Zebranie KSzK – Suchedniów k/Kielc, 29-30.07.2016

W dniach 2016.07.29-30 (piątek/sobota) w hotelu „Paradiso” w miejscowości Suchedniów k/Kielc odbyło się otwarte zebranie Zarządu Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach. W zebraniu wzięło udział 10 osób. Na zebranie przybyli:

 • Tomasz Stefaniak – przewodniczący KSzK ,
 • Mariusz Wojnar – delegat Polski do ICCF,
 • Marta Orłowska – sekretarz KSzK ,
 • Rafael Pierzak – Koordynator Rozgrywek Drużynowych
 • Wojciech Krzyżanowski  – przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK,
 • Jarosław Choina – rzecznik dyscyplinarny KSzK,
 • oraz członkowie KSzK:  Janusz Pietrzak, Tadeusz Kubicki, Mirosław Jasiński oraz Waldemar Kozłowski.

Zebranych przywitał kol. Mariusz Wojnar, którego jednogłośnie wybrano na przewodniczącego obrad. Przedstawił on porządek obrad, który po drobnej korekcie zatwierdzono.

Kol.Tomasz Stefaniak wraz z kol.Martą Orłowską omówili sprawy finansowe, w tym stan bieżący, rozliczenie za 2015 i lata poprzednie, które oceniono pozytywnie.

Warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2017 roku uległy drobnej zmianie po Kongresie ICCF w Bremie (Niemcy). Stawki wpisowego zostaną odpowiednio skorygowane, jeśli zajdzie taka potrzeba, a zaktualizowany Komunikat z nowymi stawkami wpisowego ukaże się na naszej stronie w stosownym czasie, prawdopodobnie w grudniu 2016.

Należy nadmienić, że wszyscy zarejestrowani zawodnicy z Polski mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 2011-01-01 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo.

Ponadto pragnę poinformować, że w przypadku zgłoszeń do turniejów za pośrednictwem federacji narodowej KSzK planuje wprowadzić płatności za pośrednictwem karty kredytowej/ debetowej (PayPal lub podobne) jako alternatywną możliwość w porównaniu do dotychczasowego rozwiązania, czyli płatności na konto (przelew lub wpłata przy okienku pocztowym, ewentualnie bankowym).

Wpisowe do Mistrzostw Polski (indywidualnych i drużynowych) edycja 2017 pozostaje na dotychczasowym poziomie. Indywidualne MP 2017 wystartują 2017-02-15. Regulamin Indywidualnych MP 2017 zaakceptowano i zostanie wkrótce opublikowany.

Regulamin Drużynowych MP 2017, w którym wprowadzono dwie istotne zmiany (turniej nie podlegający ocenie rankingowej, dopuszczenie drużyn reprezentujących organizacje posiadające krs lub wpis do ewidencji), zaakceptowano i zostanie wkrótce opublikowany.  Drużynowe MP 2017 wystartują 2017-02-15, jeśli będzie co najmniej 6 drużyn.

Wręczono uroczyście wyróżnienia za rozgrywki krajowe – dla medalistów:

 • 58 Mistrzostwa Polski (2015-2016):
  • złoty medal Dariusz Frączek i Tomasz Sławiński
  • brązowy medal Tadeusz Kubicki
 • 22 Drużynowe Mistrzostwa Polski (2015-?):
  • 1 miejsce – złoty medal: Lublin
   • Jarosław Sawiniec
   • Jerzy Staniszewski
   • Wojciech Krzyżanowski (TC)
   • Dariusz Frączek
  • 2 miejsce – srebrny medal: LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
   • Mariusz Broniek
   • Ryszard Probola (TC)
   • Łukasz Gorzkiewicz
   • Wiesław Krawczyk
  • 3 miejsce – brązowy medal: Hetman Katowice
   • Dariusz Szczepankiewicz
   • Tadeusz Kubicki
   • Mariusz Wojnar (TC)
   • Mirosław Jasiński

Wręczono również puchar i złoty medal za zwycięstwo w Memoriale Krystyny Radzikowskiej, turniej kat.12 zorganizowany przez Polskę, dla Rafaela Pierzaka oraz brązowy medal dla Wojciecha Krzyżanowskiego.

Dla osób nieobecnych medale zostaną wysłane pocztą o czym zostaną one powiadomione w trybie indywidualnym.

Omówiono funkcjonowanie Regulaminów KSzK. W związku z wprowadzeniem przez ICCF nowych tytułów (mistrz ICCF oraz ekspert ICCF) zaktualizowano regulamin KSzK nr 4 (klasyfikacjno-rankingowy), który wkrótce zostanie opublikowany.

Przyjęto nowy „Regulamin powoływania kadry narodowej w szachach korespondencyjnych”, który wejdzie w życie po akceptacji przez Zarząd PZSzach.

Odnośnie kadry ustalono, że będą dwie grupy zawodników po 8-10 osób – kadra A i kadra B – z których będą kompletowane drużyny reprezentujące Polskę w oficjalnych rozgrywkach (olimpiady, mistrzostwa Europy, inne turnieje drużynowe). Sprawy te leżą w gestii kol.Rafaela Pierzaka, który jest Koordynatorem Rozgrywek Drużynowych. Kadra A i B ma zostać przedstawiona przez niego do grudnia 2016.

W dniu 2016-06-20 wystartował finał 19 Olimpiady (poczta) na 4 szachownicach a w dniu 2016-09-01 eliminacje 21 Olimpiady (serwer) na 6 szachownicach. Start prestiżowego meczu Polska-Reszta Europy planowany jest na grudzień 2016.

Ponadto otrzymaliśmy propozycje rozegrania meczu z Bułgarią (start marzec 2017) oraz ustaliłem rozegranie meczu rewanżowego z Niemcami (start grudzień 2016).

Został ustalony nowy skład Zespołu Sędziów KSzK PZSzach, w skład którego obecnie wchodzą: przewodniczący – IA Wojciech Krzyżanowski, członkowie: IA Mariusz Wojnar oraz FA Tomasz Stefaniak.

Rozważano również sprawy dyscyplinarne.

Omawiano sprawy związane z kongresami ICCF, w tym przedstawionymi propozycjami do rozpatrzenia przez Kongres ICCF 2016 w Bremie.

Kolejne otwarte zebranie Zarządu KSzK planuje się w 2017 roku – miejsce i termin jeszcze do ustalenia.

Prowadzący zebranie – Mariusz Wojnar, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.