8 Puchar Świata w szachach 960

Organizacja turnieju

Turniej będzie przebiegał w trzech lub czterech etapach (w zależności od ilości zgłoszeń) i rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Grupy eliminacyjne będą 6-osobowe w systemie dwukołowym (10 partii), awans do następnej rundy uzyskuje 2 zawodników.

Turniej będzie przebiegał w trzech lub czterech etapach (w zależności od ilości zgłoszeń) i rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Grupy eliminacyjne będą 6-osobowe w systemie dwukołowym (10 partii), awans do następnej rundy uzyskuje 2 zawodników.

Tempo typu Triple Block: 550 dni (50/75/3) [dla turnieju trwającego 550 dni, z początkową rezerwą (w banku) 75 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 3 dni]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub na stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Turniej podlega ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Rozpoczęcie rozgrywek: 2019-03-15.

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć zasadach gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne, w tym w szachy 960 (załącznik B) lub na naszej stronie w zakładce „Przepisy gry w szachy 960„.

Nagrody

w finale

  • nagroda 1000€ dla pierwszych 3 zawodników (500€, 300€; 200€), bez punktacji pomocniczej (czyli nagrody dzielone w razie równej ilości punktów)

Zgłoszenia

Zgłoszeniawyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„), co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowepłatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

– za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 47zł (za jedną grupę) – jeśli jest to pierwsze zgłoszenie w 2019 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2019-02-25.

– za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 14,04€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2019-02-28.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni przez organizatora w grupach w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę równego średniego rankingu.

Wszyscy finaliści 5 edycji Pucharu Świata mogą się ubiegać o start w 8 edycji Pucharu Świata od półfinałów (start planowany w pierwszej połowie 2020) zgłaszając się za pośrednictwem KSzK do dnia 2019-11-25.

Kwalifikacje

Dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do kolejnego etapu.

Jakkolwiek ilość zgłoszeń w eliminacjach nie jest ograniczona to zawodnik może uzyskać awans nie więcej jak do dwóch grup półfinałowych oraz nie więcej jak jedno miejsce w finale. W razie czterech etapów rozgrywek ilość kwalifikacji do drugiego etapu nie jest limitowana.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie jest krotnością 6, zawodnicy z najwyższym rankingiem ELO (maksymalnie 5, bez wielokrotnych zgłoszeń) zostaną przeniesieni od razu do następnej rundy.

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nawiązania nowych znajomości w innych krajach w duchu przyjaźni oraz motto ICCF AMICI SUMUS

Serwer ICCF – obsługa w dniu 2019-01-02

Na 2019-01-02 (środa) od godz.08.00 (GMT) [10.00 czasu polskiego] przez ok 3 godziny zaplanowano obsługę serwera ICCF, w ramach której będzie aktualizowane oprogramowanie (dostęp do partii będzie niemożliwy).

Wobec tego proszę zaplanować wykonanie swoich posunięć wcześniej.

Po raz kolejny (dla przypomnienia) pragnę przytoczyć zasady obowiązujące już od ponad 5 lat [przyjęte przez Kongres ICCF 2013 – sprawozdanie delegata na stronie KSzK i sprawozdanie ICCF w j.angielskim, s.67 oraz 69] dla tych co mogli przekroczyć czas:

Ustalono, że ICCF będzie dążyć do ograniczenia przestojów serwera do minimum. ICCF gwarantuje, że nie będzie więcej niż 3 okresy niedostępności serwera dłużej niż godzinę w okresie 7 dni, i żaden z tych okresów niedostępności nie przekroczy 8 godzin. Ponadto ICCF zapewnia również, że w przypadku poważnych awarii serwera może nastąpić utrata danych nie więcej niż jedna godzina.

Implikacją tej gwarancji jest to, że zawodnicy nie mogą oczekiwać dodania czasu (lub korekty wyniku w partii przegranej na czas) z powodu niedostępności serwera lub utraty danych w ramach gwarancji.

Natomiast reklamacje lub odwołania w przypadku niedostępności serwera lub utraty danych przekraczających gwarancję (fakt ten musi być potwierdzony przez Dyrektora ds. Obługi – Services Director, lub jego zastępcę, z reguły na stronie ICCF) powinny być uznane za ważne.

Zatem zawodnicy powinni odpowiednio planować swoje partie, gdyż reklamacje lub odwołania będą uwzględniane jedynie w przypadku, gdy czas niedostępności serwera przekracza powyższe gwarancje.

=======

Aktualizacja 2019-01-02

Obsługa serwera przebiegła pomyślnie.

Mecz Polska-Kuba – zgłoszenia do 2019-01-31

Przedstawiciel Kuby, David E. Hernández Molina, nadesłał zaproszenie do rozegrania meczu. Podjąłem rękawicę i poczyniliśmy wstępne ustalenia.

Mecz rozgrywany będzie na serwerze ICCF, ilość szachownic zostanie ustalona w terminie późniejszym i jest głównie uzależniona od ilości zgłoszeń, przewiduje się około 20-30.

Termin rozpoczęcia meczu ustalono wstępnie na marzec 2019. Obowiązywać będą przepisy ICCF. Tempo gry – standardowe: 50 dni/10 posunięć. Partie podlegają ocenie rankingowej.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny i można nadsyłać  już zgłoszenia do reprezentacji Polski na mecz z Kubą do delegata na ten sam adres co zawsze. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 2019-01-31.

Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

===

Zestawienie meczów z Kubą przedstawia się następująco:

TerminSposób gryMeczszWynik
1982-09-15 do ?pocztaPolska – Kuba202½:1½ ?

[L-2/13/82] Mecz międzypaństwowy z Kubą rozpoczął się na 20 szachownicach po 2 partie 1982-09-15. Grają: J.Jabłoński, B.Różański, K.Marcinkowski, S.Górkiewicz, B.Czepczyński, H.Pazio, S.Turlej, S.Stachańczyk, Z.Efemberg, P.Ozimek, J.Mazurski, Z.Łopiński, Z.Klawczyński, M.Barczyński, S.Grabowski, J.Balzyt, M.Milewski, K.Kuliński, Z.Kulesza i F.Stachowicz.

[L-4/30/87] Polska – Kuba 2½:1½; mecz, który praktycznie rozpadł się

===

Kongres 2019 – Wilno (Litwa)

Podczas Kongresu ICCF 2018 w Walii delegat Litwy, Virginijus Grabliauskas,  przedstawił ofertę organizacji Kongresu ICCF 2019 w Wilnie (Litwa), którą delegaci zaakceptowali. Po tej decyzji rozpoczęły się przygotowania do kongresu, który odbędzie się w Hotelu Artis w Wilnie w dniach od 2019-08-18 do 2019-08-22. Na zakwaterowanie przewidziano też kilka innych lokalizacji. Poniżej informacje bazujące głównie na Wikipedii.

Wilno – stolica Litwy, na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki.

Wilno - wg wskazówek zegara: kościół św. Anny, baszta Giedymina, centrum biznesowe miasta, Pałac Prezydencki, ul. Zamkowa, Ostra Brama
Wilno – wg wskazówek zegara: kościół św. Anny, baszta Giedymina, centrum biznesowe miasta, Pałac Prezydencki, ul. Zamkowa, Ostra Brama
(fot. Wikipedia)

W przeszłości stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, po unii lubelskiej nie utrzymało formalnych funkcji stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miejsce obrad sejmików ziemskich powiatu wileńskiego od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku, od 1920 do 1922 jako stolica Litwy Środkowej, w latach 1922–1939 w granicach II RP (jako stolica województwa wileńskiego).

Liczba ludności miasta w 2017 roku wyniosła 545 tys. mieszkańców, wraz z aglomeracją ok. 800 tys.

Największe pod względem powierzchni miasto w krajach bałtyckich, duży ośrodek gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz węzeł komunikacyjny (kolejowy i drogowy, port lotniczy, ośrodek kulturalny i naukowy; 8 uniwersytetów, w tym Uniwersytet Wileński (1579); cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1994.

Wielki ośrodek religijny; ponad 40 kościołów rzymskokatolickich, w tym: sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Bazylika archikatedralna, a także ok. 20 cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 synagogi żydowskie, kienesa karaimska, cerkiew staroobrzędowców i meczet (obecnie nieistniejący).

Przepisy ICCF obowiązujące od 2019-01-01

Na Kongresie ICCF 2018 w Walii podjęto wiele istotnych decyzji a obecnie zaktualizowano obowiązujące dokumenty ICCF, których zestawienie przedstawiono poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją poprzedniego kongresu ICCF w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne.

Przepisy ICCF

Przepisy ICCFWażne od
ICCF Rules2019-01-01
ICCF Laws of Correspondence Chess 2019-01-01
Dokumenty dotyczące systemu Triple BlockAktualizacja
Explanation of how it works2018-12-09
Instructions for Tournament Organizers2018-12-09
Rule differences – For TD’s2018-12-09

Pozostałe przepisy ICCF – w języku angielskim:

Przepisy ICCFWażne od
ICCF Statutes (English)2019-01-01
ICCF Congress and Meetings2018-01-01
ICCF Financial Regulations2019-01-01
ICCF Outline of Duties2019-01-01
ICCF Voting Regulations and Electoral Procedures2018-01-01

==============

Przepisy gry – w języku polskim (obowiązujące od 2019-01-01) – już wkrótce:

NrNazwaDataUwagi
3Przepisy gry2017-01-01 Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

Regulamin nr 3 Przepisy gry – jest tożsamy z Przepisami ICCF (głównie rozdział 2). Planuje się je przetłumaczyć i odpowiednio zaktualizować Regulamin KSzK nr 3 najszybciej jak to możliwe (w miarę możliwości czasowych).

Gra w szachy w Boże Narodzenie …

… została zakazana już w 1357 roku 🙂

Dlatego też zamiast poświęcać się hazardowi w tym świątecznym okresie polecam lekturę artykułu „Szachy – rozrywka średniowiecznych monarchów” opracowanego na podstawie: Bubczyk R., Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późnego średniowiecza, Lublin 2005.

Z drugiej strony interesującym prezentem pod choinkę od św.Mikołaja może być ciekawy komplet szachów, jeśli ktoś jeszcze nie posiada!

Poniżej komplet szachów z kolekcji własnej – Napoleon vs Wellington, nabyty w Waterloo (Belgia), umieszczony na sześciokątnej szachownicy do gry w szachy heksagonalne.

Wellington vs Napoleon, Waterloo (zdj.Mariusz Wojnar)

♙♘♗♖♕♔♚♛♜♝♞♟

Za życzenia niech posłużą słowa naszego kolegi szachisty i księdza Krzyśka Domaraczeńko:

Niech Nowonarodzony Jezus obdarza błogosławieństwem każdego dnia, a św.Teresa patronka szachistów wyprasza potrzebne łaski szachistom!

Mecz Polska-Reszta Europy dobiegł końca

W dniu 2018-12-22 zakończyła się ostatnia partia i mecz Polska-Reszta Europy, który wystartował w dniu 2016-12-15, dobiegł końca.

Mecz odbył się na 70 szachownicach, z których 2 zostały anulowane. Z Polski uczestniczyło 60 zawodników, z których 8 grało na dwóch szachownicach. Składy drużyn były zrównoważone a średnie rankingi zbliżone – Polska Rśr=2194, Reszta Europy Rśr=2188.

Wygraliśmy zdecydowanie 70,5:65,5. Ale w tych spotkaniach nie chodzi o wynik a raczej o samą ideę spotkań przy szachownicy oraz aktywizację poszczególnych federacji.

Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tym meczu. Złożyłem również podziękowania dla Dyrektora Strefy ICCF-Europa, który umożliwił ten mecz. Specjalne podziękowania przekazałem dla Toma Biedermanna (USA), który sędziował ten mecz i dla kapitanów drużyn, Polski-Wojciecha Krzyżanowskiego (POL) oraz Reszty Europy-Artisa Gaujensa (LAT), za ich wysiłek.

Chociaż miały miejsce 3 partie przegrane na czas, uważam, że nie zmieniło to atmosfery fair play w tym meczu.

Delegat Polski do ICCF, Mariusz Wojnar

========

Zestawienie dotychczasowych meczów federacja narodowa – reszta Europy:

LpStartMeczWynikIlość szachz Polski
12011-12-19UKR-EUR 201175,5:56,5662
22012-12-15RUS-EUR 2012120,5:79,51003
32014-03-17GER-EUR 2014 281,5:248,526512
42015-03-01ITA-EUR 2015109,0:145,01275
52015-12-31CZE-EUR 2015129,5:106,51195
62016-12-15POL-EUR 201670,5:65,57070
72017-10-31FRA-EUR 201743,0:40,0 (+17)502
82018-11-01ENG-EUR 2018 21,5:32,5 (+218)1367
9NF?-EUR 2019

=====

Zmiana adresu z HTTP na HTTPS

Informujemy, że w dniu wczorajszym 2018-12-18 nastąpiła zmiana adresu witryny KSzK PZSzach z HTTP (http://kszgk.com/) na HTTPS (https://kszgk.com/) 
i aktywowano certyfikat SSL, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, gdyż protokół HTTPS stosuje  ochronę połączenia.

Mistrzostwa Europy 2019 – turniej kandydacki

Strefa Europejska ICCF ogłosiła turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy 2019. Warunki zgłoszeń do turnieju kandydackiego IME 2019 przedstawiono w tabeli poniżej.

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

turniej kandydacki
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-marzec; w 6 edycji: 2019-03-20
Klasyfikacja klasyfikacyjny (normy na tytuły)
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem 2500+
(b) zawodnik posiadający tytuł GM
(c) zawodnik posiadający tytuł SIM z rankingiem 2401+
(d) zawodnik posiadający tytuł IM z rankingiem 2451+
(e) uczestnik półfinałów 68 lub 69 ME , który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów (o ile nie zdobył już kwalifikacji w ramach punktów od a do d powyżej) oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
(f) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej, która wystartowała po 2014-01-01
(g) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju finałowego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
(h) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie koniecznie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„), co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

  • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 75zł – jeśli jest to pierwsze zgłoszenie w 2019 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska (płatne na konto KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2018-02-15.
  • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 23,40EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2018-02-20.

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK* NF** DE**
1 1. Puchar Europy Amatorów 2018-12-28 2018-12-31 2019-02-10
2 WSTT T1 Dutch, Korchnoi Variation, A80 2018-12-28 2019-01-01 2019-01-15
3 TT T1 Gioco Piano, C54 (poczta) 2019-01-12 2019-01-15 2019-02-01
4 Indywidualne Mistrzostwa Polski 2019 2019-01-15 2019-02-15
5 3 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/66MPq 2019-01-15 2019-02-15
6 Mistrzostwa Świata 2019 – eliminacje 2019-01-31 2019-02-06 2019-03-20
7 Mistrzostwa Europy 2019 – turniej kandydacki 2019-02-15 2019-02-20 2019-03-20
8 Mecz międzypaństwowy Polska-Kuba 2019-01-31 2019 mar
9 6 Puchar Słowiański-drużynowy (wkrótce) 2019-03-01
10 Mecz międzypaństwowy Polska-Niemcy (planowany) 2019-06-01

Legenda:

* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

** Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„)