Serwer ICCF – przeniesienie na nowy sprzęt w dniu 2021-07-02 -> przełożone na 2021-07-13

Aktualizacja 2021-07-13

Transfer na nowy serwer został przeprowadzony pomyślnie. Wszelkie problemy techniczne proszę zgłaszać na adres: helpdesk@iccf.com

========

Aktualizacja 2021-07-12

To zadanie zostało tymczasowo przełożone -> 2021-07-13.

========

Na 2021-07-02 (piątek) od godz.09.00 (UTC) [11.00 czasu polskiego] przez ok 3 godziny zaplanowano obsługę serwera ICCF. Ma to pozwolić na przeniesienie na nowy sprzęt. Z góry przepraszamy za niedogodności.

Austin Lockwood
ICCF Services Director

Dostęp do partii będzie niemożliwy, wobec tego proszę zaplanować wykonanie swoich posunięć wcześniej.

Jeśli ktoś jest w skrajnym niedoczasie to bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu na ten dzień.

========

Po raz kolejny (dla przypomnienia) pragnę przytoczyć zasady obowiązujące już od ponad 8 lat [przyjęte przez Kongres ICCF 2013 – sprawozdanie delegata na stronie KSzK i sprawozdanie ICCF w j.angielskim, s.67 oraz 69] dla tych co mogli przekroczyć czas:

Ustalono, że ICCF będzie dążyć do ograniczenia przestojów serwera do minimum. ICCF gwarantuje, że nie będzie więcej niż 3 okresy niedostępności serwera dłużej niż godzinę w okresie 7 dni, i żaden z tych okresów niedostępności nie przekroczy 8 godzin. Ponadto ICCF zapewnia również, że w przypadku poważnych awarii serwera może nastąpić utrata danych nie więcej niż jedna godzina.

Implikacją tej gwarancji jest to, że zawodnicy nie mogą oczekiwać dodania czasu (lub korekty wyniku w partii przegranej na czas) z powodu niedostępności serwera lub utraty danych w ramach gwarancji.

Natomiast reklamacje lub odwołania w przypadku niedostępności serwera lub utraty danych przekraczających gwarancję (fakt ten musi być potwierdzony przez Dyrektora ds. Obługi – Services Director, lub jego zastępcę, z reguły na stronie ICCF) powinny być uznane za ważne.

Zatem zawodnicy powinni odpowiednio planować swoje partie, gdyż reklamacje lub odwołania będą uwzględniane jedynie w przypadku, gdy czas niedostępności serwera przekracza powyższe gwarancje.

=========

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Drużynowy Puchar Świata (2200+, 20 szachownic) 2021-06-30 2021-08-01
2 13 Puchar Świata Weteranów (13VWC) (wiek 60+) 2021-07-25 2021-08-01 2021-09-01
3 Mistrzostwa Świata 2021 (turnieje kandydackie) 2021-07-305* 2021-07-30 2021-08-02 2021-09-20
4 WSTT/5/21 – Queen’s Indian, E12 2021-08-28 2021-09-01 2021-09-15
5 8 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2021-08-31 2021-09-15
6 TT/3/21 – King’s Gambit, Kieseritzki Var., C39 (poczta) 2021-09-12 2021-09-15 2021-10-01
7 8 międzynarodowy turniej drużyn szkolnych (2021-2022) 2021-09-30 2021-10-20
8 Liga Mistrzów 2021 (edycja 9) (wkrótce) 2021 Q4

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. 

Mistrzostwa Świata 2021 (turnieje kandydackie) – zgłoszenia do 2021-07-30

Opis turnieju

Decyzją Kongresu Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) startują co roku w tych samych terminach.

Start turnieju kandydackiego 41 Mistrzostw Świata został ustalony na 2021-09-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają „Przepisy ICCF”:

 • w turniejach kandydackich pkt 1.2.1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.2.1.0.8.).

Zazwyczaj każda z grup turnieju kandydackiego MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17 w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Z reguły co roku uruchamia się 4 grupy turnieju kandydackiego z których awans do finału uzyskuje po 2 zawodników. Jednakże dodatkowe grupy mogą zostać uruchomione wg decyzji przewodniczącego komisji ds. turniejów o tytuły (TTC). W takiej sytuacji liczba awansujących może zostać zmniejszona z 2 do 1 zawodnika.

Jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13, 15 lub 17, grupy zostaną uzupełnione zawodnikami, którzy poprosili o udział w eliminacjach zgodnie z Przepisami ICCF, pkt. 1.2.1.3.3. (pula zawodników rezerwowych).

Jeśli nadal nie będzie można skompletować grup to zgłoszenia niektórych zawodników (na podstawie pkt 1.2.1.3.1.h., zwłaszcza tych z najniższym rankingiem) mogą nie zostać zaakceptowane.

Zgłoszenia

są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie w polu „Posiadane kwalifikacje” koniecznie podać stosowne uprawnienia (zgodnie z pkt.1.2.1.3.1.) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:

 • za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 85 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Termin zgłoszeń jest do 2020-07-30.
 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 23EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności, wystarczy karta kredytowa/ debetowa. Termin zgłoszeń jest do 2020-08-02.

Zawodnicy rezerwowi (zgodnie z pkt.1.2.1.3.3.) zgłaszają się do delegata za pośrednictwem e-maila. Pozostałe formalności, w tym wpisowe, zostaną uregulowane po zamknięciu zgłoszeń i akceptacji organizatora.

Zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikacje z półfinałów MŚ, nie muszą płacić wpisowego. W tym przypadku w systemie zgłoszeń ICCF należy wybrać rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji .

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości i wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do półfinałów MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Przepisy ICCF (wyciąg)

1.2.1.3. Turniej kandydacki

1. Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej (**)
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF (nie dotyczy pucharu świata weteranów, pucharu świata w szachy 960 ani drużynowego pucharu świata)
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

3. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2500 lub wyższym (*) może ubiegać się o start w turnieju kandydackim mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej grupy zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13, 15 lub 17. (***)

Przypisy

(*) Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy [pkt. 1.2.1.0.8.].

(**) Zgłoszenia z tego tytułu [1.2.1.3.1.c.] są darmowe (nie wymagają wpisowego) i w systemie zgłoszeń ICCF należy wybrać rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji.

(***) Zawodnicy rezerwowi (zgodnie z pkt.1.2.1.3.3.) zgłaszają się do delegata za pośrednictwem e-maila. Pozostałe formalności, w tym wpisowe, zostaną uregulowane po zamknięciu zgłoszeń i akceptacji organizatora.

===========

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego Mistrzostw Świata oraz ich data ważności

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego Mistrzostw Świata. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

ID Zawodnik Podstawa Termin Uwagi
420832 Krzyżanowski, Wojciech 2019 1.3.1.e from World Cup 21 2024-02-16

====

Liga Mistrzów 2019 (sezon 8) dobiega końca!

Liga Mistrzów 2019 (sezon 9) rozpoczęła się oficjalnie w dniu 2019-09-01 – szczegóły we wpisie z dnia 2019-08-03.

Zawody dobiegają końca, data zakończenia w dniu 2021-08-31; po tym terminie niezakończone partie podlegają ocenie, więc po tej dacie zawodnicy są zobowiązani do złożenia wniosku o wynik partii oraz w razie potrzeby również analizę uzasadniającą wynik.

Liga Mistrzów klasa A

Toczą się jeszcze 2 partie o medalowe miejsca, ale już teraz wiadomo, że polska drużyna Dream Team Gambit (w 1 i 2 sezonie pod nazwą Stamp, a w 3 sezonie pod nazwą Squirrel Gambit) pod wodzą Marka Sądowskiego, w składzie:

 1. P.Walczak [2506]-7,0pkt/14 partii
 2. R.Pierzak [2521]-7,5pkt
 3. D.Mielczarek [2405]-7,0pkt
 4. M.Sądowski [2447]-6,5pkt

utrzymała się w finale w grupie CL/2019/A, zajmując 7 miejsce! Wyprzedzili bezpośredniego konkurenta BestLogicRu Team (RUS) lepszą punktacją pomocniczą – przy rówym wyniku (indywidualnym oraz drużynowym) i remisie w bezpośrednim pojedynku decydująca była lepszą pozycja na drugiej szachownicy.

Gratulacje!

W historii Ligi Mistrzów tylko jeszcze jedna polska drużyna grała w finale, mianowicie w edycji 3 (nie licząc edycji 1 i 2, które były początkiem kształtowania się rozgrywek w obecnej postaci) awans do finału jako pierwsza z polskich drużyn uzyskała Penelopa.

Liga Mistrzów klasa B

W obecnej edycji jedyna polska drużyna grająca w klasie B (CL/2019/B4) Mieszko I (1.P.Mirkowski [2416], 2.P.Sękowski [2317], 3.S.Salzmann (SUI) [2310], 4.M.Kułakiewicz [2242]) kierowana przez Mariusza Kułakiewicza uzyskując wynik 24,5pkt z 48 (1 plus) również utrzymała się.

Liga Mistrzów klasa C

Awans z klasy C (z grupy CL/2019/C1) do klasy B wywalczyła drużyna Imperium Szachów (1.T.Kubicki [2461], 2.M.Jasiński [2414], 3.J.Duszyński [2402], 4.M.Tritt [2386]) kierowana przez Mariusza Wojnara uzyskując wynik 23,5pkt (+2) z 40 (9 plusów).

Duże szanse na awans z klasy C (z grupy CL/2019/C5) do klasy B ma drużyna Tomasovia (1.M.Broniek [2474], 2.Ł.Gorzkiewicz [2441], 3.R.Probola [2382], 4.W.Krawczyk [2257]) kierowana przez Ryszarda Probolę – na razie na 3 miejscu z wynikiem 23,5pkt (+3) z 40 (10 plusów), którym depcze po piętach niemiecka drużyna Bauernopfer.

Również gratulujemy!

Kolejna 9 edycja Ligi Mistrzów 2021

 • jest planowana na 4 kwartał 2021. Zatem już teraz należy zacząć formowanie drużyn! 🙂

ICCF Platinum Jubilee – you can already follow the struggles of the world’s top chess players live

On 2021-06-08, the 10th game of the 70th ICCF Jubilee World Champions, Elite A&B (category 15) ended, in which the following players take part:

 • ICCF world champions
11th WCh GM Baumbach, Fritz GER 2410
16th WCh GM Hamarat, Tunc AUT 2501
triple WCh: 22nd, 27th, 29th GM Dronov, Aleksandr Surenovich RUS 2669
24th WCh GM Šemrl, Marjan; No 10 SLO 2617
25th WCh GM Finocchiaro, Fabio ITA 2565
30th WCh GM Kochemasov, Andrey RUS 2553
 • top of the ICCF rating list
No 1 GM Chytilek, Roman CZE 2685
No 2 GM Dronov, Aleksandr Surenovich RUS 2669
No 4 GM Kribben, Matthias GER 2644
No 5 GM Hoeven, David A. van der NED 2641
No 9 GM Nickel, Arno GER 2625
No 10 GM Šemrl, Marjan SLO 2617
No 11 GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich RUS 2614
No 13 GM Židů, Jan CZE 2610
No 15 GM Borštnik, Aleš SLO 2609
No 18 GM Robson, Nigel ENG 2602
 • as well as one of the FIDE world’s top players and the world junior champion
FIDE OTB top player, 2008 WCh ju GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2743

It is certainly an incredible treat for fans who can now follow the struggles of the best chess players live (the broadcast is transmitted with a delay of 5 moves). More information about the tournament and participants can be found on the tournament page.

Some of these games can be found in the „Live games” tab, the zone where you can enjoy watching the top 20 games!

Similarly, you can follow live the struggles of the players in the 70th ICCF Jubilee World Elite section C (13th category) tournament, in which the rest of the world’s top ICCF (2500+) participate.

Platynowy jubileusz ICCF – można już śledzić zmagania czołówki światowej na żywo – kibicujemy JKD!

W dniu 2021-06-08 zakończyła się 10 partia w turnieju 70th ICCF Jubilee World Champions, Elite A&B (15 kategoria), w którym uczestniczą:

 • mistrzowie świata ICCF
11th WCh GM Baumbach, Fritz GER 2410
16th WCh GM Hamarat, Tunc AUT 2501
triple WCh: 22nd, 27th, 29th GM Dronov, Aleksandr Surenovich RUS 2669
24th WCh GM Šemrl, Marjan SLO 2617
25th WCh GM Finocchiaro, Fabio ITA 2565
30th WCh GM Kochemasov, Andrey RUS 2553
 • czołówka listy rankingowej ICCF
No 1 GM Chytilek, Roman CZE 2685
No 2 GM Dronov, Aleksandr Surenovich RUS 2669
No 4 GM Kribben, Matthias GER 2644
No 5 GM Hoeven, David A. van der NED 2641
No 9 GM Nickel, Arno GER 2625
No 10 GM Šemrl, Marjan SLO 2617
No 11 GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich RUS 2614
No 13 GM Židů, Jan CZE 2610
No 15 GM Borštnik, Aleš SLO 2609
No 18 GM Robson, Nigel ENG 2602
 • a także zawodnik czołówki światowej FIDE i mistrz świata juniorów
FIDE OTB top player, 2008 WCh ju GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2743

Jest to z pewnością niebywała gratka dla kibiców, którzy od tej pory mogą śledzić zmagania najlepszych szachistów na żywo (transmisja jest przekazywana z opóźnieniem 5 posunięć). Więcej informacji na temat turnieju i uczestników można znaleźć na stronie turniejowej.

Część z tych partii jest widoczna w zakładce „Partie na żywo„, strefie, gdzie można rozkoszować się oglądaniem 20 najlepszych partii!

Oczywiście kibicujemy Jankowi, któremu życzymy powodzenia!

Podobnie można śledzić na żywo zmagania zawodników w turnieju 70th ICCF Jubilee World Elite section C (13 kategoria), w którym uczestniczy pozostała część czołówki światowej ICCF (2500+).

Lista rankingowa 2021/3 już dostępna

Szachy

Ukazała się już nowa lista rankingowa (Ratinglist 2021/3) dostępna na serwerze ICCF, która obowiązuje od 2021-07-01 do 2021-09-30. Będzie ona domyślną z chwilą jej obowiązywania (czyli od 2021-07-01). Bazuje ona na wynikach partii zakończonych w okresie od 2021-03-01 do 2021-05-31. Zawodnicy, którzy rozegrali ostatnią partię przed rokiem 2019 (więcej niż 2 lata kalendarzowe dla listy 2021 – Przepisy ICCF, Appx.2, pkt.2.10.) są pokazywani na tej liście jako nieaktywni. Jednakże zachowują oni swój ranking i będzie on ważny z chwilą ich powrotu do gry. W czołówce drobna zmiana w stosunku do poprzedniej listy:

 1. GM Roman Chytilek (2685) z Czech;
 2. GM Aleksandr Dronov (2664) z Rosji, 3-krotny Mistrz Świata (22.2007-2010, 27.2011-2014, 29.2015-2018);
 3. GM Ron Langeveld (2657) z Holandii, Mistrz Świata (26.2010-2015);
 4. GM Matthias Kribben (2640) z Niemiec, GM David A. van der Hoeven (2640) z Holandii oraz GM Eros Riccio (2640) z Włoch.

W czołówce polskich zawodników drobna zmiana w stosunku do poprzedniej listy.

 1. GM Jacek Oskulski (2548), wicemistrz świata (29.MŚ 2015-2018);
 2. GM Rafael Pierzak (2514), Mistrz Polski (38.1995-1997);
 3. SIM Piotr Walczak (2509);
 4. SIM Fabian Stanach (2504), zwycięzca 1 Pucharu Świata w szachy 960, który po kilkuletniej przerwie powrócił na listę (bo startuje w finale 31 MŚ) i progresuje;
 5. SIM Wojciech Krzyżanowski (2502), 2-krotny Mistrz Polski (56.2013-2014 i 60.2017-2018).

===========

Szachy 960

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01.

Lista rankingowa 2021/3 w szachy 960 obejmuje 131 zawodników (którzy rozegrali przynajmniej 30 partii), w tym 7 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

 1. GM Aleksey Voll (2528) z Rosji;
 2. SIM Evgeny Tsygankov (2526) z Rosji,
 3. IM Paul Muljadi (2519) z USA;
 4. SIM Jean Banet (2518) z Francji;
 5. Gabor Komaromi (2516) z Austrii;
 6. CCM Evgeny Filin (2509) z Rosji;
 7. GM Danilo Korže (2508) ze Słowenii;
 8. SIM John B. Claridge (2508) z Walii;
 9. SIM Dieter Kraft (2507) z Niemiec;
 10. Johannes Kribben (2507) z Niemiec.

Czołówka polskich zawodników przedstawia się następująco:

 1. CCM Dariusz Frączek (2468);
 2. CCE Roman Kolanek (2318);
 3. CCM Sazon, Adam (2283);
 4. CCM Sodomski, Andrzej (2270);
 5. Sepioł, Zbigniew (2246).

================

Drużynowy Puchar Świata – „nowy” turniej ICCF

Opis turnieju

Russell Sherwood, Dyrektor Marketingu ICCF i organizator turnieju, nadesłał zaproszenie do „nowego” turnieju o nazwie Drużynowy Puchar Świata (World Team Cup). Zapewne ten „nowatorski” pomysł zaczerpnął od strefy europejskiej. Przedstawione przepisy w ogłoszeniu są niejasne, ale po dodatkowych wyjaśnieniach uzyskanych od organizatora udało mi się ustalić najważniejsze sprawy i wygląda na to, że jest to kopia turnieju europejskiego, być może nawet poszerzenie go do formatu światowego.

Wszystkie federacje są zaproszone do udziału w tym turnieju, który będzie rozgrywany na serwerze ICCF. Każda federacja narodowa może zgłosić jedną drużynę. Nie ma wpisowego. Federacja członkowska powinna wyrazić chęć uczestnictwa nie później niż 2021-07-01.

Turniej rozgrywany jest jako seria meczów. Każda runda rozpoczyna się po zakończeniu poprzedniej rundy.

W każdej drużynie będzie 20 zawodników, każdy rozgrywa 2 partie jak w meczu (jedną białymi i jedną czarnymi). Podczas turnieju można wymienić dowolną liczbę zawodników.

Tempo gry typu Triple Blockdo 302 dni w każdej rundzie. Partie podlegają ocenie rankingowej. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z Przepisami ICCF – po okresie testowym stały się teraz ich częścią jako załącznik nr 3 (Appendix 3: The Triple Block Time Control System, str.168-175).

Harmonogram jest następujący (jeśli będą 4 rundy):

 • 1. runda. Data rozpoczęcia: 2021-08-01. Drużyna, która wygra mecz, awansuje do następnej rundy.
 • 2. runda. Data rozpoczęcia: 2022-08-01. Drużyna, która wygra mecz, awansuje do następnej rundy.
 • Półfinały. Data rozpoczęcia: 2023-08-01. Drużyna, która wygra mecz, awansuje do finału, drużyna, która przegrywa mecz, gra mecz o 3. miejsce.
 • Mecz finałowy i  o 3. miejsce. Data rozpoczęcia: 2024-08-01.

W przypadku trzech rund daty rozpoczęcia to 2021-08-01, 2022-08-01 oraz 2023-08-01.

Jeśli liczba drużyn nie jest potęgą 2, to w pierwszej rundzie będzie kilka grup po 3 drużyny, z których każda rozegra 2 mecze jednocześnie z drużynami z tej grupy.

Powiedzmy, że w grupie są drużyny A, B, C. Oznacza to, że mamy do rozegrania trzy mecze A v B, A v C, B v C. Zwycięzca grupy awansuje do drugiej rundy.

Drużyna, która wygra mecz, otrzymuje 2 punkty meczowe, drużyna, która przegrywa mecz, otrzymuje 0 punktów meczowych, jeśli jest remis, obie drużyny otrzymują 1 punkt meczowy. Zwycięzca jest określany na podstawie liczby punktów meczowych. W przypadku, gdy 2 lub 3 drużyny mają tę samą liczbę punktów meczowych o awansie do następnej rundy decyduje w pierwszej kolejności całkowita liczba punktów zdobytych przez wszystkich członków drużyny, a w drugiej kolejności najniższy średni ranking drużyny (w momencie rozpoczęcia meczu).

Cały cykl zostanie rozegrany maksymalnie w ciągu 3 lub 4 lat.

Trzy najlepsze drużyny otrzymują medale / dyplomy.

Na początku pierwszej rundy wszystkie drużyny otrzymują numery startowe zgodnie ze średnim rankingiem 20 zawodników, którzy reprezentują krajową federację na liście rankingowej 2021/3.

Zgłoszenia

W związku krótkim czasem proszę o pilne zgłoszenia do reprezentacji do dnia 2021-06-30 (do delegata); wymagany ranking 2200+.  Nie czekając na napływ co najmniej 20 zgłoszeń przekazałem już deklarację uczestnictwa do organizatora. Nie ma gwarancji, że wszyscy chętni zagrają, jak też nie ma gwarancji, że będzie równorzędny przeciwnik na danej szachownicy (może być słabszy, a może być silniejszy).

===========

Aktualizacja 2021-07-03

Potwierdziłem udział Polski w Drużynowym Pucharze Świata i przekazałem do organizatora skład reprezentacji w poniższym składzie.

Sz Tyt Zawodnik Elo
1 IM Broniek, Mariusz 2470
2 IM Włodarczyk, Robert 2422
3 IM Mirkowski, Piotr 2416
4 IM Tritt, Maciej 2413
5 SIM Staniszewski, Jerzy 2408
6 IM Szerlak, Andrzej 2398
7 SIM Lubas, Józef 2379
8 IM Szymański, Robert 2377
9 CCM Kowalczyk, Ryszard 2376
10 IM Krzyżanowski, Antoni 2362
11 SIM Baranowski, Tadeusz 2350
12 CCM Fengier, Dariusz 2328
13 CCM Sanner, Zdzisław 2326
14 CCM Góreczny, Grzegorz 2309
15 CCM Wójcik, Wiesław 2309
16 CCM Grabowski, Tomasz 2302
17 CCM Fałatowicz, Paweł 2250
18 Kurowski, Andrzej 2250
19 CCE Sienkiewicz, Wojciech 2250
20 CCE Kolanek, Roman 2216
TC Wojnar, Mariusz

===========

7 Puchar Słowiański (turniej drużynowy) – zgłoszenia do 2021-08-15

Puchar Słowiański wystartował po raz pierwszy w 1999 roku (inicjatorem, duchowym ojcem tego turnieju oraz organizatorem 1-szej edycji był nieodżałowanej pamięci Witek Bielecki), jako propagandowy turniej drużynowy państw słowiańskich na 6 szachownicach.

Pierwszą edycję zorganizowała Polska (1999-09-01 do 2005-06-30), drugą Słowacja (2005-02-01 do 2008-06-30), trzecią Słowenia (2008-12-15 do 2012-08-22), czwartą Czechy (2013-02-01 do 2015-04-30), a 5 (2017-05-15 do 2019-06-17) i 6 (2019-03-15 do 2021-04-25) Rosja. Szczegółowe wyniki wszystkich wcześniejszych edycji można znaleźć w moim opracowaniu na stronie „Puchar Słowiański – historia„.

Organizatorem turnieju jest Słowenia jako zwycięzca 6 edycji. Zaproszenie do turnieju otrzymało 10 krajów: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia oraz Ukraina. W turnieju będzie uczestniczyło prawdopodobnie 11 drużyn (9 drużyn gdyby któraś federacja się nie zgłosiła), z pewnością na 6 szachownicach. Niewykluczone jest, że organizator poprosi którąś z federacji o wystawienie drugiej drużyny.

Po wstępnych konsultacjach potwierdziłem wolę uczestniczenia Polski w tym turnieju i rozpocząłem formowanie drużyny. Wpisowego za drużynę nie ma.

Start turnieju przewidziano na 2021-10-30. Obowiązują przepisy ICCF. Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF, tempo gry 50 dni na 10 posunięć (dublowanie czasu po 20 dniu namysłu nad jednym posunięciem) i podlega ocenie rankingowej. Są duże szanse, że normy na tytuły ICCF, w tym arcymistrzowskie, będą możliwe do uzyskania.

Wstępne wymagania rankingowe na poszczególnych szachownicach są następujące:

sz elo
1 2450+
2 2400+
3 2350+
4 2300+
5 2250+
6 2200+

Poniżej zestawienie kategorii poszczególnych szachownic we wcześniejszycvh edycjach Pucharu Słowiańskiego. Jest nadzieja, że 7 edycja będzie równie silna.

sz 1ed 2ed 3ed 4ed 5ed 6ed 7ed**
1 9 11 8 8 6 8 9+
2 5 9 7 7 5 7 7+
3 4 7 6 6 4 5 5+
4 4 5 6 5 3 4 3+
5 4 3 5 3 1 3 2+
6 2 3 3 1 L 2 1+

** Kategoria oczekiwana

===

Zgłoszenia 

do reprezentacji Polski należy nadsyłać  do delegata do dnia 2021-08-15. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie w uzgodnieniu z kapitanem drużyny, na którego został wyznaczony IA Józef Lubas. 

=====

Łukasz Gorzkiewicz – druga norma IM

Łukasz Gorzkiewicz – w dniu 2021-06-08 zdobył drugą normę na mistrza międzynarodowego IM wygrywając 2 deskę w Lidze Mistrzów C z bardzo dobrym wynikiem (70%):

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2019-07-23 WS/MN/155 4 2017-2019 IM 7,5/12 8,0
2021-06-08 Champions League 2019 C5 1 2019-2021 IM 7,0/10 7,0

Gratulacje!

Niestety brakuje 2 partii do wymaganego minimum 24 partii, aby ubiegać się o tytuł. Zatem pozostaje zrobienie jeszcze jednej normy IM, czego życzymy jak najszybciej.

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 13 Puchar Świata Weteranów (13VWC) (wiek 60+) 2021-07-25 2021-08-01 2021-09-01
2 WSTT/5/21 – Queen’s Indian, E12 2021-08-28 2021-09-01 2021-09-15
3 TT/3/21 – King’s Gambit, Kieseritzki Var., C39 (poczta) 2021-09-12 2021-09-15 2021-10-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Punktacja pomocnicza – współczynnik ruchliwości (stosowany w turniejach TCEC)

W szachach bezpośrednich duża ilość błędów daje duży odsetek partii rezultatywnych, więc ilość remisów nie jest jeszcze problemem.

O różnych możliwych rozwiązaniach związanych z problemem remisów w szachach, w zasadzie korespondencyjnych, wspominał arcymistrz korespondencyjny ICCF GM Arno Nickel z Berlina w swoim otwartym liście z 15 czerwca 2015 zatytułowanym Proposal of a Pilot Project with an Enhanced Score System zamieszczonym na witrynie chessbase.

Poniżej zaprezentowano ciekawe i nowatorskie podejście do zagadnienia punktacji pomocniczej w dobie coraz częstszych remisów w szachach korespondencyjnych, w których zawodnicy starają się wykonać nalepsze możliwe posunięcia. Może to być bardzo przydatne zwłaszcza w ICCF, gdzie dopuszcza się korzystanie z baz danych i silników szachowych, co jest naturalne, jeśli chce się wykonać najlepsze posunięcie.

Wpis pochodzący z TCEC Wiki opisuje punktację pomocniczą, tzw. współczynnik ruchliwości [R-Mobility = reset-mobility], czyli resetowana ruchliwość = to uogólnienie mata i pata: zmusić przeciwnika aby miał do wykonania jak najmniejszą ilość prawidłowych posunięć.

Współczynnik ruchliwości (R-Mobility) pozwala zamienić przewagę w remisowych partiach na korzystną punktację pomocniczą. Liczy się tylko pozycja od ostatniego bicia lub ruchu pionkiem.

Celem r-mobility jest osiągnięcie pozycji po ostatnim ruchu pionkiem lub zbiciu, w której przeciwnik ma jak najmniej dostępnych prawidłowych ruchów. Jeśli nie jest się szachowanym to liczy się jako dodatkowe 0,5 ruchu. Ruch pionkiem lub bicie resetuje cele osiągnięte do tej pory i brane są pod uwagę tylko pozycje po tym.

Gdy dostępnych jest mniej prawidłowych ruchów, skutkuje to gorszą punktacją.

Bycie szachowanym jest uważane za gorsze niż jeśli nie jest się szachowanym.

 • Mat to 0 prawidłowych ruchów i znajdowanie się pod szachem, a zatem najgorszy możliwy wynik dla strony matowanej i najlepszy wynik dla strony matującej.
 • Pat to 0 prawidłowych ruchów i brak szacha, a zatem drugi najgorszy możliwy wynik dla strony patowanej i drugi najlepszy wynik dla strony patującej.
 • 1 prawidłowy ruch i znajdowanie się pod szachem to trzeci wynik.
 • 1 prawidłowy ruch i brak szacha to 4 wynik i tak dalej.

Pierwszym jest ten, który osiągnie najlepszy cel.

Krótka składnia celu to Gn.m, gdzie n to liczba prawidłowych ruchów, a m to 0.5, jeśli nie jest szachowany i minus (-) jeśli wygrywa czarny.

 • mat = G0.0
 • pat = G0.5
 • 1 prawidłowy ruch i znajdowanie się pod szachem = G1.0
 • 1 prawidłowy ruch i brak szacha = G1.5

Jeśli wygrana jest dla czarnych, to minus (-) jest z przodu: -G8.5

W przypadku współczynnik ruchliwości (r-mobility) brane są pod uwagę tylko pozycje od ostatniego bicia lub ruchu pionkiem w partii.

Jeśli są używane do celów punktacji pomocniczej, to zdobyte punkty decydują o miejscu w turnieju jak zwykle i są w 100% zgodne z zasadami FIDE i ICCF, z wyjątkiem obliczeń punktacji pomocniczej, chyba że zostaną dodane na koniec istniejącej punktacji pomocniczej. W tym przypadku pierwszą (dodatkową) punktacją pomocniczą jest ilość razy zapatowania przeciwnika minus ilość razy bycia zapatowanym przez przeciwnika. Tak samo druga punktacja pomocnicza, ale dla wyniku G1.0, trzecia punktacja pomocnicza dla wyniku G1.5 itd.

Pozycja wyzwalająca zasadę 50 posunięć jest ignorowana, chyba że jest to mat lub pat. Powodem jest to, że w przeciwnym razie można wykonać szach przez niebronioną bierkę na sąsiadującym polu i uzyskać dobry wynik bez możliwości zbicia szachującej bierki.

Obecne przepisy TCEC podniosły rangę tej punktacji pomocniczej (współczynnik ruchliwości) do drugiego w kolejności kryterium tuż za bezpośrednim pojedynkiem (zobacz pkt.12.1.2.).

Do tej pory współczynnik ruchliwości był wykorzystany w punktacji pomocniczej tylko raz, w sezonie 18 TCEC.

===

Źródło: TCEC Wiki

This page was last edited on 20 January 2021, at 17:55

R-Mobility

See OTB protocol later for practical play using physical board and move sheet.

R-Mobility aka reset-mobility is generalization of mate and stalemate: force opponent to have as few legal moves as possible. R-Mobility allows to convert advantage in drawn games into favorable tiebreaks. Only last record since previous pawn and/or capture move counts.

The goal of r-mobility is to achieve a position after the last pawn move or capture where your opponent has as few legal moves available as possible. Not being in check is counted as an additional 0.5 move. Pawn/capture move resets goals achieved so far and only positions after it are considered.

When fewer legal moves are available, this results in a worse scoring.

Being in check is considered worse than not being in check.

 • Mate is 0 legal moves and in check and thus worst possible result for side being mated and best result for side doing mating.
 • Stalemate is 0 legal moves and not in check and thus 2nd worst possible result for side being stalemated and 2nd best result for side doing mating.
 • 1 legal move in check is 3rd result.
 • 1 legal move not in check is 4th result and so on.

First one to achieve best goal gets it.

Short syntax for goal is Gn.m where n is number of legal moves and m is 0.5 if not in check and – if black wins.

 • mate = G0.0
 • stalemate = G0.5
 • 1 legal move in check = G1.0
 • 1 legal move not in chek = G1.5

If win is for black, then  as added to front: -G8.5

For reset mobility (r-mobility) only positions since the last pawn move or capture in the game are considered.

If used for tiebreak purposes, then points decide tournament as usual and is 100% compatible with both FIDE and ICCF rules, except for tiebreak calculations unless added to the end of current tiebreaks. In this case the first (additional) tiebreak is number of times stalemating opponent – number of time being stalemated by opponent. The second tiebreak same, but for G1.0 result, the third tiebreak for G1.5 result, etc..

Position triggering the 50-move rule is ignored unless it’s mate or stalemate. Reason is that otherwise can make an unprotected adjacent check and get a good result without the opponent being able to capture the checking piece.

Basic endgames

KPvK

Mate or stalemate unless the pawn can be captured. Diagram [4k3/4P3/4K3/8/8/8/8/8 b – – 0 1] for common stalemate result. Position after 1. Ke6

KBvK

Usually G1.5. For example:

1. Bf5 (diagram [8/8/8/4KBk1/8/8/8/8 b – – 0 1])

Subgoal is to get positions where the lone king is forced further towards edge.

The game continues with

1… Kh5 2. Kf4 Kh6 3. Kg4 (diagram [8/8/7k/5B2/6K1/8/8/8 b – – 0 1])

Now black king has only 1 legal move and is not in check (G1.5).

Players can continue game until a threefold happens or 50-move rule kicks in, but unless black blunders, white will never achieve a better result (stalemate, or one legal move while in check) and thus players might as well agree on the game result here.

Stalemate is possible if the the lone king is near any corner and the other king is nearby in a suitable position.

1. Kf6 (diagram [6k1/8/5K2/5B2/8/8/8/8 b – – 0 1]) Kf8 2. Bd7 Kg8 3. Be6+ Kh7 4. Bf7 Kh8 5. Kg6

KNvK

Usually G3.5 (diagram [8/8/8/2kNK3/8/8/8/8 b – – 0 1]) but G1.5G2.5 and stalemate are possible depending position. Rarely G2.0G3.0 and G1.0.

KvK

Usually G5.5, example:

1. Ke5 (diagram [8/6k1/8/4K3/8/8/8/8 b – – 0 1]) Kg6 2. Ke6 Threefold will soon follow, as neither side is able to improve on the result.

G3.5G8.5G2.5G1.5 and G4.5 results also possible depending on position.

With G8.5 or -G8.5 position (diagram [8/8/8/2K3k1/8/8/8/8 w – – 0 1] Position after 1… Kxg5) if either side tries to go closer to other king, will then lose to G5.5, for example in diagram position after

1. Kd5 Kf5

white has 5 legal moves and thus black wins game with -G5.5.

Thus both players have to keep distance and threefold follows soon and result stays at -G8.5.

KNNvK

Stalemate unless a knight can be captured or mate in 1 is available.

TCEC

Winner of r-mobility tiebreak is player with most r-mobility points. 50-move rule is ignored for tablebase positions. They are are calculated using formula ½±½^(1+2*G) following way:

Result Winner Loser
G0.0 ½+1/2=1.000000 ½-1/2=0.000000
G0.5 ½+1/4=0.750000 ½-1/4=0.250000
G1.0 ½+1/8=0.625000 ½-1/8=0.375000
G1.5 ½+1/16=0.562500 ½-1/16=0.437500
G2.0 ½+1/32=0.531250 ½-1/32=0.468750
G2.5 ½+1/64=0.515625 ½-1/64=0.484375
G3.0 ½+1/128=0.507812 ½-1/128=0.492188
G3.5 ½+1/256=0.503906 ½-1/256=0.496094
G4.0 ½+1/512=0.501953 ½-1/512=0.498047
G4.5 ½+1/1024=0.500977 ½-1/1024=0.499023
G5.0 ½+1/2048=0.500488 ½-1/2048=0.499512
G5.5 ½+1/4096=0.500244 ½-1/4096=0.499756
G6.0 ½+1/8192=0.500122 ½-1/8192=0.499878
G6.5 ½+1/16384=0.500061 ½-1/16384=0.499939
G7.0 ½+1/32768=0.500031 ½-1/32768=0.499969
G7.5 ½+1/65536=0.500015 ½-1/65536=0.499985
G8.0 ½+1/131072=0.500008 ½-1/131072=0.499992
G8.5 ½+1/262144=0.500004 ½-1/262144=0.499996
G9.0 ½+1/524288=0.500002 ½-1/524288=0.499998
G9.5 ½+1/1048576=0.500001 ½-1/1048576=0.499999
G10.0 ½+1/2097152=0.500000 ½-1/2097152=0.500000
G10.5 ½+1/4194304=0.500000 ½-1/4194304=0.500000

No draws version

Can use komi with ¼ added to value. For example if G3.75 is komi, then white has to get G0.0, G0.5, G1.0, … or G3.5 or black wins the game. In this case result would always be 1-0 or 0-1 and there are no draws.

OTB games

For on the board games could limit application to 1-4 legal moves and use full range only for ICCF and engine games. 50-move rule applies to all positions as usually including tablebase positions.For OTB play alternative is that 50-move rule is counted from the last record in the move sheet.

OTB protocol:

 1. Pawn/capture move: draw line in the move sheet and if 3 or less legal moves, mark that number. Add 0.5 if not in check.
 2. If get position with less legal moves than record so far after last line, mark it down
 3. After game look at latest record after last line, if there is any, opponent wins by that, otherwise draw. Best possible result is of course mate.

Whole game mobility

For whole game mobility all positions in game are included. 2-5 piece tablebases have been generated for wg-mobility and longest records and statistics are available at [3] R-mobility is often same, but there are crucial differences and some games are longer and more natural for r-mobility.

Whole Game Mobility Chess rules

(was Drawless Chess) Short versions:
What is the least amount of available legal moves you can force opponent into without allowing opponent to do you same first or worse later? Not being in check counts as ½ moves. -Aloril42

What is the minimum of remaining legal moves in this position one can force upon the opponent, without being forced similarly by the opponent? -kanchess

What is the least number of available moves that can be forced? Which side has such position first? -mrbdzz

Longer version:

  • G0.0: Mate: 0 legal moves and in check.
  • G0.5: Stalemate: 0 legal moves and not in check.
  • G1.0: 1 legal move and in check
  • G1.5: 1 legal move and not in check
  • G2.0: 2 legal moves and in check
  • G2.5: 2 legal moves and not in check
  • G3.0: 3 legal moves and in check
  • G3.5: 3 legal moves and not in check
  • etc..
  • G20.5: 20 legal moves and not in check is standard chess starting position and thus least valuable goal achievable in standard chess starting position

Game is played normally and ends as usual with potential exception of adjudication in tablebase position for engine play. For engine and CC play can also have 50-move rule ignored if have proof of result for example in form of tablebase result. Earliest most important goal achieved in game is the result of the game and player forcing opponent into it wins. Resign counts as G0.0 unless some other condition is mentioned and accepted by opponent. In games between humans available goals could be restricted to 3 legal moves and more than that considered as draw as it is in classical chess rules.

===

Mistrzostwa silników szachowych TCEC sezon 20 – w superfinale Stockfish po raz kolejny pokonał program Leela Chess Zero!

Mistrzostwa TCEC

Mistrzostwa silników szachowych TCEC (Top Chess Engine Championship), przez niektórych uważane za mistrzostwa świata, to komputerowy turniej szachowy organizowany i prowadzony przez Chessdom we współpracy z Chessdom Arena. Celem jest zapewnienie widzom transmisji na żywo wysokiej jakości szachów w partiach z długim czasem namysłu – rozgrywanych wyłącznie między silnikami szachowymi tworzonymi przez różnych programistów. Jeden sezon jest podzielony na kilka etapów i trwa około 3-4 miesięce. Zwycięzcą sezonu zostaje Wielkim Mistrzem TCEC.

Struktura rozgrywek TCEC

Mistrzostwa TCEC są regularnymi rozgrywkami, począwszy od sezonu 11 (początek 2018), kiedy to zostały przekształcone w ligę składającą się z czterech klas, w których rywalizują silniki z ELO 3000+, w sezonie 20 – 7 turniejów (5 Lig, Premier Division oraz Superfinał). Powyżej struktura rozgrywek. Bardziej szczegółowe zasady opisuje regulamin zawodów. Wynik każdego sezonu odzwierciedla względną siłę uczestniczących silników.

Klasa Ilość uczestników Awans* Spadek Turniej Partie Tempo gry
Premier Division 8 2 2 4×2-kołowy 224 60+7
Superfinal 2 50×2-kołowy 100** 120+10
 • * Punktacja pomocnicza w razie tej samej ilości puntów (1.bezpośredni pojedynek, 2.współczynnik ruchliwości [R-Mobility = reset-mobility, czyli resetowana ruchliwość = to uogólnienie mata i pata: zmusić przeciwnika aby miał do wykonania jak najmniejszą ilość legalnych posunięć], 3.większa ilość zwycięstw, 4.S-B, 5.decyzja organizatora)
 • ** W razie remisu dogrywka (16 partii/25’+10″; jeśli dalej remis to mecze po 8 partii/3’+2″ aż zostanie wyłoniony zwycięzca)

Każda klasa przeprowadza turniej. Dwa najlepsze silniki w Premier Division kwalifikują się do Superfinału składającego się ze 100 partii. Zwycięzca uzyskuje tytuł Mistrza sezonu.

Sezon TCEC trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aż wszystkie partie zostaną rozegrane. Rozgrywana jest jedna partia naraz – kolejna rozpoczyna się automatycznie.

Pomiędzy ligami i dywizjami są krótkie przerwy, aby przetestować i upewnić się, że wszystko jest w porządku z serwerem TCEC oraz aby przygotować się do następnej ligi lub dywizji lub Superfinału. W tych przerwach dozwolone jest wprowadzanie aktualizacji i poprawek, w tym poprawienie błędów w oprogramowaniu.

Inne informacje

We wszystkich klasach dostępne są bazy końcówek, 5-bierkowe Nalimov/Gaviota/Scorpio, oraz 6-bierkowe Syzygy. Własne książki oraz analiza ciągła są wyłączone.

Sprzęt TCEC

Dzięki wsparciu oddanej publiczności serwer został uaktualniony do sezonu 10 i później, umożliwiając TCEC użycie potężnych maszyn od sezonu 16 (osobno dla CPU oraz osobno dla GPU) a od sezonu 17 posiadające jeszcze większą moc obliczeniową. W sezonie 20 był wykorzystany ten sam sprzęt co w sezonie 19.

Serwer CPU

Sezon 20

  • CPUs: 4 x Intel Xeon 4xE5-4669v4
  • Cores: 88 physical / 176 threads
  • RAM: 128 GB DDR4 (available to engines)
  • RAM: 1 TB (available to 6-pieces Syzygy)
  • HDD: 7 TB total
  • OS: CentOS Linux release 8.2.2004 (Core)

Serwer GPU

Sezon 20

  • GPUs: 4x V100
  • CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz, 32 vcores
  • RAM: 48GiB (available to engines)
  • RAM 128GiB (RAM unused by engines is used for caching tablebase files)
  • SSD: 500GB
  • 6-piece Syzygy and 6-piece Scorpio bitbases
  • OS: Ubuntu 18.04.5 LTS

Wniki TCEC20 Premier Div

Zdecydowana i bardzo wyrównana czołówka to 2 pierwsze silniki w Premier Division (chociaż kilka następnych silników KomodoDragon i AllieStein tak mocno nie odstawało):

Lp Silnik Autorzy i programiści Uwagi
1 Stockfish Gary Linscott, Stephane Nicolet Classical hybrid with NNUE*** on CPU (C++17)
2 Leela Chess Zero Gary Linscott, Alexander Lyashuk NN on GPU (C++14)
3 KomodoDragon Mark Lefler, Larry Kaufman Classical hybrid with NNUE on CPU (C++11)
4 AllieStein Adam Treat, Mark Jordan NN on GPU (C++)
5 Stoofvlees Gian-Carlo Pascutto NN on GPU (C++14)

***NNUE=Efficiently Updatable Neural Networks

Do Superfinału awansowały dwa najlepsze silniki: Stockfish oraz Leela Chess Zero.

Superfinał

Data Partie Stockfish LCZero
16 stycznia-01 lutego 2021 100 (+14=78-8) 53,0 47,0 (+8=78-14)

Program Stockfish został Mistrzem TCEC po raz dziesiąty i jest silnikiem z największą ilością tytułów w historii TCEC.

Wielcy Mistrzowie TCEC:

Sezon Termin Zwycięzca v Partie Wynik (zw-r-p) Przeciwnik v Data
21 2021
Cup8 2021 Stockfish 202102202249 8 4.5-3.5 (+1=7-0) LCZero 0.27.0-pr1509_JH.94-100 2021-03-03
20 2021 Stockfish 20210113 100 53,0-47,0 (+14=78-8) LCZero 0.27.0d-Tilps-dje-magic_JH.94-100 2021-02-01
Cup7 2020 Stockfish 2020102823_nn-2eb2e0707c2b 4 2.5-1.5 (+1=3-0) LCZero 0.26.3_T60.SV.JH.92-270 2020-11-05
19 2020 Stockfish 202009282242_nn-baeb9ef2d183 100 54,5-45,5 (+18=42-9) LCZero 0.26.3-rc1-T60.SV.JH.92-190 2020-10-16
Cup6 2020 AllieStein 0.7_dev2-net_15.0 4 2.5-1.5 (+1=3-0) LCZero 0.26.0_sv-t60-4229-mlh_opt2 2020-07-23
18 2020 Stockfish 202006170741 100 53,5-46,5 (+23=61-16) LCZero 0.25.1-svjio-t60-3972-mlh 2020-07-03
Cup5 2020 Stockfish 202004181536 4 2.5-1.5 (+1=3-0) LCZero 0.24-sv-t60-3010 2020-04-28
17 2020 LCZero 0.24-sv-t60-3010 100 52,5-47,5 (+17=71-12) Stockfish 20200407DC 2020-04-21
Cup4 2019 Stockfish 19100908 4.5-3.5 LCZero 0.22.0-nT2 2019-10-29
16 2019 Stockfish 19092522 100 54,5-45,5 (+14=81-5) AllieStein 0.5-dev_7b41f8c-n11 2019-10-13
15 2019 LCZero 0.21.1-nT40.T8.610 100 53.5-46.5 Stockfish 19050918 2019-05-10
Cup3 2019 LCZero 0.21.1-nT40.T6.532 5.5-4.5 Stockfish 19042711 2019-05-01
14 2019 Stockfish 190203 100 50.5-49.5 LCZero 20.2-32930 2019-02-23
Cup2 2019 LCZero (Leela Chess Zero) 20.1-32742 4.5-3.5 Houdini 6.03 2019-02-03
13 2018 Stockfish 18102108 100 55.0-45.0 Komodo 2155.00 2018-11-07
Cup1 2018 Stockfish 270918 4.5-3.5 Houdini 6.03 2018-10-21
12 2018 Stockfish 180614 100 60.0-40.0 Komodo 12.1.1 2018-07-05
11 2018 Stockfish 260318 100 59.0-41.0 Houdini 6.03 2018-04-15
10 2017 Houdini 6.03 100 53,0:47,0 (+15=76-9) Komodo 1970.00 2017-12-07
9 2016 Stockfish 8 100 54,5:45,5 (+17=75-8) Houdini 5 2016-12-05
8 2015 Komodo 9.3x 100 53,5:46,5 (+9=89-2) Stockfish 021115 2015-11-30
7 2014 Komodo 1333 64 33,5:30,5 (+7=53-4) Stockfish 141214 2014-12-27
6 2014 Stockfish 170514 64 35,5:28,5 (+13=45-6) Komodo 7x 2014-05-30
5 2013 Komodo 1142 48 25,0:23,0 (+10=30-8) Stockfish 191113 2013-12-01
4 2013 Houdini 3 48 25,0:23,0 (+6=38-4) Stockfish 250413 2013-05-09
3 2011 Anulowano 2011-05-18
2 2011 Houdini 1.5a 40 22,0:18,0 (+9=26-5) Rybka 4.1 2011-04-21
1 2010 Houdini 1.5a 40 23,5:16,5 (+12=23-5) Rybka 4.0 2011-02-06

Sezon 21 wystartował 2021-05-09. Struktura identyczna jak w sezonie 20 (jedynie dopuszczono więcej silników w niektórych ligach).

====

Więcej można znaleźć na stronie TCEC.

Polecam też lekturę wcześniejszych wpisów nt komputerów:

============

Upływa okres oceny rankingowej dla listy 2021/3

Przypomina się, że w dniu 2021-05-31 kończy się okres oceny rankingowej ICCF dla listy 2021/3. Nowa lista rankingowa obowiązywać będzie od 2021-07-01 do 2021-09-30 za wyniki uzyskane od 2021-03-01 do 2021-05-31. Nowe rankingi dostępne będą na serwerze ICCF około połowy czerwca 2021.

Półfinały 45 Mistrzostw Świata uruchomione

W dniu 2021-05-27 uruchomiono 9 grup półfinałowych 45 Mistrzostw Świata, po 13 zawodników w każdej – razem udział bierze 117 zawodników reprezentujących 37 federacji. Wśród nich jest wielu z tytułami międzynarodowymi – 12xGM, 34xSIM, 54xIM, 15xCCM, 1xLGM. Wszystkie grupy są kategorii 8 (średni ranking 2438; od 1 kwietnia 2017 normy są wyliczane indywidualnie dla każdego zawodnika – tu wynoszą GM=8 SIM=7 IM=6½). Zawody sędziuje IA Valery Myakutin z Rosji. Oficjalny start: 2021-06-20.

Do turnieju kandydackiego awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.

W zawodach startuje 6 osób z Polski:

WC45/sf Tyt Zawodnik Elo GM SIM IM
1 CCM Mostowik, Daniel 2354 8 7
2
3 GM Szczepański, Zbigniew 2431 8
4 CCM Kowalczyk, Ryszard 2376 8 7
5 IM Jasiński, Mirosław 2422 8 7
6
7 IM Broniek, Mariusz Maciej 2459 8 7
8
9 CCM Fałatowicz, Piotr 2403 8 7

Życzymy udanego startu i awansu do turnieju kandydackiego!

Anulowany turniej Capablanca open jednak wystartował

Kubańska Federacja Szachów Korespondencyjnych (FECAP) próbowała zorganizować turniej otwarty (zobacz wcześniejsze ogłoszenie) aby uhonorować kubańskiego szachistę José Raúl Capablanca w setną rocznicę zdobycia przez niego tytułu mistrza świata w szachach (trzeci mistrz świata w latach 1921–1927). Niestety po zebraniu wpisowego od zawodników konto paypal organizatora zostało zablokowane i organizator anulował turniej.

Wszystko wskazywało na to, że turniej się nie odbędzie. Jednak ICCF postanowiło przejąć organizację turnieju w podobnym formacie i uwzględnić wszystkie nadesłane zgłoszenia – w sumie 125, w tym 5 z Polski, ale już bez puli nagród. Turniej wystartował 2021-05-23 w 10 grupach.

Grupa kat Partii Tyt Zawodnik Elo GM SIM IM CCM CCE
1 8 12
2 7 12 Zygulski, Krzysztof 2419 7 5
3 8 12
4 6 12 IM Szerlak, Andrzej 2372 8
12 IM Szymański, Robert 2380 8
12 IM Woźnica, Mirosław 2386 8
5 4 12
6 3 12
7 1 12
8 I 11 IM Bucziński, Henryk 2236
9 9
10 4 11 IM Szerlak, Andrzej 2372

Życzymy udanego startu!

Adam Dźwikowski – pierwsza norma SIM

Adam Dźwikowski, szachista z Poznania – w dniu 2021-05-27 zdobył pierwszą normę na starszego mistrza międzynarodowego SIM:

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2021-05-27 WCCC38CT 10 2018-? IM 6,5/12 6,5

Gratulacje!

Memoriał Nol van ’t Riet – turniej federacji holenderskiej

Nol van ’t Riet (1945-2020)

Holenderska Federacja Szachów Korespondencyjnych (NBC) organizuje turniej Nol van ’t Riet Memorial, do którego otrzymaliśmy zaproszenie. Turniej rozgrywany będzie na serwerze ICCF. Start turnieju przewidziano na 2021-07-04 (dzień urodzin Nola).

Wyszczególnienie MT-Riet
C
Kategoria turnieju ?
Ilość zawodników 15-17
Ranking wymagany 2300-
Nagrody [EUR] 300, 200, 100
Wpisowe brak
Tempo gry 50 dni na 10 pos
Start 2021-07-04
Organizator (TO) Joop Jansen (NED)
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2021-07-01 (Lista Rankingowa 2021/3).

W związku z krótkim terminem zgłoszenia nominacja została ustalona w trybie indywidualnym. Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
C CCE Zawadka, Zbigniew 2279

==

Krótka biografia – Nol van ’t Riet (1945-2020)

swoją pierwszą partię korespondencyjną rozegrał w maju 1966 r. Kiedy 19 listopada 1966 roku została założona NBC (Nederlandse Bond voor Correspondentieschakers = Holenderskie Stowarzyszenie Szachistów Korespondencyjnych), był on jednym z członków założycieli. Ze względu na swoje upodobanie do list i rankingów wkrótce dołączył do komitetu rankingowego NBC. Wkrótce potem, za pośrednictwem Dicka Smita i Henka Mosterta, uczestniczył również w grupie roboczej ICCF w celu zbadania możliwości oraz przygotowania systemu rankingowego. W 1980 roku Hans-Werner von Massow poprosił go o osobiste stworzenie systemu rankingowego oraz zorganizowanie obliczeń. Około 1985 roku jego system był prawie ukończony. Na kongresie w 1987 roku system rankingowy, który stworzył Nol, został w pełni zatwierdzony. Wkrótce potem ranking staje się dodatkowym kryterium dla tytułów, takich jak IM i GM. Jego rola w realizacji tego systemu rankingowego była ogromna.

Od 1983 roku Nol był dyrektorem turniejów europejskich. Z nie mniej niż 2500 uczestnikami rocznie w turniejach, była to niezwykła praca, którą kontynuował do 1988 roku.

W 1987 roku otrzymał tytuł sędziego międzynarodowgo IA (International Arbiter). W 1996 roku Zarząd NBC powierzył mu sprawy międzynarodowe. Od tego momentu uczestniczy we wszystkich kongresach ICCF, aż do 2009 roku.

W 2001 roku Nol został Honorowym Członkiem ICCF. Kontynuował prace nad systemem rankingowym i klasyfikacyjnym, doradzając grupie roboczej ICCF ds. nowego systemu klasyfikacyjnego w 2015 i 2016 roku. Zobacz Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2015, cz3 – Najważniejsze decyzje, pkt.5.

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Międzynarodowy turniej drużynowy za zaproszeniami – MT-Nol van’t Riet (R<2300) 2021-05-25 2021-07-04
2 1 Puchar Europy Weteranów (wiek 60+) 2021-05-25 2021-06-01 2021-06-25
3 13 Puchar Świata Weteranów (13VWC) (wiek 60+) 2021-07-25 2021-08-01 2021-09-01
4 WSTT/5/21 – Queen’s Indian, E12 2021-08-28 2021-09-01 2021-09-15
5 TT/3/21 – King’s Gambit, Kieseritzki Var., C39 (poczta) 2021-09-12 2021-09-15 2021-10-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 WSTT/4/21 – Ruy Lopez, Cordel Defence 2021-05-12 2021-05-15 2021-06-01
2 Międzynarodowy turniej drużynowy za zaproszeniami – MT-Nol van’t Riet (R<2300) 2021-05-25 2021-07-04
3 1 Puchar Europy Weteranów (wiek 60+) 2021-05-25 2021-06-01 2021-06-25
4 13 Puchar Świata Weteranów (13VWC) (wiek 60+) 2021-07-25 2021-08-01 2021-09-01
5 TT/3/21 – King’s Gambit, Kieseritzki Var., C39 (poczta) 2021-09-12 2021-09-15 2021-10-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora