęciu do turnieju NIE JEST wymagana licencja zawodnicza.

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym (lub dwukołowym), na serwerze ICCF. Po przekroczeniu ustalonej ilości zgłoszeń (11) rozgrywki mogą zostać przeprowadzone systemem Silli – odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych (na dystansie 8 lub 10 rund). Nie dopuszcza się zgłoszeń wielokrotnych.

Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez organizatora.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu (kalendarzowych) nad jednym posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie partia zostanie automatycznie uznana za przegraną na czas. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

Obowiązują aktualne przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF.

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2019 w turniejach rozpoczynających się od 2020 roku można składać reklamacje oparte na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Reklamacja w sprawie wyniku jest rozpatrywana automatycznie.

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej może zostać uznane przez sędziego za niesportowe zachowanie.

7.Punktacja i ocena wyników

Miejsca zawodników w kołowych turniejach indywidualnych, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, ustalane będą wg następujących kryteriów:

 • większa liczba zwycięstw,
 • wartościowanie systemem Sonneborna-Bergera,
 • większa liczba zwycięstw czarnymi,
 • wyniki bezpośrednich spotkań, w razie remisu premiowany zawodnik grający czarnymi,
 • losowanie.

 

W razie równej ilości punktów w turniejach indywidualnych rozgrywanych systemem Silli miejsca zawodników ustalane będą wg następujących kryteriów:

 • zredukowany Buchholz 2 (pomija się dwóch przeciwników, którzy zdobyli najmniejszą liczbę punktów),
 • zredukowany Buchholz 1 (pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów),
 • pełny Buchholz,
 • Buchholz 2 poziomu,
 • ilość zwycięstw,
 • losowanie.

 

Ostateczny system kojarzenia i wartościowania organizator ustali po zamknięciu zgłoszeń i zostanie to podane w komunikacie startowym.

8.Nagrody

Zwycięzca otrzymuje tytuł 4. Mistrza woj. Zachodniopomorskiego.

Ponadto zawodnicy otrzymują za miejsca:

 • 1 miejsce – złoty medal, dyplom i puchar
 • 2 miejsce – srebrny medal i dyplom
 • 3 miejsce – brązowy medal i dyplom

Warunki awansu do półfinałów 68MP zostaną podane w komunikacie startowym. Zawodnik awansujący do półfinału musi uzyskać wynik pozytywny (>50%). Jeśli żaden z zawodników nie uzyska pozytywnego wyniku, żaden zawodnik nie otrzyma awansu. Zawodnik awansujący do półfinałów MP, który z uzasadnionych przyczyn nie może przystąpić do gry, może przenieść swoje uprawnienie na następną edycję, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju, w którym uprawnienie zostało uzyskane.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turniejów należy przesyłać na adres: kszgk.turnieje@gmail.com podając imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny ICCF, nazwę turnieju.

Termin zgłoszeń do 2021-01-15.

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy. Wpisowego nie ma.

11.Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzK.

Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzK.

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do przewodniczącego KSzK.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

 

Za Zachodniopomorski Związek Szachowy

(-) Przemysław Łukasiewicz

 

Za Komisję Szachów Korespondencyjnych

Przewodniczący KSzK oraz Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

 

 

Mistrzostwa Polski (indywidualne) – edycja 2021

W zakładce „Regulamin IMP” został opublikowany Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski (edycja 2021), w którym można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, w tym warunki startu i zgłoszeń.

Zasadniczą zmianą jest brak wpisowego oraz brak wymogu licencji zawodniczej. Można rozpocząć stosowne przygotowania.

Zgłoszenia do IMP edycja 2021 będą przyjmowane do dnia 2021-01-15.

Indywidualne MP 2021 wystartują 2021-02-15. Uruchomienie nastąpi 2-3 tygodnie wcześniej.

Zapraszamy do lektury regulaminu i licznego udziału w Mistrzostwach Polski!

A jest o co walczyć! Chociażby tytuł mistrza Polski, medale, zdobycze rankingowe. Przy okazji można spotkać swoich przyjaciół, czy poznać nowych. No i przede wszystkim zaznać przyjemności w objęciach Caissy – bogini szachów 🙂

===

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach

 

Warszawa, 2020-11-04

 

Regulamin

Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych (edycja 2021)

 

1.Celem zawodów jest wyłonienie mistrza Polski w szachach korespondencyjnych oraz ustalenie zawodników awansujących do półfinałów i finału MP.

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK).

3.Termin zawodów

MP zostaną rozegrane w terminie od 2021-02-15.

Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).

4.Uczestnictwo

Warunki uczestnictwa w finale, półfinale oraz ćwierćfinale MP przedstawiono poniżej.

Przy przyjęciu do turniejów NIE JEST wymagana licencja zawodnicza. Pojęcie ranking odnosi się tu do rankingu ICCF (FIDE, jeśli nie posiada rankingu ICCF) zawodnika w chwili rozpoczęcia zawodów.

4.1.Uprawnienia do udziału w Finale 64 Mistrzostw Polski

Prawo gry mają:

4.1.1. Niżej wymienieni finaliści MP:

Lp. Turniej Zawodnik Uwagi
1 59 Finał MP Kowalczyk, Ryszard 2* mistrzowie Polski

z 4 poprzednich finałów (59-62)1*

2 60 Finał MP Krzyżanowski, Wojciech
3 61 Finał MP Gorzkiewicz, Łukasz
4 62 Finał MP Probola, Ryszard
5 62 Finał MP Gorzkiewicz, Łukasz wicemistrzowie Polski

z przedostatnich finałów (62)

6 62 Finał MP Jasiński, Mirosław

1* Jednokrotnie, jeśli nie wykorzystali jeszcze uprawnienia.

2* Wykorzystał w finale 61MP.

 

4.1.2. Zawodnicy, którzy uzyskali awans z półfinałów 64 MP (którzy zajęli miejsca 1-5 i posiadają ranking co najmniej 2200; w przeciwnym razie uprawnienie zostaje przeniesione na rok następny do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, jednak ważność uprawnienia wygasa po 3 latach od zakończenia turnieju):

Lp. Turniej Zawodnik
1 MP64sf-1 Janda, Krzysztof (2368)
2 MP64sf-2 Tritt, Maciej (2373)
3 MP64sf-3 Szerlak, Andrzej (2418)
4 MP64sf-4 Trzciński, Ireneusz (2346)
5 MP64sf-5 Lubas, Józef (2360)

 

4.1.3. Stawkę uzupełnią zawodnicy posiadający ranking minimum 2400 – pierwszeństwo mają zawodnicy o najwyższym rankingu spośród zgłoszonych w regulaminowym terminie.

Finał jest rozgrywany z reguły z udziałem do 17 zawodników. W sytuacjach wyjątkowych KSzK ma prawo zwiększyć liczbę uczestników finału MP.

4.2.Uprawnienia do udziału w półfinałach 66 Mistrzostw Polski

Prawo gry mają:

4.2.1. Niżej wymienieni zawodnicy pod warunkiem posiadania rankingu minimum 2000:

4.2.1.1. Awansujący z ćwierćfinałów 66 MP:

Lp. Turniej Zawodnik
1 MP66qf/MZP3-1 Korkus, Marcin (2310)
2 MP66qf/MZP3-2 Gniazdowski, Marian (2322)
3 MP66qf/MZP3-3 Turczyński, Marian (2268)
4 MP66qf/MZP3-4 Wydornik, Robert (2273)
5 MP66qf/MZP3-5 Kolanowski, Marek (2174)
6 MP66qf-1 Wydornik, Robert (2273)*
7 MP66qf-1 Łabuda, Marek (2381)
8 MP66qf-3 Paluch, Andrzej (2282)
9 MP66qf-4 Turczyński, Marian (2268)*
10 MP66qf-5 Grabowski, Tomasz (2304)
11 MP66qf-6 Probola, Marcin (2247)

* Kwalifikacja podwójna – przeniesiona na kolejny rok (2022)

 

4.2.1.2. Uczestnicy półfinałów 63 MP, którzy zdobyli co najmniej 60% punktów, a nie awansowali do finału;

4.2.1.3. Uczestnicy 60 i 61 finału MP;

4.2.4. Zawodnicy posiadający aktualny ranking co najmniej 2200.

4.2.5. Zawodnicy bez rankingu ICCF dopuszczeni przez organizatora (nie więcej niż 3).

Półfinały zostaną rozegrane w jednej grupie,

 • systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekroczy 13, w przeciwnym razie
 • systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na dystansie 10 rund.

 

4.3.Uprawnienia do udziału w ćwierćfinale 68 Mistrzostw Polski

Prawo gry w ćwierćfinałach mają wszyscy zawodnicy posiadający ranking poniżej 2200.

Ćwierćfinały zostaną rozegrane w jednej grupie,

 • systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekroczy 11, w przeciwnym razie
 • systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na dystansie 8 rund.

4.4. Organizator nie dopuszcza wielokrotnych zgłoszeń na tym samym szczeblu rozgrywek.

4.5. Zawodnik awansujący do półfinału lub finału musi uzyskać wynik pozytywny (>50%). Jeśli żaden z zawodników nie uzyska pozytywnego wyniku, żaden zawodnik nie otrzyma awansu.

4.6. Zawodnik awansujący do półfinału lub finału, który z uzasadnionych przyczyn nie może przystąpić do gry, może przenieść swoje uprawnienie na następną edycję, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju, w którym uprawnienie zostało uzyskane.

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym (lub dwukołowym), na serwerze ICCF. Po przekroczeniu ustalonej ilości zgłoszeń na danym szczeblu rozgrywki mogą zostać przeprowadzone systemem Silli – odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych (w półfinałach na dystansie 10 rund; w ćwierćfinałach na dystansie 8 rund).

Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez organizatora.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu (kalendarzowych) nad jednym posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie partia zostanie automatycznie uznana za przegraną na czas. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF.

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2019 w turniejach rozpoczynających się od 2020 roku można składać reklamacje oparte na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Reklamacja w sprawie wyniku jest rozpatrywana automatycznie.

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej może zostać uznane przez sędziego za niesportowe zachowanie.

7.Punktacja i ocena wyników

Miejsca zawodników w kołowych turniejach indywidualnych, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, ustalane będą wg następujących kryteriów:

 • większa liczba zwycięstw,
 • wartościowanie systemem Sonneborna-Bergera,
 • większa liczba zwycięstw czarnymi,
 • wyniki bezpośrednich spotkań, w razie remisu premiowany zawodnik grający czarnymi,
 • losowanie.

W razie równej ilości punktów w turniejach indywidualnych rozgrywanych systemem Silli miejsca zawodników ustalane będą wg następujących kryteriów:

 • zredukowany Buchholz 2 (pomija się dwóch przeciwników, którzy zdobyli najmniejszą liczbę punktów),
 • zredukowany Buchholz 1 (pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów),
 • pełny Buchholz,
 • Buchholz 2 poziomu,
 • ilość zwycięstw,
 • losowanie.

Ostateczny system kojarzenia i wartościowania organizator ustali po zamknięciu zgłoszeń i zostanie to podane w komunikacie startowym.

8.Nagrody

Najlepsi zawodnicy finału MP otrzymują za miejsca (w razie potrzeby decyduje punktacja pomocnicza):

 • zwycięzca finału MP otrzymuje tytuł mistrza Polski, medal złoty oraz puchar;
 • za drugie miejsce – medal srebrny;
 • za trzecie miejsce – medal brązowy.

Medaliści finału MP uzyskują prawo gry w kolejnej edycji finału bez eliminacji.

Szczegóły podziału puli nagród oraz warunki awansu z ćwierćfinałów i półfinałów zostaną podane w komunikacie startowym.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turniejów należy przesyłać na adres: kszgk.turnieje@gmail.com podając imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny ICCF, nazwę turnieju.

Termin zgłoszeń do 2021-01-15.

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy. Wpisowego nie ma.

11.Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzK.

Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzK.

Organizator jest zobowiązany zamieścić Regulamin zawodów na minimum 60 dni przed ich rozpoczęciem na stronie internetowej KSzK PZSzach (http://kszgk.com/).

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do przewodniczącego KSzK.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

 

 

 

Przewodniczący KSzK oraz Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

 

Uchwała KSzK w sprawie warunków startu w turniejach ICCF

Uchwała 03/11/2020

Komisji Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie warunków startu w turniejach ICCF

Komisja postanowiła przyjąć:

Nowy komunikat wchodzi w życie z dniem 2020-12-01. Poprzedni komunikat w tej sprawie obowiązuje do dnia 2020-11-30.

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji, 3 głosy ZA.

========

Uchwały Komisji

Uchwała KSzK w sprawie regulaminów Mistrzostw Polski (edycja 2021)

Uchwała 02/11/2020

Komisji Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów Mistrzostw Polski (edycja 2021)

Komisja postanowiła przyjąć:

 1. Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski (edycja 2021)
 2. 4 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/ Ćwierćfinały 68 Mistrzostw Polski (edycja 2021)

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji, 3 głosy ZA.

========

Uchwały Komisji

Uruchomiono finał 12 Mistrzostw Świata Kobiet

Finał 12 Mistrzostw Świata Kobiet (i zarazem ostatni w historii ICCF finał mistrzostw świata kobiet) wystartował w dniu 2020-11-19. Oficjalny start turnieju 2020-12-20. Sędzią zawodów jest IA Ian M. Pheby (ENG). Zawody są rozgrywane na serwerze ICCF w 11-osobowej obsadzie.

W zawodach uczestniczy arcymistrzyni Barbara Jamka-Pietroń, która uzyskała awans do finału zajmując drugie miejsce w grupie 1. Po raz kolejny mamy reprezentantkę Polski w finale Mistrzostw Świata.

Życzymy naszej reprezentantce sukcesu w finale i zdobycia tytułu mistrzyni świata!

Mecz Polska-Kuba 2020 uruchomiony

Przedstawiciel Kuby, David E. Hernández Molina, nadesłał zaproszenie do rozegrania meczu rewanżowego, które zaakceptowałem. Poczyniliśmy ustalenia, zgodnie z którymi mecz odbędzie się na 35 szachownicach.

Kapitanem reprezentacji Kuby jest delegat Pablo Salcedo Mederos a kapitanem reprezentacji Polski (IA) Wojciech Krzyżanowski. Składy drużyn są mniej więcej zrównoważone – średni ranking Polski wynosi 2255 a Kuby 2256.

Mecz oficjalnie startuje w dniu 2020-12-15, ale grę można już rozpocząć.

Mecz sędziuje IA David E. Hernández Molina z Kuby. Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (najistotniejszy dla zawodników, aczkolwiek nie jedyny, jest rozdział 2, czyli Regulamin KSzK nr 3). Tempo gry – standardowe: 50 dni/10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniach. Partie podlegają ocenie rankingowej. Ponadto w tym meczu jest możliwość (a wręcz powinność) reklamowania wyniku (wygranej lub remisu) po przejściu do końcówki 7‑bierkowej. Należy pamiętać, że w przypadku osiągnięcia pozycji 7‑bierkowej nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem.

Pragnę przypomnieć, że przeciąganie gry w kompletnie przegranej pozycji lub kontynuowanie gry po dojściu do końcówki 7-bierkowej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi.

Życzę udanego startu i nawiązania nowych znajomości lub odświeżenia dotychczasowych 🙂

Przewodniczący KSzK oraz Delegat Polski do ICCF, Mariusz Wojnar

===

Zestawienie meczów z Kubą:

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1982-1987? poczta Polska – Kuba 20 2½:1½ *
2019-2020 serwer Polska – Kuba 29 31:27
2020-? serwer Polska – Kuba 35 0:0 (+70)

* Mecz, który rozpoczął się 1982-09-15, został przerwany przy stanie 2½:1½. Informacja na podstawie komunikatów KSzGK:

 • [L-2/13/82] Mecz międzypaństwowy z Kubą rozpoczął się na 20 szachownicach po 2 partie 1982-09-15. Grają: J.Jabłoński, B.Różański, K.Marcinkowski, S.Górkiewicz, B.Czepczyński, H.Pazio, S.Turlej, S.Stachańczyk, Z.Efemberg, P.Ozimek, J.Mazurski, Z.Łopiński, Z.Klawczyński, M.Barczyński, S.Grabowski, J.Balzyt, M.Milewski, K.Kuliński, Z.Kulesza i F.Stachowicz.
 • [L-4/30/87] Polska – Kuba 2½:1½; mecz, który praktycznie rozpadł się

===

Szachy 960: Mecz Polska – Niemcy 2020 uruchomiony

Uwe Staroske, prezydent BdF oraz delegat Niemiec do ICCF, zaproponował rozegranie meczu międzypaństwowego Polska-Niemcy w szachy 960. Uzgodniliśmy mecz na 12 szachownicach. Jest to nasz pierwszy mecz w szachy 960.

Kapitanem reprezentacji Niemiec jest Michael Green a kapitanem reprezentacji Polski (IA) Józef Lubas. Drużyny mają wyrównany skład, a średnie rankingi niemal identyczne – średni ranking Polski wynosi 2277 a Niemiec 2278. Warto nadmienić, że w szachy tradycyjne już wygraliśmy dobiegający końca mecz z  Niemcami co jest historycznym przełomem! Prowadzimy 31:27 (+2) i pozostało jeszcze dwie partie, więc jest jeszcze szansa na poprawienie wyniku.

Termin oficjalnego rozpoczęcia meczu 2020-12-15, ale grę można już rozpocząć.

Mecz sędziuje Jens Rach (GER). Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (najistotniejszy dla zawodników, aczkolwiek nie jedyny, jest rozdział 2, czyli Regulamin KSzK nr 3). Tempo gry – standardowe: 50 dni/10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniach. Partie podlegają ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960. Ponadto w tym meczu jest możliwość (a wręcz powinność) reklamowania wyniku (wygranej lub remisu) po przejściu do końcówki 7‑bierkowej. Należy pamiętać, że w przypadku osiągnięcia pozycji 7‑bierkowej nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem.

Pragnę przypomnieć, że przeciąganie gry w kompletnie przegranej pozycji lub kontynuowanie gry po dojściu do końcówki 7-bierkowej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi.

Życzę udanego startu i nawiązania nowych znajomości lub odświeżenia dotychczasowych 🙂

Przewodniczący KSzK oraz Delegat Polski do ICCF, Mariusz Wojnar

===

Zestawienie meczów z Niemcami:

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1839-1840 prasa Poznań – Berlin 2 0:2
?-1964 poczta NRD – Polska 25 31:19
1965-1968 poczta Polska – NRD 25 26½:23½
1971-1974 poczta Polska – RFN 30 30:30
1984-? poczta Polska – RFN ? ?:?
1990-1993 poczta Niemcy – Polska 30 41:19
2000-2003 poczta Szlezwik-Holsztyn – Górny Śląsk 20 19½:20½
2004-2006 poczta Niemcy – Polska 25 26:24
2007-2009 serwer Niemcy – Polska 25 29½:20½
2013-2015 serwer+poczta Niemcy – Polska (serwer+poczta) 56 58½:53½
2016-2018 serwer Polska-Niemcy 40 39:41
2019-? serwer Polska-Niemcy 30 31:27 (+2)
2020-? serwer Polska-Niemcy (szachy 960) 12 0:0 (+24)

===

Upływa okres oceny rankingowej dla listy 2021/1

Przypomina się, że w dniu 2020-11-30 kończy się okres oceny rankingowej ICCF dla listy 2021/1. Nowa lista rankingowa obowiązywać będzie od 2021-01-01 do 2021-03-31 za wyniki uzyskane od 2020-09-01 do 2020-11-30. Nowe rankingi dostępne będą na serwerze ICCF około połowy grudnia 2020.

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Mecz Polska-Kuba 2020-11-15 2020-12-15
2 TT/4/20 – French, Chatard-Alekhine Attack, C13 (poczta) 2020-11-12 2020-11-15 2020-12-01
3 CAPEA50 – turniej międzynarodowy za zaproszeniami (R=2500+) 2020-11-15 2021-01-15
4 CAPEA50 – otwarty turniej międzynarodowy 2020-11-15 2021-01-15
5 WSTT/7/20 – Sicilian Nimzowitsch, Brohinka Var., B29 2020-11-28 2020-12-01 2020-12-15
6 70-lecie ICCF: Puchar Świata (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
7 70-lecie ICCF: Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
8 70-lecie ICCF: Turniej dla działaczy ICCF (turniej za zaproszeniami) 2021-01-12 2021-01-12 2021-03-15
9 Mistrzostwa Polski (indywidualne) – edycja 2021 (wkrótce) 2021-01-15 2021-02-15
10 4 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/68MPq – edycja 2021 (wkrótce) 2021-01-15 2021-02-15
11 Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A] 2021-03-05 2021-04-05

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A]

Kongres ICCF w 2020 roku zadecydował, że po niesamowitej popularności turniejów z okazji 5-lecia oraz 10-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich (DE), który wystartował w 2011 roku, zostanie zorganizowany turniej z okazji 15-lecia tego programu (DE15A). Z ramienia ICCF osobą odpowiedzialną za organizację turnieju jest Jörg Kracht (GER), Non-Title Tournament Commissioner (NTTC).

Zawody mają wystartować w dniu 5 kwietnia, który jest dniem rozpoczęcia programu DE. Pierwsze prapoczątki programu datują się nawet pięć lat wcześniej, więc w zasadzie w 2021 roku powinno się świętować 20-tą rocznicę.

Organizacja turnieju

Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera w trzech etapach – eliminacje, półfinały i finał. Turniej podlega ocenie rankingowej, normy na tytuły będą możliwe w półfinałach i finale.

Tempo typu Triple Block:

 • eliminacje i półfinały 550 dni (75/50/3) [dla turnieju trwającego 650 dni, z początkową rezerwą (w banku) 75 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 4 dni]
 • finał –  700 dni (50/50/5)

Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub na stronie z przepisami ICCF (Triple Block System). Turniej podlega ocenie rankingowej, w finale możliwe normy na tytuły.

Rozpoczęcie eliminacji: 2021-04-05.

Zgłoszenia

Uprawnieni do udziału są wszyscy zawodnicy.

Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF i wyłącznie bezpośrednio. Rejestracja za pośrednictwem krajowej federacji nie jest możliwa. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju). Dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 14,04€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2021-03-05.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach eliminacyjnych i półfinałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę jednakowego średniego rankingu.

Nagrody

Nagrody są następujące:

 • eliminacje – zwycięzca otrzyma kupon o wartości 10 EUR (decyduje punktacja pomocnicza)
 • półfinały – zwycięzca nagrodę pieniężną 50 EUR
 • finał – nagrody pieniężne w wysokości 500 EUR, 300 EUR i 150 EUR dla pierwszych trzech zawodników.

W przypadku nagród pieniężnych nie ma zastosowania punktacja pomocnicza, nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy zawodników z tą samą ilością punktów.

Kwalifikacje

Od liczby otrzymanych zgłoszeń zależy zarówno ilość i liczebność grup – grupy eliminacyjne będą liczyć 9-13 zawodników – jak i ilość awansujących do półfinałów i finału (decyduje punktacja pomocnicza).

W przypadku zgłoszeń wielokrotnych można awansować tylko do dwóch grup półfinałowych lub z jednego miejsca do finału.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty z przyjaciółmi na całym świecie!

62 Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych zakończone

W dniu 2020-11-01 zakończyła się ostatnia partia 62 Mistrzostw Polski i tym samym można już ostatecznie podsumować te rozgrywki, które rozpoczęły się 2015-02-15, czyli trwały 5 lat 10 miesięcy i 17 dni. Mistrzostwa przebiegały w 3 etapach: ćwierćfinały (od 2014-12-15 do 2016-02-27), półfinały (od 2017-02-15 do 2017-12-31) oraz finał (od 2019-02-15 do 2020-11-01). Rozgrywki prowadzono za pośrednictwem serwera ICCF. Zawody sędziowali IA Wojciech Krzyżanowski (finał, półfinały i ćwierćfinały) oraz Przemysław Łukasiewicz (ćwierćfinały). W zawodach na wszystkich etapach uczestniczyło 54 zawodników, rozegrano 338 partii. Zawody w większości toczyły się w sportowej atmosferze, chociaż kilkakrotnie zdarzyły się problemy z właściwym zarządzaniem czasem namysłu. W finale w początkowej fazie z turnieju wycofał się Paweł Szymański poddając wszystkie partie.

Finał 62 MP był bardzo zacięty i do ostatniej partii ważyły się losy miejsc medalowych. Z roku na rok walka o zwycięstwo jest coraz trudniejsza – w tym roku wystarczyło wygrać trzy partie. Po raz kolejny dwóch zawodników uzyskało taką samą ilość punktów i o medalach zdecydowała punktacja pomocnicza. Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski zdobył kolega Ryszard Probola z wynikiem – 8,0pkt/13 (62%) (zw=3 SB=47,50 zwC=1 b=0,5 rC=1), który tylko lepszą punktacją pomocniczą (bezpośredni pojedynek, w którym uzyskał remis czarnym kolorem) wyprzedził dotychczasowego Mistrza Polski z 61 finału Łukasza Gorzkiewicza – 8,0pkt/13 (62%) (zw=3 SB=47,50 zwC=1 b=0,5 rC=0). Trzecie miejsce zajął IM Mirosław Jasiński 7,5pkt/13 (58%) (zw=2 SB=45,00), który lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził SIM Tadeusza Kubickiego – 7,5pkt/13 (58%) (zw=2 SB=44,50). Zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złoty, srebrny i brązowy.

Medaliści finału 62 MP uzyskują prawo gry w finale 64 MP bez eliminacji. Pozostali uczestnicy finału mają prawo do gry w półfinałach 66 MP pod warunkiem posiadania rankingu co najmniej 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach składa serdeczne gratulacje medalistom!

Średni ranking turnieju R14= 2382

=====

Średni ranking finału 62 MP wyniósł 2382, co jest odpowiednikiem turnieju międzynarodowego 6 kategorii. Był to jeden z silniejszych finałów MP. Wystarczy wspomnieć udział wielokrotnych medalistów MP, w tym 3 Mistrzów Polski.

Poniżej będzie partia Mistrza Polski okraszona jego komentarzem oraz krótkie notki biograficzne medalistów.

=====

Ryszard Probola – złoty medalista 62MP

Ryszard Probola – 62. Mistrz Polski

Mistrz ICCF w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2415 (2020/4) [najwyższy 2424 (2020/2)]; po raz drugi uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył złoty medal w obecnej 62 edycji Mistrzostw Polski; brązowy medal zdobył w finale 60 MP (2017-2018); drużynowo medalista MP – złoty (8 DMP 1988-1990) z drużyną ZNP, srebrny (22DMP 2015-2016) z drużyną LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (2 szachownica). Mistrz ICCF (2019), zdobył też już 2 normy IM. Trener szachowy II klasy (2003)  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Notka biograficzna:

58 lat, mieszka w Tomaszowie Lubelskim, nayczyciel informatyki, techniki i szachów. Gra w szachy korespondencyjnie (od 1978)  jak również bezpośrednio. Posiada tytuł kandydata na mistrza w grze bezpośredniej. W 1982 roku grając na 1 szachownicy zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów z drużyną  „Start Lublin” i wicemistrza z drużyną seniorów. Dwukrotny mistrz Polski Nauczycieli w grze bezpośredniej (1984, 1985) oraz mistrz Polski Nauczycieli w szachach szybkich (2018).

——————————-

Łukasz Gorzkiewicz – srebrny medalista 62 MP

Łukasz Gorzkiewicz – srebrny medalista 62 MP

Mistrz ICCF w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2441 (2020/4) [najwyższy 2481 (2017/3)]; po raz drugi uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył srebrny medal w obecnej 62 edycji Mistrzostw Polski, przegrywając złoty tylko punktacją pomocniczą; w poprzedniej edycji – w finale 61 MP (2018-2019) – zdobył tytuł mistrzowski; drużynowo medalista MP srebrny (22DMP 2015-2016) z drużyną LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (3 szachownica). Mistrz ICCF (2019), zdobył też już 1 normę IM.

Notka biograficzna:

40 lat, mieszka w Zamościu, prowadzi prowadzi Sklep Komputerowy VIST.PL który specjalizuje sie m.in. w konfiguracji komputerów pod silniki szachowe oraz –  prywatnie zięć Mistrza Polski  Ryszarda Proboli!

——————————-

Mirosław Jasinski – brązowy medalista 62MP

Mirosław Jasiński – brązowy medalista 62 MP

Mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2423 (2020/4) [najwyższy 2427 (2018/1 oraz 2020/2)]; po raz 7 uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył brązowy medal w obecnej 62 edycji Mistrzostw Polski; drużynowo srebrny medal w 21.DMP (Hetman Katowice) – 3.szach., brązowy medal w 22.DMP (Hetman Katowice) – 4.szach. Wielokrotny reprezentant Polski w turniejach drużynowych. Srebrny medal w silnym turnieju międzynarodowym Chess Medical (kat.9). Trener szachowy II klasy (1984) – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Mistrz międzynarodowy ICCF (1995).

Notka biograficzna:

66 lat, lekarz stomatolog, mieszka i pracuje w Legnicy. Jako junior grał w jeleniogórskim klubie „Kwadrat”, jednym z pierwszych trenerów był mm. Jacek Bednarski – czterokrotny olimpijczyk (1964-1972) i uczestnik turniejów strefowych z cyklu indywidualnych mistrzostw świata.

Po ukończeniu studiów we Wrocławiu, praca zawodowa nie pozwoliła mu na uczestnictwo w turniejach szachów klasycznych. Dzięki Witoldowi Bieleckiemu swoje zamiłowanie do królewskiej gry postanowił kontynuować poprzez grę korespondencyjną. Poza szachami lubi podróże i dobrą książkę. Kibicuje Miedzi Legnica (piłka nożna).

——————————-

Turniej federacji czeskiej za zaproszeniami

Czeska Federacja Szachów Korespondencyjnych organizuje turniej za zaproszeniami. Będzie on rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF; tempo gry 50 dni/10 pos.

Start zaplanowano na 2020-12-01.

Wyszczególnienie Lomnice 15
Kategoria turnieju 9+
Ilość zawodników 13
Ilość zaproszonych zawodników 1
Wpisowe brak
Nagrody [EUR] 300, 200, 100
Ranking wymagany 2470+
Organizator (TO) Josef Mrkvička
Sędzia (TD) IA Karel Glaser

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2020-10-01 (Lista Rankingowa 2020/4).

Zaproszenie otrzymaliśmy w ostatniej chwili już po zamknięciu zgłoszeń. Nominacja została ustalona w trybie indywidualnym.

============

Aktualizacja 2020-10-28

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
L15 SIM Kubicki, Tadeusz 2490

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Mecz Polska-Niemcy (szachy 960) 2020-10-31 2020 lis/gru
2 Mecz Polska-Kuba 2020-11-15 2020-12-15
3 TT/4/20 – French, Chatard-Alekhine Attack, C13 (poczta) 2020-11-12 2020-11-15 2020-12-01
4 CAPEA50 – turniej międzynarodowy za zaproszeniami (R=2500+) 2020-11-15 2021-01-15
5 CAPEA50 – otwarty turniej międzynarodowy 2020-11-15 2021-01-15
6 WSTT/7/20 – Sicilian Nimzowitsch, Brohinka Var., B29 2020-11-28 2020-12-01 2020-12-15
7 70-lecie ICCF: Puchar Świata (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
8 70-lecie ICCF: Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
9 70-lecie ICCF: Turniej dla działaczy ICCF (turniej za zaproszeniami) 2021-01-12 2021-01-12 2021-03-15

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

CAPEA – turniej międzynarodowy z okazji 50-lecia za zaproszeniami dla zawodników 2500+

CAPEA (Club de Ajedrez Postal Español en Alemania – Spanish Postal Chess Club in Germany – Hiszpański Pocztowy Klub Szachowy w Niemczech) został założony przez grupę Hiszpanów 1 stycznia 1971 roku w Mühlheim am Main (Niemcy).

Przez cały ten czas stale organizuje dla swoich członków liczne turnieje, w tym 10th Anniversary International Open, 20th Anniversary Open, Live Chess International Tournament of La Pobla de Lillet (Barcelona), 25th Anniversary International Open, and 40th Anniversary International Open.

Wydaje również magazyn Revista Ajedrez Postal CAPEA – rocznik zawierający wiele artykułów, analiz i anegdot, a także oryginalny kalendarz.

Z okazji swojej 50 rocznicy w 2021 roku CAPEA organizuje zawody – Otwarty Międzynarodowy Turniej Szachowy (CAPEA 50th Anniversary Open), dostępny dla wszystkich zawodników oraz niniejszy turniej za zaproszeniami (CAPEA 50th Anniversary Invitational).

Planuje się rozegranie tego turnieju w obsadzie 13-osobowej, ale organizator może zmienić ilość uczestników na 11 lub 15.  Partie będą rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF i podlegają ocenie rankingowej. Będą możliwe normy na tytuły ICCF. Tempo gry: 10 posunięć na 50 dni.

Start turnieju: 2021-01-15.

Wymagany ranking ICCF co najmniej 2500 (na liście rankingowej 2021/1). Przy kwalifikacji będzie preferowany głównie wyższy ranking.

Nagrody

 • 1m: 1000 € oraz puchar.
 • 2m: 450 €
 • 3m: 300 €
 • 4m: 150 €
 • 5m: 100 €

W razie równej ilości punktów nagrody pieniężne będą dzielone, a w przypadku nagród rzeczowych (pucharu) będzie uwzględniany wyższy ranking na aktualnej liście rankingowej.

Zgłoszenia

Organizator skontaktuje się z delegatami krajowymi w celu wyszukania zawodników do tego turnieju. Polska nie otrzymała formalnego zaproszenia do tego turnieju a jedynie informację o nim.

============

Aktualizacja 2020-11-20

Nominację warunkową otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Prognoza
CAPEA SIM Krzyżanowski, Wojciech 2510

===

 

Szachy 960: Mecz Polska – Niemcy 2020 – zgłoszenia do 2020-10-31

Uwe Staroske, prezydent BdF oraz delegat Niemiec do ICCF, zaproponował rozegranie meczu międzypaństwowego Polska-Niemcy w szachy 960. Uzgodniliśmy próbę zorganizowania meczu na około 10 szachownicach. Byłby to nasz pierwszy mecz w szachy 960.

Termin rozpoczęcia meczu ustalono na: listopad/grudzień 2020. Sędzia zostanie jeszcze ustalony. Obowiązywać będą przepisy ICCF. Partie będą podlegać ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny i można nadsyłać  już zgłoszenia do reprezentacji Polski na mecz z Niemcami do delegata. Może się zdarzyć, że niektórzy rozegrają mecz na 2 szachownicach.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 2020-10-31. Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

===

Zestawienie meczów z Niemcami:

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1839-1840 prasa Poznań – Berlin 2 0:2
?-1964 poczta NRD – Polska 25 31:19
1965-1968 poczta Polska – NRD 25 26½:23½
1971-1974 poczta Polska – RFN 30 30:30
1984-? poczta Polska – RFN ? ?:?
1990-1993 poczta Niemcy – Polska 30 41:19
2000-2003 poczta Szlezwik-Holsztyn – Górny Śląsk 20 19½:20½
2004-2006 poczta Niemcy – Polska 25 26:24
2007-2009 serwer Niemcy – Polska 25 29½:20½
2013-2015 serwer+poczta Niemcy – Polska (serwer+poczta) 56 58½:53½
2016-2018 serwer Polska-Niemcy 40 39:41
2019-? serwer Polska-Niemcy 30 31:27 (+2)
2020-? serwer Polska-Niemcy (szachy 960) 12 0:0 (+24)

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 CXEB50 – półfinały otwartego turnieju federacji brazylijskiej (R=2200+) 2020-10-25 2020-10-31
2 Memoriał Valer Vasile Demian – turniej federacji rumuńskiej za zaproszeniami (A-2426+, B-2326+) 2020-10-31 2020-12-15
3 Mecz Polska-Niemcy (szachy 960) 2020-10-31 2020 lis/gru
4 Mecz Polska-Kuba 2020-11-15 2020-12-15
5 TT/4/20 – French, Chatard-Alekhine Attack, C13 (poczta) 2020-11-12 2020-11-15 2020-12-01
6 CAPEA50 – turniej międzynarodowy za zaproszeniami (R=2500+) 2020-11-15 2021-01-15
7 CAPEA50 – otwarty turniej międzynarodowy 2020-11-15 2021-01-15
8 WSTT/7/20 – Sicilian Nimzowitsch, Brohinka Var., B29 2020-11-28 2020-12-01 2020-12-15
9 70-lecie ICCF: Puchar Świata (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
10 70-lecie ICCF: Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
11 70-lecie ICCF: Turniej dla działaczy ICCF (turniej za zaproszeniami) 2021-01-12 2021-01-12 2021-03-15

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Mecz Polska-Kuba – zgłoszenia do 2020-11-15

Przedstawiciel Kuby, David E. Hernández Molina, nadesłał zaproszenie do rozegrania meczu. Podjąłem rękawicę i poczyniliśmy wstępne ustalenia.

Mecz rozgrywany będzie na serwerze ICCF, ilość szachownic zostanie ustalona w terminie późniejszym i jest głównie uzależniona od ilości zgłoszeń, przewiduje się około 20-30. Może się zdarzyć, że niektórzy będą grać na dwóch szachownicach.

Termin rozpoczęcia meczu ustalono wstępnie na 2020-12-15. Obowiązywać będą przepisy ICCF. Tempo gry – standardowe: 50 dni/10 posunięć. Partie podlegają ocenie rankingowej.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny i można nadsyłać  już zgłoszenia do reprezentacji Polski na mecz z Kubą do delegata na ten sam adres co zawsze. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 2020-11-15.

Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

===

Zestawienie meczów z Kubą przedstawia się następująco:

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1982-1987? poczta Polska – Kuba 20 2½:1½ *
2019-2020 serwer Polska – Kuba 29 31:27

* Mecz, który rozpoczął się 1982-09-15, został przerwany przy stanie 2½:1½. Informacja na podstawie komunikatów KSzGK:

 • [L-2/13/82] Mecz międzypaństwowy z Kubą rozpoczął się na 20 szachownicach po 2 partie 1982-09-15. Grają: J.Jabłoński, B.Różański, K.Marcinkowski, S.Górkiewicz, B.Czepczyński, H.Pazio, S.Turlej, S.Stachańczyk, Z.Efemberg, P.Ozimek, J.Mazurski, Z.Łopiński, Z.Klawczyński, M.Barczyński, S.Grabowski, J.Balzyt, M.Milewski, K.Kuliński, Z.Kulesza i F.Stachowicz.
 • [L-4/30/87] Polska – Kuba 2½:1½; mecz, który praktycznie rozpadł się

===

Mecz Ukraina-Reszta Świata

Delegat Ukrainy, Jurii Koshmak, nadesłał zaproszenie dla Polski do meczu Ukraina-Reszta Świata rozgrywanego za pośrednictwem serwera na około 60 szachownicach.

Start meczu: 2020-11-30. Zawody podlegają ocenie rankingowej. Wpisowego nie ma.

Każdy zawodnik reprezentacji Reszty Świata (w tym 1 reprezentant Polski) będzie rozgrywał dwie partie (jedną białymi i drugą czarnymi). Kapitanem reprezentacji Reszty Świata jest Artis Gaujens z Łotwy.

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2020-10-24. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominację otrzyma 1 zawodnik + 2 rezerwowych.

=====

Aktualizacja 2020-10-28

Zgłoszenia zostały zamknięte i przekazane do organizatora. Nominacje otrzymali:

Grupa # Tyt Zawodnik Elo
reserve 1 CCE Góreczny, Grzegorz 2300
reserve 2 IM Jasiński, Mirosław 2423
reserve 3 SIM Baranowski, Tadeusz 2388
reserve 4 CCE Włodarczyk, Robert 2333
reserve 5 CCM Woźnica, Mirosław 2326
reserve 6 Domaraczeńko, Krzysztof 2069

===

Robert Włodarczyk – pierwsza norma IM

Robert Włodarczyk – w dniu 2020-10-13 zdobył pierwszą normę na mistrza międzynarodowego IM:

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2020-10-13 III TORNEO PABLO ATARS IM 2020 GRUPO 4A 1 2020-? IM 8,0/12 8,0 (+1)

Gratulacje!