Kongres ICCF 2022 – najważniejsze decyzje

Kongres ICCF w Szkocji w Glasgow był planowany już w 2020 roku, ale sytuacja pandemiczna wywołana COVID-19 w połączeniu z blokadą wprowadzoną w wielu krajach i zakłóceniami w ruchu lotniczym nie pozostawiła innego wyboru, jak odwołanie kongresu zarówno w 2020 jak i w 2021 w formie bezpośredniego spotkania. Tego lata jednak udało się spotkać bezpośrednio (pomimo dalszego występowania COVID, bo sytuacja ustabilizowała się a większość ludzi już przeszła tę chorobę lub zaszczepiła się). Do trzech razy sztuka 😉

Nasze coroczne spotkanie to nie tylko kilka dni, podczas których delegaci głosują nad nowymi propozycjami i dyskutują o przyszłości ICCF, ale też są okazją do spotkań z przyjaciółmi, gry w szachy, czy odebrania tytułów i medali.

Kilka lat temu ICCF wprowadziło system głosowania online, aby pomóc delegatom, którzy nie mogą udać się na miejsce kongresu, aby wyrazić swoje poglądy i skorzystać z prawa do głosowania. System ten okazał się wielce przydatny, umożliwiając nam śledzenie demokratycznego procesu ICCF nawet bez organizowania bezpośrednich spotkań i przy jak najmniejszej możliwej liczbie zakłóceń w naszym przyszłym rozwoju. Możliwość wirtualnych spotkań już 10 lat temu przewidywał Eric Ruch w dokumencie dotyczącym przyszłości ICCF, opracowanym na potrzeby jubileszu 60-lecia. W międzyczasie, w związku z najazdem zbrojnym Rosji na Ukrainę (wojna trwa do tej pory), w dniu 02.05.2022 odbył się wirtualny nadzwyczajny Kongres ICCF 2022.

Obrady tegorocznego kongresu w hotelu Hilton w Glasgow prowadził Eric Ruch (Prezydent ICCF), któremu asystował Michael Milestone (Sekretarz Generalny ICCF). Uczestniczyło 30 osób.

Głosowanie jak w ubiegłym roku odbyło się za pośrednictwem strony ICCF w dniach 06-27.07.2022 oraz można było głosować bezpośrednio podczas kongresu (14-18.08.2022).

Na tegorocznym wirtualnym kongresie było reprezentowane w zasadzie wszystkie 54 federacje, gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF. Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (po Kongresie 2021 do 20.06.2022). Z zestawienia głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 40 federacji.

Najważniejsze decyzje

  1. Z grona ICCF usunięto federację Wysp Zielonego Przylądka (Cape Verde) (2022-006). Trzy federacje, które się ubiegały o członkowstwo zostały zawieszone (podejrzenie oszustwa).
  2. Kongres większością głosów przedłużył zawieszenie federacji Rosyjskiej i Białoruskiej (2022-007 oraz 2022-008). Wyniki głosowania 33-3 oraz 33-3 (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu). Oznacza to, że zawieszone federacje nadal nie mają prawa głosu oraz nie mogą uczestniczyć w nowych rozgrywkach drużynowych do odwołania.
  3. Przyjęto szereg propozycji mających na celu uściślenie przepisów.
  4. Dokonano drobnych zmian w opłatach turniejowych (2022-037). Komunikat KSzK zostanie odpowiednio skorygowany, prawdopodobnie pod koniec roku.
  5. Zdecydowano o likwidacji dotychczasowego systemu wycofywania zawodników z turnieju (2022-030). Każde przekroczenie czasu (ETL) spowoduje, że zawodnik nie może zarejestrować się do żadnego turnieju przez kolejne 30 dni. Każde następne przekroczenie czasu spowoduje wydłużenie tego czasu do 90 dni.
  6. Dokonano zmian w procedurze głosowania podczas wyborów do Zarządu ICCF (2022-022).
  7. W związku z rozwiązaniem strefy europejskiej próbowano utworzyć biuro turniejowe (2022-042) na specjalnych zasadach przeznaczone dla turniejów wyłącznie europejskich (co jest sprzeczne ze statutem ICCF), ale propozycja została odrzucona. Przeszła jednak propozycja o bardziej ogólnym charakterze o ponadregionalnym biurze turniejowym (2022-043 Establish Super-Regional Tournaments Commission (SRTC) and Commissioner Position), co jest również perspektywiczne w kontekście potencjalnego rozwiązania dwóch pozostałych stref (światowej oraz afrykańsko-azjatyckiej).
  8. Zdecydowano o wdrożeniu nowego systemu rankingowego ICCF (2022-050A Implementation of a Bespoke Rating System for ICCF). Wdrożenie jest planowane na 2023 rok (dla listy rankingowej 2023/2 lub później).
  9. Kongres 2023 (2022-010) – delegaci jednogłośnie (wynik głosowania: 39-0) zdecydowali o jego organizacji w Amsterdamie w Holandii.

Wyniki głosowania propozycji kongresowych

Komplet wyników głosowania (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi zostaną przedstawione wkrótce.

ICCF już rozpoczęło prace nad wdrożeniem propozycji, które zaakceptowano. W większości przypadków wdrożenie nastąpi począwszy od 01.01.2023.

Powyższe informacje zostaną uzupełnione lub skorygowane w miarę pozyskiwania kolejnych informacji i szczegółów, a bardziej obszerne zagadnienia zostaną opisane osobno.

Wyróżnienia

W związku z tym, że nie byłem w stanie pojechać na Kongres ICCF do Glasgow, medale i dyplomy uzyskane przez naszych zawodników zostały w tym roku odebrane przez Austina Lockwooda, ICCF Services Director, i dotarły do mnie niedawno. Wkrótce skontaktuję się z wyróżnionymi w celu ustalenia sposobu ich przekazania (osobiście lub pocztą).

Poniżej znajduje się wykaz polskich zawodników, którym nadano tytuły ICCF lub otrzymali inne wyróżnienia:

# Zawodnik Tytuł/ medal Uzyskany Potwierdzony
1 Pierzak, Rafael medal brązowy Oly19/b1 12.10.2021 14.10.2021
2 Sądowski, Marek medal brązowy Oly19/b2 12.10.2021 14.10.2021
3 Krzyżanowski, Wojciech medal brązowy Oly19/b3 12.10.2021 14.10.2021
4 Kozłowski, Waldemar medal brązowy Oly19/b4 12.10.2021 14.10.2021
5 Wojnar, Mariusz medal brązowy Oly19/TC 12.10.2021 14.10.2021
6 Stanach, Fabian medal złoty WC31/final 01.06.2022 01.06.2022
7 Stanach, Fabian tytuł GM 01.06.2022 20.06.2022
8 Wojnar, Mariusz medal srebrny Bertl von Massow 15.08.2022 15.08.2022
9 Frączek, Dariusz medal brązowy DPEu960/b1 30.12.2021 15.08.2022
10 Staniszewski, Jerzy medal brązowy DPEu960/b2 30.12.2021 15.08.2022
11 Wojnar, Mariusz medal brązowy DPEu960/b3&TC 30.12.2021 15.08.2022
12 Krzyżanowski, Wojciech medal brązowy DPEu960/b4 30.12.2021 15.08.2022
13 Kolanek, Roman medal brązowy DPEu960/b4 30.12.2021 15.08.2022

====

Comments are closed.