Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 WSTT/2/21 – French Winawer, Poisoned Pawn, C18 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-01
2 Mistrzostwa Europy 2021 (turniej kandydacki) 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-20
3 10 Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-02-24 2021-02-28 2021-03-15
4 Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A] 2021-03-05 2021-04-05
5 TT/2/21 – Sicilian Alapin, B22 (poczta) 2021-04-12 2021-04-15 2021-05-01
6 Turniej otwarty z okazji 100-lecia federacji kanadyjskiej CCCA-100 International Open 2021-04-20 2021-06-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

Turniej otwarty z okazji 100-lecia federacji kanadyjskiej CCCA-100 International Open

Opis turnieju

Kanadyjska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Canadian Correspondence Chess Association CCCA) obchodzi w tym roku 100 rocznicę powstania i z tej okazji organizuje międzynarodowy turniej otwarty CCCA-100 International Open.

Więcej na temat historii federacji kanadyjskiej można znaleźć na witrynie ICCF w zakładce dotyczącej Kanady.

Uprawnieni do udziału są zawodnicy z całego świata bez względu ranking.

Zawody zostaną rozegrane w dwóch etapach – eliminacje oraz finał. Przewiduje się rozegranie eliminacji w wielu grupach (prawdopodobnie 11-osobowych) systemem kołowym, z których awans uzyskają zwycięzcy. Ale jeśli liczba zgłoszeń przekroczy 165, będzie to jedna grupa kojarzona systemem Silli, z której awans uzyska 15 zawodników.

Planuje się rozegranie finału w obsadzie 15-osobowej, start 2022-09-01.

Partie będą rozgrywane na serwerze ICCF standardowym tempem 50 dni na 10 posunięć.

Rozpoczęcie turnieju: 2021-06-01

Nagrody

Pula nagród (w finale) wynosi 2000 CAD (dolar kanadyjski). Podział nagród:

 • 600 CAD – 1 miejsce;
 • 500 CAD – 2 miejsce;
 • 400 CAD – 3 miejsce;
 • 250 CAD – dla zawodnika z najniżym rankingiem, który awansował do finału;
 • 250 CAD – nagroda za najpiękniejszą partię.

W przypadku nagród finansowych za miejsca 1-3 w finale nie ma zastosowania punktacja pomocnicza. Nagrody są dzielone pomiędzy zawodników z tą samą ilością punktów. 

Zgłoszenia 

są przyjmowane do 2021-04-20 bezpośrednio przez organizatora Ralph Marconi (marconi@intermonde.net), w którym należy podać numer identyfikacyjny ICCF  (ICCF ID), nazwę turnieju „CCCA-100 International Open”, imię i nazwisko oraz ilość grup. 

Wpisowe wynosi 41,60 CAD/1 grupa i jest płatne poprzez:

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Piotr Fałatowicz – pierwsza norma IM

Piotr Fałatowicz, szachista z Rymanowa – w dniu 2021-02-07 zdobył pierwszą normę na mistrza międzynarodowego IM:

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2021-02-07 IV Magistral AEAC – Grupo A 7 2020-? IM 5,5/10 5,5

Gratulacje!

70th ICCF Jubilee World Cups (standard & chess 960) launched – some statistics

The International Correspondence Chess Federation (ICCF) is the worldwide organisation for correspondence chess. It was founded in 1951 as a new appearance of the ICCA (International Correspondence Chess Association), which was founded in 1945, as successor of the IFSB (Internationaler Fernschachbund), founded in 1928.

In 2021, the ICCF celebrates its 70th anniversary.

The Executive Board (EB) to celebrate this anniversary, according to its tradition (from the 50th and 60th anniversary), conducts several activities such as:

 1. Special Jubilee tournaments (world champions, elite players, chess 960 elite players, ICCF officials, also events for postal players) – start date 2021-03-15, duration about 2-4 years.
 2. Jubilee World Cups (regular and chess 960), separate events from the regular ICCF activities, carried out with the Silli system in 2 stages (preliminaries and final) over a 4-year period with special provisions for promotions – start date 2021-02-15.

Both jubilee world cups have been launched recently.

After registration all entries were verified. Assumed rating for a player without a published rating at the beginning of this tournaments is the average rating of the rated players (standard=2207 -> 53 cases, chess 960=2310 -> 4 cases), unless player’s FIDE rating is higher (no cases).

Final status of the entries (as of 2021-01-16) is presented below.

Specification Jub World Cup
standard chess 960
entries 684= 610 74
countries 51= 50 25
players 480= 454 66
entries above 20 from:
Germany 124= 114 10
Russia 80= 70 10
USA 77= 69 8
Poland 55= 46 9
Italy 33= 28 5
England 27= 26 1
Brasil 22= 21 1
titled players 393= 341 52
highest rating 2584= 2555 2584
rating span 1189= 1189 838
average rating = 2207 2310
sections = 10 2
players per section = 61 37
promotion per section (tie-break) = 10 4

Final pairings for world cups were completed on 2021-01-29 (chess 960) & on 2021-01-30 (standard).

In the preliminary stage (standard world cup), in each section there is no more than:

 • 13 German players (but at least 8);
 • 8 Russian or American players (but at least 4);
 • 6 Polish players (but at least 3).

With that assumptions we managed to distribute players to 10 sections (61 players each) with average rating from 2198 to 2214, which is close to average rating of all entries 2207 (-8/+8). Rating span of individual players is huge = 1161 rating points (from 1366 to 2555), but this is an attractiveness of world cups.

The first 10 players of each preliminary section will qualify for the Jubilee World Cup final (tie-break applies).
Although the number of preliminary sections which each player could enter was limited to number of sections, no player will qualify for more than one place in the final. In case of double qualification, the best runner-up from all sections will be qualified instead.

Jubilee tournaments are directed by 7 TDs from 4 countries:

# Tit Name FED Directed events
1 IA Krzyżanowski, Wojciech POL WCh, Elite A&B (combined); Elite C; officials A1
2 IA Lubas, Józef POL chess960 wcup; chess960 elite; postal
3 TD2 Fałatowicz, Piotr POL wcup
4 IA Kracht, Jörg GER wcup; officials A2
5 TD2 Gredescul, Andrea MDA wcup
6 TD2 Leonard, Andrew USA wcup; officials B, C, D
7 TD2 Anderson, Aaron J. USA wcup; officials E

We hope that these will be very successful ICCF jubilee tournaments.

Amici Sumus
Mariusz Wojnar
Tournament Organizer

===========

Message published also at ICCF webserver.

Puchary Świata (standardowy i w szachy 960) z okazji 70-lecia ICCF uruchomione

Międzynarodowa Federacja Szachów Korespondencyjnych (The International Correspondence Chess Federation ICCF) to światowa organizacja zajmująca się szachami korespondencyjnymi. Została założona w 1951 roku jako nowe wcielenie ICCA (International Correspondence Chess Association), który powstał w 1945 roku jako następca IFSB (Internationaler Fernschachbund), założonego w 1928 roku.

W 2021 roku ICCF obchodzi jubileusz 70-lecia.

Zarząd ICCF (Executive Board EB) z okazji obchodów tej rocznicy, zgodnie ze swoją tradycją (50. i 60. rocznice), organizuje kilka przedsięwzięć m.in .:

 1. Specialne turnieje jubileuszowe (dla mistrzów świata, czołowych zawodników, działaczy ICCF, w tym turnieje dla zawodników pocztowych oraz czołowych zawodników w szachy 960) – start 2021-03-15, czas trwania około 2-4 lata.
 2. Jubileuszowe puchary świata (standardowy i w szachy 960), osobne turnieje od zwykłych działań ICCF, przeprowadzone systemem Silli w 2 etapach (eliminacje oraz finał) w ciągu 4 lat ze specialnymi postanowieniami dotyczącymi awansu – start 2021-02-15.

W ramach wstępu do jubileuszu ICCF został zorganizowany mecz pomiędzy najlepszym polskim zawodnikiem w szachach bezpośrednich FIDE GM Janem-Krzysztofem Dudą (FIDE 2753) i 2-krotnym Mistrzem Polski SIM Wojciechem Krzyżanowskim (ICCF 2508). Mecz sędziował doświadczony sędzia międzynarodowy Michael Millstone (USA). Więcej o meczu we wpisie na witrynie KSzK.

Niedawno uruchomiono oba jubileuszowe puchary świata.

Po zamknięciu rejestracji wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane. Dla zawodników bez rankingu przyjęto ranking startowy równy średniemu rankingowi zawodników z rankingiem (standard = 2207 -> 53 przypadki, szachy 960 = 2310 -> 4 przypadki), chyba że ranking FIDE zawodnika był wyższy (0 przypadków).

Ostateczny stan zgłoszeń (na dzień 2021-01-16) przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie Jubileuszowy Puchar Świata
standard szachy 960
zgłoszeń 684= 610 74
krajów 51= 50 25
zawodników 480= 454 66
najwięcej zgłoszeń (>20):
Niemcy 124= 114 10
Rosja 80= 70 10
USA 77= 69 8
Polska 55= 46 9
Włochy 33= 28 5
Anglia 27= 26 1
Brazylia 22= 21 1
utytułowani zawodnicy 393= 341 52
najwyższy ranking 2584= 2555 2584
rozpiętość rankingów 1189= 1189 838
średni ranking = 2207 2310
grupy = 10 2
zawodników na grupę = 61 37
awans z grupy (pkt pomocnicza) = 10 4

Ostateczne kojarzenia pucharów świata przeprowadzono 2021-01-29 (szachy 960) & 2021-01-30 (standard).

W eliminacjach (standardowy puchar świata), w każdej grupi założono nie więcej niż:

 • 13 zawodników z Niemiec (ale co najmniej 8);
 • 8 zawodników z Rosji lub z USA (ale co najmniej 4);
 • 6 zawodników z Polski (ale co najmniej 3).

Przy tych założeniach udało sie rozmieścić zawodników w 10 grupach (61 zawodników w każdej) ze średnim rankingiem od 2198 do 2214, co jest bliskie średniego rankingu wszystkich zgłoszeń 2207 (-8/+8). Rozpiętość rankingów jest ogromna = 1161 punktów rankingowych (od 1366 do 2555), ale właśnie na tym polega atrakcyjność pucharów świata.

Pierwszych 10 zawodników z każdej grupy awansuje do finału (obowiązuje punktacja pomocnicza).
Dopuszczalne były zgłoszenia wielokrotne maksymalnie do ilości utworzonych grup, ale do finału można uzyskać tylko jeden awans. W razie podwójnej kwalifikacji awans uzyska najlepszy zawodnik ze wszystkich grup.

Turnieje jubileuszowe sędziuje 7 sędziów z 4 krajów:

# Tit Name FED Directed events
1 IA Krzyżanowski, Wojciech POL WCh, Elite A&B (combined); Elite C; officials A1
2 IA Lubas, Józef POL chess960 wcup; chess960 elite; postal
3 TD2 Fałatowicz, Piotr POL wcup
4 IA Kracht, Jörg GER wcup; officials A2
5 TD2 Gredescul, Andrea MDA wcup
6 TD2 Leonard, Andrew USA wcup; officials B, C, D
7 TD2 Anderson, Aaron J. USA wcup; officials E

Mamy nadzieję, że będą to bardzo udane jubileuszowe turnieje ICCF.

Amici Sumus
Mariusz Wojnar
Organizator

PS. Wiadomość opublikowana również na witrynie ICCF.

======

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata:

Edycja Tr TO Organizator Okres Zgłoszenia Elim Półfinał Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogółem Zawod Fed POL  start start start koniec
1 p CSR J. Barbora 1968-1977 1928 43 ? 1968-01-01 1970-06-08 1973-10-18 1976-12-31 Karl-Heinz Maeder (GER) 12m-Roman Sokołowski-5,0/14
2 p GDR Hans Rabold 1971-1983 2119 42 1971-06-01 1974-07-01 1977-11-15 1983 Gennadi Nesis (URS)
3 p POL Ernest Kocem/ Witold Bielecki 1974-1986 2619 43 1974-06-15 1977 1981-06-20 1986 Nikolai Rabinovich (URS)
4 p ITA Armando Silli 1977-1989 3289 58 1977-09-01 1981-01-01 1984-01-01 1989-11-30 Albert Popov (URS)
5A p USA Theodore Bullockus 1981-1994 4684 57 1981-06-01 1984-06-01 1987-12-20 1994-06-30 Alexandr Frolov (UKR)
5B p USA Theodore Bullockus 1981-1994 x x x x x x 1987-12-20 1994-06-30 Gert Jan Timmermann (NED) 8m-Leszek Kępa-4,5/11
6 p POL Witold Bielecki 1986-1999 3604 1986-11-30 1990-04-01 1994-12-15 1999-12-31 Olita Rause (LAT)
7 p POL Witold Bielecki 1986-2001 x x x x x x 1994-12-15 2001-06-30 Aleksey Lepikhov (UKR)
8 p GDR Thomas Rondio 1990-2002 2343 40 1990-11-01 1994-04-15 1998-01-05 2002-02-13 Horst Staudler (GER)
9 p GDR Thomas Rondio 1990-2001 x x x x x x 1998-01-15 2001-10-15 Edgar Prang (GER)
10 p NED Gerard van den Haak 1994-2005 1540 36 1994-09-01 1998-01-05 2001-10-01 2005 Frank Schroder (GER)
11 p, f, e ENG Alan Rawlings/ Jo Wharrier 1997-2011 1080 883 49 1997-10-01 2003-03-15 2008-09-01 2011-02-06 Reinhard Moll (GER)
12e e CZE Josef Mrkvička 2000-2007 407 49 2000-09-01 2003-03-01 2005-06-30 2007-08-30 Reinhard Moll (GER)
12p p CZE Josef Mrkvička 2000-2013 627 2000-09-01 2005-06-30 2009-10-12 2013-04-28 Matthias Gleichmann (GER)
ICCF50e e ICCF 2001 2233 2001-09-01 1/4=2003-10-20, 1/2=2006-04-01 2009-03-01 2012-01-16 Csaba Jergler (HUN)
ICCF50p p ICCF Gian-Maria Tani/ Jaromír Canibal 2001 728 2001-09-01 x 2006-06-15 Yoav Dothan (ISR) 11m-Winfried Kulling, 23m-Karol Pinkas, 43m-Arkadiusz Ciruk, 59m-Daniel Mostowik, 62m-Ryszard Wojtkowiak, 65m-Ryszard Stapiński, 85m-Jerzy Kijewski, 90m-Andrzej Dziedzic, 93m-Leopold Kuntschke,
13 p, e AUT Rudolf Hofer 2002-2012 737 2002-12-20 2006-01-01 2009-06-01 2012-01-07 Reinhard Moll (GER) 5m-Rafael Pierzak-6,5/11
14 p, e, s AUS George Stibal 2004-2012 671 2004-12-01 2007-03-25 2009-06-15 2012-12-13 Reinhard Moll (GER) 4m-Dariusz Kustra-6,5/12
15 e, s SVK Jan Helbich 2006-2015 639 2006-11-15 2009-03-25 2012-01-15 2015-01-09 Klemen Šivic (SLO)
16 p GER Hartmut Höbel 2006-2016 216 2006-12-15 2010-06-01 2013-01-07 2016-06-20 Uwe Nogga (GER)
17 s ESP Carlos Flores 2009-2017 711 2009-06-01 2011-11-01 2014-04-28 2017-05-23 Matthias Gleichmann (GER) 7m-Rafael Pierzak-6,0/12
18

(ICCF60)

s POL Mariusz Wojnar 2011-2019 844 685 53 53 2011-10-30 2013-08-30 2015-06-30 2019-07-16 Reinhard Moll (GER) & Stefan Ulbig (GER) 15m-Tadeusz Kubicki-7,0/16
19 (ICCF60) p ITA Gian-Maria Tani 2011-2016 99 20 2 2011-10-31 x 2014-07-01 2016-10-03 Thomas Herfurth (GER) 8m-Wojciech Krzyżanowski-7,0/12
20 s RUS Andrey Pavlikov 2013-2020 1001 816 55 35 2013-11-30 2015-09-15 2017-09-01 2020-12-16 Sergey Kishkin (RUS) 3m-Mariusz Broniek – 7,5/14
21 s POL Mariusz Wojnar 2015-? 928 718 52 46 2015-10-01 2017-06-30 2019-06-30 ? Matthias Gleichmann (GER) 2m-Wojciech Krzyżanowski-7,0/12
22 s NED Joop Jansen 2017-? 871 35 2017-12-15 2019-09-30
23 s CZE Josef Mrkvička 2020-? 792 32 2020-09-30
ICCF70 s POL Mariusz Wojnar 2021-? 610 454 50 46 2021-02-15

Legenda: Tr=transmisja, p=poczta, f=fax, e=poczta elektroniczna, s=serwer

===

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata w szachach 960:

Edycja TO Termin Zgłoszenia Eliminacje Półfinały Finał Zwycięzca Miejsca POL
Ogół Zaw Fed POL  start start start koniec
1 (ICCF60) ICCF 2011-2015 99 28 10 2011-10-30 2012-11-15 2014-01-10 2015-09-20 Fabian Stanach (POL) 1.F.Stanach, 3.A.Dźwikowski
2 ICCF 2013-2016 72 57 20 3 2013-03-15 2014-04-25 2015-06-15 2016-10-07 Darko Babič (SLO)
3 ICCF 2014-2018 100 25 6 2014-03-15 2015-05-15 2016-09-10 2018-09-14 Jean Banet (FRA)
4 ICCF 2015-2019 97 25 9 2015-03-15 2016-06-30 2018-01-05 2019-04-26 Ivan Panitevsky (RUS)
5 ICCF 2016-? 88 26 4 2016-03-15 2017-07-10 2019-04-15
6 ICCF 2017-? 72 24 6 2017-03-15 2018-07-15 2020-01-20
7 ICCF 2018-? 79 28 4 2018-03-15 2019-07-15
8 ICCF 2019-? 74 26 3 2019-03-15 2020-04-01
9 ICCF 2020-? 60 6 2020-03-15
ICCF70 POL 2021-? 74 66 25 9 2021-02-15

===

Dariusz Warchoł – pierwsza norma IM

Dariusz Warchoł – w dniu 2021-01-28 uzyskał bardzo dobry wynik w turnieju i zdobył pierwszą normę na mistrza międzynarodowego IM:

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2021-01-28 III Memorial Alberto Barreras IM Grupo 0I 1 2020-? IM 8,0/12 8,0

Gratulacje!

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 3 Puchar Europy Amatorów (R= 1000 do 2000) 2021-01-28 2021-01-31 2021-02-20
2 Mistrzostwa Świata 2021 (eliminacje) 2021-01-315* 2021-01-31 2021-02-02 2021-03-20
3 WSTT/2/21 – French Winawer, Poisoned Pawn, C18 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-01
4 Mistrzostwa Europy 2021 (turniej kandydacki) 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-20
5 10 Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-02-24 2021-02-28 2021-03-15
6 Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A] 2021-03-05 2021-04-05
7 TT/2/21 – Sicilian Alapin, B22 (poczta) 2021-04-12 2021-04-15 2021-05-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

Indywidualne Mistrzostwa Polski (edycja 2021) uruchomione

W dniu dzisiejszym (2021-01-18), po zweryfikowaniu zgłoszeń, zostały utworzone grupy turniejowe Indywidualnych Mistrzostw Polski (edycja 2021).

IMP 2021 Start Koniec Komunikat startowy Sędzia Sędzia 2 instancji
Finał 64MP 2021-02-15 2022-12-15 64MP-f kom start 210118 P.Fałatowicz M.Wojnar
Półfinały 66MP 2021-02-15 2022-10-15 66MP-s kom start 210118 P.Fałatowicz M.Wojnar
Ćwierćfinały 68MP 2021-02-15 2022-10-15 68MP-q kom start 210118 P.Fałatowicz M.Wojnar
4 Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/Ćwierćfinały 68MP 2021-02-15 2022-10-15 68MP-q 4MwZP kom start 210118 P.Fałatowicz M.Wojnar

Zawodnicy otrzymali również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi. Ponadto Komunikaty startowe zostały zamieszczone powyżej oraz na naszej stronie w zakładce Regulaminy->Komunikaty Startowe.

Zawody (ćwierćfinał, półfinał oraz finał) sędziuje Piotr Fałatowicz.

Odwołania w drugiej instancji rozpatruje IA Mariusz Wojnar.

W razie potrzeby niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez doświadczonych zawodników wybranych automatycznie przez serwer ICCF.

Każdy zawodnik ma do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym. Nie ma urlopu dodatkowego.

Tempo gry z inkrementacją (tzw.Fischerowskie) nie jest już nowością dla większości zawodników – wynosi ono 10 dni na partię plus 3 dni na każde posunięcie, z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu. W turniejach można składać reklamacje oparte na 7-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Serwer ICCF (jako pomocnik sędziego) automatycznie rozpatruje reklamację w sprawie wyniku na wniosek zawodnika.

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 7-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi leżącymi w gestii sędziego (od upomnienia, poprzez zapisanie wyniku, do wykluczenia z turnieju i dyskwalifikacji włącznie).

Bazy 7-bierkowe są powszechnie dostępne dla każdego online. Więcej jest przedstawione we wpisie „Od 2018 Lichess oferuje swoją bazę 7-bierkową ZA DARMO a od 2020 ICCF wprowadza do stosowania w turniejach bazę 7-bierkową (Łomonosowa)!„.

Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (ważne od 2021-01-01). Najważniejsze są przepisy gry, które zostały ujęte głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 40-55). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami. Polskim odpowiednikiem jest Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry.

Oficjalny start zawodów: 2021-02-15, ale grę można rozpocząć już teraz.

Uczestnikami finału 64 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu):

Lp Tyt Nazwisko Imię Rank
1 SIM Krzyżanowski, Wojciech 2510
2 SIM Kubicki, Tadeusz 2491
3 IM Broniek, Mariusz 2445
4 CCM Gorzkiewicz, Łukasz 2443
5 IM Probola, Ryszard 2437
6 IM Niewiadomski, Wiesław 2432
7 IM Pietrzak, Janusz 2430
8 IM Jasiński, Mirosław 2422
9 SIM Kozłowski, Waldemar 2413
10 SIM Staniszewski, Jerzy 2412
11 IM Szerlak, Andrzej 2411
12 IM Tritt, Maciej 2394
13 SIM Lubas, Józef 2375

Finał MP w obsadzie 13-osobowej odbywa się po raz 7. Najczęściej jest on w 17-osobowej obsadzie, co miało już miejsce 19-krotnie.

Średni ranking turnieju wynosi 2432, co daje odpowiednik turnieju międzynarodowego 8 kategorii (czyli turnieju arcymistrzowskiego), i jest to najsilniejszy finał w historii!

Większość zawodników już uczestniczyła w finale MP, a kolega starszy mistrz międzynarodowy Waldemar Kozłowski czyni to po raz 16-ty! Nowicjuszy w tym gronie jest 2, po raz pierwszy w finale MP uczestniczą koledzy: IM Janusz Pietrzak oraz IM Maciej Tritt.

Obsada obecnego finału jest znamienita:

 • pięciu Mistrzów Polski (w tym dwóch 2-krotnych!): SIM Waldemar Kozłowski (46, 55), SIM Wojciech Krzyżanowski (56, 60), SIM Jerzy Staniszewski (54), CCM Łukasz Gorzkiewicz (61), IM Ryszard Probola (62);
 • srebrni medaliści MP: SIM Jerzy Staniszewski (52, 54), IM Mariusz Broniek (59, 60), CCM Łukasz Gorzkiewicz (62);
 • brązowi medaliści MP: SIM Waldemar Kozłowski (44, 57), SIM Tadeusz Kubicki (58), IM Ryszard Probola (60), IM Mirosław Jasiński (62);
 • no i jak widać z listy startowej wszyscy zawodnicy z tytułami ICCF.

Życzymy interesującej gry w sportowej atmosferze!

=============

Przy okazji zaktualizowałem zestawienie:

Mistrzostwa Polski w statystyce

opracowanie: Mariusz Wojnar [2010-10-31, aktualizacja 2021-01-18]

W dniu 2021-02-15 startuje kolejna edycja Mistrzostw Polski.

Pokusiłem się o analizę statystyczną posiadanych materiałów, które aktualizuję corocznie przy okazji startu kolejnej edycji MP. Wielu czytelników zapewne zaciekawi to zestawienie.

Finał Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych odbywał się w zasadzie 66 razy, a nie 64 jak mogłoby się wydawać! Należałoby uwzględnić finał 1.MP rozgrywanych pocztą elektroniczną w latach 2005-2008 oraz „zerowe” a w zasadzie pierwsze MP rozegrane jeszcze w okresie międzywojennym w latach 1934-1936. Zestawienie obejmuje rezultaty do 62MP włącznie.

Finał 62MP dobiegł końca. Stopień zaawansowania finału 63MP jest spory, ale sytuacja jest bardzo wyrównana.

Najcenniejszy tytuł Mistrza Polski 2-krotnie zdobyli:

 • Eugeniusz Golemo (2, 4)
 • Zygmunt Pioch (14, 15)
 • Tadeusz Chruszcz (34, 35)
 • Robert Tustanowski (36, 43)
 • Antoni Schön (49, 50)
 • Waldemar Kozłowski (46, 55)
 • Tomasz Sławiński (51, 58)
 • Wojciech Krzyżanowski (56, 60)

Srebrny medal Mistrzostw Polski 5-krotnie zdobył („wiecznie” drugi):

 • Dariusz Szczepankiewicz (40, 43, 46, 54, 57)

Brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyli

 • 3-krotnie:
  • Arkadiusz Złotkowski (57, 59, 61)
 • 2-krotnie:
  • Stanisław Mierzejewski (5, 11)
  • Winfried Kulling (15, 41-po 25 latach!!!)
  • Wincenty Piecha (19, 21)
  • Aleksander Masternak (32, 34)
  • Maciej Jędrzejowski (37, 38)
  • Bogdan Sokolik (40, 43)
  • Tomasz Sławiński (45, 52)
  • Mirosław Nowakowski (48, 55)
  • Dariusz Szczepankiewicz (55, 56)
  • Waldemar Kozłowski (44, 57)

Najliczniej plasowali się na „pudle”:

 • 7-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (2m-40, 43, 46, 54, 57; 3m-55, 56)
 • 5-krotnie – Tomasz Sławiński (1m-51, 58; 2m-61; 3m-45, 52)
 • 5-krotnie – Maciej Jędrzejowski (1m-41; 2m-35,45; 3m-37,38)
 • 4-krotnie – Waldemar Kozłowski (1m-46, 55; 3m-44,57)
 • 4-krotnie – Tadeusz Baranowski (1m-47; 2m-48,51; 3m-49)
 • 4-krotnie – Zbigniew Szczepański (1m-52; 2m-49,50; 3m-48)

Niezaprzeczalnymi liderami ilości startów w finałach MP są:

 • 17-krotnie – Tadeusz Baranowski (38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63)
 • 16-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (37, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)
 • 16-krotnie – Waldemar Kozłowski (40, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64)

Nieco mniejszą ilość startów zaliczyli:

 • 13-krotnie – Jerzy Staniszewski (40, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64)
 • 9-krotnie – Maciej Jędrzejowski (31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47)
 • 9-krotnie – Mirosław Jasiński (38, 39, 41, 59, 60, 61, 62, 63, 64)
 • 7-krotnie – Kazimierz Zawisz (4, 5, 6, 7, 10, 14, 16)
 • 7-krotnie – Wiesław Ciążela (48, 49, 50, 51, 52, 53, 1.e-mail)

Najliczniejsze były 1MP-22 uczestników, najmniej liczne były „zerowe”, 41 i 57MP-11 uczestników.

Zdecydowanie najczęściej organizowano MP w obsadzie 17-osobowej (19-krotnie), 18-osobowej (11-krotnie) oraz 15- i 19-osobowej (8-krotnie). Chociaż mogą znaleźć się rozbieżne opinie w związku z niepełnymi danymi. Chętnie uzupełnimy nasze archiwa, jeśli ktoś zechce się z nami podzielić!

Jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie Mistrzostwa Polski są jednymi z najsilniej obsadzonych mistrzostw kraju na świecie. Odpowiadają one z reguły turniejom 5-8 kategorii, w zależności od okresu.

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 NORJUB 75 – półfinały otwartego międzynarodowego turnieju szachowego federacji norweskiej (R=2300+) 2021-01-20 2021-02-01
2 3 Puchar Europy Amatorów (R= 1000 do 2000) 2021-01-28 2021-01-31 2021-02-20
3 Mistrzostwa Świata 2021 (eliminacje) 2021-01-315* 2021-01-31 2021-02-02 2021-03-20
4 WSTT/2/21 – French Winawer, Poisoned Pawn, C18 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-01
5 Mistrzostwa Europy 2021 (turniej kandydacki) 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-20
6 10 Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-02-24 2021-02-28 2021-03-15
7 Capablanca – otwarty turniej federacji kubańskiej 2021-03-05 2021-03-31
8 Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A] 2021-03-05 2021-04-05
9 TT/2/21 – Sicilian Alapin, B22 (poczta) 2021-04-12 2021-04-15 2021-05-01

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

Ryszard Probola – trzecia norma i tytuł IM

Ryszard Probola – szachista z Tomaszowa Lubelskiego, w dniu 2021-01-12 zdobył trzecią normę na mistrza międzynarodowego IM oraz ma szanse na awans do finału 22 Pucharu Świata!

Ryszard Probola uzyskał trzy normy IM w trzech turniejach (37 partii):

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2019-04-16 Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament SF3 1 2017-2019 IM 6,0/9 6,0
2019-07-05 DE10A Semi-Final SF 7 4 2018-2019 IM 8,5/14 8,5
2021-01-12 ICCF World Cup 22 Semifinal 1 5 2019-2021 IM 8,5/14 8,5

Tym samym wypełnił on kryteria do nadania tytułu mistrza międzynarodowego, który zostanie wkrótce nadany. Dyplom i medal zostanie wręczony przez Prezydenta ICCF na Kongresie w 2021 roku w Glasgow (Szkocja), o ile kongres rzeczywiście się odbędzie.

Gratulacje!

===

Aktualizacja 2021-02-03

Tytuł mistrza międzynarodowego (IM) został w dniu 2021-02-03 potwierdzony przez Uwe Staroske, przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjno-Rankingowej ICCF. Tytuł jest już widoczny w systemie.

===

3 Drużynowe Mistrzostwa Regionalne uruchomione

Z udziałem 58 drużyn w czterech ligach uruchomione zostały rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Regionalnych organizowanych po raz trzeci przez Walię. Warto odnotować, że w mistrzostwach startują dwie polskie drużyny, a to w drugiej lidze zespół Podkarpacia pod nazwą „Subcarpathian – Rymanów City” oraz trzeciej lidze zespół województwa pomorskiego pod nazwą „Pomeranian Hussars”.

Zwycięska drużyna szczebla pierwszego (1 Liga – Division One) zostanie ogłoszona mistrzem regionalnym, pierwsza i druga drużyna niższego szczebla uzyska awans, ostatnia i przedostatnia drużyna spadną do niższego szczebla rozgrywek.

Życzymy naszym zespołom awansu do wyższego szczebla rozgrywek!

Liga Turniej Drużyna POL
D1 WLS/SRCCC/21/D1, States and Regions CCC 2021 Division One; 15 drużyn [Rśr=2378, sz1-8 kat, sz2=6 kat, sz3=5 kat, sz4=3 kat] sz2.IM Andrzej Szerlak [2411] w drużynie North Wales Nomads (WLS) [2423];

sz3.IM Maciej Tritt [2394] w drużynie Teigrod gwyddbwyll – A465 (WLS) [2397];

D2 WLS/SRCCC/21/D2, States and Regions CCC 2021 Division Two; 15 drużyn [Rśr=2292, sz1-5 kat, sz2=4 kat, sz3=2 kat, sz4=L kat] Subcarpathian – Rymanów City (POL) [2165]; TC Józef Lubas
D3 WLS/SRCCC/21/D3, States and Regions CCC 2021 Division Three; 15 drużyn [Rśr=2172, sz1-3 kat, sz2=L kat, sz3=I kat, sz4=F kat] Pomeranian Hussars (POL) [2134]; TC Wojciech Traczewski
D4 WLS/SRCCC/21/D4, States and Regions CCC 2021 Division Four; 13 drużyn [Rśr=1927, sz1-I kat, sz2=C kat, sz3=brak kat, sz4=brak kat]

=======

Przygotował Józef Lubas

3 Puchar Europy Amatorów – edycja 2021

Jest to wieloetapowy turniej dla zawodników z rankingiem do 2000. Przewiduje się, że turniej będzie organizowany co roku. Jest to już 3 edycja.

Turniej będzie rozgrywany na serwerze w 3 etapach. Grupy będą liczyły 7-11 zawodników w eliminacjach, 9-13 w półfinałach oraz 11-15 w finale. Każdy zawodnik gra po 1 partii ze swoim przeciwnikiem.

Partie będą rozgrywane na serwerze ICCF tempem typu Triple Block i podlegają ocenie rankingowej, tam gdzie to możliwe przewiduje się normy na tytuły, czyli zwykle w półfinałach lub finale. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub stronie z przepisami ICCF (Triple Block System).

Zgłoszenia

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach nie jest ograniczona, jednak można zakwalifikować się najwyżej do dwóch grup półfinałowych, a do finału tylko z jednego miejsca.

Uprawnieni do udziału w turnieju są tylko zawodnicy z federacji należących do strefy europejskiej (Zone 1) posiadający ranking ICCF (od 1000) do 2000 na bieżącej liście rankingowej (2021/1). Zawodnicy nie posiadający rankingu ICCF nie mogą uczestniczyć.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach eliminacyjnych i półfinałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę jednakowego średniego rankingu.

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF do dnia 2021-01-28. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:

 • za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 20 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK;
 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 5EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości i wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Organizacja turnieju

Rozpoczęcie rozgrywek: 2021-02-20. Tempo typu Triple Block: 350 dni (50/75/1). Zakończenie eliminacji: 2022-02-01.

Rozpoczęcie półfinałów przewiduje się nie później niż 2022-03-01. Tempo typu Triple Block: 350 dni (50/75/1). Zakończenie półfinałów: 2023-02-15.

Rozpoczęcie finału przewiduje się nie później niż 2023-03-15. Tempo typu Triple Block: 400 dni (50/50/2). Zakończenie półfinałów: 2024-05-01.

Nagrody

W finale zostaną wręczone medale i dyplomy dla pierwszych trzech zawodników (punktacja pomocnicza w celu określenia miejsc) oraz puchar dla zwycięzcy.

Pierwszych 3 zawodników w finale otrzyma również możliwość bezpośredniego zgłoszenia się do półfinałów Mistrzostw Europy bez względu na posiadany ranking (po opłaceniu wpisowego).

Kwalifikacje

Ilość awansujących zawodników jest uzależniona od ilości otrzymanych zgłoszeń, ale wstępnie zakłada się, że dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do półfinałów. Do finału awansuje zwycięzca grupy półfinałowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do licznego udziału w zawodach!

===

Za organizację turnieju odpowiada Andrey Pavlikov, dyrektor Strefy 1. Warunki zgłoszeń podsumowano w tabeli poniżej.

3 Puchar Europy Amatorów rozgrywany za pośrednictwem serwera

PEA

eliminacje
Grupy ilość zawodników zwykle 7-11
Start raz w roku-luty; w tej edycji 2021-02-20
Tempo gry Triple Block: 350 dni (50/75/1)
Klasyfikacja rankingowy, normy na tytuły możliwe w półfinale lub finale
Kwalifikacja zawodnik z rankingiem od 1000 do 2000
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF do dnia 2020-01-28. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie podać stosowne uprawnienia, czyli swój ranking ICCF (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe
 • 20zł – (płatne na konto KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata);
 • DE ok. 5,00EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora)

===

The ICCF 70th Jubilee events – registrations until 2021-01-15! Don’t wait until the last day!

The Executive Board (EB) to celebrate the 70th anniversary of the ICCF, according to its tradition (from the 50th and 60th anniversary), will conduct several activities such as:

 1. Special Jubilee tournaments (world champions, elite players, ICCF officials, including events for postal players, elite 960 players) – start date 2021-03-15, duration about 2-4 years.
 2. Jubilee World Cups (regular and chess 960), separate events from the regular ICCF activities, carried out with the Silli system in 2 stages (preliminaries and final) over a 4-year period with special provisions for promotions – start date 2021-02-15.

 

Eligible players may enter directly or via NF. More details can be found in the announcement.

Registration to all tournaments ends on 2021-01-15. Don’t wait until the last day!

Take advantage of the unique opportunity to participate in the ICCF 70th anniversary!

By the way, you can earn norms for ICCF titles, financial rewards and unique promotions to the world championship!

And also meet (virtually) your colleagues or meet new ones. We wish you great games and many victories in the spirit of the ICCF motto „Amici sumus”!

Mirosław Woźnica – druga norma i tytuł IM

Mirosław Woźnica – w dniu 2021-01-02 uzyskał bardzo dobry wynik wygrywając drugi już turniej federacji wenezuelskiej i zdobył drugą normę na mistrza międzynarodowego IM.

Mirosław Woźnica uzyskał dwie normy IM w dwóch turniejach (24 partie):

Data uzyskania Turniej Kat. Termin Norma Wynik
2020-09-20 III TORNEO PABLO ATARS IM 2020 GRUPO 4C 1 2020-? IM 8,0/12 8,0
2021-01-02 III Memorial Alberto Barreras IM Grupo 0I 1 2020-? IM 8,0/12 8,5

Tym samym wypełnił on kryteria do nadania tytułu mistrza międzynarodowego, który zostanie wkrótce nadany. Dyplom i medal zostanie wręczony przez Prezydenta ICCF na Kongresie w 2021 roku w Glasgow (Szkocja), o ile kongres rzeczywiście się odbędzie.

Gratulacje!

===

Aktualizacja 2021-01-23

Tytuł mistrza międzynarodowego (IM) został w dniu 2021-01-23 potwierdzony przez Uwe Staroske, przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjno-Rankingowej ICCF. Tytuł jest już widoczny w systemie.

===

Mistrzostwa Europy 2021 (turniej kandydacki) – zgłoszenia do 2021-02-15

Strefa Europejska ICCF ogłosiła turnieje z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy 2021. Warunki zgłoszeń do turnieju kandydackiego ME 2021 przedstawiono w tabeli poniżej.

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

turniej kandydacki
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-marzec; w 7 edycji: 2021-03-20
Klasyfikacja klasyfikacyjny (normy na tytuły)
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem 2500+
(b) zawodnik posiadający tytuł GM
(c) zawodnik posiadający tytuł SIM z rankingiem 2401+
(d) zawodnik posiadający tytuł IM z rankingiem 2451+
(f) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie półfinałowej, która wystartowała po 2014-01-01
(g) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju finałowego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
(h) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji oraz nie wykorzystał wcześniej tej kwalifikacji
Awans dwóch najlepszych (decyduje punktacja pomocnicza)
Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju; link powinien być wkrótce dostępny) a następnie koniecznie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 85zł (płatne na konto KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2021-02-15.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 23,40EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2021-02-20.

===

10 Puchar Świata w szachach 960

Organizacja turnieju

Turniej będzie przebiegał w trzech lub czterech etapach (w zależności od ilości zgłoszeń) i rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Grupy eliminacyjne będą 6-osobowe w systemie dwukołowym (10 partii), awans do następnej rundy uzyskuje 2 zawodników.

Tempo typu Triple Block: 500 dni (50/50/3) [dla turnieju trwającego 500 dni, z początkową rezerwą (w banku) 50 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 3 dni]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, zał.3 The Triple Block Time Control System.

Turniej podlega ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960.

Rozpoczęcie rozgrywek: 2021-03-15.

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć w Zasadach gry w szachy korespondencyjne (ICCF Laws of Correspondence Chess) (od 2020-01-01)

 1. wersja w j.angielskim (ICCF Laws of Correspondence Chess) (od 2020-01-01)
 2. wersja w j.polskim (Zasady gry w szachy korespondencyjne) (od 2020-01-01)

Nagrody

w finale

 • nagroda 1000€ dla pierwszych 3 zawodników (500€, 300€; 200€), bez punktacji pomocniczej (czyli nagrody dzielone w razie równej ilości punktów)

Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.
Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:
 • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 45zł (za jedną grupę) (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2021-02-23.
 • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 12,48€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2021-02-28.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni przez organizatora w grupach w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę równego średniego rankingu.

Wszyscy finaliści 7 edycji Pucharu Świata 960 mogą się ubiegać o start w 10 edycji Pucharu Świata 960 od półfinałów (start planowany w pierwszej połowie 2022) [zgłaszając się za pośrednictwem federacji narodowej (KSzK) do dnia 2021-11-25?].

Kwalifikacje

Dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do kolejnego etapu.

Jakkolwiek ilość zgłoszeń w eliminacjach nie jest ograniczona to zawodnik może uzyskać awans nie więcej jak do dwóch grup półfinałowych oraz nie więcej jak jedno miejsce w finale. W razie czterech etapów rozgrywek ilość kwalifikacji do drugiego etapu nie jest limitowana.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń nie jest krotnością 6, zawodnicy z najwyższym rankingiem w szachach 960 (maksymalnie 5, bez wielokrotnych zgłoszeń) zostaną przeniesieni od razu do następnej rundy.

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nawiązania nowych znajomości w innych krajach w duchu przyjaźni oraz motto ICCF AMICI SUMUS

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK1* NF2* DE3* TO4*
1 TT/1/21 – Nimzoindian, Rubinstein System, E40 (poczta) 2021-01-12 2021-01-15 2021-02-01
2 3 Drużynowe Mistrzostwa Regionalne 2021-01-03 2021-01-17
3 70-lecie ICCF: Puchar Świata (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
4 70-lecie ICCF: Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-01-15 2021-01-15 2021-02-15
5 70-lecie ICCF: Turniej dla działaczy ICCF (turniej za zaproszeniami) 2021-01-12 2021-01-12 2021-03-15
6 70-lecie ICCF: Szachy 960. Turniej dla elity światowej  (R=2500+) 2021-01-15 2021-03-15
7 Mistrzostwa Polski (indywidualne) – edycja 2021 2021-01-15 2021-02-15
8 4 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego/68MPq – edycja 2021 2021-01-15 2021-02-15
9 NORJUB 75 – półfinały otwartego międzynarodowego turnieju szachowego federacji norweskiej (R=2300+) 2021-01-20 2021-02-01
10 3 Puchar Europy Amatorów (R= 1000 do 2000) 2021-01-28 2021-01-31 2021-02-20
11 Mistrzostwa Świata 2021 (eliminacje) 2021-01-315* 2021-01-31 2021-02-02 2021-03-20
12 WSTT/2/21 – French Winawer, Poisoned Pawn, C18 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-01
13 Mistrzostwa Europy 2021 (turniej kandydacki) 2021-02-12 2021-02-15 2021-03-20
14 10 Puchar Świata szachy 960 (eliminacje) 2021-02-24 2021-02-28 2021-03-15
15 Capablanca – otwarty turniej federacji kubańskiej 2021-03-05 2021-03-31
16 Turniej z okazji 15-lecia programu zgłoszeń bezpośrednich [DE15A] 2021-03-05 2021-04-05

Legenda:

1* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

2* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (KSzK)

3* Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)

4* Zgłoszenia należy nadsyłać bezpośrednio do organizatora

5* Dotyczy puli zawodników rezerwowych. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

NORJUB 75 – półfinały otwartego międzynarodowego turnieju szachowego federacji norweskiej (R=2300+)

Norweska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Norges Fjernsjakkforbund NFSF) powstała w 1945 i z okazji swojego 75-lecia organizuje otwarty międzynarodowy turniej szachowy NORJUB-75.

Zawody będą przebiegać w 3 etapach (eliminacje, półfinały i finał). Partie będą rozgrywane za pośrednictwem serwera ICCF i podlegają ocenie rankingowej. W półfinałach i finale będą możliwe normy na tytuły ICCF.

Tempo typu Triple Block. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK w poście „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, zał.3 The Triple Block Time Control System.

1- Eliminacje (od 2019-11-01 do 2020-09-10)

W eliminacjach uruchomiono 14 grup po 7 zawodników (ogółem 98). Z Polski pochodziło 2 zgłoszenia (obaj uzyskali awans). Tempo typu Triple Block – czas trwania turnieju do 350 dni (TriBl 350). Awans: dwóch zawodników z każdej grupy, w razie równej ilości punktów decydowała punktacja pomocnicza.

2- Półfinały (start 2021-02-01)

W półfinałach grupy będą liczyły po 11-13 zawodników. Półfinały wystartują 2021-02-01. Zawodnicy z rankingiem ICCF co najmniej 2300 są uprawnieni do zgłoszenia się bezpośrednio do półfinałów pod warunkiem opłacenia wpisowego.

Tempo typu Triple Block – czas trwania turnieju do 350 dni (TriBl 350).

W półfinałach można wystartować najwyżej w 2 grupach.

Awans: dwóch zawodników z każdej grupy, ewentualnie kilku najlepszych do uzupełnienia 15-osobowego finału.

3- Finał (start 2022-04-01)

Turniej finałowy wystartuje 2022-04-01 w 15-osobowej obsadzie.

Tempo typu Triple Block – czas trwania turnieju do 500 dni (TriBl 500).

Nagrody

Zwycięzcy grup półfinałowych otrzymają nagrody pieniężne 50 EUR.

Trzech pierwszych zawodników w finale otrzyma nagrody pieniężne (400-300-200 EUR) oraz medale. Nagrody pienieżne są gwarantowane przy co najmniej 110 uczestnikach.

Wypłata nagród pieniężnych wyłącznie poprzez Paypal.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 2021-01-20 należy kierować bezpośrednio do organizatora Roger Løvaas opłacając wpisowe (20 EUR) poprzez konto Paypal (roloevaa@gmail.com).

W zgłoszeniu należy podać: ICCF ID, imię i nazwisko zawodnika oraz ilość grup.

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

===========

Uchwała KSzK w sprawie regulaminów KSzK

Uchwała 04/12/2020

Komisji Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów KSzK

Komisja postanowiła przyjąć zaktualizowany, który jest tożsamy z rozdziałem 2 Przepisów ICCF:

 1. Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry

który obowiązuje od 2021-01-01. Poprzednia wersja regulaminu obowiązuje do 2020-12-31.

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji, 3 głosy ZA.

========

Uchwały Komisji

Turniej federacji izraelskiej za zaproszeniami

Izraelska Federacja Szachów Korespondencyjnych organizuje turniej za zaproszeniami – Mistrzostwa Izraela, poświęcony pamięci Aviela Rozenberga. Będzie on rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF.

Start zaplanowano na 2021-02-15.

Wyszczególnienie ISR Champ 2021
Kategoria turnieju ?
Ilość zawodników ?
Ilość zaproszonych zawodników 1
Wpisowe brak
Nagrody [USD] 750, 500, 250
Ranking wymagany 2500+
Organizator (TO) Yoav Dothan
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2021-01-01 (Lista Rankingowa 2021/1).

Zgłoszenia do 2020-12-26 należy nadsyłać do delegata. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominację otrzyma jeden zawodnik.

============

Aktualizacja 2020-12-21

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
ISR Ch GM Pierzak, Rafael 2515

===