Wytyczne ICCF do przepisów gry – już po polsku!

Od dziś dostępna jest polska wersja Wytycznych ICCF do przepisów gry pod adresem: http://szachykorespondencyjne.blogspot.com/2010/08/wytyczne-iccf-do-przepisow-gry.html

Wytyczne ICCF są objaśnieniami i wykładnią przepisów gry. Wszystkich zapraszamy do ich przestudiowania.

Ponadto informujemy, że w odpowiedzi na apel kolega Wiesław Sawicki zaoferował pomoc w opracowaniu polskiej wersji instrukcji „Użytkowania serwera ICCF” i na nim spoczywa główny ciężar prac, które rozpoczęły się w styczniu. A jest to dość obszerne przedsięwzięcie.

Comments are closed.