Puchar Świata w szachach 960 z okazji 70-lecia ICCF – ogłoszenie

ICCF ogłosiło, że Polska jest organizatorem turniejów okolicznościowych z okazji Platynowego Jubileuszu ICCF, w tym Pucharu Świata w szachach 960. Z ramienia polskiej federacji osobą odpowiedzialną jest Mariusz Wojnar.

Organizacja turnieju

Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera, tempo gry z inkrementacją (30 dni na partię, plus 3 dni po każdym posunięciu, z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu; 45 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, bez urlopu dodatkowego). Możliwe jest liniowe proponowanie wariantów. Publiczność może oglądać partie na żywo po ukończeniu 10 partii w grupie turniejowej; transmisja na żywo opóźniona o 5 posunięć.

W zależności od liczby zgłoszeń (zwykle 60-100) będzie on przeprowadzony mieszanką systemów kojarzenia (Silli i kołowy) w 2 etapach (eliminacje oraz finał) w okresie 4 lat ze specjalnymi postanowieniami dotyczącymi kwalifikacji.

Zakłada się, że każda grupa eliminacyjna będzie składać się z około 40-60 zawodników (system Silli, każdy zawodnik będzie miał 10 przeciwników i każdy rozegra 10 partii; pozycje startowe losowane dla każdego kojarzenia), a finał będzie liczył 7-9 zawodników (system 2-kołowy, każdy zawodnik będzie miał 6-8 przeciwników, a każdy rozegra 12-16 partii; zawodnicy będą mieli tę samą pozycję czarnymi i białymi, ale wszystkie pozycje będą się różnić – będą wybierane losowo przez serwer).

Turniej podlega ocenie rankingowej w systemie rankingowym dla szachów 960. [Normy na tytuły w finale nie będą możliwe, gdyż delegaci odrzucili propozycję kongresową 2020-033 Title Norms in Chess 960.]

Rozpoczęcie rozgrywek: 2021-02-15. Zakończenie eliminacji: 2022-08-15. Partie niezakończone zostaną ocenione.

Rozpoczęcie finału przewiduje się najpóźniej 2022-11-15 z datą zakończenia 2025-01-15.

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) można znaleźć w Zasadach gry w szachy korespondencyjne Międzynarodowej Federacji Szachów Korespondencyjnych (ICCF).

Zgłoszenia

Uprawnieni do udziału są wszyscy zawodnicy.

Zgłoszenia

wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne, jednak ich ilość jest ograniczona do ilości uruchamianych grup (przewiduje się 2). Wpisowe do tego turnieju już wg nowej niższej stawki obowiązującej od 2021 roku, bo turniej rozpoczyna się w 2021 roku.

Zawodnik posiadający tytuł arcymistrza ICCF jest uprawniony do jednego darmowego zgłoszenia (zawodnik powinien wybrać w takim przypadku “Rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji”).

Wpisowe

płatne w zależności od wybranego sposobu rejestracji:

  • za pośrednictwem krajowej federacji KSzK 45zł (za jedną grupę) (płatne na konto podane w Komunikacie KSzK; kopię potwierdzenia wpłaty należy przesłać do delegata). Zgłoszenia do 2021-01-15.
  • za pośrednictwem systemu zgłoszeń bezpośrednich DE ok. 12,48€ (płatne za pośrednictwem PayPal bezpośrednio do organizatora; nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności.). Zgłoszenia do 2021-01-15.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach eliminacyjnych i finałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę jednakowego średniego rankingu.

Zgłoszenia potwierdzone przez organizatora znajdują się na stronie ICCF (pod tym adresem).

Nagrody

Całkowity fundusz nagród w tym turnieju wynosi 1000 EUR (eliminacje 200 EUR i finał 800 EUR).

Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom grup eliminacyjnych (takie nagrody, każda o wartości około 100 euro w postaci voucherów, decyduje punktacja pomocnicza).

W finale nagrody pieniężne w wysokości 400 EUR, 250 EUR i 150 EUR zostaną przyznane 3 najlepszym zawodnikom. W przypadku nagród pieniężnych nie ma zastosowania punktacja pomocnicza, nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy zawodników z tą samą ilością punktów.

Wszystkie nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez Paypal. Jeśli zwycięzca nagrody pieniężnej nie może zorganizować odbioru pieniędzy za pośrednictwem Paypal, osoba ta traci nagrodę, a pieniądze trafią do zawodnika następnego w kolejce.

Ponadto w finale okazjonalne medale i dyplomy zostaną przyznane trzem najlepszym zawodnikom (decyduje punktacja pomocnicza).

Kwalifikacje

Liczba awansujących do finału zależy od liczby otrzymanych zgłoszeń, ale wstępnie zakłada się, że 3-4 zawodników z każdej grupy eliminacyjnej zakwalifikuje się do finału pucharu świata (decyduje punktacja pomocnicza).

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach jest ograniczona do ilości tworzonych grup (przewiduje się 2), jednak można zakwalifikować się do finału tylko z jednego miejsca.

Można uzyskać następujące specjalne kwalifikacje w finale Pucharu Świata w szachach 960 z okazji jubileuszu 70-lecia ICCF (wymagany wynik powyżej 50%) [zatwierdzone przez delegatów]:

  • zwycięzca (decyduje punktacja pomocnicza) otrzyma tytuł SIM;
  • zwycięzca (decyduje punktacja pomocnicza) uzyskają prawo gry w finale MŚ;
  • zawodnicy, który zajmą 2-3 miejsce (decyduje punktacja pomocnicza) uzyskają prawo gry w turnieju kandydackim MŚ (po opłaceniu wpisowego);
  • zawodnicy, którzy zajmą 4-9 miejsce (decyduje punktacja pomocnicza) uzyskają prawo gry w półfinałach MŚ (po opłaceniu wpisowego);
Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty z przyjaciółmi na całym świecie!

Comments are closed.