Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 7 Puchar Świata ICCF Weteranów 2014-07-31 2014-09-01
2 T5 Ruy Lopez – Bird Variation C61 (serwer) 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-15
3 Indywidualne Mistrzostwa Europy 2014 – półfinały 2014-09-05 2014-09-10 2014-09-20
4 11 Mistrzostwa Świata Kobiet- półfinały
2014-09-20 2014-11-20
5 T4 King’s Indian – Saemisch Variation E80 (poczta) 2014-09-15 2014-09-15 2014-10-01

===

Komunikat o utrudnieniach

Ze względu na mocno absorbujące obowiązki służbowe i rodzinne zgłoszenia oraz inne sprawy mogą być załatwiane ze znacznym opóźnieniem. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Z góry przepraszam za powstałe utrudnienia.

Mariusz Wojnar
Delegat Polski do ICCF

6 edycja Otwartego Turnieju ICCF – grupy turniejowe uruchomione

W dniu 2014-07-20 uruchomiono 138 grup 6 edycji Otwartego Turnieju ICCF (6th Webchess Open Tournament) rozgrywanego za pośrednictwem serwera. Oficjalne rozpoczęcie turnieju zostało ustalone na dzień 2014-08-01, od którego liczy się czas. Oczywiście jak zwykle grę można już rozpocząć.

Za turniej z ramienia ICCF odpowiada Markus Hömske (FRA), przewodniczący Komisji ds Innych Turniejów (ICCF Non-Title Tournaments Commissioner – NTTC).

Na organizatora (Central Tournament Leader – CTL) został wyznaczony Guido Bresadola (ITA), który odpowiada za rejestrację zawodników, kojarzenia oraz inne sprawy związane z turniejem.

Do turnieju mogli zgłosić się wszyscy szachiści korespondencyjni z całego świata, zarówno ci którzy już mają jakieś doświadczenie, jak i nowicjusze, dla których start jest darmowy (jeśli nie rozegrali partii podlegającej ocenie rankingowej).

Do eliminacji napłynęła rekordowa ilość zgłoszeń – 966 z 58 krajów! Najwięcej zgłoszeń pochodzi z Rosji-117, USA-106  oraz Niemiec-93. Z Polski napłynęło 47 zgłoszeń. Aktualną listę zgłoszeń będzie można wkrótce znaleźć na stronie organizatora.

Zawodnicy zostali podzieleni na 138 grup po 7 zawodników. Zwycięzca każdej grupy awansuje do półfinału (w razie równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza).

Zestawienie dotychczasowych edycji WOT:

Edycja Termin Zgłoszenia Zwycięzca
1 2005-2011 287 Siikaluoma, Auno (FIN)
2 2006-2012 476 Kaas, Jaroslav (CZE) & Loinjak, Siniša (CRO)
3 2008-? 504
4 2010-? 574
5 2012-? 637
6 2014-? 966

x

11. Mistrzostwa Świata Kobiet – zgłoszenia do 2014-09-20

Start półfinałów 11 Mistrzostw Świata Kobiet został ustalony na 2014-11-20. W tym samym terminie wystartuje również finał 10 Mistrzostw Świata Kobiet, w którym uczestniczyć będzie arcymistrzyni Barbara Skonieczna.

Zawodniczki uprawnione do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w półfinałach MŚ kobiet pkt 1.5.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem KSzK (czyli do delegata na adres email: kszgk.turnieje@gmail.com) do dnia 2014-09-20, wpisowe 65zł (za 1 grupę), płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Jeśli będzie to pierwsze zgłoszenie do turnieju rozgrywanego w 2014 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska. W zgłoszeniu należy podać nr identyfikacyjny ICCF, swoje dane adresowe (adres zamieszkania, adres e-mail). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf). Zgłoszenia do drugiej grupy są możliwe tylko w przypadku uzupełnienia wakujących miejsc do wymaganej liczby zawodniczek w grupie. W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek (czyli do finału) wpisowego już się nie wnosi.

Polska posiada do dyspozycji 1 (jedno) zgłoszenie do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.5.1.c). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodniczek zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta we wrześniu.

Półfinały będą rozgrywane za pośrednictwem serwera w grupach liczących od 9 do 13 osób. Rozgrywki podlegają ocenie rankingowej, możliwe normy na tytuły międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy panie do udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty na całym świecie!

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.5 Półfinały mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych

1.5.1 Do udziału w półfinale są uprawnione:

 • (a) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich finałów [tu: 8 oraz 9 finału], które uzyskały co najmniej 30% możliwych punktów,
 • (b) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich półfinałów [tu: 9 oraz 10 półfinału], które zajęły 3 lub 4 miejsce lub uzyskały co najmniej 60% możliwych punktów,
 • (c) posiadaczki tytułu mistrzyni międzynarodowa (LIM) w szachach korespondencyjnych oraz zawodniczki zgłoszone przez narodowe federacje szachowej gry korespondencyjnej w ramach przydzielonych limitów przez Komisarza ICCF ds. Turniejów o Tytuły a zatwierdzonych przez Biuro Wykonawcze ICCF [tu: Polska może nominować jedną zawodniczkę],
 • (d) zawodniczki posiadające najnowszy ranking opublikowany przed startem turnieju, odpowiadający minimum ustalonemu przez Komisarza ICCF ds. Turniejów o Tytuły a zatwierdzonym przez Biuro Wykonawcze ICCF [tu: 2100 na dzień 2014-07-01].

===

Mistrzostwa Świata 2014 (turnieje kandydackie)

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start turnieju kandydackiego 34 Mistrzostw Świata został ustalony na 2014-09-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zgodnie z Komunikatem KSzK z dnia 2014-01-07 zgłoszenia były przyjmowane przez delegata do dnia 2014-02-10. Termin zgłoszeń w szczególnych przypadkach (np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli lub nabędą w 2014 roku – w tym mieszczą się uprawnienia z tytułu posiadanego rankingu) – był przedłużony do 2014-06-20.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do turniejów kandydackich MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do turniejów kandydackich Mistrzostw Świata

ID Zawodnik Podstawa Ważność Wykorzystanie
420573 Jędrzejowski, Maciej 2012 1.3.1.c from WCCC36SF06 EOT+3y 2014
420112 Marcinkiewicz, Jan 2007 1.3.1.a from WCCC23F 2014-12-31
421337 Sądowski, Marek 2010 1.3.1.b from WCCC30CT06 2015-12-23
420712 Szczepankiewicz, Dariusz 2012 1.3.1.c from WCCC36SF10 EOT+3y 2014
421366 Wilczek, Tadeusz 2010 1.3.1.b from WCCC30CT08 2016-02-08

xxx

Indywidualne Mistrzostwa Europy 2014 – półfinały

Od stycznia 2014 roku zmieniła się formuła turniejów z cyklu indywidualnych Mistrzostw Europy. Cały cykl został mocno zmodyfikowany – zlikwidowano turnieje europejskie klasy O, H i M, a wprowadzono tzw. rundę otwartą (Open Round), stanowiącą pierwszy szczebel rozgrywek, dostępny dla zawodników wyłącznie z Europy, legitymujących się w momencie zgłoszenia rankingiem ICCF < 2100, a także dla nowych zawodników w ICCF lub bez rankingu. Rozgrywki są prowadzone oddzielnie za pośrednictwem serwera oraz za pośrednictwem poczty.

Nowością w cyklu ME jest też szczebel turnieju kandydackiego. Takiego turnieju półfinałowego w nowej formule też jeszcze nie było. Warunki zgłoszeń w tabeli poniżej.

===

Indywidualne Mistrzostwa Europy rozgrywane za pośrednictwem serwera

IME

półfinały
Grupy zwykle 13-osobowe (w razie potrzeby 11-, 15- lub 17-)
Start raz w roku-wrzesień; w tym roku 2014-09-20
Klasyfikacja rankingowy, możliwe normy na tytuły
Kwalifikacja (a) zawodnik z rankingiem od 2300 do 2499
(b) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w grupie eliminacyjnej
(c) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, który uzyskał co najmniej 45% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji
(d) uczestnik jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju półfinałowego, który uzyskał co najmniej 55% możliwych punktów, ale nie zdobył wyższej kwalifikacji;
(e) zawodnik, który zajął 1-sze lub 2-gie miejsce w europejskiej klasie mistrzowskiej rozgrywanej w latach 2011-2013
Awans dwóch najlepszych
Wpisowe 130zł – jeśli jest to pierwsze zgłoszenie w 2014 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska (płatne na konto KSzK); DE 37,50EUR (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora)
Zgłoszenia za pośrednictwem delegata (do 2014-09-05) lub przez system zgłoszeń bezpośrednich DE (do 2014-09-10)

=========================

Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK DE
1 Turniej federacji niemieckiej (za zaproszeniami) 2014-07-18 2014-09-30
2 7 Puchar Świata ICCF Weteranów 2014-07-20 2014-07-31 2014-09-01
3 T5 Ruy Lopez – Bird Variation C61 (serwer) 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-15
4 Indywidualne Mistrzostwa Europy 2014 – półfinały 2014-09-05 2014-09-10 2014-09-20
5 T4 King’s Indian – Saemisch Variation E80 (poczta) 2014-09-15 2014-09-15 2014-10-01

===

Turniej z okazji 25 rocznicy klubu Chessfriends Rochade 5171 uruchomiony!

W 1989 powstało stowarzyszenie „Chessfriends Rochade 5171″ w celu uczestniczenia w drużynowych turniejach korespondencyjnych. Obecnie Rochade 5171 posiada 36 członków z różnych krajów. Uczestniczy w mistrzostwach Niemiec (6 drużyn) oraz w Lidze Mistrzów (6 drużyn).

Ulrich Joppich nadesłał zaproszenie do udziału w turnieju drużynowym z okazji 25-lecia klubu „Chessfriends Rochade 5171″. Po wstępnych konsultacjach potwierdziłem wolę uczestniczenia Polski w tym turnieju i sformowałem drużynę. Wpisowe za drużynę opłaciłem osobiście, zatem zaproszeni zawodnicy do drużyny nie musieli płacić wpisowego. Warto nadmienić, że Polska drużyna startuje po raz pierwszy w tym turnieju, chociaż pojedyncze osoby z Polski uczestniczyły już we wcześniejszych edycjach, o czym poniżej.

W turnieju uczestniczy 13 drużyn na 10 szachownicach. Poza Polską uczestniczą: Czechy, Francja, ICCF, Holandia, Rosja, Hiszpania, Słowacja, Północ (Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia), Szwajcaria, USA, no i oczywiście Niemcy (Rochade A, Rochade B, BdF)!

===

N Drużyna R
1 Czech Republic 2492
2 Russia 2423
3 ICCF 2382
4 Poland 2376
5 Slovakia 2372
6 U.S.A. 2371
7 North 2367
8 Spain 2363
9 Germany (BdF) 2361
9 Switzerland 2357
10 Netherlands 2334
11 Rochade B 2301
12 Rochade A 2299

===

Sład reprezentacji Polski w zestawieniu poniżej.

Sz Tyt Zawodnik R2014/3
1 SIM Sądowski, Marek 2478
2 SIM Szczepankiewicz, Dariusz 2476
3 SIM Walczak, Piotr 2466
4 Nogal, Jan 2420
5 SIM Baranowski, Tadeusz 2400
6 IM Jasiński, Mirosław 2400
7 IM Złotkowski, Arkadiusz 2384
8 Sanner, Zdzisław 2291
9 Brzeszkiewicz, Edmund 2256
10 SIM Lubas, Józef 2196
Kapitan Wojnar, Mariusz

===

Turniej posiada wsparcie federacji niemieckiej BdF, a w szczególności jej prezydenta Dr. Uwe Staroske, oraz został zatwierdzony przez Kongres ICCF 2013 w Krakowie. Turniej jest rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF i podlega ocenie rankingowej. Możliwe są do uzyskania normy na tytuły międzynarodowe ICCF, w tym arcymistrzowskie. Kategorie na poszczególnych szachownicach podano w zestawieniu poniżej. Turniej sędziuje sędzia międzynarodowy (IA) Hans-Jürgen Isigkeit z Niemiec.

Start turnieju przewidziano na 2014-09-01, ale jak zwykle grę można już rozpocząć. Obowiązują przepisy ICCF. O kolejności mają decydować punkty meczowe (2 pkt za wygraną, 1 pkt za remis, 0 pkt za przegraną) a dopiero potem punkty zdobyte przez zawodników, w dalszej kolejności lepszy wynik na poszczególnych szachownicach.

====

W edycji z okazji 15-lecia „Rochade-15/TT, Chessfriends Rochade 5171 – 15 Years” (2004-2006) uczestniczyło 15 drużyn. Wygrały Czechy, przed reprezentacją Niemiec 2 oraz Niemiec 1. Wówczas Polskę reprezentował kol.Władysław Król (2468) występujący w drużynie „ICCF Ambassadors” na 7 desce. a kol.Tadeusz Baranowski (2429) w drużynie „Europa” na 9 desce.

Poprzednia edycja z okazji 20-lecia „Rochade-20/TT, Chessfriends Rochade 5171 – 20 years” (2009-2012) cieszyła się równie dużym powodzeniem – uczestniczyło 15 drużyn! Zwycięstwo odniosły również Czechy, przed Hiszpanią i Rosją. Wówczas Polska była reprezentowana jedynie w osobie kol.Marka Sądowskiego (2553) występującego w drużynie „ICCF Stars” na 2 desce – z dobrym wynikiem, bo wypełnił normę SIM.

Poniżej zestawienie kategorii poszczególnych szachownic we wszystkich edycjach.

===

Kategoria w edycji
sz 15-lecie 20-lecie 25-lecie
1 13 12 11
2 11 10 10
3 9 9 8
4 9 8 7
5 9 8 5
6 8 7 4
7 8 6 3
8 6 6 2
9 5 5 1
10 3 3 0

===

Turniej federacji niemieckiej za zaproszeniami

Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF) organizuje turniej za zaproszeniami, który będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF.  Start jest planowany na 2014-09-30.

Wyszczególnienie Grupa
Kategoria turnieju 3+
Ilość zawodników 13
Wpisowe brak
Ranking wymagany 2325+
Organizator (TO) Dr. Uwe Staroske
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje raniking ICCF na dzień 2014-07-01.

Głównym (ale nie jedynym) kryterium przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest wyższy ranking ICCF (na dzień 2014-07-01).

KSzK otrzymało zaproszenie dla 3 zawodników. Zgłoszenia należy składać do delegata (kszgk.turnieje@gmail.com) – nie później jak do 2014-07-18. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie przyjmowania zgłoszeń. Nominacje zostaną ogłoszone na tej stronie w stosownym czasie.

============

Aktualizacja 2014-07-22

Nominacje otrzymali:

 1. Woźnica, Mirosław
 2. Zięba, Zdzisław
 3. Antas, Arkadiusz
 4. Tymcio, Leszek
 5. Frączek, Dariusz
 6. Łucki, Stanisław

Kongres ICCF 2014 – Sydney (Autralia)

Kongres ICCF 2014 odbędzie się w Sydney (Autralia) w centrum konferencyjnym hotelu Parkroyal Parramatta w dniach od 2014-10-11 do 2014-10-18.

Hotel ParkRoyal (4½-gwiazdkowy) usytuowany jest przy słynącej z restauracji i sklepów ulicy Church Street w dzielnicy Parramatta w zachodniej części Sydney, 20 km od centrum biznesowego Sydney.

Sydney to największe miasto Australii, stolica stanu Nowa Południowa Walia, założone w 1788 roku. Miasto położone jest pomiędzy Pacyfikiem na wschodzie i Górami Błękitnymi (ang. Blue Mountains) na zachodzie. Port Jackson w Sydney jest największą na świecie naturalną zatoką i portem o powierzchni 55 km². Jest on zalaną przez ocean doliną rzeczną głęboko wciętą w piaskowiec. W samym mieście jest ponad 70 plaż, włączając w to słynną plażę Bondi. W granicach miasta znajduje się także kilka parków narodowych. Cały zespół miejski zajmuje 12 406 km² i liczy 5,4 miliona mieszkańców (2012). Zalicza się do największych powierzchniowo obszarów miejskich.

Regionalne atrakcje to m.in. Opera House i Harbour Bridge. Warto jest zwiedzić starówkę „The Rocks” ze starymi magazynami przy zatoce „Sydney Cove”. Bezpośrednio przy Circular Quay, centralnym dworcu autobusowym i kolejowym, znajduje się ogromny ogród botaniczny, z którym graniczą interesujące muzea.

W nowoczesnym centrum biznesowym (Cenral Business District) dominują drapacze chmur. Najwyższy budynek Sydney, „Sydney Tower”, posiada platformę widokową, z której można podziwiać panoramę całego miasta.

Centrum rozrywkowym jest tak zwane „Darling Harbour”. Jest to obszar wokół portu w którym znajduje się wiele restauracji, kawiarni, IMAX-Kino, chiński ogród, a także znane akwarium morskie, w którym można podziwiać między innymi płaszczki i rekiny, chodząc oszklonymi tunelami. Bezpośrednio przy akwarium znajduje się również małe zoo gdzie można zobaczyć kangury i misie koala.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie organizatora,  Australijskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych – The Correspondence Chess League of Australia (CCLA), która powstała w 1929 i w 2014 roku obchodzi swoją 85 rocznicę. Warto dodać, że jednym z jej założycieli był, Cecil (C.J.S) Purdy (1906-1979), dziennikarz szachowy, mistrz międzynarodowy w grze bezpośredniej (1951), pierwszy mistrz świata w szachach korespondencyjnych (1953).