12 Korespondencyjny Drużynowy Turniej Szachowy – MOp 2011

Niemiecki Emailowy Klub Szachowy DESC (German Email Chess Club) zaprasza do 12 Korespondencyjnego Drużynowego Turnieju Szachowego – MOp 2011.

Uczestnikami są drużyny składające się z 4 zawodników.

Nie ma znaczenia czy jest się członkiem DESC (gdyż praktycznie z chwilą startu w turnieju staje się nim do pewnego stopnia). Ważne jest tylko, że jest 4 zawodników w drużynie (dowolnie skomponowanych, np. grupa towarzyska, czy szkolne kółko szachowe itp.), którzy przestrzegają przepisów gry, mogą wysyłać i otrzymywać wiadomości pocztą elektroniczną oraz posiadają kapitana drużyny.

Każdy zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

Tempo gry: 30 dni na 10 posunięć.

Start turnieju: 01.04.2011.

Więcej informacji na stronie DESC.

KSzGK nie pośredniczy w zgłoszeniach.

Zgłoszenia należy składać do dnia 19.03.2011 bezpośrednio do biura turniejowego: turnierbuero@desc-online.de

W zgłoszeniu należy podać:

  1. Nazwę drużyny (wybrana dowolnie w granicach dobrego smaku);
  2. Nazwę organizacji (np. IECG, IECC itd.);
  3. Imię, nazwisko, adres e-mail wszystkich 4 zawodników;
  4. Ustawienie zawodników wg szachownic 1. – 4.;
  5. Imię, nazwisko, adres e-mail kapitana drużyny.

Wszelkie pytania należy kierować do organizatora Jörga Krachta: joerg@desc-online.de

Zawody te nie podlegają ocenie rankingowej ICCF.

DESC wprowadził swój oddzielny system rankingowy.

Comments are closed.