1st Friends of Caissa International Open Tournament – otwarty turniej federacji kubańskiej

Kubańska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Federación Cubana de Ajedrez Postal – FECAP) organizuje otwarty międzynarodowy turniej – 1st Friends of Caissa International Open Tournament. Więcej na temat historii federacji kubańskiej można znaleźć na witrynie ICCF w zakładce dotyczącej Kuby.

Opis turnieju

Turniej będzie przebiegał w 1 etapie na serwerze ICCF. Turniej podlega ocenie rankingowej, a tam gdzie to możliwe będą normy na tytuły ICCF. Obowiązują przepisy ICCF.

Każdy zawodnik może zagrać w tym turnieju, niezależnie od posiadanego rankingu.

Grupy będą 11-, 13- lub 15-osobowe.  Zawodnicy zostaną przydzieleni do grup w kolejności posiadanego rankingu, tak aby wszyscy członkowie grupy mieli podobny ranking. Ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń.

Rozpoczęcie turnieju: 31.01.2024.

Tempo typu Triple Block: 350 dni (50/50/1) [dla turnieju trwającego 350 dni, z początkową rezerwą (w banku) 50 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 1 dzień]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, zał.3 The Triple Block Time Control System.

Nagrody

Pierwszych trzech zawodników w każdej grupie otrzyma dyplom.

W razie równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza: 1. Baumbach, 2. Sonnenborn-Berger, 3. wynik pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsce oraz 4. niższy ranking na początku turnieju.

Zgłoszenia

należy nadsyłać wyłącznie poprzez rejestrację na serwerze ICCF (wcześniej należy zalogować się na swoje konto ICCF) wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” – „Cuba” (Kuba) – I Friends of Caissa International Open Tournament, a następnie:

 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE, do dnia 05.01.2024, wpisowe 9,00 EUR, płatne kartą kredytową poprzez PayPal lub Stripe (nie jest konieczne posiadanie konta PayPal/Stripe); system poprowadzi poprzez odpowiednie komunikaty

Dopuszcza się maksymalnie 2 zgłoszenia od jednego zawodnika.

Lista zgłoszeń jest publikowana tutaj.

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Turnieje federacji waliskiej za zaproszeniami

Russell Sherwood, delegat Waliskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych (Welsh Correspondence Chess Federation WCCF, lub po walijsku Ffederasiwn Cymru Gwyddbwyll drwy Ohebiaeth),  nadesłał zaproszenie do turniejów, które organizuje. Będą one rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF, prawdopodobnie standardowym tempem 10 posunięć w ciągu 50 dni.

Start zaplanowano w przybliżeniu na 08.11.2023.

Wyszczególnienie WLS1 WLS2 WLS3 WLS4
Kategoria turnieju 10 9 6 1
Ilość zawodników 13-15?
Ilość zaproszonych zawodników 1 1 1 1
Ranking wymagany 2480+ 2460+ 2385+ 2311+
Orientacyjne normy GM/SIM (13 zawodników, RD=95) 1+/1+ 2+/1+ 2+/2+ 3+/2+
Wpisowe brak
Organizator (TO) Russell Sherwood
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 01.10.2023 (Lista Rankingowa 2023/4).

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 10.10.2023. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie rejestracji.

============

Aktualizacja 22.10.2023

Nominacje otrzymał (organizator już ją zaakceptował):

Grupa Tyt Zawodnik Elo
WLS1 SIM Krzyżanowski, Wojciech 2483
WLS2 brak chętnych
WLS3 IM Woźnica, Mirosław 2406
WLS4 CCM Mostowik, Daniel 2357

===

Turniej federacji czeskiej za zaproszeniami

Josef Mrkvička, delegat Czeskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych (Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. – SKŠ v ČR), nadesłał zaproszenie dla dwóch zawodników z Polski.

Turniej rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Tempo gry 50 dni na 10 pos. z podwójnym liczeniem czasu po 12 dniach namysłu.

Wyszczególnienie CZE 2023 (Blanice17)
Kategoria turnieju 9-10
Ilość zawodników 13-15
Ilość zaproszonych zawodników 2
Ranking wymagany 2470+
Nagrody brak (puchar za 1m i dyplomy za 1-3m)
Wpisowe brak
Tempo gry 50 dni/10 pos
Start 01.12.2023
Organizator (TO) Josef Mrkvička
Sędzia (TD) (IA) Karel Glaser

Obowiązuje ranking ICCF (lub FIDE, jeśli brak ICCF) na dzień 01.10.2023 (Lista Rankingowa 2023/4).

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 15.10.2023. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominacje otrzyma 2 zawodników.

============

Aktualizacja 22.10.2023

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
Blanice17 SIM Walczak, Piotr 2497

===

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 10 międzynarodowy turniej drużyn szkolnych (2023-2024) 30.09.2023 20.10.2023
2 WSTT/6/23 – Santasiere’s Folly, A06 12.10.2023 15.10.2023 01.11.2023
3 Turnieje federacji walijskiej za zaproszeniami (2480+, 2460+, 2385+, 2311+) 10.10.2023 08.11.2023
4 Turniej federacji czeskiej za zaproszeniami (2470+) 15.10.2023 01.12.2023
5 WSTT/7/23 – Sicilian, Moscow Variation, B51 28.11.2023 01.12.2023 15.12.2023

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Przewodnik dla początkującego po nowym systemie rankingowym ICCF

Mark Glickman, Wydział Statystyki, Uniwersytet Harvarda

 

Począwszy od roku 2023, ICCF wprowadza nowy system rankingowy do oceny wyników partii rozgrywanych w turniejach ICCF.

Decyzja o zmianie systemu rankingowego wynikała z konieczności dostosowania go do obliczania rankingów w sposób bardziej trafny.

W szczególności problem ten dotyczył rozgrywek na najwyższym poziomie, gdzie częstotliwość remisów wzrosła do tego stopnia, że rankingi zawodników prawie się nie zmieniały.

W roku 2021 delegaci ICCF uznali potrzebę stworzenia nowego systemu, który rozwiąże problem wzrastającej ilości remisów. W tym celu zlecono stworzenie własnego systemu doktorowi Markowi Glickmanowi, cenionemu ekspertowi w dziedzinie systemów rankingowych i wykładowcy na Uniwersytecie Harvarda. Doktor Glickman jest znany ze swojej pracy nad systemami rankingowymi Glicko i Glicko-2, które zostały wdrożone w różnych organizacjach szachowych, takich jak chess.com i lichess.org. Był także jednym ze współtwórców Uniwersalnego Systemu Rankingowego, używanego przez Grand Chess Tour.

Dr. Glickman opracował nowy system ICCF od sierpnia 2021 roku do maja 2022 roku, wykorzystując wyniki partii ICCF z ostatnich sześciu lat i aktualne informacje o rankingach do dopracowania formuł. Szczegóły nowego systemu zostały przedstawione delegatom ICCF w czerwcu 2022 roku i zostały zaakceptowane w sierpniu 2022 roku. Wdrożenie formuł do użytku przez ICCF rozpoczęło się niedługo po tym.

Ten dokument opisuje podstawowe cechy nowego systemu rankingowego i jest przeznaczony dla osób niebędących specjalistami w tej dziedzinie.

Rankingi i RD (odchylenie rankingu)

Jedną z istotnych zmian w stosunku do starego systemu rankingowego jest wprowadzenie dla każdego zawodnika odchylenia rankingu (skrótowo RD, od rating deviation, bardziej znane w statystyce jako odchylenie standardowe). Jest to koncepcja zaczerpnięta z systemu rankingowego Glicko opracowanego około 30 lat temu. Ranking, tak jak w starym systemie ICCF, mierzy siłę gry zawodnika. RD jest miarą niepewności rankingu. Im większe jest RD zawodnika, tym mniej można polegać na jego rankingu. RD wynoszące około 75 lub mniej wskazuje, że ranking zawodnika jest wiarygodny i rzetelny. [W nowym systemie RD może wahać się w granicach od 30 do 250; RD powyżej 120 nie zwiększają się wraz z upływem czasu.]

Zawodnicy, którzy nie posiadają rankingu (zakładając, że nie mają innego rankingu, takiego jak ranking FIDE), rozpoczynają grę z rankingiem 1800 i RD wynoszącym 250, co jest największym możliwym RD w nowym systemie. To przypisanie oznacza, że nasze najlepsze przypuszczenie dotyczące rankingu zawodnika, bez żadnych dodatkowych informacji, wynosi 1800. Jednak RD wynoszące 250 oznacza, że ranking 1800 jest bardzo niepewny. Dla zawodników FIDE, którzy nie posiadają rankingu ICCF, początkowe RD jest ustawiane na 150. Zazwyczaj zawodnicy o wysokim RD są albo zawodnikami z rankingiem prowizorycznym, albo zawodnikami, którzy od dawna nie rywalizowali i ich rankingi są niepewne. I odwrotnie, zawodnicy o ustalonych rankingach i często rywalizujący mają zwykle niskie RD.

Wprowadzenie RD do nowego systemu rankingowego ICCF ma pewne ważne implikacje dla partii podlegających ocenie rankingowej. RD może wpływać na to, jak bardzo zmieni się ranking zawodnika na podstawie wyników gry, a także na ile zmieni się ranking jego przeciwnika.

Na przykład, załóżmy, że dwóch zawodników, Sarah i Joe, o tym samym rankingu, rozgrywają partię, i Sarah wygrywa. Jeśli obaj zawodnicy mają niskie RD, co oznacza, że ich rankingi są wiarygodnym odzwierciedleniem siły gry, to nowy system rankingowy prawdopodobnie nie zmieniłby znacząco rankingu Sarah i Joe, ponieważ ich ranking był już wiarygodny wcześniej. Jednak jeśli RD Sarah było niskie, a RD Joe było duże, co wskazuje na niepewność rankingu Joe, to ranking Sarah prawdopodobnie nieznacznie wzrósłby, ponieważ pokonała przeciwnika z niepewnym rankingiem. Jednak ranking Joe prawdopodobnie by spadł znacząco, ponieważ przegrał z przeciwnikiem o precyzyjnym rankingu, a jego własny ranking był początkowo niepewny. Wreszcie, jeśli RD Sarah było wysokie, a RD Joe niskie, to ranking Sarah wzrósłby znacznie, ponieważ jej ranking był niepewny, a Joe miał precyzyjniejszy ranking.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy RD zawodnika jest duże, można oczekiwać, że zmiany jego rankingu będą bardziej znaczące. I odwrotnie, gdy RD zawodnika jest niskie, zmiany jego rankingu będą zazwyczaj mniejsze. Co więcej, gdy rywalizujemy z przeciwnikiem o dużym RD, wynik partii zwykle nie ma większego wpływu na własny ranking. Jednak w przypadku rywalizacji z przeciwnikiem z małym RD wynik partii może spowodować bardziej znaczące zmiany w rankingu zawodnika.

Nowy system rankingowy ICCF został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić zawodnikom z wysokim RD możliwość poprawy swoich rankingów w szybszym niż dotychczas tempie. Ponieważ zawodnicy z wysokim RD zwykle otrzymują większy wzrost rankingu (w wartościach bezwzględnych) niż ci z niskim RD, zawodnik z wysokim RD może grać wiele partii i szybko poprawić swój ranking w stosunkowo krótkim czasie. Podejście to ma na celu zachęcenie zawodników, którzy są nowicjuszami w turniejach ICCF, do rozpoczęcia grania partii rankingowych, oraz nagrodzenie zawodników z tymczasowym rankingiem, którzy regularnie rywalizują i grają więcej partii podlegających ocenie rankingowej.

Procedura obliczania rankingu:

Nowy system rankingowy ICCF aktualizuje ranking i RD zawodnika co trzy miesiące, podobnie jak stary system. Oto etapy procesu obliczania rankingu, który powtarza się co kwartał:

 1. Określenie rankingu i RD każdego zawodnika na początku okresu oceny rankingowej trwającego 3 miesiące.
 2. Aktualizacja rankingu i RD każdego zawodnika przy wykorzystaniu nowych formuł rankingowych, w  oparciu o partie rozegrane w ciągu 3 miesięcy (okresu oceny rankingowej). Ten krok skutkuje zmniejszeniem RD każdego zawodnika.
 3. Użycie formuł do zwiększenia RD każdego zawodnika w związku z upływem czasu, co skutkuje nowym RD używanym na początku kolejnego 3-miesięcznego okresu oceny rankingowej.

 

Warto wspomnieć o kilku rzeczach.

Po pierwsze, na początku każdego okresu oceny rankingowej każdemu zawodnikowi przypisywany jest ranking i RD, nawet jeśli nie ma on rankingu. Zawodnikom bez rankingu przypisuje się ranking i RD (zazwyczaj wysoką wartość), które nie są oparte na wynikach partii w turniejach ICCF. Mogą one opierać się na znanych informacjach rankingowych z innego systemu rankingowego (np. FIDE) lub, jak wspomniano powyżej, otrzymają rating 1800 i RD 250, jeśli nie są dostępne żadne inne informacje.

Po drugie, wszystkie wyniki partii w okresie 3 miesięcy są oceniane jednocześnie. Oznacza to, że ranking i RD każdego zawodnika są aktualizowane jednocześnie na podstawie wszystkich partii ukończonych w okresie oceny rankingowej. Chociaż ranking zawodnika może wzrosnąć lub spaść, RD obliczone na podstawie kroku 2 zawsze maleje. Odzwierciedla to pogląd, że wraz ze wzrostem liczby zakończonych partii zaktualizowany ranking zawodnika staje się bardziej wiarygodnym miernikiem jego siły gry.

Na koniec należy zauważyć, że po zmniejszeniu RD ze względu na wyniki partii w kroku 2, RD jest następnie zwiększane w kroku 3, aby uwzględnić upływ czasu, a ta nowa wartość jest używana na początku kolejnego 3-miesięcznego okresu oceny rankingowej. Nawet jeśli zawodnik nie ukończy żadnej partii w tym okresie, jego RD nadal wzrośnie. Dzieje się tak dlatego, że wraz z upływem czasu wzrasta niepewność co do umiejętności zawodnika – może on aktywnie doskonalić swoją grę lub może zaniedbywać szachy. Wzrost RD odzwierciedla pogląd, że po upływie kilku miesięcy jesteśmy nieco mniej pewni siły zawodnika. Warto jednak zaznaczyć, że RD powyżej 120 nie zwiększają się wraz z upływem czasu; RD mogą wzrosnąć dopiero wtedy, gdy spadną poniżej 120.

Odrębne prawdopodobieństwa dla wygranych, przegranych i remisów:

Jednym z głównych motywów dla nowego systemu rankingowego ICCF była znacznie wyższa częstotliwość remisów wśród czołowych zawodników w porównaniu z zawodnikami z niższym rankingiem. Skutkowało to zazwyczaj mniejszymi zmianami rankingu dla najlepszych zawodników, którzy rzadko wygrywają partie przeciwko przeciwnikom o podobnej sile. Jednym z ograniczeń poprzedniego systemu było to, że opierał się na formułach Arpada Elo z lat 50., które nie uwzględniały prawdopodobieństwa remisu na podstawie poziomów umiejętności zawodników. System polegał wyłącznie na formule do określenia spodziewanego wyniku lub szans na wygraną w partii, która była oparta wyłącznie na różnicy rankingów dwóch zawodników. W rezultacie system nie był w stanie rozwiązać problemu wysokiej ilości remisów wśród najlepszych zawodników.

Nowy system rankingowy ICCF obejmuje trzy odrębne prawdopodobieństwa dla każdego rodzaju wyniku partii (wygrana, przegrana lub remis), zamiast pojedynczego wyniku oczekiwanego (w starym systemie We) opartego wyłącznie na różnicy rankingów dwóch zaangażowanych zawodników. Prawdopodobieństwa każdego wyniku są obliczane na podstawie rankingów i RD zawodników. Im bliższe są rankingi dwóch zawodników, tym wyższe prawdopodobieństwo remisu. Ponadto, im wyższe są RD dla dwóch zawodników, co wskazuje na niepewność rankingów zawodników, tym wyższe prawdopodobieństwo remisu. Dodatkowo, nowy system rozpoznaje, że zawodnicy o wysokich rankingach częściej remisują między sobą niż zawodnicy o niższych rankingach. Konsekwencją uznania wysokiego odsetka remisów pomiędzy zawodnikami o wysokich rankingach, jest to, że zmiany rankingów na podstawie wygranych partii mogą być bardziej zauważalne. Na przykład, zawodnik o rankingu 1500 pokonujący zawodnika o rankingu 1300 skutkuje wzrostem rankingu o 20 punktów (przy założeniu RD wynoszącego 100 dla obu graczy), podczas gdy zawodnik o rankingu 2500 pokonujący zawodnika o rankingu 2300 zwiększa swój ranking o 24 punkty, czyli więcej niż zawodnik o niższym rankingu.

Formuły do obliczania prawdopodobieństwa każdego wyniku partii oraz formuły do zmian rankingu opartych na tych prawdopodobieństwach zostały wywnioskowane z analizy wyników partii w turniejach ICCF z ostatnich sześciu lat. Optymalizacja systemu rankingowego z jedynym celem uzyskania dokładnych obliczeń prawdopodobieństwa spowodowałaby zmiany rankingów o zbyt duże wartości, a rankingi najlepszych zawodników praktycznie nie zmieniałyby się na podstawie remisów. W związku z tym wypracowanie formuł było kompromisem między trzema czynnikami: (1) uzyskiwanie dokładnych obliczeń prawdopodobieństwa wyników partii, (2) unikanie inflacji rankingu i (3) utrzymanie rozkładu rankingów w czasie. Podczas gdy wskaźnik remisów wśród najlepszych zawodników w ostatnich latach wynosi ponad 95%, ostateczne formuły obliczają prawdopodobieństwa wyników partii na poziomie około 80%. Ta lekka niedokładność pozwala na większe zmiany rankingów na najwyższym szczeblu i zapobiega niezamierzonym wahaniom średniego rankingu.

Poniżej znajdują się wykresy ilustrujące prawdopodobieństwa wygranej, remisu i przegranej dla zawodnika o określonym rankingu i RD oraz odpowiadającą zmianę rankingu dla każdego wyniku partii.

Powyższy rysunek odpowiada zawodnikowi o rankingu 1500 i RD wynoszącym 100. Wykres po lewej stronie przedstawia prawdopodobieństwa wygranej (niebieska krzywa), remisu (szara krzywa) i przegranej (czerwona krzywa) przeciwko zawodnikowi o rankingu wskazanej na osi poziomej (i RD wynoszącym 100). Na przykład, rywalizując z przeciwnikiem o rankingu 1400 i RD wynoszącym 100, prawdopodobieństwo przegranej przeciwko temu przeciwnikowi wynosi około 0,16, prawdopodobieństwo remisu wynosi około 0,565, a prawdopodobieństwo wygranej wynosi około 0,28. Prawdopodobieństwo remisu jest największe (najwyższy punkt na szarej krzywej na lewym wykresie), gdy ranking przeciwnika również wynosi 1500. Warto zaznaczyć, że prawdopodobieństwo remisu przeciwko przeciwnikowi o rankingu 1900 (400 punktów wyższej niż ranking zawodnika 1500) jest nieco wyższe niż prawdopodobieństwo remisu przeciwko przeciwnikowi o rankingu 1100 (400 punktów niższej niż ranking zawodnika 1500), jak można zauważyć porównując wysokość szarej krzywej po prawej i lewej stronie wykresu. Wynika to z faktu, że nowy system rankingowy rozpoznaje, że pary zawodników o wyższych rankingach mają tendencję do częstszego remisowania niż pary zawodników o niższych rankingach. W tym przypadku prawdopodobieństwo remisu między zawodnikami o rankingu 1500 i 1900 jest wyższe niż prawdopodobieństwo remisu między zawodnikami o rankingu 1500 i 1100, ponieważ średnia rankingów tych pierwszych jest wyższa niż średnia rankingów tych drugich.

Wykres po prawej stronie przedstawia zmianę rankingu na podstawie wygrania (niebieski), remisu (szary) i przegranej (czerwony) z przeciwnikiem o rankingu zaznaczonym na osi poziomej. Jeśli ranking przeciwnika wynosi 1500 (a jego RD wynosi 100), ranking zawodnika nie zmienia się w przypadku remisu, ale wzrost rankingu wynosi około 27 punktów za zwycięstwo i spadek o 27 punktów w przypadku porażki. Ponownie warto zwrócić uwagę na asymetrię zmiany rankingu podczas partii z przeciwnikiem o rankingu wyższym o 400 punktów w stosunku do niższego o 400 punktów. Na przykład, jeśli zremisujesz z przeciwnikiem o rankingu wyższym o 400 punktów, zysk w rankingu dla zawodnika z rankingiem 1500 wyniesie 11 punktów. Jednak w przypadku remisu z przeciwnikiem o rankingu niższym o 400 punktów, strata w rankingu dla zawodnika o rankingu 1500 wynosi 13 punktów. Ta asymetria odzwierciedla, że remis z przeciwnikiem o wyższym rankingu jest bardziej prawdopodobny niż zremisowanie z przeciwnikiem o niższym rankingu, ponieważ szansa na rezultatywny wynik jest większa.

Tę samą analizę można zilustrować dla zawodnika z rankingiem 2500 i RD 100.

Należy zwrócić uwagę na kilka różnic w porównaniu z analizą zawodnika o rankingu 1500. Na podstawie wykresu po lewej stronie prawdopodobieństwo remisu znacznie przekracza 0,6, gdy zawodnik o rankingu 2500 gra przeciwko zawodnikowi o rankingu pomiędzy 2100 a 2900 (i RD 100), przy czym szczyt wynosi około 0,8, gdy ranking przeciwnika również wynosi 2500. Jest to znacznie więcej niż prawdopodobieństwo remisu przez zawodnika o rankingu 1500 grającego z przeciwnikiem w promieniu 400 punktów rankingowych. Wykres po prawej stronie, pokazujący zmianę rankingu w wyniku wygranej, remisu lub porażki, ma kilka ważnych cech, na które warto zwrócić uwagę. Podczas gdy wzrost rankingu w przypadku zwycięstwa z przeciwnikiem o tym samym rankingu jest mniej więcej taki sam (27 punktów dla zawodników o rankingu 1500 i 28 punktów dla zawodników o rankingu 2500), wzrost rankingu w przypadku zwycięstwa zawodnika o rankingu 2500 nie zależy tak bardzo od rankingu przeciwnika, jak ma to miejsce w przypadku zawodnika o rankingu 1500. Innymi słowy, zawodnik o rankingu 2500 pokonujący przeciwnika z rankingiem o 200 punktów niżej (z RD wynoszącym 100) skutkuje wzrostem rankingu o 24 punkty, podczas gdy zawodnik o rankingu 1500 pokonujący przeciwnika z rankingiem o 200 punktów niżej uzyskałby jedynie 20-punktowy wzrost. Krzywe na prawym wykresie dla zawodnika o rankingu 2500 są „bardziej płaskie” niż krzywe na prawym wykresie dla zawodnika o rankingu 1500. Oznacza to, że w przypadku zawodników z wyższym rankingiem wygrane mogą prowadzić do bardziej znaczących zmian w rankingu.

Wnioski:

Nowy system rankingowy uwzględnia, że pary zawodników z wyższymi rankingami częściej remisują niż pary zawodników z niższymi rankingami, co skutkuje nieco większymi zmianami w rankingach w przypadku wygranych dla zawodników z wyższymi rankingami. Dodatkowo włączenie RD jako miary niewiarygodności rankingów jest korzystne dla zawodników o wszystkich rankingach, co skutkuje dokładniejszymi rankingami, które lepiej odzwierciedlają poziom umiejętności zawodnika.

Aby przejść na nowy system rankingowy, ICCF jako punkt wyjścia wykorzystało istniejące rankingi z ostatnich kilku lat. Kiedy nowy system zostanie uruchomiony, RD zawodnika zostanie zainicjowane na podstawie liczby ostatnio ukończonych partii. Wkrótce poznamy więcej szczegółów na temat wdrożenia nowego systemu.

Zawodnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej o szczegółach technicznych nowego algorytmu obliczania rankingów, proszeni są o zapoznanie się ze specyfikacjami technicznymi pod tym adresem.

Kalkulator online, który implementuje nowe formuły rankingowe, jest dostępny pod tym adresem i umożliwia zawodnikom przeprowadzenie własnych obliczeń.

Lista rankingowa 2023/4 już dostępna – bazuje ona na nowym systemie rankingowym

Nowy system rankingowy ICCF wdrożony

Kongres ICCF 2022 w Glasgow przyjął nowy system rankingowy oraz klasyfikacyjny ICCF (2022-050A Implementation of a Bespoke Rating System for ICCF). Ten system został opracowany przez jednego z czołowych światowych ekspertów w tej dziedzinie, profesora Marka Glickmana, i jest specjalnie zaprojektowany, aby odzwierciedlić rzeczywiste szanse na wygraną we współczesnych szachach korespondencyjnych, w których użycie potężnych silników znacznie zwiększyło liczbę remisów, zwłaszcza na wyższym szczeblu.

Główne założenia są przedstawione w propozycji kongresowej (wymienionej wyżej) a szczegóły w dokumencie udostępnionym przez profesora statystyki Marka Glickmana (Proposed ICCF Rating Algorithm).

Więcej informacji znajduje się w załącznikach nr 1 (ranking) i nr 2 (normy na tytuły) aktualnych Przepisów ICCF. W załączniku nr 1 znalazł się błąd i poprawka zostanie uwzględniona w przepisach na 2024 rok. Tymczasem skorygowany załącznik nr 1 można znaleźć tutaj.

Wdrożenie na serwerze ICCF było planowane w lutym lub marcu 2023 rok – dla listy rankingowej 2023/2, czyli dla partii zakończonych od 1 grudnia 2022. Jednak wystąpił drobny poślizg z wdrożeniem nowego systemu rankingowego i klasyfikacyjnego w związku z koniecznością przeprowadzenia wielu testów, o czym była inforacja we wpisie z dnia 10.02.2023 i dopiero teraz jest wdrażany zgodnie z informacją przedstawioną we wpisie z dnia 05.08.2023.

Kongres zdecydował również o opracowaniu przewodnika dla zawodników w sprawie nowego systemu rankingowego (2022-050C Player Guide for New Ratings Procedure). ICCF miesiąc temu wydało Przewodnik dla początkującego, napisany przez profesora Glickmana, opisujący nowy system w sposób przystępny dla zawodników (jest on dostępny również tutaj w j.angielskim). Postaram się go przetłumaczyć na język polski w miarę moich możliwości czasowych. [-> Jednak udało mi się wygospodarować trochę czasu i przetłumaczyć na j.polski, znajduje się we wpisie tutaj.]

Nowy system zasadniczo oblicza dwie wartości dla każdego zawodnika: ranking i RD (rating deviation – odchylenie rankingu, bardziej znane w statystyce jako odchylenie standardowe), które są aktualizowane w obliczeniach rankingowych po upływie okresu oceny rankingowej (w ICCF raz na kwartał).

Ta ostatnia wielkość mierzy niepewność rankingu. Im większe RD, tym ranking mniej wiarygodny jako miara siły zawodnika, i tym samym większe zmiany w rankingu. RD jest zazwyczaj duże, gdy zawodnik brał udział tylko w kilku ocenianych partiach lub gdy od ostatniej partii turniejowej upłynęło dużo czasu. RD jest małe, jeśli zawodnik rozegrał wiele partii podlegających ocenie rankingowej i gra często, więc jego ranking jest wiarygodną miarą jego umiejętności. RD może wahać się w granicach od 30 do 250 (Przepisy ICCF, załącznik nr 1, pkt.2 oraz pkt.5). RD powyżej 120 nie zwiększają się wraz z upływem czasu (Przepisy ICCF, załącznik nr 1, pkt.2.1.a.).

Ponadto wystarczający jest tylko jeden zestaw formuł, który reguluje aktualizacje rankingów, gdyż w nowym systemie nie ma potrzeby posiadania odrębnych formuł dla zawodników bez rankingu. Jednakże w mocy pozostaje kryterium minimum 30 zakończonych partii podlegających ocenie rankingowej, aby zawodnik znalazł się na liście rankingowej. 

W nowym systemie z pewnością będą większe wahania rankingu (w górę lub w dół) w porównaniu do poprzedniego i trzeba się z tym oswoić. System wymaga jeszcze pewnej stabilizacji co potrwać może 1-2 lata.

Należy mieć na uwadze, że żaden system nie uchroni zawodnika przed spadkiem jego rankingu po słabszych wynikach w okresie oceny rankingowej. Niemniej jednak w dalszym ciągu brany jest pod uwagę korzystniejszy dla zawodnika ranking przeciwnika (startowy lub na bieżącej liście rankingowej w momencie zakończenia partii) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Przepisów ICCF, pkt.1.4. Jest to spowodowane tym, że partia korespondencyjna może trwać nawet do kilku lat a ranking obu zawodników w tym czasie może zmienić się radykalnie.

Nowe wyliczenia norm na tytuły ICCF będą zastosowane we wszystkich turniejach rozpoczętych dopiero po dacie wprowadzenia nowego systemu na serwer, czyli zapewne od 01.10.2023.

Austin Lockwood, Dyrektor ICCF ds Obsługi (Services Director), poinformował, że po opublikowaniu listy rankingowej 2023/4 bazującej na nowym systemie ICCF otrzymuje dużą liczbę e-maili na temat tej zmiany. Jeśli ktoś przesłał jakieś pytania lub komentarze, prosi o cierpliwość, aż zespół będzie gotowy odpowiedzieć. 

Wspomniany wcześniej „Przewodnik dla początkującego”, czy też dyskusja nad wcześniej wspomnianą propozycją kongresową, mogą być pomocne w zrozumieniu nowego systemu rankingowego.

===============

Szachy

Ukazała się już nowa lista rankingowa (Ratinglist 2023/4) dostępna na serwerze ICCF (jest to pierwsza lista rankingowa bazująca na nowym systemie rankingowym), która obowiązuje od 01.10.2023 do 31.12.2023. Będzie ona domyślną z chwilą jej obowiązywania (czyli od 01.10.2023). Bazuje ona na wynikach partii zakończonych w okresie od 01.05.2023 do 31.08.2023. Zawodnicy, którzy rozegrali ostatnią partię przed rokiem 2021 (więcej niż 2 lata kalendarzowe dla listy 2023 – Przepisy ICCF, Appx.2, pkt.2.10.) są pokazywani na tej liście jako nieaktywni. Jednakże zachowują oni swój ranking i będzie on ważny z chwilą ich powrotu do gry. W czołówce nastąpiła zasadnicza zmiana w tym roku w związku z powrotem do gry łotewskiej zawodniczki, GM Olita Rause, po 20 latach przerwy (w meczu Finlandia-Łotwa 2022).

GM Olita Rause (ur.21.11.1962) – łotewska zawodniczka, posiadająca w szachach bezpośrednich tytuł arcymistrzyni WGM FIDE od 1993 oraz tytuł mistrza międzynarodowego IM FIDE od 1995, jest pierwszą w historii i jedną z dwóch kobiet na świecie (obok Annemarie Burghoff), które otrzymały męski tytuł arcymistrza w szachach korespondencyjnych (tytuł został jej przyznany w 1999 roku). Zwyciężyła w 6 Pucharze Świata (1986-1999), organizowanym przez Polskę. Na liście rankingowej ICCF przez 5 lat (2000-2004) znajdowała się w pierwszej piątce, a w 2001 zajmowała 3. miejsce na świecie, za Gertem Timmermanem i Joopem van Oosteromem, a najwyższy ranking posiadała na liście 2003/2 wynoszący 2723.

Oto obecna czołówka:

Lp Tyt Zawodnik R RD Kraj Uwagi
1 GM Olita Rause 2682 99 Łotwa  
2 GM Roman Chytilek 2682 100 Czechy  
3 GM Ron Langeveld 2660 100 Holandia 2-krotny Mistrz Świata (26.2010-2015, 31.2019-2022)
4 GM Matthias Kribben 2647 100 Niemcy  
5 GM Aleksandr Dronov 2644 99 ICCF 3-krotny Mistrz Świata (22.2007-2010, 27.2011-2014, 29.2015-2018)
6 GM David A. van der Hoeven 2641 100 Holandia  

W czołówce polskich zawodników nastąpiły zasadnicze zmiany. Oto obecna czołówka:

Lp Tyt Zawodnik R RD Uwagi
1 GM Fabian Stanach 2510 100 Mistrz Świata – 31.MŚ 2019-2022 oraz zwycięzca 1 Pucharu Świata (szachy 960) 2011-2015
2 GM Rafael Pierzak 2507 97 Mistrz Polski (38.1995-1997)
3 SIM Piotr Walczak 2497 100 srebrny medalista 55.MP (2012-2013)
4 IM Adam Dźwikowski 2485 100

Mistrz Polski (53.2010-2013) oraz brązowy medalista 1 Pucharu Świata (szachy 960) 2011-2015

5 SIM Wojciech Krzyżanowski 2483 97

2-krotny Mistrz Polski (56.2013-2014 i 60.2017-2018) oraz srebrny medalista 21 Pucharu Świata (2015-2021)

6 SIM Tadeusz Kubicki 2474 94

brązowy medalista 58.MP (2015-2016)

7 SIM Jędrzejowski, Maciej 2471 94 Mistrz Polski (41.1998-1999)

===========

Szachy 960

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 01.01.2014.

Lista rankingowa 2023/4 w szachy 960 obejmuje 169 zawodników (którzy rozegrali przynajmniej 30 partii), w tym 11 zawodników z Polski. Czołówka wygląda następująco:

Lp Tyt Zawodnik R RD Kraj
1 GM Jan Židů 2562 100 CZE
2 IM Paul Muljadi 2551 98 USA
3 GM Aleksey Voll 2525 97 CFR
4   Rodrigo Roim Ferreira 2522 99 USA
5 SIM Dieter Kraft 2508 98 GER
6 SIM Jean Banet 2505 98 FRA
7 SIM Tjaart Offringa 2504 97 NED
8 SIM John B. Claridge 2504 100 WLS
9 CCM Evgeny Filin 2501 100 CFR

Czołówka polskich zawodników przedstawia się następująco:

Lp Tyt Zawodnik R RD
1 SIM Wojciech Krzyżanowski 2463 100
2 CCM Dariusz Frączek 2458 96
3 SIM Mariusz Broniek 2421 97
4 CCM Andrzej Sodomski 2393 90
5 CCM Roman Kolanek 2334 99
6 IM Andrzej Szczepaniak 2310 93
7 CCM Adam Sazon 2272 100
8 CCM Wiesław Krawczyk 2265 99

====

Uruchomienie turnieju kandydackiego 43 Mistrzostw Świata

W dniu 05.09.2023 uruchomiono 3 grupy turnieju kandydackiego 43 Mistrzostw Świata po 13 zawodników w każdej, razem 39 zawodników z 23 krajów, w tym 39 utytułowanych (11 GM, 16 SIM and 12 IM).

Wszystkie grupy są kategorii 9 (Rśr=2457; GM=7,5-8,0/12, czyli 3-4 plusy).

Zawody sędziuje sędzia międzynarodowy (IA): Juan Martello z Argentyny.

Oficjalny start zawodów: 20.09.2023 i dopiero wtedy można rozpocząć grę.

Dwóch pierwszych zawodników awansuje do finału mistrzostw świata.

W rozgrywkach uczestniczy jeden zawodnik z Polski

Życzymy powodzenia i awansu do finału Mistrzostw Świata!

Serwer ICCF będzie chwilowo niedostępny – obsługa w dniu 05.09.2023

W dniu 5 września (wtorek) od godz.09.00 (UTC) [10.00 czasu polskiego] nastąpi krótka przerwa w dostępności strony internetowej ICCF, aby umożliwić aktualizację oprogramowania. Z góry przepraszamy za niedogodności.

Austin Lockwood
ICCF Services Director

Dostęp do partii będzie niemożliwy, wobec tego proszę zaplanować wykonanie swoich posunięć wcześniej.

Jeśli ktoś jest w skrajnym niedoczasie to bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu na ten dzień.

========

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 Mistrzostwa Europy 2023 (półfinały) [2300+] 05.09.2023 10.09.2023 20.09.2023
2 10 międzynarodowy turniej drużyn szkolnych (2023-2024) 30.09.2023 20.10.2023
3 WSTT/5/23 – French, Winckelmann-Reimer Var., C15 28.08.2023 01.09.2023 15.09.2023
4 WSTT/6/23 – Santasiere’s Folly, A06 12.10.2023 15.10.2023 01.11.2023
5 WSTT/7/23 – Sicilian, Moscow Variation, B51 28.11.2023 01.12.2023 15.12.2023

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

27 Mistrzostwa Świata Komputerów w szachach ICGA odbyły się w lipcu 2023

Edycja 27 Mistrzostw Świata Komputerów w szachach (the 2023 World Computer Chess Championships WCCC2023) została przeprowadzona przez ICGA (International Computer Games Association) na Politechnice w Walencji (Hiszpania). Wydarzenie było sponsorowane wspólnie przez Politechnikę w Walencji i Federację Szachową Walencji. Termin to 08-16 lipca 2023.

Rywalizacja tradycyjnie odbyła się w trzech kategoriach (w ogłoszeniu organizator podał warunki z 2022):

 • w otwartej kategorii (bez ograniczeń sprzętowych) – World Computer Chess Championship (WCCC); termin: 11-14 lipca 2023; tempo gry: 1h+15s; 4 uczestników, turniej 4-kołowy (w sumie 12 partii).
 • w kategorii software (na jednolitej platformie sprzętowej) – World Chess Software Championship (WCSC); termin: 08-11 lipca 2023; tempo gry: 30m+15s; 4 uczestników, turniej 4-kołowy (w sumie 12 partii).
 • turniej błyskawiczny – World Computer Chess Speed Championship (blitz); termin: 11-14 lipca 2023; tempo gry: 5m+5s; 4 uczestników, turniej 6-kołowy (w sumie 18 partii).

Rozgrywki te cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem, za to wzrasta zainteresowanie rozgrywkami TCEC.

Kategoria otwarta

Mistrzem świata w kategorii otwartej został Stoofvlees.

M Nazwa Autorzy Architektura 1 2 3 4 W SB
1 Stoofvlees BEL ½½½½ ½½½½ ½1½1 7 38,50
2 Fritz GER ½½½½ ½½½½ ½1½½

6,5

37,25
3 Jonny GER Johannes Zwanzger ½½½½ ½½½½ ½½½½ 6 36,00
4 Arasan USA ½0½0 ½0½½ ½½½½ 4,5 28,75

===

Kategoria software

Rywalizacja w kategorii software odbywała się na jednolitej platformie sprzętowej, chyba takiej jak w ubiegłym roku, bo organizator nie podał szczegółów.

Procesor: 1x AMD Ryzen 7 PRO 4750U
Pamięć: 1x 32 GB DDR4-3200
Dysk twardy: 1x 1TBPCIeNVMeOPAL
Karta graficzna: 1x AMD Radeon Graphics

Tytuł mistrza świata w kategorii software na jednolitej platformie sprzętowej zdobył program Fritz.

Tabela końcowa

M Nazwa 1 2 3 4 W SB
1 Fritz GER ½½½½ ½½½½ ½1½1 7 39,00
2 Jonny GER ½½½½ ½½½½ ½½½½ 6 36,00
3 Arasan USA ½½½½ ½½½½ ½½½½ 6 36,00
4 Stoofvlees BEL ½0½0 ½½½½ ½½½½ 5 31,00

===

Turniej błyskawiczny

Turniej błyskawiczny zakończył się zwycięstwem Fritz.

M Nazwa W
1 Fritz GER 10,5
4 Stoofvlees BEL 9
3 Arasan USA 8,5
2 Jonny GER 8

===

Dobiegły końca 12 Mistrzostwa Świata Kobiet

W dniu 25.08.2023, po 2 latach i 8 miesiącach gry, dobiegł końca finał 12 Mistrzostw Świata Kobiet (i zarazem ostatni w historii ICCF finał mistrzostw świata kobiet). Turniej sędziował IA Ian Pheby (ENG).

Tytuł 12 Mistrzyni Świata (2020-2023) i złoty medal zdobyła po raz czwarty (z rzędu) IM Irina Perevertkina uzyskując 6,0 pkt (zw=2) z 10 partii.

Medal srebrny oraz tytuł wice-mistrzyni świata zdobyły wspólnie cztery zawodniczki, które uzyskały 5,5 pkt (zw=1 SB=26,00 bezp=1,5) przy tej samej punktacji pomocniczej:

 • Dawn L. Williamson (ENG)
 • Tetiana Yurchuk (UKR)
 • Victoria Schweer (GER)
 • Luz Marina Tinjacá Ramirez (ITA)

W finale uczestniczyła też najsilniejsza polska zawodniczka arcymistrzyni Barbara Jamka-Pietroń, która uzyskała 5,0 pkt (zw=0 SB=25,00 bezp=1,0) i z dwoma innymi zawodniczkami podzieliła 7 miejsce.

Mariusz Broniek – trzecia norma i tytuł SIM

Mariusz Broniek – szachista z Koszalina, w dniu 26.08.2023 zdobył trzecią normę na starszego mistrza międzynarodowego SIM oraz uzyskał dobry wynik w silnym turnieju federacji hiszpańskiej z dużymi szansami na pierwsze miejsce!

Mariusz Broniek uzyskał trzy normy SIM w trzech turniejach (34 partie):

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
28.06.2019 EU WS Champ. 2018, Candidates’ Tournament 01 8 2018-2019 SIM 7,0/12 7,0
05.09.2019 11th European Team Championship – Semifinal 3 7 2017-2019 SIM 6,0/10 6,5
26.08.2023 VI AEAC Master 10 2022-? SIM 6,5/12 6,5

Tym samym wypełnił on kryteria do nadania tytułu starszego mistrza międzynarodowego, który zostanie wkrótce potwierdzony przez ICCF. Dyplom i medal zostanie wręczony przez Prezydenta ICCF prawdopodobnie na Kongresie w 2024 roku w Llandudno (Walia).

Gratulacje!

Nowy system rankingowy i klasyfikacyjny ICCF – wdrożenie od listy rankingowej 2023/4

W nawiązaniu do wcześniejszej publikacji z początku sierpnia 2023 ICCF ogłosiło (info poniżej) wdrożenie nowego systemu klasyfikacyjno-rankingowego dla listy rankingowej 2023/4.

Autor nowego systemu, Mark Glickman, wykładowca statystyki na Uniwersytecie Harwarda (USA), opracował przewodnik dla początkujących, aby łatwiej było go przyswoić. Niewykluczone, że zostanie on przetłumaczony na j.polski (jak znajdę więcej czasu).

====

System rankingowy ICCF

05.08.2023: Aktualizacja

Nowa lista rankingowa 2023/4 będzie korzystać z nowego systemu rankingowego. Przewodnik dla początkujących po systemie znajdziesz tutaj

Organizatorzy turniejów powinni mieć świadomość, że mogą wystąpić pewne opóźnienia w obliczaniu listy rankingowej 2023/4. Naszym celem będzie opublikowanie listy we wrześniu i wprowadzenie jej w życie od 1 października, jednak publikacja może zostać opóźniona o tydzień lub dwa ze względu na dodatkowe wymogi testowe w przypadku pierwszego uruchomienia. Przepraszamy za niedogodności, jeśli będzie to miało wpływ na Twoje turnieje rozpoczynające się w nowym okresie rankingowym.

 

Austin Lockwood
ICCF Services Director
===

New ICCF Ratings System

niedziela, 27 sierpnia 2023: Update

The 2023/4 ratings update will use the new ratings system, a beginner’s guide to the system is available here.

Tournament organisers should be aware that there may be some delays in calculating the 2023/4 ratinglist.  We will aim to publish the list in September and make it valid from 1st October, but publication may be delayed by a week or two because of the additional testing requirements for the first run.  We apologise for the inconvenience if this impacts your tournaments due to start in the new rating period.

 

Austin Lockwood
ICCF Services Director
===

Kongres ICCF 2023, Amsterdam (Holandia), cz.2 – tradycyjny turniej błyskawiczny

Tradycyjny turniej błyskawiczny na Kongresie ICCF 2023 w Amsterdamie (Holandia) odbył się w dniu 22.08.2023 w Hotelu Double Tree by Hilton. W turnieju uczestniczyło 14 zawodników, system kołowy. Partie rozgrywano tempem 3 min na partię + 2 sek na posunięcie.

Zająłem 11 miejsce zdobywając 5pkt. Grało mi się dobrze, gdyby nie kilkuletnia przerwa wynik mógłby być lepszy 😁

Wygrał Robert Bauer (Niemcy) przed Matthias Kribben (Niemcy), Marjan Šemrl (Słowenia) oraz Per Söderberg (Szwecja).

Szczegółowe wyniki turnieju

==

Robert Bauer (po prawej) oraz Matthias Kribben (po lewej) po odebraniu wyróżnień w turnieju błyskawicznym.

===

Po turnieju Eric Ruch, Prezydent ICCF, przekazał wszystkim smutną wiadomość o niespodziewanej śmierci Maigonisa Avotinsa, naszego kolegi z Łotwy.

===

Kongres ICCF 2023, Amsterdam (Holandia), cz.1 – najważniejsze decyzje

Kongres ICCF w Amsterdamie (Holandia) był planowany przez federację holenderską NBC już wcześniej, ale zdecydowała się przedstawić propozycję dopiero w 2022 roku, aby przeprowadzić go w 2023 roku.

Wcześniej Holandia organizowała spotkania ICCF kilkukrotnie:

 • 1955-Prezydium ICCF (EB), Amsterdam
 • 1956-Kongres ICCF, Amsterdam
 • 1959-Kongres ICCF, Amsterdam
 • 1972-Prezydium ICCF (EB), Arnhem

Nasze coroczne spotkanie to nie tylko kilka dni, podczas których delegaci głosują nad nowymi propozycjami i dyskutują o przyszłości ICCF, ale też są okazją do spotkań z przyjaciółmi, gry w szachy, czy odebrania tytułów i medali.

Kilka lat temu ICCF wprowadziło system głosowania online, aby pomóc delegatom, którzy nie mogą udać się na miejsce kongresu, aby wyrazić swoje poglądy i skorzystać z prawa do głosowania. System ten okazał się wielce przydatny, umożliwiając nam śledzenie demokratycznego procesu ICCF nawet bez organizowania bezpośrednich spotkań i przy jak najmniejszej możliwej liczbie zakłóceń w naszym przyszłym rozwoju. Możliwość wirtualnych spotkań już kilkanaście lat temu przewidywał Eric Ruch w dokumencie dotyczącym przyszłości ICCF, opracowanym na potrzeby jubileszu 60-lecia. Do tej pory odbyły się 3 kongresy ICCF online (2020, 2021 oraz w 2022 – nadzwyczajny – w związku z najazdem zbrojnym Rosji na Ukrainę – wojna trwa do tej pory).

Obrady tegorocznego kongresu w hotelu Hilton Double Tree w Amsterdamie prowadził Eric Ruch (Prezydent ICCF), któremu asystował Michael Milestone (Sekretarz Generalny ICCF). Uczestniczyło 27 osób.

Głosowanie jak w ubiegłym roku odbyło się za pośrednictwem strony ICCF w dniach 09.07.-13.08.2023 oraz można było głosować bezpośrednio podczas kongresu (21-22.08.2022).

Na tegorocznym wirtualnym kongresie było reprezentowane w zasadzie wszystkie 53 federacje, gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF. Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (po Kongresie 2022 do 17.06.2023). Z zestawienia głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 45 federacji. Jest to nadal mało. Podobnie jest z dyskusją nad poszczególnymi propozycjami, która w głównej mierze powinna być prowadzona pod poszczególnymi propozycjami. Okazuje się jednak, że jest ona prowadzona jedynie przez kilka federacji, pozostałe ograniczają się do głosowania o ile to w ogóle czynią.

Po uroczystym otwarciu nastąpiło wręczenie wyróżnień, między innymi dla polskich zawodników.

Następnie odbyła się pierwsza sesja podczas której dyskutowano nad propozycjami kongresowymi, a wieczorem odbył się panel prezentacji wraz z dyskusją.

Wykłady wygłosili:

 • Prof. Dr. Jaap van den HerikComputers: From Beginners to Over Champions 
 • Richard Pijl (również sędzia podczas turnieju komputerów w Hiszpanii) – Playing Strength at the WCCC 2023 in Spain [Mistrzostwa Świata Komputerów ICGA]
 • Dr. Dap HartmannHans Berliner’s  Life, hobby and profession 
 • Jon Edwards, nasz niedawny mistrz świata ICCF. Wykład bazował na fragmencie jego wystąpienia (Correspondence Chess and the Impact of Artificial Intelligence, 23.05.2023) w Klubie Szachowym Marshalla (Nowy Jork, USA). Jon (wymawia się tak samo jak John) zaprezentował swój tok myślenia podczas jednej z kluczowych partii niedawnego finału 32 Mistrzostw Świata … a konkretnie sekwencji składającej się z 35 posunięć, mającej na celu nakłonienie przeciwnika do przesunięcia pionka o jedno pole. Jonowi się udało, ale potem musiał zrobić to jeszcze raz… aby przeciwnik przesunął pionek jeszcze o jedno pole do przodu. W tym przypadku mu się to nie udało, ponieważ nie mógł wymusić posunięcia w związku z zasadą 50 posunięć! Nie zaleca jednak zmiany zasad ;-), ale zgadza się, że wypracowywanie małych przewag, nie mówiąc już o zwycięstwie, staje się sporym wyzwaniem.

Najważniejsze decyzje

 1. Z grona ICCF usunięto federację Aruby (2023-018).
 2. Kongres nieznaczną większością głosów odrzucił wykluczenie reprezentantów Rosji i Białorusi (2023-017). Wyniki głosowania 18-19 (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu). Gwoli przypomnienia w mocy pozostaje nadal zawieszenie obu federacji (nie mają prawa głosu oraz nie mogą uczestniczyć w nowych rozgrywkach drużynowych do odwołania).
 3. Przyjęto szereg propozycji mających na celu uściślenie przepisów.
 4. Duże znaczenie będzie miała zaakceptowana propozycja Substitute Player Rating Requirement (2023-015a); wyniki głosowania 24-17. Wchodzi poważne i absurdalne ograniczenie przy zmianie zawodnika przez kapitana dryżyny – mianowicie nowy zawodnik w stosunku do pierwotnego nie może posiadać rankingu wyższego niż 100 punktów!
 5. Dokonano drobnych zmian w opłatach turniejowych (2023-011). Komunikat KSzK zostanie odpowiednio skorygowany, prawdopodobnie pod koniec roku.
 6. Po długiej i burzliwej dyskusji na temat propozycji Optional First Tiebreak Rule (2023-021) Marjan Šemrl, delegat Słowenii, wycofał propozycję. Został on jednocześnie wyznaczony na przewodniczącego grupy roboczej ICCF, która zajmie się przygotowaniem bardziej kompleksowej propozycji na następny kongres.
 7. Kongres 2024 (2023-019) – delegaci jednogłośnie (wynik głosowania: 42-0) zdecydowali o jego organizacji w Llandudno (Walia).

Wyniki głosowania propozycji kongresowych

Komplet wyników głosowania (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej + Wynik
1 2023-001 Eliminate all References to Zones in Current ICCF Documents (Requires 2/3 Votes) 41 2 Tak
2 2023-002 ICCF Articles of Dissolution – Planning Document propozycja wycofana
3 2023-003 Approval of the European and Rest of the World Championship Rules 43 0 Tak
4 2023-005a Respect for Deceased Players 32 10 Tak
5 2023-005b Deceased Players Active Games 16 25 Nie
6 2023-006 Updating the Responsibility for Adding Clock Time 43 2 Tak
7 2023-007 Adding Phrase to ICCF Rules 1.2.1.3.1.a. 45 0 Tak
8 2023-008 From One WCCC Result, Only One WCCC Finals Qualification 45 0 Tak
9 2023-009 Clarifying What Constitutes a „National” Team 43 2 Tak
10 2023-010 Remove the Requirement for a Tournament Director in Selected Events 34 10 Tak
11 2023-011 Harmonise the Entry Fees For Norm Tournaments 45 0 Tak
12 2023-012 Delete Phrase in ICCF Rules 1.2.1.(3). 43 0 Tak
13 2023-013 Greater Specification for ICCF Rules Section 1.2.1.(6) 44 0 Tak
14 2023-014 Regulations for Virtual Congresses (Requires 2/3 Votes) 39 3 Tak
15 2023-015a Substitute Player Rating Requirement – Part A 24 17 Tak
16 2023-015b Player Rating Requirement – Part B 16 26 Nie
17 2023-017 Exclusion of the Representatives of Russia/Belarus from the ICCF 18 19 Nie
18 2023-018 Recommendation to Congress – Aruba to be Dismissed from ICCF 39 3 Tak
19 2023-019 Offer to Host the 2024 ICCF Congress in Llandudno, Wales 42 0 Tak
20 2023-020 Services Budget 42 1 Tak
21 2023-021 Optional First Tiebreak Rule propozycja wycofana
22 2023-022 Updating the Regulations of the Appeals and Arbitration Committees 41 3 Tak
23 2023-023 ICCF Banking Arrangements 43 0 Tak

ICCF rozpocznie teraz prace nad wdrożeniem propozycji, które zaakceptowano. W większości przypadków wdrożenie nastąpi począwszy od 01.01.2024.

Wyróżnienia

Poniżej znajduje się wykaz polskich zawodników, którym nadano tytuły ICCF lub otrzymali inne wyróżnienia:

# Zawodnik Tytuł/ medal Uzyskany Potwierdzony
1 Andrzej Szerlak ICCF Veterans World Cup 10 Final/ 3m, brązowy medal 31.03.2023 31.03.2023
2 Józef Lubas 70th ICCF Jubilee event for officials B/ 1m, złoty medal 19.11.2022 19.11.2022

We wrześniu skontaktuję się z wyróżnionymi w celu ustalenia sposobu ich przekazania (osobiście lub pocztą).

Dodatkowo Daniel Mielczarek wypełnił drugą normę i uzyskał tytuł mistrza międzynarodowego (IM) 17 czerwca 2023. Został w dniu 19.07.2023 potwierdzony przez Uwe Staroske, przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjno-Rankingowej ICCF. Tytuł jest już widoczny w systemie. Niestety było już zbyt późno na przygotowanie medalu i dyplomu przez ICCF, zatem nastąpi to w przyszłym roku.

===

Upływa okres oceny rankingowej dla listy 2023/4

Przypomina się, że w dniu 31.08.2023 kończy się okres oceny rankingowej ICCF dla listy 2023/4. Nowa lista rankingowa obowiązywać będzie od 01.10.2023 do 31.12.2023 za wyniki uzyskane od 01.05.2023 do 31.08.2023. Nowe rankingi dostępne będą na serwerze ICCF około połowy września 2023.

Ponadto informuję jeszcze raz o decyzji Kongresu ICCF 2022 w sprawie wdrożenia nowego systemu rankingowego ICCF (2022-050A Implementation of a Bespoke Rating System for ICCF). Wdrożenie na serwerze ICCF było planowane w lutym lub marcu 2023 rok (dla listy rankingowej 2023/2, czyli dla partii zakończonych od 1 grudnia 2022), ale nieco się opóźni o czym informowałem już jakiś czas temu we wpisie „Nowy system rankingowy i klasyfikacyjny ICCF – wdrożenie opóźnione” oraz ostatnio „Nowy system rankingowy i klasyfikacyjny ICCF – planowane wdrożenie od listy rankingowej 2023/4„.

Nowy system rankingowy i klasyfikacyjny ICCF – planowane wdrożenie od listy rankingowej 2023/4

O opóźnieniu wdrożenia informowałem już kilkukrotnie, w tym we wcześniejszym wpisie z 10.02.2023. Poniżej jest przedstawiona informacja o postępach w tej kwestii i planowanym wdrożeniu dla listy rankingowej 2023/4.

====

System rankingowy ICCF

05.08.2023: Aktualizacja na Kongres 2023

Kongres ICCF w Glasgow w 2022 r. zatwierdził ważną aktualizację systemu rankingowego i klasyfikacyjnego ICCF. Ponieważ rankingi zawodników przenikają prawie wszystkie aspekty bazy danych serwera, a sposób zarządzania rankingami na serwerze znacznie się zmieni, wiąże się to z poważną aktualizacją serwera.

Ze względu na złożony charakter tej aktualizacji, przed jej wdrożeniem na serwerze, wymagane jest przeprowadzenie szeregu testów, a także równoległe testowanie obliczeń arytmetycznych w niezależnym systemie.

Od czasu Glasgow członkowie Komisji ds. Kwalifikacji i Ocen oraz nasz profesjonalny konsultant ciężko pracowali, aby ukończyć tę pracę, w tym sfinalizować i uzgodnić specyfikacje techniczne, zdefiniować harmonogram testów i zaktualizować serwer testowy.

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy w końcowej fazie projektu, nowe oprogramowanie zostało zainstalowane na naszym serwerze testowym i już prowadzimy testowe obliczenia z wykorzystaniem nowego systemu.

Nie chcemy ogłaszać ostatecznej daty wdrożenia, zanim nie będziemy mieli pewności, ale nie jest wykluczone, że lista rankingowa 2023/4 będzie korzystać z nowego systemu.

Zostanie to publicznie ogłoszone po pomyślnym sfinalizowaniu testów.

 

Austin Lockwood, ICCF Services Director

Uwe Staroske, ICCF Qualifications and Ratings Commissioner

===

ICCF Ratings System

sobota, 5 sierpnia 2023: Update for Congress 2023

 

ICCF Congress in Glasgow, 2022 approved a major update to the ICCF ratings system. As player ratings pervade almost all aspects of the server database, and the way in which ratings are managed on the server will change significantly, this involves a major server update.

Because of the complex nature of this update, a significant testing programme of many of the server functions, as well as parallel testing of the arithmetic calculations with an independent system, is also required before we can confidently release the server update.

Since Glasgow, members of the Qualifications and Ratings Commission, and our professional consultant have been working hard to complete this work, including finalising, and agreeing the technical specifications, defining the testing schedule, and updating the test server.

We are now delighted to announce that we are in the final stages of the project, the new software has been installed on our test server, and we are already running test calculations using the new system.

We do not want to make a final announcement about an implementation date before we have some certainty, but it is not now out of the question that 2023/4 will use the new system.

A public announcement will be made here when this is finalised.

Austin Lockwood, ICCF Services Director

Uwe Staroske, ICCF Qualifications and Ratings Commissioner

===

Dobiegły końca 9 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych

On 03.08.2023 finished 9th International Clergy Polish Championship. You can see the completed cross table at ICCF website.

In the tournament, three players scored the same number of points and tie-breaking decided the order.

Winner and champion of Poland for the second time in a row is Tibor Csiba, vicar in Isaszeg, diocese Vác (Hungary) – 6,0 points out of 9 (wins=3 SB=23,00), ahead of Johnny Owens, an ordained deacon from the Southern Baptist Church in Radcliff, Kentucky (USA) – 6,0 points (wins=3 SB=22,50) and David McCann, pastor for the First Presbyterian Church, Weslaco, Texas (USA) – 6,0 points (wins=3 SB=22,50), who jointly shared second place on the same tie-breaking.

Many thanks to all participants and congratulations to the winner pastor Tibor Csiba!

Prizes (medals and certificates) will be presented in person by the organizer during OTB Clergy Polish Championship or will be dispatched by post.

The next 10th edition of the International Clergy Polish Championship will start on 15.09.2023. Registrations until 31.08.2023.

=======================

W dniu 03.08.2023 dobiegły końca 9 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa. Końcowe wyniki można znaleźć w tabeli turniejowej na stronie ICCF.

W turnieju trzech zawodników uzyskało tę samą ilość punktów a o kolejności zdecydowała punktacja pomocnicza. Zwycięzcą i Mistrzem Polski został ponownie Tibor Csiba, wikariusz w Isaszeg, Diecezja Vác (HUN) – 6,0 pkt z 9 (zw=3 SB=23,00), przed Johnny Owens’em, diakonem Południowej Konwencji Baptystów w Radcliff, Kentucky (USA) – 6,0 pkt (zw=3 SB=22,50) oraz Davidem McCann, pastorem Pierwszego Kościoła Prezbiteriańskiego w Weslaco, Texas (USA) – 6,0 pkt (zw=3 SB=22,50), którzy wspólnie podzielili drugie miejsce przy tej samej punktacji pomocniczej.

Wszystkim zawodnikom składam podziękowania, a zwycięzcy 9 Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych wikariuszowi Tiborowi Csiba serdecznie gratuluję!

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach bezpośrednich lub zostaną wysłane pocztą.

Kolejna 10 edycja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa wystartuje 15.09.2023. Zgłoszenia do 31.08.2023.

Zakończyła się 1 runda turnieju ICCF Swiss System – KO (sponsorowanego przez Opening Master)

W dniu 11.08.2023 zakończyła się 1 runda turnieju ICCF Swiss System – KO (sponsorowanego przez Opening Master), który wystartował 31.03.2022. Więcej o turnieju we wcześniejszym wpisie.

Udział wzięło 538 zawodników w 48 grupach (5 po 13, 43 po 11). Awans do 2 rundy uzyskało 339 zawodników, którzy zostaną podzieleni na 29 grup (10 po 13, 19 po 11), z Polski awans uzyskało 15 zawodników spośród 21 uczestniczących.

Wszyscy, którzy uzyskali awans otrzymają wiadomość od organizatora dającą im możliwość wycofania się przed kolejną rundą.

W 2 rundzie będą możliwe normy na tytuły. Start przewidziano na 01.09.2023.

Awans do 3 rundy otrzymają zawodnicy, którzy uzyskają wynik > 50% w bieżącej rundzie.

Lista awansujących (poniżej) była aktualizowana przez organizatora 4 miesiące temu (15.04.2023) kiedy to większość grup zakończyła już rywalizację a do zakończenia pozostało kilka partii. Po tej dacie niewiele się zmieniło na liście (może być inna pozycja). Z Polski do listy awansujących dołączył jeszcze Robert Szymański, z identycznym wynikiem co Sławomir Węglicki.

=========

Aktualizacja 15.04.2023

Poniżej lista już zakwalifikowanych zawodników, ale cześć partii jeszcze się toczy, więc może być ich więcej a ich kolejność też może się zmienić.

ICCF Swiss System – KO Tournament

This page contains regularly updated information about the new ICCF Swiss System – KO Tournament. After each round, the ranking list of all qualified players will be displayed here.

Ranking list of all players qualified for round 2 as of  15.04.2023, 05:00 (server time) (zawodnicy z Polski):

Position ICCF-ID Nat. Title Name Rating Score Wins Black wins
16 421446 POL CCM Paluch, Andrzej 2319 70,83% 41,67% 50,00%
47 421940 POL CCM Schmitt, Dariusz 2347 70,00% 40,00% 40,00%
56 421936 POL CCE Bartkiewicz, Bronisław 2263 70,00% 40,00% 20,00%
72 421832 POL Sepioł, Zbigniew 2184 66,67% 33,33% 50,00%
112 429154 POL IM Tritt, Maciej 2383 65,00% 30,00% 40,00%
130 421803 POL CCE Węglicki, Sławomir 2255 65,00% 30,00% 20,00%
136 421099 POL CCM Grabowski, Tomasz 2303 65,00% 30,00% 20,00%
161 429151 POL IM Andrzej Szerlak 2374 65,00% 30,00% 0,00%
196 420794 POL Dziedzic, Andrzej 2244 60,00% 20,00% 20,00%
199 420431 POL CCM Pazderski, Ludwik 2287 60,00% 20,00% 20,00%
229 429065 POL Agaciński, Tadeusz 2164 60,00% 20,00% 0,00%
237 420271 POL IM Bucziński, Henryk 2239 60,00% 20,00% 0,00%
239 420826 POL CCE Szulc, Stanisław 2253 60,00% 20,00% 0,00%
289 421438 POL CCM Fałatowicz, Paweł 2324 55,00% 20,00% 0,00%

=========

Mistrzostwa Europy 2023 (półfinały) – zgłoszenia do 05.09.2022

W związku z likwidacją strefy europejskiej (Zone Europe) dawne mistrzostwa Europy są kontynuowane, ale przeszły pod jurysdykcję Komisji Turniejów Superregionalnych [Super-Regional Tournaments Commission (SRTC)], w której imieniu działają Leonardo Madonia & Austin Lockwood.

Przepisy dotyczące Mistrzostw Europy zostały włączone do Przepisów ICCF, pkt.1.2.6.2. Super-Regional Tournaments, str.22-26. Warto zapoznać się z nimi.

Turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy 2023 (w skrócie):

 • grupa open – dla zawodników o rankingu poniżej 2100, uruchomienie po skompletowaniu
 • eliminacje – dla zawodników o rankingu pomiędzy 2100-2299 oraz awansujących z grupy open (zwycięzcy), uruchomienie po skompletowaniu
 • półfinały – dla zawodników o rankingu pomiędzy 2300-2499 oraz awansujących z eliminacji (2 najlepszych), uruchomienie raz w roku we wrześniu
 • turniej kandydacki – dla zawodników o rankingu powyżej 2500 oraz awansujących z półfinałów (2 najlepszych), uruchomienie raz w roku w marcu

Bardziej szczegółowe warunki zgłoszeń do półfinałów ME 2023 przedstawiono w tabeli poniżej.

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

półfinały
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-wrzesień; w 10 edycji: 20.09.2023
Klasyfikacja rankingowy, możliwe normy na tytuły
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem od 2300 do 2499
(b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie eliminacyjnej
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza); wymagany wynik > 50%
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie koniecznie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 40zł (za jedną grupę) (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 05.09.2023.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 9,00€ (płatne za pośrednictwem PayPal/ Stripe bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal/ Stripe w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 10.09.2023.

===========

W uzupełnieniu należy dodać, że kwalifikacje oparte na posiadanym tytule oraz rankingu mogą być wykorzystane tylko raz w roku na odpowiednim szczeblu rozgrywek. Przykładowo zawodnik wystartował w turnieju kandydackim to nie może startować w półfinałach w tym samym roku.

===========