9 Puchar Świata w szachach 960

Organizacja turnieju

Turniej będzie przebiegał w trzech lub czterech etapach (w zależności od ilości zgłoszeń) i rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Grupy eliminacyjne będą 6-osobowe w systemie dwukołowym (10 partii), awans do następnej rundy uzyskuje 2 zawodników.

Tempo typu Triple Block: 500 dni (50/50/3) [dla turnieju trwającego 500 dni, z początkową rezerwą (w banku) 50 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 3 dni]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub na stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Turniej podlega ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Rozpoczęcie rozgrywek: 2020-03-15.

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć zasadach gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne, w tym w szachy 960 (załącznik B) lub pomocniczo na naszej stronie w zakładce „Przepisy gry w szachy 960„.

Nagrody

w finale

 • nagroda 1000€ dla pierwszych 3 zawodników (500€, 300€; 200€), bez punktacji pomocniczej (czyli nagrody dzielone w razie równej ilości punktów)

Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe

płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 50zł (za jedną grupę) (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2020-02-25.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 14,00€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2020-02-29.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni przez organizatora w grupach w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę równego średniego rankingu.

Wszyscy finaliści 6 edycji Pucharu Świata 960 mogą się ubiegać o start w 9 edycji Pucharu Świata 960 od półfinałów (start planowany w pierwszej połowie 2021) zgłaszając się za pośrednictwem federacji narodowej (KSzK) do dnia 2020-11-25.

Kwalifikacje

Dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do kolejnego etapu.

Jakkolwiek ilość zgłoszeń w eliminacjach nie jest ograniczona to zawodnik może uzyskać awans nie więcej jak do dwóch grup półfinałowych oraz nie więcej jak jedno miejsce w finale. W razie czterech etapów rozgrywek ilość kwalifikacji do drugiego etapu nie jest limitowana.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie jest krotnością 6, zawodnicy z najwyższym rankingiem w szachach 960 (maksymalnie 5, bez wielokrotnych zgłoszeń) zostaną przeniesieni od razu do następnej rundy.

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nawiązania nowych znajomości w innych krajach w duchu przyjaźni oraz motto ICCF AMICI SUMUS

Puchar Świata w szachach 960 – uruchomiono finał 6 edycji

Puchar Świata w szachach 960 jest organizowany co roku przez Leonardo Madonia z Włoch, kierownika rozgrywek tematycznych.

Rozgrywki są prowadzone za pośrednictwem serwera w trzech etapach: eliminacje, półfinały oraz finał. Partie podlegają ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01. Od niedawna jest już normalna lista rankingowa w szachy 960 wobec już sporej liczby zawodników, którzy rozegrali przynajmniej 30 partii.

Lista rankingowa 2020/1 w szachy 960 obejmuje 113 zawodników (którzy rozegrali przynajmniej 30 partii), w tym 3 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

 1. SIM Dieter Kraft (2538) z Niemiec,
 2. SIM Jean Banet (2530) z Francji,
 3. SIM Darko Babič (2521) ze Słowenii,
 4. Gabor Komaromi (2518) z Austrii,
 5. CCM Evgeny Filin (2512) z Rosji,
 6. Johannes Kribben (2511) z Niemiec,
 7. IM John B. Claridge (2508) z Walii,
 8. SIM Evgeny Tsygankov (2504) z Rosji
 9. GM Aleksey Voll (2504) z Rosji,
 10. IM Jürgen Ebert (2496) z Niemiec,

Zawodnicy podchodzą do tych rozgrywek jeszcze z pewną rezerwą o czym świadczy ilość uczestników (od 72 do 100). Zestawienie informacji na temat poszczególnych edycji poniżej.

Ostatnio wystartowały:

 • 5 Puchar Świata finał w 8-osobowej obsadzie, data rozpoczęcia 2019-04-15
 • 6 Puchar Świata finał w 8-osobowej obsadzie, data rozpoczęcia 2020-01-20
 • 7 Puchar Świata półfinały, 4 grupy po 8 zawodników, data rozpoczęcia 2019-07-15
 • 8 Puchar Świata eliminacje, 12 grup po 6 zawodników, data rozpoczęcia 2019-03-15

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć w zasadach gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne, w tym w szachy 960 (załącznik B) lub na naszej stronie w zakładce „Przepisy gry w szachy 960„.

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata w szachach 960:

Edycja TO Termin Zgłoszenia Eliminacje Półfinały Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogół Zaw Fed POL  start start start koniec
1 ICCF 2011-2015 99 28 10 2011-10-30 2012-11-15 2014-01-10 2015-09-20 Fabian Stanach (POL) 1.F.Stanach, 3.A.Dźwikowski
2 ICCF 2013-2016 72 57 20 3 2013-03-15 2014-04-25 2015-06-15 2016-10-07 Darko Babič (SLO)
3 ICCF 2014-2018 100 25 6 2014-03-15 2015-05-15 2016-09-10 2018-09-14 Jean Banet (FRA)
4 ICCF 2015-2019 97 25 9 2015-03-15 2016-06-30 2018-01-05 2019-04-26 Ivan Panitevsky (RUS)
5 ICCF 2016-? 88 26 4 2016-03-15 2017-07-10 2019-04-15
6 ICCF 2017-? 72 24 6 2017-03-15 2018-07-15 2020-01-20
7 ICCF 2018-? 79 28 4 2018-03-15 2019-07-15
8 ICCF 2019-? 74 26 3 2019-03-15
9 ICCF 2020-? 2020-03-15

===

Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Przepisy ICCF – zmiany od 2020

Na Kongresie ICCF 2019 na Litwie podjęto wiele istotnych decyzji a obecnie zaktualizowano obowiązujące dokumenty ICCF, w tym „Przepisy ICCF” (numer propozycji kongresowej oznaczony jako „[2019-###]”).

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją kongresu ICCF 2018 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne. One też zostały zaktualizowane.

W turniejach krajowych obowiązują niżej przedstawione przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF. Będą one systematycznie aktualizowane wraz z zachodzącymi zmianami zatwierdzanymi przez ICCF.

Przepisy te są oparte na nowych „Przepisach ICCF” ujętych głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 39-54). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami.

Krótkie podsumowanie zmian jakie zaszły w rozdziale 2:

 • (6) §2.7 & §4.7.5.: Wszystkie turnieje ICCF rozpoczynające się 2020-01-01 lub później muszą pozwolić zawodnikowi na proponowanie liniowych wariantów, jeśli zawodnik sobie tego życzy. Dopuszczenie liniowych wariantów nie należy już do decyzji organizatora turnieju. [2019-041]
 • (7) §2.9, §2.10 (1), (2), (3), & (5); §3.14, §3.14.3., §3.14.7., §4.7.5., & §5.4.1.: Wszystkie turnieje ICCF pozwolą na reklamowanie wyniku (remis lub wygrana) na podstawie bazy końcówek 7-bierkowych.
 • (8) §2.13.(2) & §6.6.2.(3): Istnieje teraz szczegółowy opis tego, co jest wymagane jako „analiza wspierająca” dla skutecznego złożenia reklamacji o wygraną. [2019-024]
 • (9) §2.15.(5): Konsultacje pomiędzy zawodnikami drużyny, w tym kapitana drużyny, na temat pozycji w toczących się partiach w ich turnieju drużynowym jest akceptowalnym zachowaniem. [2019-027]

Errata do Przepisów ICCF 2019: [brak odniesienia do rozdz.2]

Wyjaśnienia do Przepisów ICCF 2019:

 • (2) W paragrafie §2.2.6.: dodano opis tego co było dozwolone w ICCF od lat (w połączeniu z nową decyzją Kongresu), ale nie nakreślono jawnie: „W partiach granych w turniejach ICCF zawodnicy muszą decydować o swoich własnych posunięciach. Zawodnicy mogą skonsultować się przed podjęciem tych decyzji z dowolnym publicznie dostępnym źródłem informacji, w tym silnikami szachowymi (programami komputerowymi), książkami, płytami DVD, bazami danych, bazami końcówek itp. … Nie są dozwolone żadne inne konsultacje z inną osobą w sprawie analizy aktywnej pozycji w turnieju drużynowym lub indywidualnym.” [Przed ostatnim zdaniem znajduje się oświadczenie dotyczące nowej zasady obejmującej konsultacje z drużyną.]
 • (3) W paragrafie §2.4.(2) & §3.16.1.: dodano akapit odzwierciedlający decyzję Kongresu ICCF 2013: „ICCF „gwarantuje”, że nie będzie więcej niż trzy okresy niedostępności serwera przez godzinę lub więcej w okresie siedmiu dni, i nie będzie okresów braku dostępności serwera przez osiem godzin lub dłużej. ICCF gwarantuje również, że w przypadku katastrofalnej awarii serwera nie zostanie utracona więcej niż jedna godzina danych. Zawodnicy powinni odpowiednio zaplanować swoje partie, ponieważ roszczenia lub odwołania będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy niedostępność serwera przekroczy gwarancję.” [Decyzja Kongresu z 2013 r.]
 • (4) W paragrafie §2.11., §3.11.1.4. & §3.20.3.: dodano objaśnienie „Portable Game Notation” wraz z uzupełniającym zdaniem “(Zawodnik może wykorzystać dane wyjściowe z dowolnej szachowej bazy danych, aby wygenerować czysty zapis partii w formacie PGN).”
 • (5) W paragrafie §2.13.2. istniejące zdanie dotyczące 14-dniowego terminu złożenia reklamacji oraz analizy uzupełniono o: (nie wliczając urlopu już zaplanowanego w tym samym turnieju)
 • (6) W paragrafie §2.13.3.: dodano “Zapis partii należy wysłać w formacie PGN (Portable Game Notation – format zapisu partii). Zawodnik może wykorzystać dane wyjściowe z dowolnej szachowej bazy danych, aby wygenerować czysty zapis partii w formacie PGN.”
 • (16) W ponad 200 lokalizacjach w Przepisach ICCF 2019: słowo „should” zostało wyeliminowane. W większości sytuacji słowo to zostało zastąpione zwrotem „“is/are to”. W pozostałych przypadkach słowo to zostało zastąpione przez „must”. Czasami słowo (a) zastępowano zwrotem „is expected to”, (b) zastępowano słowem „if” lub (c) usuwano jako zbędne, w zależności od kontekstu. W razie potrzeby wprowadzono także kilka zmian gramatycznych, aby uwzględnić zmianę brzmienia. Celem tych zmian było zminimalizowanie dwuznaczności, jaka istniała podczas interpretacji słowa „should”. [Zmiany te zostały podyktowane zatwierdzeniem przez Kongres w propozycji 2019-08A i 2019-08B.]

=============

Przepisy gry (rozdział 2) – w języku polskim (obowiązujące od 2020-01-01):

W dniu dzisiejszym (2020-01-02) zakończono tłumaczenie rozdziału 2 i wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

Nr Nazwa Data Uwagi
3 Przepisy gry 2020-01-02 Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

=============

Uchwała KSzK w sprawie regulaminów KSzK

Uchwała 01/01/2020

Komisji Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów KSzK

Komisja postanowiła przyjąć zaktualizowany, który jest tożsamy z rozdziałem 2 Przepisów ICCF:

 1. Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry

który obowiązuje od 2020-01-01. Poprzednia wersja rgulaminu obowiązywała do 2019-12-31.

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji, 3 głosy ZA.

========

Uchwały Komisji

Indywidualny Turniej Międzystrefowy edycja 2 (półfinały) – PILNE!

Turniej jest rozgrywany na serwerze ICCF w 3 etapach – eliminacje, półfinały i finał. Obecnie w styczniu 2020 zostanią uruchomione półfinały w 4 grupach po 13 zawodników. Strefa europejska otrzymała zaproszenie dla 8 zawodników. Dyrektor strefy europejskiej, Andrey Pavlikov, przekazał zaproszenie dla jednego zawodnika z Polski. Norma SIM będzie możliwa.

Wyszczególnienie IIT sf
Kategoria turnieju 5
Ilość zawodników w grupie 13
Ilość zaproszonych zawodników 1
Ranking wymagany 2360+
Wpisowe brak
Tempo gry ?
Start 2020 sty
Organizator (TO) Dinand Knol
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2020-01-01 (Lista Rankingowa 2020/1).

Niestety termin jest bardzo krótki – zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2019-12-21. Nominację otrzyma 1 zawodnik.

=========

Aktualizacja 2019-12-22

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
IIT sf Janda, Krzysztof 2366

===

Mistrzostwa Europy 2020 (turniej kandydacki) – zgłoszenia do 2020-02-15

Strefa Europejska ICCF ogłosiła turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy 2020. Warunki zgłoszeń do turnieju kandydackiego ME 2020 przedstawiono w tabeli poniżej.

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

turniej kandydacki
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-marzec; w 6 edycji: 2020-03-20
Klasyfikacja klasyfikacyjny (normy na tytuły)
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem 2500+
(b) zawodnik posiadający tytuł GM
(c) zawodnik posiadający tytuł SIM z rankingiem 2401+
(d) zawodnik posiadający tytuł IM z rankingiem 2451+
(f) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej, która wystartowała po 2014-01-01
(g) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju finałowego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
(h) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie koniecznie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„), co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 85zł (płatne na konto KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2020-02-15.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 23,40EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2020-02-20.

===

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego Mistrzostw Europy

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do turnieju kandydackiego ME 2020. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

ID Zawodnik Podstawa
421175 Krzyżanowski, Antoni EU/C2017/sf-13

============

Turnieje federacji niemieckiej za zaproszeniami

Jak co roku zaprzyjaźniona z nami Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF) organizuje turnieje za zaproszeniami, do których tradycyjnie otrzymaliśmy zaproszenie. Będą one rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF.

Start zaplanowano na 19 czerwiec 2020.

Wyszczególnienie GM09-B GCM07-A GCM07-C GCM-07D
Kategoria turnieju 8-10 4-7 4-7 4-7
Ilość zawodników 11-17 11-17 11-17 11-17
Ilość zaproszonych zawodników 1 1 1 1
Ranking wymagany 2440+ 2385+ 2370+ 2340+
Wpisowe brak
Organizator (TO) Stephan Busemann
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2020-04-01 (Lista Rankingowa 2020/2). W razie spadku rankingu po nominacji to niewykluczone, że zawodnik będzie mógł wziąć udział w grupie niższej kategorii. Wtedy organizator nawiąże kontakt.

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2020-01-20. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie przyjmowania zgłoszeń.
=========

Aktualizacja 2020-01-28

Nominacje otrzymali:

Tournament Req Nomination Tit Player Elo Forecast
GM09-B 2440+ main SIM Szafraniec, Tadeusz 2443 2443
GCM07-A 2385+ main CCM Tritt, Maciej 2391 2406
GCM07-A 2385+ reserve CCM Mostowik, Daniel 2388 2392
GCM07-C 2370+ main IM Krzyżanowski, Antoni 2382 2372
GCM-07D 2340+ main SIM Lubas, Józef 2341 2341

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Drużynowy Puchar Europy 2019-12-23 2020-02-01
2 3 otwarty turniej federacji wenezuelskiej 2019-12-28 2020-01-15
3 WSTT/1/20 – Bishop’s Opening, C23 2019-12-28 2020-01-01 2020-01-15
4 Mecz Niemcy-Reszta Europy dla zawodników z elo poniżej 2100 2020-01-07 2020 luty
5 TT/1/20 – Larsen Opening, A01 (poczta) 2020-01-12 2020-01-15 2020-02-01
6 Mistrzostwa Polski 2020 (drużynowe) 2020-01-08 2020-02-15
7 Mistrzostwa Polski 2020 (indywidualne) 2020-01-15 2020-02-15
8 Turnieje federacji niemieckiej (za zaproszeniami) 2020-01-20 2020-06-19
9 Mecz międzypaństwowy Polska-Ukraina 2020-01-31 2020-03-15
10 Mistrzostwa Świata 2020 (eliminacje) 2020-01-315* 2020-01-31 2020-02-02 2020-03-20
11 Mistrzostwa Europy 2019 (turniej kandydacki) 2020-02-15 2020-02-20 2020-03-20

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Rejestracja do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) z dniem 2019-12-01 została wznowiona

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

Mistrzostwa Świata 2020 (eliminacje) – zgłoszenia do 2020-01-31

Opis turnieju

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start eliminacji 44 Mistrzostw Świata został ustalony na 2020-03-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy ICCF:

 • w eliminacjach pkt. 1.2.1.1.
 • w półfinałach pkt 1.2.1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.2.1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.2.1.0.8.).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły (WTTC) ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17.

Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15, grupy zostaną uzupełnione zawodnikami, którzy poprosili o udział w eliminacjach zgodnie z Przepisami ICCF, pkt. 1.2.1.1.4. (pula zawodników rezerwowych).

Zgłoszenia

są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie w polu „Posiadane kwalifikacje” koniecznie podać stosowne uprawnienia (zgodnie z pkt.1.2.1.1.) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:

 • za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 145 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Termin zgłoszeń jest do 2020-01-31.
 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 39EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności, wystarczy karta kredytowa/ debetowa. Termin zgłoszeń jest do 2020-02-02.

Zawodnicy rezerwowi zgłaszają się do delegata za pośrednictwem e-maila. Pozostałe formalności, w tym wpisowe, zostaną uregulowane po zamknięciu zgłoszeń i akceptacji organizatora.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do eliminacji MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Polska posiada do dyspozycji trzy zgłoszenia do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty”, które zostaną wykorzystane – jedna do eliminacji (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.1.1.h) oraz dwie do półfinałów (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w styczniu (eliminacje) oraz kwietniu (półfinały).

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Terminy zgłoszeń do wyższych szczebli zostaną podane w terminie późniejszym – dotychczas do półfinałów można było zgłaszać się do 2019-04-30 a do turniejów kandydackich do 2019-07-31.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2.1.1. Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1. Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów eliminacyjnych, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału
 • (d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M
 • (e) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów (nie obejmuje to Pucharu Świata Weteranów oraz Pucharu Świata w szachy 960)
 • (f) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2450 lub mniej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

2. Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 • (a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

4. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2400 lub wyższym może ubiegać się o start w eliminacjach mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej grupy zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15.

===

1.2.1.2. Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1. Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2450 lub mniej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

3. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2450 lub wyższym może ubiegać się o start w półfinałach mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej puli zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15.

===

1.2.1.3. Turniej kandydacki

1. Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

3. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2500 lub wyższym może ubiegać się o start w turnieju kandydackim mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej puli zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15.

===

Przypisy

(*) Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy [pkt. 1.2.1.0.8.]. W polu „Posiadane kwalifikacje” należy podać ranking oraz listę rankingową, do której zawodnik się odwołuje, jeśli jest inna niż w dniu startu turnieju.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata oraz ich data ważności

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata. Część z nich wygasa w 2020 (na czerwono), więc warto je wykorzystać. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

ID Zawodnik Podstawa F/H Termin
Pełna kwalifikacja
420186 Baranowski, Tadeusz 2017 1.1.1.c from WCCC41PR04 Full 2022-05-21
420186 Baranowski, Tadeusz 2018 1.1.1.c from WCCC42PR02 Full 2022-09-23
421443 Fengier, Dariusz 2018 1.1.1.c from WCCC42PR11 Full 2022-09-30
421695 Jamka-Pietroń, Barbara 2016 1.1.1.d from WS/M/609 Full 2021-04-08
420300 Jasiński, Mirosłav 2017 1.1.1.b from WCCC41SF02 Full 2022-10-26
421175 Krzyżanowski, Antoni 2017 1.1.1.c from WCCC41PR13 Full 2022-05-19
421012 Maliszewski, Grzegorz 2016 1.1.1.d from WS/M/602 Full 2021-07-03
421567 Mirkowski, Piotr 2016 1.1.1.c from WCCC40PR08 Full 2021-04-15
420588 Mostowik, Daniel 2016 1.1.1.d from WS/M/594 Full 2021-09-02
421276 Narkun, Michal 2017 1.1.1.d from WS/M/672 Full 2022-07-04
420957 Pierzak, Rafael 2014 1.1.1.e from World Cup 17 Full 2020-05-23
420957 Pierzak, Rafael 2016 1.1.1.b from WCCC40SF01 Full 2021-08-27
420957 Pierzak, Rafael 2017 1.1.1.g from EU/C71/final Full 2022-09-23
421382 Wójcik, Wiesław 2017 1.1.1.d from WS/M/655 Full 2022-04-21
420813 Wojtyra, Sławomir 2017 1.1.1.b from WCCC41SF05 Full 2022-08-31
Dwie połówki kwalifikacji
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.2.a from WS/M/537 Half 2022-05-01
421373 Sazon, Adam 2018 1.1.2.a from WS/M/710 Half
Pół kwalifikacji
420186 Baranowsi, Tadeusz 2017 1.1.2.a from WS/M/649 Half
421243 Broniek, Mariusz Maciej 2013 1.1.2.a from WS/M/436 Half
421236 Chodorowski, Ryszard 2011 1.1.2.a from WS/M/313 Half
420777 Ciesielski, Stefan 2008 1.1.2.a from WS/M/161 Half
421695 Jamka-Petroń, Barbara 2017 1.1.2.a from WS/M/622 Half
421390 Kołodziejski, Marcin 2009 1.1.2.a from WS/M/230 Half
421286 Kopala, Marian 2018 1.1.2.a from WS/M/690 Half
421175 Krzyżanowski, Antoni 2012 1.1.2.a from WS/M/374 Half
421144 Kułakiewicz, Mariusz 2015 1.1.2.a from WS/M/539 Half
421567 Mirkowski, Piotr 2014 1.1.2.a from WS/M/483 Half
420588 Mostowik, Daniel 2015 1.1.2.a from WS/M/551 Half
421228 Peschke, Ireneusz 2011 1.1.2.a from WS/M/343 Half
420249 Pietrzak, Janusz 2009 1.1.2.a from WS/M/231 Half
421466 Pilarska, Lucyna 2011 1.1.2.a from WS/M/329 Half
420916 Probola, Ryszard 2017 1.1.2.a from WS/M/629 Half
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.2.a from WS/M/708 Half
421794 Stachańczyk, Jacek 2018 1.1.2.a from WS/M/678 Half
429151 Szerlak, Andrzej 2015 1.1.2.a from WS/M/533 Half
429154 Tritt, Maciej 2008 1.1.2.a from WS/M/162 Half
420741 Trzeciak, Roman 2010 1.1.2.a from WT/M/1085 Half
421366 Wilczek, Tadeusz 2006 1.1.2.a from WS/M/050 Half
420687 Zawadka, Zbigniew 2018 1.1.2.a from WS/M/684 Half
421202 Zlotkowski, Arkadiusz 2006 1.1.2.a from WS/M/066 Half

Uwagi: Full=pełna kwalifikacja, Half=pół kwalifikacji, EOT+3y=koniec turnieju+3 lata

============

22 Olimpiada ICCF (eliminacje) – start 2020-01-13

Olimpiady są drużynowymi Mistrzostwami Świata.

22 Olimpiada rozgrywana jest za pośrednictwem serwera w dwóch etapach: eliminacje oraz finał. Drużyna liczy sześciu zawodników. Eliminacje startują 2020-01-13, nie ma określonej daty zakończenia.

Do eliminacji zgłosiło się 48 drużyn narodowych. Zostały one rozmieszczone w 5 grupach (3 z 10 drużynami oraz 2 z 9 drużynami).

Kategoria turnieju na poszczególnych szachownicach: sz1=kat.9-10, sz2=kat.8-9, sz3=kat.6-8, sz4=kat.4-7, sz5=kat.5-7, sz6=kat.3-4. Ilość zawodników 288, w tym utytułowani: 28 GM; 70 SIM; 73 IM; 73 CCM; 21 CCE; 1 FIDE GM.

Awans do finału uzyskują 2 (dwie) drużyny z każdej grupy.

Grupy 1 oraz 2 sędziuje sędzia międzynarodowy IA Juan Alberto Martello (ARG), grupy 3 oraz 4 sędzia międzynarodowy IA Ian A. Pheby (ENG), a grupę 5 sędzia międzynarodowy IA Michael Millstone (USA).

Polska została umieszczona w grupie 2. Teoretycznie mamy szanse na awans.

22 Olimpiada eliminacje – grupa 02 (lista drużyn wg rankingu)

N Team Elo
1  Germany 2528
2  Poland 2478
3  Italy 2451
4  England 2426
5  Israel 2412
6  Slovakia 2410
7  Croatia 2399
8  Turkey 2392
9  Iceland 2379
10  Mexico 2304

============

Misję sformowania drużyny olimpijskiej na eliminacje otrzymał Rafael Pierzak. Przedstawił on propozycję składu reprezentacji Polski (6 szachownic + kapitan drużyny), która została w pełni zaakceptowana.

Oto skład drużyny:

Szach Tyt Zawodnik R 2020/1
b1 GM Pierzak, Rafael 2522
b2 SIM Krzyżanowski, Wojciech 2505
b3 SIM Jędrzejowski, Maciej 2486
b4 IM Broniek, Mariusz 2485
b5 SIM Kubicki, Tadeusz 2459
b6 SIM Kozłowski, Waldemar 2412
TC IA Wojnar, Mariusz
Reprezentacja Polski 2478

W składzie mamy trzech brązowych medalistów olimpijskich z finału 13 Olimpiady (koledzy Wojtek, Maciej i Waldemar) oraz czterech Mistrzów Polski (koledzy Rafael, Wojciech, Maciej i Waldemar). Skład jest jednym z najsilniejszych w historii naszych startów w eliminacjach olimpiady.

Życzymy udanego występu i awansu do finału po raz kolejny!

Finał 21 Olimpiady ICCF uruchomiony

Olimpiady, czyli drużynowe mistrzostwa świata, jak zwykle cieszą się dużym powodzeniem i federacje narodowe wystawiają swoich najsilniejszych zawodników. Tak jest i tym razem w 21 Olimpiadzie rozgrywanej za pośrednictwem serwera na 6 szachownicach (kategoria turnieju na poszczególnych szachownicach odpowiednio: 13, 12, 10, 10, 9, 8). Uczestniczy w nim 13 drużyn – 78 zawodników, w tym 33 GM, 23 SIM, 15 IM, 7 CCM.

Finał startuje w dniu 2020-01-13, nie ma określonej daty zakończenia. Zawody sędziuje doświadczony sędzia międzynarodowy (IA) Laurent Tinture (FRA).

Finał 20 Olimpiady (lista drużyn wg rankingu)

N Team Elo
1  Germany 2564
2  USA 2555
3  Spain 2544
4  Russia 2541
5  Netherlands 2540
6  England 2515
7  Lithuania 2502
8  Austria 2488
9  Czech Republic 2488
10  Luxembourg 2470
11  Portugal 2454
12  Ukraine 2452
13  Belarus 2393

Polsce niestety nie udało się wywalczyć awansu do finału 21 Olimpiady, Portugalia wyprzedziła nas o włos – zabrakło 0,5 pkt.

61 Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych zakończone

W dniu 2019-12-08 zakończyła się ostatnia partia 61 Mistrzostw Polski i tym samym można już ostatecznie podsumować te rozgrywki, które rozpoczęły się 2014-02-15, czyli trwały 5 lat 9 miesięcy i 23 dni. Mistrzostwa przebiegały w 3 etapach: ćwierćfinały (od 2014-02-15 do 2015-05-06), półfinały (od 2016-02-15 do 2017-07-05) oraz finał (od 2018-02-15 do 2019-12-08). Rozgrywki prowadzono za pośrednictwem serwera ICCF. Zawody sędziowali sędziowie międzynarodowi Wojciech Krzyżanowski (finał i ćwierćfinały) oraz Józef Lubas (półfinały). W zawodach na wszystkich etapach uczestniczyło 55 zawodników, rozegrano 360 partii. Zawody w większości toczyły się w sportowej atmosferze, chociaż kilkakrotnie zdarzyły się problemy z właściwym zarządzaniem czasem namysłu.

Finał 61 MP był bardzo zacięty i do ostatniej partii ważyły się losy miejsc medalowych. Z roku na rok walka o zwycięstwo jest coraz trudniejsza – w tym roku wystarczyło wygrać trzy partie. Tym razem dwóch zawodników uzyskało taką samą ilość punktów i o medalach zdecydowała punktacja pomocnicza (SB). Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski zdobył kolega Łukasz Gorzkiewicz z wynikiem – 9,5pkt/16 (59%) (zw=3 SB=74,25), który tylko lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził IM Tomasza Sławińskiego – 9,5pkt/16 (59%) (zw=3 SB=74,00). Trzecie miejsce zajął IM Arkadiusz Złotkowski 9,0pkt/16 (56%). Zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złoty, srebrny i brązowy.

Medaliści finału 61 MP uzyskują prawo gry w finale 63 MP bez eliminacji. Pozostali uczestnicy finału mają prawo do gry w półfinałach 65 MP pod warunkiem posiadania rankingu co najmniej 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach składa serdeczne gratulacje medalistom!

Średni ranking turnieju R17= 2393

=====

Średni ranking finału 61 MP wyniósł 2393, co jest odpowiednikiem turnieju międzynarodowego 6 kategorii. Był to jeden z silniejszych finałów MP. Wystarczy wspomnieć udział wielokrotnych medalistów MP, w tym 4 Mistrzów Polski oraz arcymistrza w szachach bezpośrednich.

Poniżej będzie partia Mistrza Polski okraszona jego komentarzem.

xxxxxxxxxxxx

——————————-

Łukasz Gorzkiewicz – złoty medalista 61 MP

Łukasz Gorzkiewicz

Mistrz ICCF w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2443 (2019/4); po raz pierwszy uczestniczył w finale Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył złoty medal w obecnej 61 edycji Mistrzostw Polski; drużynowo medalista MP srebrny (22DMP 2015-2016) z drużyną LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (3 szachownica). Mistrz ICCF (2019).

Notka biograficzna:

39 lat, mieszka w Zamościu

——————————-

Tomasz Sławiński – złoty medalista 58MP

Tomasz Sławiński – srebrny medalista 61MP

Tomasz Sławiński

Mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2404 (2019/4); 6-krotny uczestnik finałów Mistrzostw Polski, po zaciętej walce zdobył srebrny medal w obecnej 61 edycji Mistrzostw Polski jedynie punktacją pomocniczą przegrywając z Łukaszem Gorzkiewiczem; 2-krotny Mistrz Polski (51MP 2008-2009, 58MP 2015-2016); 2-krotny brązowy medalista MP (45MP 2002-2003, 52MP 2009-2011); drużynowo medalista MP brązowy (17DMP 2003-2005) z drużyną KTS Kraków (1 szachownica) oraz złoty (23DMP 2018-2019) z drużyną Kraków (2 szachownica); jeden z najlepszych polskich zawodników. Mistrz międzynarodowy (2011), posiada już jedną normę na starszego mistrza międzynarodowego.

Notka biograficzna:

46 lat, mieszka i pracuje w Krakowie. W szachy nauczył go grać ojciec znany nam Ryszard Sławiński, kiedy ten miał 6 lat. Tomasz nie od razu połknął bakcyla szachów. Pierwszy kontakt z szachami korespondencyjnymi miał w połowie lat 80-tych, kiedy wystąpił w swoim pierwszym turnieju rozgrywanym w tradycyjnej formule kartkowej. Gra pozycyjnie, kreuje pozycje, o których komputery mają mgliste pojęcie. Jego najbliższe plany to wypełnienie drugiej normy SIM oraz przekroczenie magicznej granicy rankingowej 2500.

—————————–

Arkadiusz Złotkowski – brązowy medalista 61MP

Arkadiusz Złotkowski

Mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych, ranking ICCF 2428 (2019/4); 6-krotny uczestnik finałów Mistrzostw Polski, po zaciętej walce był trzeci i tym samym zdobył brązowy medal w obecnej 61 edycji Mistrzostw Polski; w 57 edycji MP (2014-2015) oraz 59 edycji MP (2016-2017) również zdobył brązowy medal; drużynowo medalista MP brązowy (17DMP 2003-2005) z drużyną KTS Kraków (4 szachownica), srebrny (20DMP 2011-2012) z drużyną Kielce-1 (2 szachownica) oraz 2-krotnie złoty (21DMP 2013-2014) z drużyną Kielce-1 (3 szachownica) i (23DMP 2018-2019) z drużyną Kraków (1 szachownica). Mistrz międzynarodowy (2010).

Notka biograficzna:

38 lat, żonaty, żona Anna, córka Justyna. Mieszka w Krakowie. Przygodę z szachami rozpoczął w 1996 roku w „Pucharze Expresu Wieczornego”. Szachami zarażony przez ojca (Andrzej Walczak). Z zawodu jest informatykiem a hobbystycznie zajmuje się szkoleniem przyszłych kierowców jako instruktor nauki jazdy. Poza szachami interesuje się turystyką pod każdą postacią. Aktualnie podróże rodzinne kamperem wypełniają każdą wolną chwilę.

—————————–

23 Drużynowe Mistrzostwa Polski – drużyna KRAKÓW Mistrzem Polski!

Po 1 roku i 10 miesiącach, w dniu wczorajszym (2019-12-16), dobiegły końca 23 Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych, które przebiegały 1-etapowo: wystartowały – 2018-02-15, a zakończyły się 2019-12-16. Uczestniczyło w nich 9 drużyn na 4 szachownicach.

Oto wyniki końcowe:

23. Drużynowe Mistrzostwa Polski Sędzia: Sądowski, Marek
Rankingowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wynik % +/- Pkt meczowe
1  KRAKÓW 2319 2 2,5 1 2 2,5 2,5 2,5 3 18 56 4 12
2  WARSZAWA 2339 2 2 2 2 2 2,5 3 3,5 19 59 6 11
3  Stowarzyszenie Nasz Rymanów 2235 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2 2 3 18 56 4 11
4  LUBLIN 2401 3 2 1,5 2 2 2 2,5 3,5 18,5 57 5 10
5  LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 2345 2 2 1,5 2 3 2,5 2 3 18 56 4 10
6  TSz Skoczek Sędziszów Młp. 2212 1,5 2 1,5 2 1 2 2,5 3 15,5 48 -1 7
7  Hetman Katowice 2417 1,5 1,5 2 2 1,5 2 2,5 2,5 15,5 48 -1 7
8  Gostmat Gostynin 2306 1,5 1 2 1,5 2 1,5 1,5 3 14 43 -4 4
9  Akiba Rubinstein Team Łódź 2085 1 0,5 1 0,5 1 1 1,5 1 7,5 23 -17 0

Mistrzem Polski i złotym medalistą została drużyna KRAKÓW (kapitan drużyny Piotr Walczak), reprezentująca województwo małopolskie, zdobywając 12 pkt meczowych, pierwszym wicemistrzem Polski i srebrnym medalistą – drużyna WARSZAWA (kapitan drużyny Mariusz Kułakiewicz) uzyskując 11 pkt meczowych (19,0 pkt), a drugim wicemistrzem Polski i brązowym medalistą – drużyna Stowarzyszenie Nasz Rymanów (kapitan drużyny Piotr Fałatowicz) 11 pkt meczowych (18,0 pkt).

Gratulacje dla zwycięskiej drużyny KRAKÓW za zdobycie tytułu Mistrza Polski!

Start kolejnej 24 edycji DMP przewiduje się w dniu 2020-02-15, jeśli zgłosi się odpowiednia ilość drużyn. Warunki startu zostały przedstawione w komunikacie Mistrzostwa Polski 2020 (drużynowe).

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Drużynowy Puchar Europy 2019-12-23 2020-02-01
2 3 otwarty turniej federacji wenezuelskiej 2019-12-28 2020-01-15
3 WSTT/1/20 – Bishop’s Opening, C23 2019-12-28 2020-01-01 2020-01-15
4 Mecz Niemcy-Reszta Europy dla zawodników z elo poniżej 2100 2020-01-07 2020 luty
5 TT/1/20 – Larsen Opening, A01 (poczta) 2020-01-12 2020-01-15 2020-02-01
6 Mistrzostwa Polski 2020 (drużynowe) 2020-01-08 2020-02-15
7 Mistrzostwa Polski 2020 (indywidualne) 2020-01-15 2020-02-15
8 Mecz międzypaństwowy Polska-Ukraina 2020-01-31 2020-03-15

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Rejestracja do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK) z dniem 2019-12-01 została wznowiona

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Mecz Niemcy-Reszta Europy dla zawodników z elo poniżej 2100

Niemiecka federacja (BdF) organizuje mecz Niemcy – Reszta Europy dla zawodników z elo poniżej 2100, na około 50 szachownicach, który będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF.  Start jest planowany na luty 2020. Wpisowego nie ma.

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2020-01-01 (lista rankingowa 2020/1).

Zgłoszenia należy nadsyłać do delegata do dnia 2020-01-07. Może się zdarzyć, że niektórzy rozegrają mecz na 2 szachownicach. Nominacje zostaną ustalone w stosownym czasie a ostateczną decyzję podejmie organizator.

=========

Aktualizacja 2020-01-15

Nominacje otrzymali oraz zostali zaakceptowani przez organizatora:

GER-RoE Tyt Zawodnik Elo
Board 4 Łukasiewicz, Przemysław 2070
Board 12 Rabczewski, Adam 2001
Board 15 Klimecki, Jacek 1985 FIDE
Board 19 Kamiński, Janusz 1943
Board 38 Probola, Marcin 1800

=======

Lista rankingowa 2020/1 już dostępna

Szachy

Ukazała się już nowa lista rankingowa (Ratinglist 2020/1) dostępna na serwerze ICCF, która obowiązuje od 2020-01-01 do 2020-03-31. Będzie ona domyślną z chwilą jej obowiązywania (czyli od 2020-01-01). Bazuje ona na wynikach partii zakończonych w okresie od 2019-09-01 do 2019-11-30. Zawodnicy, którzy rozegrali ostatnią partię przed rokiem 2018 (więcej niż 2 lata kalendarzowe dla listy 2020 – Przepisy ICCF, Appx.2, pkt.2.10.) są pokazywani na tej liście jako nieaktywni. Jednakże zachowują oni swój ranking i będzie on ważny z chwilą ich powrotu do gry.

W czołówce bez zmian w stosunku do poprzedniej listy. Pierwsze miejsce zajmuje GM Roman Chytilek (2685) z Czech, na drugim jest dwóch zawodników 3-krotny Mistrz Świata (22.2007-2010, 27.2011-2014, 29.2015-2018) GM Aleksandr Dronov (2674) z Rosji oraz Mistrz Świata (26.2010-2015) GM Ron Langeveld (2674) z Holandii. Na czwartym pozostaje GM David A. van der Hoeven (2648) z Holandii a na piątym GM Matthias Kribben (2644) z Niemiec.

W czołówce polskich zawodników również bez zmian, jeśli chodzi o kolejność. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem pozostaje  wicemistrz świata (29.MŚ 2015-2018) GM Jacek Oskulski (2548). Na drugim miejscu pozostaje Mistrz Polski (38.1995-1997) GM Rafael Pierzak (2522), na trzecim 2-krotny Mistrz Polski (56.2013-2014 i 60.2017-2018) SIM Wojciech Krzyżanowski (2505), na czwartym SIM Piotr Walczak (2504). Na piątym pozostaje zwycięzca 1 Pucharu Świata w szachy 960 SIM Fabian Stanach (2492), który po kilkuletniej przerwie powrócił na listę (bo startuje w finale 31 MŚ).

===========

Szachy 960

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01.

Lista rankingowa 2020/1 w szachy 960 obejmuje 113 zawodników (którzy rozegrali przynajmniej 30 partii), w tym 3 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

 1. SIM Dieter Kraft (2538) z Niemiec,
 2. SIM Jean Banet (2530) z Francji,
 3. SIM Darko Babič (2521) ze Słowenii,
 4. Gabor Komaromi (2518) z Austrii,
 5. CCM Evgeny Filin (2512) z Rosji,
 6. Johannes Kribben (2511) z Niemiec,
 7. IM John B. Claridge (2508) z Walii,
 8. SIM Evgeny Tsygankov (2504) z Rosji
 9. GM Aleksey Voll (2504) z Rosji,
 10. IM Jürgen Ebert (2496) z Niemiec,

================

Drużynowy Puchar Europy – nowy turniej

Opis turnieju

Andrey Pavlikov, Dyrektor Strefy Europejskiej, nadesłał zaproszenie do nowego turnieju o nazwie Drużynowy Puchar Europy (European Team Cup).

Wszystkie federacje europejskie mające co najmniej 20 aktywnych zawodników są zaproszone do udziału w tym turnieju, który będzie rozgrywany na serwerze ICCF.

Każda federacja narodowa może zgłosić jedną drużynę. Nie ma wpisowego.

Federacja członkowska powinna wyrazić chęć uczestnictwa nie później niż 2019-12-15.

Turniej rozgrywany jest jako seria meczów. Każda runda rozpoczyna się po zakończeniu poprzedniej rundy.

W każdej drużynie będzie co najmniej 20 zawodników, każdy rozgrywa 2 partie jak w meczu (jedną białymi i jedną czarnymi). Podczas turnieju można wymienić dowolną liczbę zawodników.

Tempo gry typu Triple Blockdo 302 dni w każdej rundzie. Partie podlegają ocenie rankingowej. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Harmonogram jest następujący (jeśli będą 4 rundy):

 • 1. runda. Data rozpoczęcia: 2020-02-01. Drużyna, która wygra mecz, awansuje do następnej rundy.
 • 2. runda. Data rozpoczęcia: 2021-02-01. Drużyna, która wygra mecz, awansuje do następnej rundy.
 • Półfinały. Data rozpoczęcia: 2022-02-01. Drużyna, która wygra mecz, awansuje do finału, drużyna, która przegrywa mecz, gra mecz o 3. miejsce.
 • Mecz finałowy i  o 3. miejsce. Data rozpoczęcia: 2023-02-01.

W przypadku trzech rund daty rozpoczęcia to 2020-02-01, 2021-02-01 oraz 2022-02-01.

Jeśli liczba drużyn nie jest potęgą 2, to w pierwszej rundzie będzie kilka grup po 3 drużyny, z których każda rozegra 2 mecze jednocześnie z drużynami z tej grupy.

Powiedzmy, że w grupie są drużyny A, B, C. Oznacza to, że mamy do rozegrania trzy mecze A v B, A v C, B v C. Zwycięzca grupy awansuje do drugiej rundy.

Drużyna, która wygra mecz, otrzymuje 2 punkty meczowe, drużyna, która przegrywa mecz, otrzymuje 0 punktów meczowych, jeśli jest remis, obie drużyny otrzymują 1 punkt meczowy. Zwycięzca jest określany na podstawie liczby punktów meczowych. W przypadku, gdy 2 lub 3 drużyny mają tę samą liczbę punktów meczowych o awansie do następnej rundy decyduje w pierwszej kolejności całkowita liczba punktów zdobytych przez wszystkich członków drużyny, a w drugiej kolejności najniższy średni ranking drużyny (w momencie rozpoczęcia meczu).

Cały cykl zostanie rozegrany maksymalnie w ciągu 3 lub 4 lat.

Trzy najlepsze drużyny otrzymują medale / dyplomy.

Na początku pierwszej rundy wszystkie drużyny otrzymują numery startowe zgodnie ze średnim rankingiem 20 najlepszych zawodników, którzy reprezentują krajową federację na liście rankingowej 2020/1. Nie oznacza to, że ci zawodnicy muszą być członkami zespołu. To tylko sposób ustalania kolejności drużyn. Szczegóły oparte na obliczeniach przedstawiono w załączniku.

Główną ideą jest, aby kapitanowie drużyn decydowali, ilu zawodników będzie liczyć ich drużyna. Ale jest warunek: nie mniej niż 20 szachownic w każdym meczu. Każdy kapitan drużyny może zdecydować, z iloma zawodnikami jest gotowy do gry w danym meczu. Kapitan drużyny musi poinformować organizatora turnieju przed 25 grudnia na ilu szachownicach jest gotowy do gry w tej rundzie.

Na przykład, kapitan drużyny drużyny A mówi 40 szachownic, kapitan drużyny drużyny B mówi 100 szachownic. Oznacza to, że mecz rozgrywany będzie na 40 szachownicach. Jeśli kapitan drużyny nie poda żadnej liczby, oznacza to, że mecz rozgrywany jest na 20 szachownicach. Po upływie terminu organizator turnieju informuje kapitanów obu drużyn na ilu szachownicach rozgrywany jest mecz. Kapitan drużyny musi wysłać skład drużyny do organizatora turnieju do 15 stycznia.

Załącznik (kojarzenia)

Jeśli jest 8 drużyn.

 • 1. runda
  • Drużyna 1 gra z drużyną 5
  • Drużyna 2 gra z drużyną 6
  • Drużyna 3 gra z drużyną 7
  • Drużyna 4 gra z drużyną 8
  • Zwycięzca każdego meczu awansuje do półfinału.
 • Półfinały.
  • Kojarzenie drugiej rundy (półfinał) zostanie przeprowadzone wg nowej listy rankingowej (2021/1). Wszystkie zakwalifikowane drużyny otrzymają nowe numery startowe.
  • Drużyna 1 gra z drużyną 3
  • Drużyna 2 gra z drużyną 4
 • Zwycięzcy grają w finale (złote/ srebrne medale); przegrani rozgrywają mecz o 3. miejsce (brązowy medal).

Jeśli jest 16 drużyn.

 • 1. runda
  • Drużyna 1 gra z drużyną 9
  • Drużyna 2 gra z drużyną 10
  • Drużyna 3 gra z drużyną 11
  • Drużyna 4 gra z drużyną 12
  • Drużyna 5 gra z drużyną 13
  • Drużyna 6 gra z drużyną 14
  • Drużyna 7 gra z drużyną 15
  • Drużyna 8 gra z drużyną 16
  • Zwycięzca każdego meczu awansuje do drugiej rundy.
  • Parowanie drugiej rundy zostanie przeprowadzone wg nowej listy rankingowej (2021/1). Wszystkie zakwalifikowane drużyny otrzymają nowe numery startowe. Kojarzenie będzie takie samo, jak pokazano powyżej dla 8 drużyn.

Jeśli liczba drużyn nie jest potęgą 2, to w pierwszej rundzie będzie kilka grup po 3 drużyny, z których każda rozegra 2 mecze jednocześnie z drużynami z tej grupy.

Powiedzmy, że w grupie są drużyny A, B, C. Oznacza to, że mamy do rozegrania trzy mecze A v B, A v C, B v C. Zwycięzca grupy awansuje do drugiej rundy.

Jeśli jest 9 do 12 drużyn.

 • 1. runda
  • Grupa A. drużyna 1, drużyna 5 i drużyna 9 grają ze sobą
  • Grupa B. drużyna 2, drużyna 6 (i drużyna 10) grają ze sobą
  • Grupa C. drużyna 3, drużyna 7 (i drużyna 11) grają ze sobą
  • Grupa D. drużyna 4, drużyna 8 (i drużyna 12) grają ze sobą
  • Zespoły przedstawione w nawiasach mogą być nieobecne lub obecne. Jeśli zespoły pokazane w nawiasach są obecne, rozgrywane są trzy mecze, powiedzmy, że dla meczów grupy A rozgrywane są mecze 1v5, 1v9, 5v9. Jeśli drużyny przedstawione w nawiasach są nieobecne, rozgrywany jest tylko jeden mecz w grupie.
  • Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinałów.

Jeśli jest 13 do 15 drużyn.

 • 1. runda
  • Grupa A. drużyna 1, drużyna 7 i drużyna 13 grają ze sobą
  • Grupa B. drużyna 2, drużyna 8 (i drużyna 14) grają ze sobą
  • Grupa C. drużyna 3, drużyna 9 (i drużyna 15) grają ze sobą
  • Grupa D. drużyna 4 gra z drużyną 10
  • Grupa E. drużyna 5 gra z drużyną 11
  • Grupa F. drużyna 6 gra z drużyną 12
  • Drużyny przedstawione w nawiasach mogą być nieobecne lub obecne.
  • Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinałów.
 • Półfinały.
  • Kojarzenie półfinałów zostanie przeprowadzone wg nowej listy rankingowej (2021/1). Wszystkie zakwalifikowane drużyny otrzymają nowe numery startowe.
  • Kojarzenie będzie następujące
  • Grupa A. drużyna 1, drużyna 3 i drużyna 5 grają ze sobą
  • Grupa B. drużyna 2, drużyna 4 i drużyna 6 grają ze sobą
 • Zwycięzcy każdej grupy grają w finale (złote / srebrne medale); zdobywcy drugiego miejsca rozegrają mecz o 3. miejsce (brązowy medal).

Oto lista rankingowa 2018/4

Miejsce Federacja Aktywni zaw Top 20 Rśr
1 Germany 753 2577,35
2 Russia 524 2545,80
3 Italy 309 2516,95
4 Spain 272 2492,90
5 Czech Republic 158 2492,05
6 Sweden 150 2489,45
7 Netherlands 209 2488,35
8 England 467 2486,65
9 Slovakia 107 2484,00
10 Slovenia 61 2478,60
11 Ukraine 124 2476,40
12 France 173 2475,60
13 Austria 113 2470,30
14 Switzerland 90 2469,60
15 Lithuania 58 2458,85
16 Poland 182 2458,35
17 Romania 102 2455,20
18 Bulgaria 64 2454,70
19 Finland 105 2433,40
20 Belarus 58 2423,60
21 Croatia 38 2410,80
22 Portugal 67 2399,45
23 Latvia 42 2383,80
24 Norway 51 2376,30
25 Denmark 54 2374,80
26 Iceland 29 2371,85
27 Wales 77 2365,75
28 Belgium 45 2337,90
29 Estonia 27 2336,55
30 Israel 28 2317,65
31 Scotland 58 2301,25
32 Hungary 26 2265,25
33 Greece 14
34 Ireland 15
35 Luxembourg 11

Zobaczmy kilka przykładów.

Na przykład są 4 zgłoszenia – z Austrii (poz. 13), Białorusi (poz. 20), Belgii (poz. 28), Bułgarii (poz. 18).

W związku z tym Austria otrzymuje numer startowy 1, Bułgaria otrzymuje numer startowy 2, Białoruś otrzymuje numer startowy 3, Belgia otrzymuje numer startowy 4.

Kojarzenie będzie

 • 1. Austria przeciwko 3. Białorusi
 • 2. Bułgaria przeciwko 4. Belgii

Inny przykład. Jest 8 zgłoszeń – z Austrii (poz. 13), Białorusi (poz. 20), Belgii (poz. 28), Bułgarii (poz. 18), Chorwacji (poz. 21), Czech (poz. 5), Danii ( poz. 25), Anglia (poz. 8).

Lista startowa jest następująca:

 1. Czech Republic
 2. England
 3. Austria
 4. Bulgaria
 5. Belarus
 6. Croatia
 7. Denmark
 8. Belgium

Kojarzenie jest:

 • 1. Czech Republic v 5. Belarus
 • 2. England v 6. Croatia
 • 3. Austria v 7. Denmark
 • 4. Bulgaria v 8. Belgium

Po zakończeniu 1. rundy nowa lista rankingowa służy do ustalenia listy startowej zakwalifikowanych drużyn.

Zgłoszenia

W związku z tak krótkim czasem proszę o pilne zgłoszenia do reprezentacji do dnia 2019-12-14. Jeśli napłynie co najmniej 20 zgłoszeń to przekażę deklarację uczestnictwa do organizatora. A drużynę będziemy kompletować dalej przyjmując uzupełniające zgłoszenia do dnia 2019-12-23. Nie ma gwarancji, że wszyscy chętni zagrają (zależy to od ilości zadeklarowanych szachownic przez kapitana drużyny przeciwnej), jak też nie ma gwarancji, że będzie równorzędny przeciwnik na danej szachownicy (może być słabszy, a może być silniejszy).

===========

Aktualizacja 2019-12-13

Napłynęło 20 zgłoszeń, więc dokonałem w dniu 2019-12-13 zgłoszenia Polski do Drużynowego Pucharu Europy.

Proszę nadsyłać zgłoszenia w dalszym ciągu do dnia 2019-12-23, gdyż w razie rozgrywania podwójnego meczu w sytuacji remisu z inną drużyną będą większe szanse na przejście do dalszego etapu, jeśli mecz będzie rozgrywany na większej ilości szachownic. Oczywiście najlepiej by było wygrać oba mecze.

===========

Aktualizacja 2019-12-16

Napłynęło 20 zgłoszeń, więc dokonałem w dniu 2019-12-13 zgłoszenia Polski do Drużynowego Pucharu Europy.

Zgłosiło się 13 federacji. Według średniego rankingu 20 najlepszych zawodników z każdej z tych federacji, numerami startowymi są:

M NF Top 20 Rav
1 Germany 2577,40
2 Russia 2544,75
3 Italy 2516,50
4 Spain 2492,15
5 Netherlands 2488,75
6 Sweden 2481,40
7 Slovenia 2479,45
8 France 2476,65
9 Ukraine 2468,10
10 Poland 2460,45
11 Romania 2453,30
12 Wales 2365,80
13 Norway 2360,20

Kojarzenia pierwszej rundy przedstawiono poniżej:

Group A 1 Germany 7 Slovenia 13 Norway
Group B 2 Russia 8 France
Group C 3 Italy 9 Ukraine
Group D 4 Spain 10 Poland
Group E 5 Netherlands 11 Romania
Group F 6 Sweden 12 Wales

W grupie A każda drużyna rozegra po 2 mecze. W pozostałych grupach drużyny grają po 1 meczu.

Polska znalazła się w grupie D i gramy 1 mecz (każdy zawodnik 2 partie – jedną białymi i jedną czarnymi). Ilość szachownic zostanie ustalona po 2019-12-25.

Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinałów.

W półfinałach 6 drużyn zostanie podzielone na dwie grupy po 3 drużyny. Zwycięzcy grup awansują do finału, a drużyny z drugiego miejsca rozegrają mecz o trzecie miejsce.

Tempo gry typu Triple-block, 302 dni we wszystkich etapach.

Terminarz:

 • 1 runda. Start: 2020-02-01.
 • Półfinały. Start: 2021-02-01.
 • Finał i mecz o 3 miejsce. Start: 2022-02-01.

Mecz Polska-Australia 2017 zakończył się wynikiem 25,0:21,0 – wygraliśmy zdecydowanie

W dniu dzisiejszym (2019-12-05) zakończyła się ostatnia partia i tym samym dobiegł końca rozgrywany na 23 szachownicach mecz międzypaństwowy Polska-Australia, który wystartował w dniu 2017-11-15. Zdecydowanie go wygraliśmy z wynikiem 25,0:21,0. Końcową tabelę wyników można zobaczyć pod adresem w zestawieniu poniżej.

Kapitanem reprezentacji Australii był Brian Jones, a kapitanem reprezentacji Polski byłem osobiście. Mecz sędziował śp.George Pyrich (SCO) a po jego odejściu w grudniu 2017 obowiązki przejął Michael Millstone (USA).

Wszystkim reprezentantom bardzo dziękujemy za udział w meczu i zaangażowanie.

Przewodniczący KSzK i Delegat Polski do ICCF, Mariusz Wojnar

===

Zestawienie meczów z Antypodami przedstawia się następująco:

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1984-? poczta Polska-Australia/ Nowa Zelandia ?  
2013-2015 serwer Polska-Australia/ Nowa Zelandia 39 47½:30½
2017-2019 serwer Polska-CCLA Kangaroos 10 18:2
2017-2019 serwer Polska-Australia 23 25:21

W moich archiwach znalazłem informację z roku 1984 o przygotowaniach do meczu z Australią i Nowa Zelandią, ale nie wiadomo czy doszedł on do skutku. Chętnie je uzupełnię, jeśli ktoś posiada dodatkowe dane.

22 Olimpiada ICCF (eliminacje) – reprezentacja Polski

Olimpiady są drużynowymi Mistrzostwami Świata.

22 Olimpiada będzie rozgrywana za pośrednictwem serwera w dwóch etapach: eliminacje oraz finał. Drużyna liczy sześciu zawodników. Start zaplanowano na 2020-01-13.

Misję sformowania drużyny olimpijskiej na eliminacje otrzymał Rafael Pierzak. Przedstawił on propozycję składu reprezentacji Polski (6 szachownic + kapitan drużyny), która została w pełni zaakceptowana.

Oto skład drużyny przekazany do organizatora:

Szach Tyt Zawodnik R 2020/1
b1 GM Pierzak, Rafael 2522
b2 SIM Krzyżanowski, Wojciech 2505
b3 SIM Jędrzejowski, Maciej 2486
b4 IM Broniek, Mariusz Maciej 2485
b5 SIM Kubicki, Tadeusz 2459
b6 SIM Kozłowski, Waldemar 2412
TC IA Wojnar, Mariusz
Reprezentacja Polski 2478

Indywidualne Mistrzostwa Europy – aktualizacja wpisowego

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

open eliminacje półfinały kandydackie finał
Grupy 7-osobowe 11-osobowe zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-) zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-) zwykle 15-osobowe (w razie potrzeby 11-, 13- lub 17-)
Start po skompletowaniu po skompletowaniu raz w roku-wrzesień raz w roku-marzec raz na 2 lata
Klasyfikacja rankingowy rankingowy rankingowy, możliwe normy na tytuły klasyfikacyjny (normy na tytuły) klasyfikacyjny (normy na tytuły)
Kwalifikacja (a) zawodnik nowy w ICCF lub bez rankingu (a) zawodnik z rankingiem od 2100 do 2299 (a) zawodnik z rankingiem od 2300 do 2499 (a) zawodnik z rankingiem od 2500 (a) zawodnik, który zajął 1-sze, 2-gie lub 3-cie miejsce w poprzednim finale
(b) zawodnik z rankingiem <2100 (b) zwycięzca grupy open (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie eliminacyjnej (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie kandydackiej
(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową (wraz ze stosownym uzasadnieniem) (c) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji (c) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju finałowego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji
(d) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju półfinałowego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji (d) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji
(e) zawodnik posiadający tytuł GM
(f) zawodnik z rankingiem od 2400 posiadający tytuł SIM
(g) zawodnik z rankingiem od 2450 posiadający tytuł IM
Awans zwycięzca grupy dwóch najlepszych dwóch najlepszych dwóch najlepszych
Wpisowe 20PLN (DE 5,46EUR) 35PLN (DE 9,36EUR) 140PLN (DE 37,50EUR) 85PLN (DE 22,50EUR) brak
Zgłoszenia wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji

=========================

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem poczty

IME

open półfinały finał
Grupy 4-osobowe, 2-kołowy 6-osobowe, 2-kołowy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-), 1-kołowy
Start po skompletowaniu po skompletowaniu zgodnie z ustaleniami organizatora, z reguły co 2 lata
Klasyfikacja rankingowy rankingowy rankingowy, normy na tytuły możliwe
Kwalifikacja (a) zawodnik nowy w ICCF lub bez rankingu (a) zawodnik z rankingiem od 2100 (a) zawodnik, który zajął 1-sze, 2-gie lub 3-cie miejsce w poprzednim finale
(b) zawodnik z rankingiem <2100 (b) zwycięzca grupy open (b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej
(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową (wraz ze stosownym uzasadnieniem) (c) zawodnik, który zajął 1-sze miejsce w pocztowym turnieju promocyjnym klasy M (uruchomionym w latach 2010-2013); uprawnienie ważne 3 lata od zakończenia turnieju
(d) zawodnik, który zajął 1-sze miejsce w pocztowym turnieju promocyjnym klasy H (uruchomionym w latach 2010-2013); uprawnienie ważne 3 lata od zakończenia turnieju (d) zawodnik z rankingiem od 2400 – w miarę wolnych miejsc
Awans zwycięzca grupy dwóch najlepszych
Wpisowe 20PLN (DE 5,46EUR) 35PLN (DE 9,36EUR) 65PLN (DE 18,00EUR)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji