Zebranie KSzGK w Łącznej, 15-16.10.2011

W dniach 15-16.10.2011 (sobota/niedziela) w Łącznej k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Pierwszego dnia wręczono wyróżnienia:

  • puchar, medal i dyplom dla 52 Mistrza Polski kol. Zbigniewa Szczepańskiego
  • medal i certyfikat nadania tytułu arcymistrza dla kol. Zbigniewa Szczepańskiego
  • medale i certyfikaty nadania tytułu mistrza międzynarodowego dla kol. kol. Tadeusza Kubickiego, Piotra Walczaka, Tomasza Sławińskiego oraz Arkadiusza Złotkowskiego

Na zdjęciu uczestnicy spotkania. Poza kadrem autor zdjęcia i piszący te słowa Mariusz Wojnar.

Od lewej stoją: Tomasz Stefaniak, Rafael Pierzak, Marek Sądowski, Marta Orłowska, Waldemar Kozłowski i Janusz Pietrzak.

Od lewej siedzą wyróżnieni: Tomasz Sławiński, Tadeusz Kubicki, Zbigniew Szczepański, Piotr Walczak  oraz Arkadiusz Złotkowski.

 

Ponadto prowadzono dyskusje na tematy ujęte w agendzie spotkania.

Zaktualizowano warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2012 roku oraz zmieniono stawki wpisowego, głównie w związku ze znacznym wzrostem kursu euro, gdyż w tej walucie KSzGK rozlicza się z ICCF. Należy nadmienić, że wszyscy nadal mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 01.01.2011 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzGK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo. Komunikat KSzGK dotyczący zgłoszeń został opublikowany na stronie w zakładce „Komunikat KSzGK – warunki startu w turniejach ICCF” i obowiązuje dla turniejów rozpoczynających się od dnia 01.11.2011.

Zasadniczy termin zgłoszeń do Mistrzostw Świata edycji 2012 jest w dniach 01-30.01.2012. Może on być przedłużony, co będzie podane w odrębnym komunikacie. Start rozgrywek przewiduje się w tych samych terminach co w roku 2011.

Wpisowe do Mistrzostw Polski edycja 2012 pozostaje na dotychczasowym poziomie, takim jak w tegorocznej edycji. MP2012 wystartują 15.02.2012, zapisy będą przyjmowane w dniach 15.12.2011-15.01.2012. Wkrótce ukaże się komunikat organizacyjny.

Potwierdzono wolę zorganizowania Zjazdu Członków Komisji. Wstępnie ustalono jesienny termin 2012 – przed Walnym Zgromadzeniem PZSzach w 2013.

Postanowiono zaktualizować Regulaminy KSzGK, czasami mocno odbiegające od rzeczywistości. Ustalono, że Regulamin KSzGK nr 1 (Regulamin działania) zostanie wdrożony po zatwierdzeniu przez Zjazd Członków Komisji w 2012 oraz Walne Zgromadzenie PZSzach w 2013. Pozostałe regulaminy KSzGK – wdrożenie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd KSzGK. Zebrani zaakceptowali propozycje zmian. Aktualne regulaminy będą opublikowane na stronie internetowej KSzGK.

Na szczeblu PZSzach został przegłosowany regulamin kadry. Wywiązała się dyskusja na temat niektórych punktów regulaminu. Przedstawiono kandydatów do kadry narodowej na 2012 rok – pozostawiono skład z 2011 roku.

Dyskutowano na temat zorganizowania Kongresu ICCF w Polsce, co może nastąpić w 2013 (w 80 rocznicę powstania Polskiego Związku Szachistów Korespondencyjnych) lub 2016 (w 90 rocznicę powstania PZSzach). Lokalizacja – Kraków lub Warszawa. Po przygotowaniu konkretnej oferty zostanie ona przedstawiona na forum ICCF.

W związku z tym, że Szachowa Unia Europejska ogłosiła rok 2012 – Rokiem Akiby Rubinsteina – Polska zaproponowała na Kongresie ICCF turniej tematyczny, co zostało ciepło przyjęte. Tematem będzie wariant Rubinsteina w obronie merańskiej (D48) – start turnieju: 15.12.2012. Więcej szczegółów w zakładce „Tematyczne ICCF„.

Powołano Marka Sądowskiego na przewodniczącego Zespołu Klasyfikacji i Ewidencji, który podejmie próbę uregulowania zaległych spraw klasyfikacyjno-rankingowych od 2008 roku – kategorie okręgowe nadawane będą przez Świętokrzyski Związek Szachowy, wyższe przez Komisję Ewidencji PZSzach. Ponadto przygotuje on aktualizację regulaminu nr 4. Zaakceptowano propozycję likwidacji regulaminu nr 5, gdyż wszyscy nasi zawodnicy są objęci zmienną oceną rankingową ICCF już od wielu lat.

Liczba aktywnych sędziów w szachach korespondencyjnych jest niewielka, bo zaledwie 5 osób. Na przewodniczącego Zespołu Sędziów wybrano kolegę Mariusza Wojnara, który we współpracy z kolegą Tomaszem Stefaniakiem przygotuje aktualizację Regulaminu nr 6, czyli szczegółowe zasady powoływania i uprawnienia sędziów w szachach korespondencyjnych.

Więcej szczegółów można znaleźć w protokole z posiedzenia KSzGK w zakładce „Zebrania KSzGK„.

Comments are closed.