I Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych

Organizatorem I Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych jest ks. Krzysztof Domaraczeńko z Diecezji Drohiczyńskiej przy wsparciu Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK).

Św. Teresa z Avilla

1. Uczestnicy:

Uczestnikami są kapłani różnych wyznań, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne

2. Zawody:

W turnieju obowiązują aktualne przepisy ICCF (dostępne na stronie ICCF lub na stronie KSzK w zakładce Przepisy). Zawody podlegają ocenie rankingowej.

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni (na partię) + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w terminie od 2014-09-15 do 2015-09-15.

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje ks. Mirosław Brzoza na adres: brzozami@o2.pl (lub telefonicznie 502-396-633) do dnia 2014-08-31.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia
 • ranking ICCF (a w razie jego braku ranking FIDE) oraz kategoria szachowa
 • diecezja, seminarium, zakon

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie I Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych (wystarczy kliknąć na link). Komunikat został umieszczony również na stronie organizatora.

xxx

Komunikat o utrudnieniach

Ze względu na mocno absorbujące obowiązki służbowe i rodzinne zgłoszenia oraz inne sprawy mogą być załatwiane ze znacznym opóźnieniem. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Z góry przepraszam za powstałe utrudnienia.

Mariusz Wojnar
Delegat Polski do ICCF

Upływa okres oceny rankingowej dla listy 2014/4

Przypomina się, że w dniu 2014-08-31 kończy się okres oceny rankingowej dla listy 2014/4. Nowa lista rankingowa obowiązywać będzie od 2014-10-01 do 2014-12-31 za wyniki uzyskane od 2014-06-01 do 2014-08-31. Nowe rankingi dostępne będą na serwerze ICCF  od połowy września.

1 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

===

1.Celem zawodów jest:

 • Wyłonienie mistrza województwa zachodniopomorskiego w szachach korespondencyjnych

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

3.Termin zawodów

Zawody zostaną rozegrane w terminie od 2014-12-15. Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).

4.Uczestnictwo

Uczestnikami mogą być wszyscy zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSzach.

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, lub dwukołowym, na serwerze ICCF. W szczególnej sytuacji rozgrywki mogą zostać przeprowadzone innym systemem – odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych np. scheveningen lub tzw.wrocławskim lub Scilli. Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez sędziego.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu nad 1 posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie przeciwnik będzie miał prawo wnioskować o wygraną na czas. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 20 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry ICCF.

Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji sędzia rozpatruje reklamację w sprawie wyniku na wniosek zawodnika.

7.Punktacja i ocena wyników

O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:

 • suma zdobytych punktów, ilość zwycięstw (tzw. punktacja pomocnicza Baumbacha), punktacja Sonnenborna-Bergera, wyniki bezpośrednich spotkań.

W szczególnej sytuacji w przypadku rozgrywek przeprowadzanych systemem innym niż kołowy punktacja pomocnicza zostanie odpowiednio dostosowana, co zostanie podane w komunikacie startowym.

8.Nagrody

Zwycięzca otrzymuje tytuł I mistrza woj. zachodniopomorskiego.

Ponadto zawodnicy otrzymują za miejsca:

 • 1 miejsce – złoty medal, dyplom i puchar
 • 2 miejsce – srebrny medal i dyplom
 • 3 miejsce – brązowy medal i dyplom

Medaliści uzyskują awans do półfinału MP.

Szczegóły podziału puli nagród finansowych zostaną podane w komunikacie startowym.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje kol.Przemysław Łukasiewicz na adres: przemek.lukasiewicz@op.pl

Należy podać swoje dane adresowe (adres e-mail, adres zamieszkania), nr licencji zawodniczej, nazwę turnieju, wysokość wpłaconego wpisowego, datę realizacji wpłaty oraz dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty (w postaci pliku jpg lub pdf).

Termin zgłoszeń do dnia 2014-11-20.

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy. Wpisowe wynosi: 60 zł.

Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy: Świętokrzyski Związek Szachowy,

ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229 z dopiskiem [w polu tytułem] „Mistrzostwa woj.ZP”.

Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w roku 2014 obowiązuje dopłata 10 zł, jako opłata członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce).

11.Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzK. Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzK.

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do organizatora.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

 

Za Komisję Szachów Korespondencyjnych:

Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

Za Zachodniopomorski Związek Szachowy

(-) Przemysław Łukasiewicz

 

===

7 Puchar Świata Weteranów wystartował

Organizatorem siódmej edycji jest Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF). Zawody zostaną zorganizowane w trzech etapach: eliminacje, półfinały i finał.

Do 7 Pucharu Świata Weteranów napłynęło 420 zgłoszeń od 328 zawodników z 40 krajów, w tym 19 zgłoszeń z Polski. Od utytułowanych zawodników pochodzi 53 zgłoszenia (4xGM, 15xSIM, 33xIM, 1xLGM). Najwyższy ranking – 2439.

Najwięcej zgłoszeń do 7 edycji (w nawiasie ilość zgłoszeń w poprzednich edycjach PŚW 6, 5, 4 oraz 3) pochodzi z następujących krajów:

 • Niemcy 78 (85-75-60-57)
 • Rosja 65 (66-46-54-22)

Zawodnicy grają w 32 grupach (30 po 13 i 2 po 15). Awans do półfinałów uzyska 2 najlepszych zawodników z każdej grupy.

Oficjalne rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 2014-09-01.

===

Lista polskich zawodników uczestniczących w 7 Pucharze Świata Weteranów:

Bryg, Stanisław VWC7pr11
Bucziński, Henryk VWC7pr14
Bucziński, Henryk VWC7pr21
Chomicki, Henryk VWC7pr16
Chomicki, Henryk VWC7pr27
Ciesielski, Stefan VWC7pr04
Ciesielski, Stefan VWC7pr31
Grabowski, Benedykt VWC7pr20
Jarecki, Marian VWC7pr26
Kapusta, Tadeusz VWC7pr18
Kaźmierczuk, Zenon VWC7pr24
Kuśnierz, Janusz VWC7pr07
Mirkowski, Piotr VWC7pr25
Pęczkowski, Marek VWC7pr03
Pęczkowski, Marek VWC7pr12
Sanner, Zdzisław VWC7pr01
Sodomski, Andrzej VWC7pr02
Sodomski, Andrzej VWC7pr17
Zawadka, Zbigniew VWC7pr08

===

Zebranie KSzK – Mąchocice Kapitulne k/Kielc, 26-27.07.2014

Panorama z hotelu "Przedwiośnie"

Panorama z hotelu „Przedwiośnie”

Hotel "Przedwiośnie"

Hotel „Przedwiośnie”

W dniach 26-27.07.2014 (sobota/niedziela) w hotelu „Przedwiośnie” w miejscowości Mąchocice Kapitulne k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachów Korespondencyjnych. Spotkanie po raz kolejny cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zebraniu wzięło udział 11 osób. Na zebranie przybyli:

 • Tomasz Stefaniak – przewodniczący KSzK ,
 • Mariusz Wojnar – delegat Polski do ICCF,
 • Marta Orłowska – sekretarz KSzK ,
 • Rafael Pierzak – przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK,
 • Jarosław Choina – rzecznik dyscyplinarny KSzK,
 • oraz członkowie KSzK:  Janusz Pietrzak, Piotr Walczak, Mirosław Jasiński, Marek Sądowski, Wojciech Krzyżanowski oraz Waldemar Kozłowski.

Zebranych przywitał kolega Mariusz Wojnar, którego jednogłośnie wybrano na przewodniczącego obrad. Przedstawił on porządek obrad, który po drobnej korekcie zatwierdzono.

Przed hotelem

Przed hotelem

Warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2015 roku będą znane dopiero po Kongresie ICCF w Sydney (Australia), ale stawki wpisowego prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Należy nadmienić, że wszyscy zarejestrowani zawodnicy z Polski mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 01.01.2011 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo.

Wpisowe do Mistrzostw Polski edycja 2015 pozostaje na dotychczasowym poziomie, takim jak w tegorocznej edycji. Indywidualne oraz drużynowe MP 2015 wystartują 15.02.2015. Regulaminy MP 2015 (indywidualne i drużynowe) zaakceptowano i zostaną wkrótce opublikowane.

Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (start prawdopodobnie listopad 2014) organizowane przez Przemysława Łukasiewicza postanowiono uznać za równoważne ćwierćfinałom IMP 2015. Ilość awansujących do półfinałów IMP na analogicznych zasadach. W razie średniego rankingu powyżej 2200 turniej może zostać uznany za równoważny półfinałom IMP 2015.

Puchar dla 56MP

Kol.Wojciech Krzyżanowski odbiera puchar za tytuł 56 Mistrza Polski

Wręczono uroczyście wyróżnienia – puchary dla mistrzów Polski:

 • 55 Mistrz Polski (2012-2013) - Waldemar Kozłowski
 • 56 Mistrz Polski (2013-2014) – Wojciech Krzyżanowski.
Puchar dla 55MP

Kol.Waldemar Kozłowski odbiera puchar za tytuł 55 Mistrza Polski

 

Omówiono funkcjonowanie zaktualizowanych Regulaminów KSzK. Dyskutowano na temat pozostałych regulaminów KSzK nr 5 (sprawy sędziowskie) oraz nr 6 (sprawy dyscyplinarne), które wymagają głębszych zmian – propozycje zmian zostaną przedstawione pod koniec roku.

W Zarządzie KSzK nastąpiły zmiany – utworzono nową funkcję Koordynatora Rozgrywek Drużynowych, którą powierzono Rafaelowi Pierzakowi. Jednocześnie na przewodniczącego Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK powołano Wojciecha Krzyżanowskiego, a Janusz Pietrzak ustąpił z funkcji członka tego zespołu.

Należy dodać, że Zespół Ewidencji i Klasyfikacji KSzK pod przewodnictwem Wojciecha Krzyżanowskiego w krótkim czasie uregulował zaległe sprawy klasyfikacyjno-rankingowe od 2008 roku publikując stosowne komunikaty klasyfikacyjne i działa obecnie na bieżąco. Zespół posiada swój adres e-mail do korespondencji (ewidencja.kszk@gmail.com) oraz swoją zakładkę na stronie KSzK, gdzie są umieszczane komunikaty klasyfikacyjne.

Kongres ICCF w 2014 roku odbywa się w Australii (Sydney, 11-18.10.2014).

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie

Jako delegat zgłosiłem kilka propozycji do rozważenia przez kongres, a wśród nich:

 • ustalenie minimalnego rezultatu procentowego (na przykład 30% lub 35%) przy normach na tytuły międzynarodowe oraz
 • możliwość uzyskania w finale indywidualnych rozgrywek o mistrzostwo kraju norm na tytuły międzynarodowe podobnie jak to ma miejsce w FIDE.

Ponadto zgłosiłem do ICCF Memoriał Krystyny Radzikowskiej (turniej 7-11 kategorii), do zatwierdzenia przez kongres w Sydney; nagrody finansowe ufundował Dr W.Krzyżanowski.

Serwer ICCF został zaktualizowany w lipcu 2014 – komunikaty w języku polskim również wymagają aktualizacji (planowana realizacja sierpień 2014).

Potwierdzono wolę zorganizowania kolejnego zebrania członków Komisji w 2015 roku, bliższe szczegóły będą znane prawdopodobnie pod koniec tego roku.

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 7 Puchar Świata ICCF Weteranów 2014-08-10 2014-09-01
2 I Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2014-08-31 2014-09-15
3 T5 Ruy Lopez – Bird Variation C61 (serwer) 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-15
4 Indywidualne Mistrzostwa Europy 2014 – półfinały 2014-09-05 2014-09-10 2014-09-20
5 11 Mistrzostwa Świata Kobiet- półfinały
2014-09-20 2014-11-20
6 T4 King’s Indian – Saemisch Variation E80 (poczta) 2014-09-15 2014-09-15 2014-10-01

===

Wnioski klasyfikacyjne na kategorie i tytuły szachowe KSzK

Bardzo proszę zainteresowanych zawodników o przesyłanie na adres Zespołu (ewidencja.kszk@gmail.com) wniosków o zweryfikowanie dla celów klasyfikacyjnych zakończonych turniejów międzynarodowych  z ich udziałem. Chodzi o turnieje zakończone w 2013 oraz w 2014 roku.

Przypominam, że zgodnie z nowym Regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym (nr 4) obowiązującym od 01.01.2014, punkt 4.5.4 – „Turnieje międzynarodowe z udziałem polskich zawodników podlegają weryfikacji dla celów klasyfikacyjnych na wniosek zainteresowanych zawodników – po przesłaniu przez nich prośby o weryfikację do Zespołu po zakończeniu turnieju (nie dotyczy turniejów ICCF z normami na tytuły międzynarodowe)”.
Turnieje z normami na tytuły międzynarodowe podlegają weryfikacji przez Zespół niezależnie od zgłoszonych wniosków, natomiast turnieje krajowe (w tym rozgrywki z cyklu indywidualnych i drużynowych MP) – po otrzymaniu sprawozdania sędziowskiego.

Zwracam także uwagę, że zgodnie z punktem 4.4.17 wspomnianego regulaminu zawodnik może sam wystąpić z wnioskiem o przyznanie normy/kategorii szachowej jeszcze w trakcie trwania turnieju, o ile zostały spełnione wszystkie warunki (osiągnięcie ustalonej dla wypełnienia normy ilości punktów oraz wymagana minimalna liczba zawodników). W przypadku turniejów krajowych zaleca się wcześniejsze poinformowanie sędziego turnieju o takim wniosku.

W przypadku wypełnienia normy na kategorię okręgową (V-II) w dowolnym turnieju zawodnik sam zgłasza wniosek do Zespołu o weryfikację (punkt 4.5.5 regulaminu nr 4).

Nowy komunikat klasyfikacyjny (51) zostanie opublikowany  w IV kwartale tego roku.

 

Z szachowym pozdrowieniem,

Wojciech Krzyżanowski

Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 7 Puchar Świata ICCF Weteranów 2014-07-31 2014-09-01
2 T5 Ruy Lopez – Bird Variation C61 (serwer) 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-15
3 Indywidualne Mistrzostwa Europy 2014 – półfinały 2014-09-05 2014-09-10 2014-09-20
4 11 Mistrzostwa Świata Kobiet- półfinały
2014-09-20 2014-11-20
5 T4 King’s Indian – Saemisch Variation E80 (poczta) 2014-09-15 2014-09-15 2014-10-01

===

6 edycja Otwartego Turnieju ICCF – grupy turniejowe uruchomione

W dniu 2014-07-20 uruchomiono 138 grup 6 edycji Otwartego Turnieju ICCF (6th Webchess Open Tournament) rozgrywanego za pośrednictwem serwera. Oficjalne rozpoczęcie turnieju zostało ustalone na dzień 2014-08-01, od którego liczy się czas. Oczywiście jak zwykle grę można już rozpocząć.

Za turniej z ramienia ICCF odpowiada Markus Hömske (FRA), przewodniczący Komisji ds Innych Turniejów (ICCF Non-Title Tournaments Commissioner – NTTC).

Na organizatora (Central Tournament Leader – CTL) został wyznaczony Guido Bresadola (ITA), który odpowiada za rejestrację zawodników, kojarzenia oraz inne sprawy związane z turniejem.

Do turnieju mogli zgłosić się wszyscy szachiści korespondencyjni z całego świata, zarówno ci którzy już mają jakieś doświadczenie, jak i nowicjusze, dla których start jest darmowy (jeśli nie rozegrali partii podlegającej ocenie rankingowej).

Do eliminacji napłynęła rekordowa ilość zgłoszeń – 966 z 58 krajów! Najwięcej zgłoszeń pochodzi z Rosji-117, USA-106  oraz Niemiec-93. Z Polski napłynęło 47 zgłoszeń. Aktualną listę zgłoszeń będzie można wkrótce znaleźć na stronie organizatora.

Zawodnicy zostali podzieleni na 138 grup po 7 zawodników. Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinału (w razie równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza).

Zestawienie dotychczasowych edycji WOT:

Edycja Termin Zgłoszenia Zwycięzca
1 2005-2011 287 Siikaluoma, Auno (FIN)
2 2006-2012 476 Kaas, Jaroslav (CZE) & Loinjak, Siniša (CRO)
3 2008-? 504
4 2010-? 574
5 2012-? 637
6 2014-? 966

x

11. Mistrzostwa Świata Kobiet – zgłoszenia do 2014-09-20

Start półfinałów 11 Mistrzostw Świata Kobiet został ustalony na 2014-11-20. W tym samym terminie wystartuje również finał 10 Mistrzostw Świata Kobiet, w którym uczestniczyć będzie arcymistrzyni Barbara Skonieczna.

Zawodniczki uprawnione do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w półfinałach MŚ kobiet pkt 1.5.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem KSzK (czyli do delegata na adres email: kszgk.turnieje@gmail.com) do dnia 2014-09-20, wpisowe 65zł (za 1 grupę), płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Jeśli będzie to pierwsze zgłoszenie do turnieju rozgrywanego w 2014 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska. W zgłoszeniu należy podać nr identyfikacyjny ICCF, swoje dane adresowe (adres zamieszkania, adres e-mail). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf). Zgłoszenia do drugiej grupy są możliwe tylko w przypadku uzupełnienia wakujących miejsc do wymaganej liczby zawodniczek w grupie. W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek (czyli do finału) wpisowego już się nie wnosi.

Polska posiada do dyspozycji 1 (jedno) zgłoszenie do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.5.1.c). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodniczek zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta we wrześniu.

Półfinały będą rozgrywane za pośrednictwem serwera w grupach liczących od 9 do 13 osób. Rozgrywki podlegają ocenie rankingowej, możliwe normy na tytuły międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy panie do udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty na całym świecie!

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.5 Półfinały mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych

1.5.1 Do udziału w półfinale są uprawnione:

 • (a) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich finałów [tu: 8 oraz 9 finału], które uzyskały co najmniej 30% możliwych punktów,
 • (b) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich półfinałów [tu: 9 oraz 10 półfinału], które zajęły 3 lub 4 miejsce lub uzyskały co najmniej 60% możliwych punktów,
 • (c) posiadaczki tytułu mistrzyni międzynarodowa (LIM) w szachach korespondencyjnych oraz zawodniczki zgłoszone przez narodowe federacje szachowej gry korespondencyjnej w ramach przydzielonych limitów przez Komisarza ICCF ds. Turniejów o Tytuły a zatwierdzonych przez Biuro Wykonawcze ICCF [tu: Polska może nominować jedną zawodniczkę],
 • (d) zawodniczki posiadające najnowszy ranking opublikowany przed startem turnieju, odpowiadający minimum ustalonemu przez Komisarza ICCF ds. Turniejów o Tytuły a zatwierdzonym przez Biuro Wykonawcze ICCF [tu: 2100 na dzień 2014-07-01].

===