Turniej z okazji 70-lecia ICCF dla działaczy

ICCF pragnie zaprosić delegatów i działaczy do celebrowania obchodów Platynowego Jubileuszu ICCF poprzez wzięcie udziału w turnieju okolicznościowym.

Organizacja turnieju

Będzie to jednoetapowy turniej rozgrywany w 4-5 grupach A, B, C, D (i E), do których zawodnicy zostaną przydzieleni na podstawie rankingu. W zależności od grupy i liczby zgłoszeń będzie to turniej kołowy (lub 2-kołowy) lub turniej Silli. Wszystkie partie będą podlegały oceniane rankingowej oraz będą możliwe normy na tytuły ICCF. Oczekuje się, że grupa A będzie turniejem arcymistrzowskim GM (uczestnicy powinni mieć minimalny ranking 2425).

Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF. Tempo gry z inkrementacją (30 dni na partię, plus 3 dni po każdym posunięciu, z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu; 45 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, bez urlopu dodatkowego). Można proponować warianty liniowo. Publiczność może zobaczyć partie na żywo, gdy 10 partii jest zakończone w turnieju. Transmisja jest przekazywana z opóźnieniem 5 posunięć.

Rozpoczęcie rozgrywek: 2021-03-15. Nie określono daty zakończenia.

Zgłoszenia

Do udziału w tym turnieju uprawnieni są wszyscy byli i obecni delegaci oraz działacze ICCF [krajowi, strefowi oraz działacze ICCF, w tym sędziowie i organizatorzy]. Nie ma zgłoszeń wielokrotnych.

Zawodnicy mogą zarejestrować się do turnieju poprzez system zgłoszeń ICCF (lub przesłać zgłoszenie do delegata e-mailem). Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju). W podstawie zgłoszenia należy podać odpowiednie uprawnienia (pełnioną funkcję w ICCF lub KSzGK/KSzK). Wpisowego nie ma.

W grupie A wymagany jest ranking co najmniej 2425. Zawodnicy, których ranking na liście 2021/1 spadnie poniżej wymaganego będą przyjmowane według uznania organizatora.

Zgłoszenia są przyjmowane do 2021-01-15.

Nagrody

Okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców.

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nawiązania nowych znajomości w innych krajach w duchu przyjaźni oraz motto ICCF AMICI SUMUS

Comments are closed.