Puchar Świata z okazji 70-lecia ICCF – ogłoszenie

ICCF ogłosiło, że Polska jest organizatorem turniejów okolicznościowych z okazji Platynowego Jubileuszu ICCF, w tym Pucharu Świata. Z ramienia polskiej federacji osobą odpowiedzialną jest Mariusz Wojnar.

Organizacja turnieju

Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera, tempo gry z inkrementacją (30 dni na partię, plus 3 dni po każdym posunięciu, z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu; 45 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, bez urlopu dodatkowego). Możliwe jest liniowe proponowanie wariantów. Publiczność może oglądać partie na żywo po ukończeniu 10 partii w grupie turniejowej; transmisja na żywo opóźniona o 5 posunięć.

Turniej będzie przebiegał w 2 etapach (eliminacje oraz finał) w okresie 4 lat ze specjalnymi warunkami awansu.

Każda grupa będzie się składać z co najmniej 58 zawodników w eliminacjach (każdy rozegra 12 partii) i około 100 zawodników w finale (każdy rozegra 14 partii). Kojarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z systemem Silli.

Turniej podlega ocenie rankingowej, normy na tytuły będą możliwe w finale.

Rozpoczęcie rozgrywek: 2021-02-15. Zakończenie eliminacji: 2022-08-15. Partie niezakończone zostaną ocenione.

Rozpoczęcie finału przewiduje się najpóźniej 2022-11-15 z datą zakończenia 2025-01-15.

Zgłoszenia

Uprawnieni do udziału są wszyscy zawodnicy.

Zgłoszenia wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne, jednak ich ilość jest ograniczona do ilości uruchamianych grup (przewiduje się 8-10). Wpisowe do tego turnieju już wg nowej niższej stawki obowiązującej od 2021 roku, bo turniej rozpoczyna się w 2021 roku.

Zawodnik posiadający tytuł arcymistrza ICCF jest uprawniony do jednego darmowego zgłoszenia (zawodnik powinien wybrać w takim przypadku “Rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji”).

Wpisowe płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

  • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 45zł (za jedną grupę) (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2021-01-15.
  • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 12,48€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2021-01-15.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach eliminacyjnych i finałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę jednakowego średniego rankingu.

Zgłoszenia potwierdzone przez organizatora znajdują się na stronie ICCF (pod tym adresem).

Nagrody

Całkowity fundusz nagród w tym turnieju wynosi 3000 EUR (eliminacje 1000 EUR i finał 2000 EUR).

Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom grup eliminacyjnych (takie nagrody, każda o wartości około 100 euro w postaci voucherów, decyduje punktacja pomocnicza).

W finale nagrody pieniężne w wysokości 1000 EUR, 600 EUR, 300 EUR i 100 EUR zostaną przyznane 4 najlepszym zawodnikom. W przypadku nagród pieniężnych nie ma zastosowania punktacja pomocnicza, nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy zawodników z tą samą ilością punktów.

Wszystkie nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez Paypal. Jeśli zwycięzca nagrody pieniężnej nie może zorganizować odbioru pieniędzy za pośrednictwem Paypal, osoba ta traci nagrodę, a pieniądze trafią do zawodnika następnego w kolejce.

Ponadto w finale okazjonalne medale i dyplomy zostaną przyznane trzem najlepszym zawodnikom (decyduje punktacja pomocnicza).

Kwalifikacje

Liczba awansujących do finału zależy od liczby otrzymanych zgłoszeń, ale wstępnie zakłada się, że 10-15% zawodników z każdej grupy eliminacyjnej zakwalifikuje się do finału pucharu świata (decyduje punktacja pomocnicza).

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach jest ograniczona do ilości tworzonych grup (przewiduje się 8-10), jednak można zakwalifikować się do finału tylko z jednego miejsca.

Można uzyskać następujące specjalne kwalifikacje w finale Pucharu Świata z okazji jubileuszu 70-lecia ICCF (wymagany wynik powyżej 50%) [zatwierdzone przez delegatów]:

  • zwycięzca (decyduje punktacja pomocnicza) otrzyma tytuł SIM;
  • zwycięzca (decyduje punktacja pomocnicza) uzyskają prawo gry w finale MŚ;
  • zawodnicy, który zajmą 2-3 miejsce (decyduje punktacja pomocnicza) uzyskają prawo gry w turnieju kandydackim MŚ (po opłaceniu wpisowego);
  • zawodnicy, którzy zajmą 4-13 miejsce (decyduje punktacja pomocnicza) uzyskają prawo gry w półfinałach MŚ (po opłaceniu wpisowego);
Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty z przyjaciółmi na całym świecie!

Comments are closed.