Eric Ruch powitany w Polsce

Prezydent ICCF, Eric Ruch z Francji, przebywał dwa dni 20-21.10.2011 na Kongresie FIDE (http://www.fidecongress2011.pl/en) w Krakowie.

W dniu 20.10.2011 w godzinach wieczornych po obradach Kongresu w Hotelu Europejskim został powitany na nieoficjalnym spotkaniu przez delegata Polski do ICCF Mariusza Wojnara oraz naszego kolegę z Krakowa Piotra Walczaka.

Mieliśmy okazję porozmawiać chwilę z IA […]

Prezydent ICCF w Polsce!

Prezydent ICCF, Eric Ruch z Francji, przybył do Polski w dniu wczorajszym (19.10.2011) na Kongres FIDE (http://www.fidecongress2011.pl/en) odbywający się w Krakowie, na którym reprezentuje szachistów korespondencyjnych z całego świata.

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie on powitany na nieoficjalnym spotkaniu przez delegata Polski do ICCF Mariusza Wojnara oraz naszego kolegę z Krakowa Piotra Walczaka.

[…]