Upływają terminy zapisu do turniejów

Wkrótce kończą się zapisy do turniejów, jak w zestawieniu poniżej. Proszę nie czekać do ostatniej chwili.

Lp Rodzaj zawodów Termin zgłoszeń Start
KSzK* NF** DE**
1 Mistrzostwa Europy 2018 – półfinały 2018-09-10 2018-09-20
2 T3 King’s Indian, Storm Attack, E76 (poczta) 2018-09-12 2018-09-15 2018-10-01
3 Turniej federacji rumuńskiej (za zaproszeniami) 2018-10-10 2018-12-01
4 T6 Ruy Lopez, Siesta Defence, C74 2018-10-12 2018-10-15 2018-11-01

Legenda:

* Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem wyłącznie do delegata

** Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” a następnie rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„)

Nowe zasady zgłaszania się do turniejów – WAŻNE szczególnie dla zawodników!

W dniu 2018-04-19 nastąpiła aktualizacja serwera. Przyniosła ona znaczące zmiany w sposobie zgłaszania się do turniejów ujętych w zakładce „Nowe turnieje„.

Te zmiany zostały zaakceptowane przez Kongres ICCF 2017 w Bułgarii (Proposal 2017-031).

Informacje dla zawodników

Zgłoszenia do turniejów należy składać WYŁĄCZNIE poprzez serwer ICCF w zakładce „Nowe turnieje”.

Zawodnik może zobaczyć wszystkie swoje bieżące zgłoszenia do turniejów w zakładce „Moje zgłoszenia” (w części „Gra” obejmującej „Moje partie” i „Moje zgłoszenia”).

Zgłoszenia bezpośrednie (DE)

Proces zgłaszania do turniejów przez system Direct Entry pozostaje w dużej mierze niezmieniony – nadal zawodnik zgłasza się do nowych turniejów za pośrednictwem strony „Nowe turnieje”; jednakże proces ten jest znacznie bardziej uproszczony, a zawodnik otrzymuje znacznie więcej informacji na temat zgłoszenia w miarę postępu procesu rejestracji.

W zakładce „Nowe turnieje” należy wybrać odpowiedni turniej, w podstawie zgłoszenia podać odpowiednie uprawnienia i wybrać opcję „Rejestracja przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE)„; opłata wpisowego następuje poprzez PayPal. Nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.

Zgłoszenia za pośrednictwem krajowej federacji

Proces zgłaszania się do turniejów ICCF za pośrednictwem federacji narodowej nieco się zmienił i jest bardzo podobny do dotychczasowego bezpośredniego zgłoszenia (DE); niektórzy zawodnicy już korzystali z tej opcji. Zamiast pisania e-maila do przedstawiciela federacji należy wejść na stronę „Nowe turnieje” i po wybraniu odpowiedniego turnieju wybrać opcję „Rejestracja za pośrednictwem krajowej federacji” (jeśli ktoś ma ustawiony język angielski to “Register via National Federation”). Następnie zgłoszenie zostanie potwierdzone przez federację zawodnika (po uregulowaniu stosownego wpisowego, jeśli dotyczy) i organizatora turnieju, zanim zostanie ono zaakceptowane.

Ostatnim etapem jest włączenie zawodnika do turnieju, co zamyka cały proces.

Informacje dla władz federacji krajowej

Zgłoszenia do turniejów ICCF za pośrednictwem krajowej federacji są teraz przetwarzane przez serwer; proszę nie kontaktować się bezpośrednio z organizatorami turniejów ze zgłoszeniami z federacji krajowej.

Kiedy zawodnik zarejestruje się do turnieju za pośrednictwem swojej federacji krajowej, przedstawiciel federacji otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie lub odrzucenie zgłoszenia; po akceptacji zgłoszenie zostanie przesłane do organizatora turnieju w celu ostatecznego potwierdzenia.

Przedstawiciel nie powinien zauważyć żadnych zmian w sposobie, w jaki przetwarzane są bezpośrednie zgłoszenia, jednak należy pamiętać, że będą one teraz przetwarzane przez organizatorów turnieju, a nie przez przewodniczącego Komisji DE.

Informacje dla organizatorów

Istnieje kilka zmian w sposobie konfigurowania nowych turniejów ICCF:

 • Należy zwrócić uwagę, że „fikcyjne” turnieje nie są dłużej wspierane; nowe turnieje ICCF powinny teraz zostać ustawione jako turnieje wielogrupowe. W razie potrzeby ICCF pomoże przekształcić bieżące turnieje w turnieje wielogrupowe.
 • Nie powinno już być konieczne przechowywanie własnych zapisów dotyczących zgłoszeń – wszystkie zgłoszenia do turniejów ICCF są teraz przechowywane na serwerze. Dodając zawodników do turnieju, należy dodać ich z listy zgłoszeń do turniejów.
 • Kwalifikacje (posiadane uprawnienia) do turniejów ICCF nie będą już sprawdzane przez przewodniczącego Komisji Direct Entry, to jest odpowiedzialność organizatora. Gdy płatność za zgłoszenie zostanie potwierdzona, organizator otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie lub odrzucenie zgłoszenia. Poniższe warunki nie muszą być sprawdzane, ponieważ serwer nie zezwoli na te zgłoszenia:
  • zgłoszenia od zawieszonych (zdyskwalifikowanych) zawodników
  • zgłoszenia do turniejów tylko dla pań, gdy zawodnik nie jest kobietą
  • zgłoszenia do turniejów strefowych, gdy zawodnik nie należy do danej strefy
  • zgłoszenia do turniejów o określonym wieku, w którym data urodzenia gracza wykracza poza określony dopuszczalny zakres.
 • Serwer nie będzie sprawdzał zgłoszeń do turniejów z ograniczeniami rankingowymi lub tam, gdzie wymagane są uprzednie kwalifikacje; organizator powinien dokładnie je sprawdzić przed zaakceptowaniem zgłoszenia.

Mecz Anglia-Reszta Europy

Dyrektor strefy 1 (ICCF-Europa), Andrey Pavlikov, nadesłał zaproszenie do meczu Anglia-Reszta Europy rozgrywanego za pośrednictwem serwera na około 120 szachownicach.

Start meczu: 2018-11-01. Zawody podlegają ocenie rankingowej. Wpisowego nie ma.

Każdy zawodnik reprezentacji Europy będzie rozgrywał dwie partie (jedną białymi i drugą czarnymi) przeciwko angielskiemu zawodnikowi na tej samej szachownicy, w miarę możliwości o zbliżonej sile gry. Każda federacja Europejska ma prawo zgłosić 4 zawodników. Kapitanem reprezentacji Europy jest Artis Gaujens z Łotwy. Zawodnicy zostaną  rozmieszczeni na szachownicach wg rankingu (lista 2018/4).

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2018-09-20. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominację otrzyma 4 zawodników + 2 rezerwowych.

========

Dotychczasowe mecze federacja narodowa – reszta Europy:

Lp Start Mecz Wynik Ilość szach z Polski
1 2011-12-19 UKR-EUR 2011 75,5:56,5 66 2
2 2012-12-15 RUS-EUR 2012 120,5:79,5 100 3
3 2014-03-17 GER-EUR 2014  281,5:248,5 265 12
4 2015-03-01 ITA-EUR 2015 109,0:145,0 127 5
5 2015-12-31 CZE-EUR 2015 129,5:106,5 119 5
6 2016-12-15 POL-EUR 2016 70,0:64,0 (+2) 70 70
7 2017-10-31 FRA-EUR 2017 35,0:35,0 (+30) 50 2
8 2018-11-01 ENG-EUR 2018 120 4

=====

Zmiany w Zarządzie KSzK

Z pracy w Zarządzie KSzK zrezygnował kol.Piotr Walczak.

Zarząd podziękował mu za dotychczasową pracę.

Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco:

Lp Skład Zarządu KSzK Funkcja
1 Tomasz Stefaniak Przewodniczący
2 Mariusz Wojnar Wiceprzewodniczący, delegat Polski do ICCF
3 Marta Orłowska Sekretarz
4 Wojciech Krzyżanowski Przewodniczący Zespołu Sędziów
5 Rafael Pierzak Członek

================

Lista rankingowa 2018/4 już dostępna

Szachy

Ukazała się już nowa lista rankingowa (Ratinglist 2018/4) dostępna na serwerze ICCF, która obowiązuje od 2018-10-01 do 2018-12-31. Będzie ona domyślną z chwilą jej obowiązywania (czyli od 2018-10-01). Bazuje ona na wynikach partii zakończonych w okresie od 2018-05-01 do 2018-08-31. Zawodnicy, którzy rozegrali ostatnią partię przed rokiem 2016 (więcej niż 2 lata kalendarzowe dla listy 2018 – Przepisy ICCF, Appx.2, pkt.2.10.) są pokazywani na tej liście jako nieaktywni. Jednakże zachowują oni swój ranking i będzie on ważny z chwilą ich powrotu do gry.

W czołówce drobna zmiana w stosunku do poprzedniej listy. Pierwsze miejsce nadal zajmuje GM Roman Chytilek (2688) z Czech, przed Mistrzem Świata (26.2010-2015) GM Ronem Langeveldem (2678) z Holandii. Na trzecim jest 2-krotny Mistrz Świata (22.2007-2010, 27.2011-2014) GM Aleksandr Dronov (2672) z Rosji. Na czwarte pozostaje GM David A. van der Hoeven (2648) z Holandii a na piąte awansował GM Eros Riccio (2644) z Włoch.

W czołówce polskich zawodników drobna zmiana, jeśli chodzi o kolejność. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem pozostaje GM Jacek Oskulski (2548), który zakończył swoje partie w finale 29 Mistrzostw Świata i pozostaje już tylko biernym obserwatorem w walce o miejsca medalowe; medalu srebrnego lub brązowego jest już pewny. Na mój wniosek Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej ICCF, nadał mu w styczniu 2018 tytuł arcymistrzowski GM (za miejsce medalowe w finale MŚ) jeszcze przed zakończeniem turnieju.

Na drugim miejscu jest SIM Piotr Walczak (2506) a na trzecim Mistrz Polski (38.1995-1997) GM Rafael Pierzak (2498). Na czwartym pozostaje SIM Adam Zmokły (2492) a na piątym Mistrz Polski (41.1998-1999) SIM Maciej Jędrzejowski (2491).

U pań bez zmian – nadal przewodzi arcymistrzyni Barbara Skonieczna (2325), która zakończyła na 5 miejscu finał 10 Mistrzostw Świata Kobiet. Na drugim miejscu jest Barbara Jamka-Pietroń (2315), która cały czas progresuje i ostatnio zdobyła tytuł mistrzyni międzynarodowej. Na trzecim miejscu jest arcymistrzyni Alicja Szczepaniak (2226), a na czwartym mistrzyni międzynarodowa Bożena Wójcik-Wojtkowiak (2172). Piąte miejsce zajmuje Maria Fałatowicz (2062).

===========

Szachy 960

Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany na Kongresie ICCF 2013, który odbył się w Krakowie i wdrożony od 2014-01-01. Jak na razie jest tylko 93 zawodników (wzrost o 6), którzy rozegrali przynajmniej 30 partii. Dlatego lista rankingowa funkcjonuje na przejściowych zasadach i są uwzględniani na niej zawodnicy, którzy rozegrali przynajmniej 12 partii podlegających ocenie rankingowej. Jeszcze na etapie wdrażania sytemu rankingowego dla szachów 960 intencją było wprowadzenie tytułów ICCF w turniejach w szachy 960, jednak ostatni Kongres ICCF 2017, odrzucając propozycję 2017-028 Title System for Chess 960 to be Integrated into Regular Chess Events (8 głosów za przyjęciem, 28 głosów za odrzuceniem propozycji), podjął kuriozalną decyzję, że w turniejach w szachy 960 zawodnicy, pomimo spełnienia wszystkich wymogów, nie będą mogli uzyskiwać norm na tytuły międzynarodowe na identycznych zasadach jak w szachy klasyczne. Widocznie duża część delegatów nie przeczytała propozycji lub wykazała się niezrozumieniem materii systemu klasyfikacyjnego. W zasadzie niektóre turnieje w szachy 960 (na przykład finał 3 Pucharu Świata) już teraz mogłyby zostać objęte systemem klasyfikacyjnym na normy międzynarodowe. Wobec takiego podejścia obawiam się, że po początkowej eksplozji zainteresowania szachami 960 przy 1 Pucharze Świata, jego spadek będzie się niestety pogłębiał.

Lista rankingowa 2018/4 w szachach 960 obejmuje 183 zawodników (wzrost o 19), w tym 9 zawodników z Polski. W stosunku do poprzedniej listy w czołówce zaszły drobne zmiany.

Na pierwszym miejscu pozostaje SIM Aleksandr Shpakovsky (2615) z Rosji, na drugim SIM Dieter Kraft (2537) z Niemiec, na trzecim IM John B. Claridge (2528) z Walii. Na czwartym i piątym jest dwóch zawodników Evgeny Filin (2518) z Rosji oraz Gabor Komaromi (2518) z Austrii.

Można by już poczynić wstępną przymiarkę do normalnej listy rankingowej w szachy 960 wobec już sporej liczby zawodników (93), którzy rozegrali przynajmniej 30 partii. Zatem normalna Lista rankingowa 2018/4 w szachy 960 obejmowałaby 93 zawodników, w tym 4 zawodników z Polski. Czołówka wyglądałaby następująco:

1.IM Darko Babič (2517) ze Słowenii, 2.SIM Jean Banet (2512) z Francji, 3.GM Aleksey Voll (2511) z Rosji, 4.IM Jürgen Ebert (2496) z Niemiec, 5. Johannes Kribben (2493) z Niemiec.

=================

Zmiany w systemie rankingowym i klasyfikacyjnym ICCF

Tytułem przypomnienia na Kongresie ICCF 2016 w Bremie (Niemcy) zostały przyjęte przez delegatów nowe procedury w liczeniu rankingu ICCF (2016-017 Revised Rating Rules). Procedury te mają zastosowanie do wszystkich partii podlegających ocenie rankingowej zakończonych w dniu 2016-12-01 lub po tej dacie.

Jednocześnie z listą rankingową 2017/2 (ważną od 2017-04-01) liczoną wg nowego systemu rankingowego (partie zakończone w okresie od 2016-12-01 do 2017-02-28) wszedł w życie nowy system klasyfikacyjny dla nowych turniejów uruchomionych 2017-04-01 i później (2016-015 Revised Norm Calculations – brany pod uwagę jest ranking przeciwników a nie ranking średni turnieju, a norma jako suma wyników oczekiwanych przeciwników do wypełnienia normy na tytuł – tabel z wynikami oczekiwanymi, czy też normami już nie ma).

Białoruś-Niebieskie Jeziora, edycja 5 turnieju federacji białoruskiej

Białoruska Federacja Szachów Korespondencyjnych organizuje 5 edycję turnieju pn. „Białoruś-Niebieskie Jeziora” („Belarus-Blue Lakes”), do którego tradycyjnie otrzymaliśmy zaproszenie dla jednego zawodnika. Turniej rozgrywany będzie na serwerze ICCF. Start turnieju przewidziano na październik/listopad 2018.

Wyszczególnienie Białoruś
Niebieskie Jeziora
Kategoria turnieju 7-8
Ilość zawodników 13-15
Ranking wymagany 2425+
Nagrody medale i dyplomy-1/3m
Wpisowe brak
Start 2018 paź/list
Organizator (TO) Mikhail Shablinsky (BLR)
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2018-10-01.

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2018-09-12. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominację otrzyma 1 zawodnik.

=========

Aktualizacja 2018-09-10

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
Blue Lakes IM Złotkowski, Arkadiusz 2418

===

Paweł Sękowski – pierwsza norma IM

Paweł Sękowski – szachista z Gostynia, w dniu 2018-09-03 zdobył pierwszą normę na mistrza międzynarodowego IM:

Gratulacje!

Turniej federacji francuskiej za zaproszeniami

Francuska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Association des Joueurs d’Échecs par Correspondance – AJEC) organizuje turniej Maurice Muneret Memorial. Turniej rozgrywany będzie na serwerze ICCF.

Wyszczególnienie MT-Muneret
Kategoria turnieju 10-11
Ilość zawodników 13-15
Ilość zaproszonych zawodników 1
Ranking wymagany 2501+
Nagrody brak
Wpisowe brak
Tempo gry 50 dni/10 pos
Start 2018 paź/list
Organizator (TO) Eric Ruch (FRA)
Sędzia (TD) IA Alain Rogemont (FRA)

Obowiązuje ranking ICCF na dzień 2018-10-01 (Lista Rankingowa 2018/4).

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2018-09-06. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominację otrzyma 1 zawodnik.

=========

Aktualizacja 2018-09-08

Nominację otrzymał:

Grupa Tyt Zawodnik Elo
MT-Muneret SIM Walczak, Piotr 2506

===

24 Mistrzostwa Świata Komputerów w szachach

Gospodarzem 24 Mistrzostw Świata Komputerów w szachach (ICGA), które odbyły się w dniach od 13 do 19 lipca 2018, był teren firmy organizującej targi Stockholmsmässan w Sztokholmie (Szwecja). Obiekt powstał w 1971 roku

Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach:

 • w otwartej kategorii (bez ograniczeń sprzętowych); termin: 16-19 lipca 2018; tempo gry: 1h45m+15s; 8 uczestników, turniej 1-kołowy.
 • w kategorii software (na jednolitej platformie sprzętowej); termin: 14-15 lipca 2018; tempo gry: 45m+15s; 9 uczestników, turniej 1-kołowy.

Rozegrano również turniej błyskawiczny 3-kołowy; termin: 13 lipca; tempo gry: 5m+5s.

Kategoria otwarta

Uczestnikami w otwartej kategorii byli:

Lp Program Kraj Autor Rdzeni Architektura GHz
1 The Baron Richard Pijl 28 2x 14 core Xeon 3.1
2 Booot Alex Morozov 32 32 cores Intel Xeon 1.8
3 Chiron ITA Ubaldo Andrea Farina 64 2x AMD EPYC 7551
4 GridGinkgo Frank Schneider, Robert Hyatt, Kai Himstedt 640 Cluster ca. 40 cluster nodes, 16 cores each, Intel Xeon E5-2630 v3 2.4
5 Jonny GER Johannes Zwanzger 2400 Cluster 108x 24 AMD Opteron 2.8
6 Komodo USA Don Dailey, Larry Kaufman, Mark Lefler 60 Intel Xeon E7-8890 v2.2 4×15 cores 2.8
7 Leela Zero Chess Gian-Carlo Pascutto, Gary Linscott 8 V100 GPU (r.1 & 2)
2x GTX1080ti (r. 3-7)
8 Shredder GER Stefan Meyer-Kahlen 36 Intel Xeon 3 GHz 3.0

Mistrzem świata w kategorii otwartej po raz kolejny został Komodo, który po dogrywce pokonał GridGinkgo.

Tabela końcowa

M Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 Wynik Dogr
1 Komodo ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 5.0
2 GridGinkgo ½ ½ ½ ½ 1 1 1 5.0
3 Jonny ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4.0
4 Chiron ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3.5
5 Booot 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 3.5
6 Shredder ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 3.5
7 Leela Chess Zero 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 2.0
8 The Baron 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 1.5

=========

Kategoria software

Rywalizacja w kategorii software odbywała się na jednolitej platformie sprzętowej laptop Dell i7-8550U, 1.80 GHz, 16GB RAM, z systemem MS Windows 10 x64, bez dostępu do internetu dla wszystkich uczestników.

Tytuł mistrza świata w kategorii software na jednolitej platformie sprzętowej zdobył program Komodo.

M Nazwa Kraj Wynik Dogr
1 Komodo USA 1 1
2 Booot 00
3 Ginkgo 5
4 Jonny GER 5
5 Shredder GER
6 Chiron ITA
7 Hiarcs
8 The Baron NED
9 Pauline 0

==============

Turniej błyskawiczny

Mistrzem świata w grze błyskawicznej został program Komodo.

M Nazwa Wynik
1 Komodo 9
2 Shredder
3 Chiron
4 GridGinkgo
5 Jonny

===

Uruchomienie turniejów kandydackich 38 Mistrzostw Świata

W dniu 2018-08-19 uruchomiono 3 grupy turnieju kandydackiego 38 Mistrzostw Świata po 13 zawodników w każdej, razem 39 zawodników z 20 krajów, w tym 35 utytułowanych: 16xGM, 14xSIM, 5xIM. Wszystkie grupy są kategorii 10 (Rśr=2498; GM=7-7,5). Zawody sędziuje sędzia międzynarodowy (IA): Juan Martello z Argentyny. Oficjalny start zawodów: 2018-09-20. Dwóch pierwszych zawodników awansuje do finału mistrzostw świata. W rozgrywkach uczestniczy jeden zawodnik z Polski.

Życzymy awansu do finału Mistrzostw Świata!

WC38ct Tyt Uczestnicy z Polski Elo GM SIM IM
1
2 Dźwikowski, Adam 2477
3

===

11 Puchar Świata ICCF Weteranów uruchomiony

W dniu 2018-08-06 uruchomiono 46 grup 11 edycji Pucharu Świata Weteranów  (ICCF Veterans World Cup 11) rozgrywanego za pośrednictwem serwera. Oficjalne rozpoczęcie turnieju zostało ustalone na dzień 2018-09-01, od którego liczy się czas. Oczywiście jak zwykle grę można już rozpocząć.

Organizatorem 10 edycji jest Angielska Federacja Szachów Korespondencyjnych (EFCC), a z jej ramienia Ian Pheby (ENG).

W Pucharze Świata Weteranów może zagrać każdy zawodnik, który w dniu rozpoczęcia zawodów skończył 60 lat, czyli zawodnicy muszą być urodzeni w dniu 1958-09-01 lub wcześniej.

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach nie jest ograniczona, jednak można zakwalifikować się najwyżej do dwóch grup półfinałowych, a do finału tylko z jednego miejsca.

Do eliminacji napłynęła duża ilość zgłoszeń – 598, w tym od zawodników utytułowanych 192. Z Polski napłynęło 35 zgłoszeń.

Zawodnicy zostali podzieleni na 64 grupy po 13- zawodników. Trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do półfinału (w razie równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza). Również niektórzy zawodnicy z 4 miejca mogą uzyskać awans.

Zestawienie dotychczasowych edycji Pucharu Świata Weteranów:

Edycja Termin Zgłoszenia Eliminacje (start) Półfinały (start) Finał (start/ koniec) Zwycięzca
1 2008-2011 169 2008-04-01 n/a 2009-12-21/ 2011-11-27 Kruis, Rob P. (NED)
2 2009-2014 2009-09-01 n/a 2013-02-01/ 2014-10-01 Sergeev, Vladimir (RUS)
3 2010-2016 2010-09-01 2012-05-15 2014-02-15/ 2016-03-02 Bleker, Frits (GRE)
4 2011-2017 2011-09-01 2013-05-15 2015-01-15/ 2017-01-23 Sikorsky, Reinhard (GER)
5 2012-2017 2012-09-01 2014-05-01 2016-02-15/ 2017-09-05 Neubauer, Ralf (GER)
6 2013-? 2013-09-01 2015-06-05 2017-03-15/ ? Boccia, Mattia (ITA)
7 2014-? 2014-09-01 2016-09-19 2018-06-15/ ?
8 2015-? 2015-09-01 2017-06-15
9 2016-? 2016-09-01 2018-07-30
10 2017-? 708 2017-09-01
11 2018-? 598 2018-09-01

===