Zebranie KSzGK – Sielpia k/Kielc, 12-13.10.2013

Uczestnicy zebrania KSzGK - Sielpia k/Kielc

Od lewej stoją: Mariusz Wojnar, Jarosław Choina, Marta Orłowska, Tomasz Stefaniak, Janusz Pietrzak, Piotr Walczak oraz Arkadiusz Złotkowski. Od lewej siedzą: Rafael Pierzak, Wojciech Krzyżanowski oraz Waldemar Kozłowski.

W dniach 12-13.10.2013 (sobota/niedziela) w OW Łucznik w miejscowości Sielpia k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wzięło udział 10 osób. Na zebranie przybyli przewodniczący KSzGK Tomasz Stefaniak, sekretarz KSzGK Marta Orłowska, delegat Polski do ICCF Mariusz Wojnar oraz członkowie KSzGK:  Jarosław Choina, Janusz Pietrzak, Piotr Walczak, Arkadiusz Złotkowski, Rafael Pierzak, Wojciech Krzyżanowski oraz Waldemar Kozłowski.

Zebranie otworzył kolega Mariusz Wojnar. Przywitał zebranych. Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano Mariusza Wojnara. Na protokolanta jednogłośnie wybrano Martę Orłowską. Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Jednogłośnie porządek obrad zatwierdzono.

W pierwszej kolejności przedstawiono sprawozdanie ustępującego zarządu KSzGK, a następnie dokonanu wyboru nowych władz.

Sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił przewodniczący KSzGK Tomasz Stefaniak, które zostało uzupełnione przez Martę Orłowską o sprawy finansowe oraz przez Mariusza Wojnara o sprawy organizacyjno-regulaminowe.

Największymi sukcesami ustępującego zarządu funkcjonującego od 2010 roku było:

  • usystematyzowanie procedury zgłoszeń oraz
  • przystąpienie Polski do programu zgłoszeń bezpośrednich,
  • stworzenie serwisu internetowego aktualizowanego na bieżąco,
  • wprowadzenie przedstawiciela do władz ICCF oraz
  • zorganizowanie Kongresu ICCF 2013 w Krakowie.

W związku z zatwierdzeniem przez Minister Sportu i Turystyki zmian w Statucie PZSzach, przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, które odbyło się 11.12.2011 roku w Warszawie (Statut PZSzach – tekst jednolity, 11.12.2011) Regulamin działania KSzGK musiał być odpowiednio dostosowany. Kadencja władz KSzGK została również dostosowana do kadencji władz PZSzach (2013-2017). Od czerwca 2013 prezesem PZSzach jest Tomasz Delega. Wobec powyższego dokonano drobnych korekt w Regulaminie działania oraz dostosowano go do obecnych realiów. Dokonano też zmiany nazwy Komisji z „Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej” na „Komisja Szachów Korespondencyjnych„.

Zaktualizowano warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2014 roku oraz zmieniono stawki wpisowego, głównie w związku ze zmianą stawek ICCF podczas ostatniego kongresu w Krakowie. Należy nadmienić, że wszyscy nadal mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 01.01.2011 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzGK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo. Nowy Komunikat KSzGK dotyczący zgłoszeń zostanie wkrótce opublikowany na stronie w zakładce „Komunikat KSzGK – warunki startu w turniejach ICCF” i będzie obowiązywał dla turniejów rozpoczynających się od dnia 01.01.2014.

Start rozgrywek z cyklu o Mistrzostwo Świata na poszczególnych szczeblach (po ich uporządkowaniu i okresie przejściowym) odbywa się w tych samych terminach co w roku. Zasadniczym terminem zgłoszeń za pośrednictwem KSzK do Mistrzostw Świata jest styczeń, czyli w edycji 2014 jest w dniach 01-30.01.2014. Może on być przedłużony, co będzie podane w odrębnym komunikacie.

Zreorganizowano indywidualne rozgrywki z cyklu o Mistrzostwo Europy. Informację zamieszczono we wpisie „Indywidualne Mistrzostwa Europy – zmiany” z dnia 30.11.2013.

Wpisowe do Mistrzostw Polski edycja 2014 pozostaje na dotychczasowym poziomie, takim jak w tegorocznej edycji. MP2014 wystartują 15.02.2014, zapisy są przyjmowane do dnia 15.01.2014. W dniu 25.11.2013 ukazał się Regulamin IMP 2014.

Postanowiono zaktualizować Regulaminy KSzK, czasami mocno odbiegające od rzeczywistości. Regulamin KSzK nr 1 (Regulamin działania) został zaktualizowany jak wyżej i będzie przedstawiony do akceptacji Zarządu PZSzach. Pozostałe regulaminy KSzK (oprócz nr 6 oraz nr 7, które wymagają głębszych zmian) – zostały również zaktualizowane i będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie internetowej. Zaktualizowano również kadrę narodową.

Zebranie KSzK, Sielpia 2013 - turniej błyskawiczny

Zebranie KSzK, Sielpia 2013 – turniej błyskawiczny

Na przewodniczącego KSzK PZSzach (kadencja 2013-2017) wybrano Tomasza Stefaniaka. Wiceprzewodniczącym oraz delegatem ICCF został Mariusz Wojnar, a Marta Orłowska sekretarzem. Rafael Pierzak został powołany na przewodniczącego Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK, członkami tego zespołu są Wojciech Krzyżanowski oraz Janusz Pietrzak. Postępowania dyscyplinarne w razie potrzeby będzie prowadził Jarosław Choina. Na przewodniczącego zespołu sędziów wybrano Mariusza Wojnara.

Należy dodać, że nowo powołany Zespół Ewidencji i Klasyfikacji KSzK podjął próbę uregulowania zaległych spraw klasyfikacyjno-rankingowych od 2008 roku i przygotował stosowny komunikat klasyfikacyjny. Zespół posiada swój adres e-mail do korespondencji (ewidencja.kszk@gmail.com) oraz będzie posiadał swoją zakładkę na stronie KSzK, gdzie będzie umieszczał komunikaty klasyfikacyjne. Ponadto przygotował on aktualizację regulaminu nr 4. Likwidację regulaminu nr 5 oraz włączenie z niego kilku punktów do regulaminu nr 4 zaakceptowano jeszcze na poprzednim zebraniu, gdyż wszyscy nasi zawodnicy są objęci zmienną oceną rankingową ICCF już od wielu lat.

Miłym akcentem zebrania był turniej błyskawiczny 🙂

Potwierdzono wolę zorganizowania kolejnego zebrania członków Komisji na przełomie lipca i sierpnia 2014, prawdopodobnie w Ameliówce.

Comments are closed.