Zebranie KSzK – Suchedniów k/Kielc, 26-27.09.2015

W dniach 26-27.09.2015 (sobota/niedziela) w hotelu Hotelu „Paradiso” w miejscowości Suchedniów k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach. Spotkanie po raz kolejny cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zebraniu wzięło udział 12 osób. Na zebranie przybyli:

 • Tomasz Stefaniak – przewodniczący KSzK ,
 • Mariusz Wojnar – delegat Polski do ICCF,
 • Marta Orłowska – sekretarz KSzK ,
 • Rafael Pierzak – Koordynator Rozgrywek Drużynowych
 • Wojciech Krzyżanowski  – przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK,
 • Jarosław Choina – rzecznik dyscyplinarny KSzK,
 • oraz członkowie KSzK:  Janusz Pietrzak, Piotr Walczak, Mirosław Jasiński, Marek Sądowski, Jan Nogal oraz Waldemar Kozłowski.

Zebranych przywitał kol. Mariusz Wojnar, którego jednogłośnie wybrano na przewodniczącego obrad. Przedstawił on porządek obrad, który po drobnej korekcie zatwierdzono.

Kol.Tomasz Stefaniak wraz z kol.Martą Orłowską omówili sprawy finansowe, w tym stan bieżący, rozliczenie za 2014 i lata poprzednie, które oceniono pozytywnie. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów zdecydowano o zamknięciu subkonta w euro, które założono przede wszystkim w związku z organizacją Kongresu ICCF 2013 w Krakowie.

Warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2016 roku uległy zmianie po Kongresie ICCF w Cardiff (Walia), gdyż niektóre stawki wpisowego uległy nieznacznemu obniżeniu. Zaktualizowany komunikat KSzK ukaże się w stosownym czasie, prawdopodobnie w grudniu 2015. Należy nadmienić, że wszyscy zarejestrowani zawodnicy z Polski mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 2011-01-01 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo.

Wpisowe do Mistrzostw Polski edycja 2016 pozostaje na dotychczasowym poziomie, takim jak w tegorocznej edycji. Indywidualne MP 2016 wystartują 15.02.2016. Regulamin Indywidualnych MP 2016, w którym wprowadzono dodatkową punktację pomocniczą, zaakceptowano i zostanie wkrótce opublikowany. Drużynowe MP planowane są co 2 lata, dlatego start przewiduje się w 2017 roku.

Wręczono uroczyście wyróżnienia za rozgrywki krajowe – dla medalistów:

 • 55 Mistrzostw Polski (2012-2013) –
  • złoty medal Waldemar Kozłowski;
  • srebrny medal Piotr Walczak
  • brązowy medal Dariusz Szczepankiewicz (p)
 • 56 Mistrzostw Polski (2013-2014) –
  • złoty medal Wojciech Krzyżanowski
  • srebrny medal Daniel Mielczarek (p)
  • brązowe medale Dariusz Szczepankiewicz (p) oraz Marek Sądowski
 • 57 Mistrzostw Polski (2014-2015) –
  • złoty medal oraz puchar Jan Nogal
  • srebrny medal Dariusz Szczepankiewicz (p)
  • brązowe medale Waldemar Kozłowski, Zdzisław Sanner, Wiesław Wójcik (p) oraz Arkadiusz Złotkowski
 • 21 Drużynowych Mistrzostw Polski (2013-2014) –
  • złote medale oraz puchar drużyna Kielce-1 w składzie: 1.Piotr Walczak (kapitan), 2.Robert Szymański, 3.Arkadiusz Złotkowski, 4.Tomasz Walczak – zostały wręczone wcześniej na innej uroczystości;
  • srebrne medale drużyna Hetman Katowice w składzie: 1.Dariusz Szczepankiewicz, 2.Mariusz Wojnar (kapitan), 3.Mirosław Jasiński, 4.Janusz Pietrzak,
  • brązowe medale drużyna Rotmistrz Grudziądz w składzie: 1.Jan Nogal, 2.Zdzisław Sanner (kapitan), 3.Paweł Kukuła, 4.Edmund Brzeszkiewicz,

Ponadto podczas Kongresu ICCF 2015 w Cardiff jako delegat Polski odebrałem wyróżnienia za 1 Puchar Świata w szachach 960:

 • złoty medal i dyplom dla Fabiana Stanacha oraz
 • brązowy medal i dyplom dla Adama Dźwikowskiego (p).

Wręczono również puchar, złoty medal i dyplom za zwycięstwo w Memoriale Witolda Bieleckiego/ grupa Bravo, turniej kat.12, dla Rafaela Pierzaka.

Dla osób nieobecnych (oznaczone powyżej literą p w nawiasie) medale zostaną wysłane pocztą o czym zostaną one powiadomione w trybie indywidualnym.

Omówiono funkcjonowanie zaktualizowanych Regulaminów KSzK. W związku z decyzjami podjętymi na Kongresie ICCF 2015 nieznacznym zmianom ulegnie regulamin KSzK nr 3 (przepisy gry). Zostanie on automatycznie zaktualizowany po opublikowaniu Przepisów gry ICCF. Dyskutowano na temat pozostałych regulaminów KSzK nr 5 (sprawy sędziowskie) oraz nr 6 (sprawy dyscyplinarne), które wymagały głębszych zmian – przedstawione propozycje po drobnych korektach zaakceptowano i nowe regulaminy wchodzą w życie z dniem 2016-01-01. Wkrótce zostaną opublikowane.

Odnośnie kadry ustalono, że będą dwie grupy zawodników po 8-10 osób – kadra A i kadra B – z których będą kompletowane drużyny reprezentujące Polskę w oficjalnych rozgrywkach (olimpiady, mistrzostwa Europy, inne turnieje drużynowe). Sprawy te leżą w gestii kol.Rafaela Pierzaka, który jest Koordynatorem Rozgrywek Drużynowych.

W dniu 2015-09-01 wystartował finał 10 Olimpiady Kobiet na 4 szachownicach. W trakcie przygotowania są reprezentacje na finał 19 Olimpiady (poczta) na 4 szachownicach oraz na eliminacje 21 Olimpiady (serwer) na 6 szachownicach, które wystartują prawdopodobnie w 2016 roku.

Chociaż mecze rządzą się nieco odmiennymi prawami, to mecz Polska-Reszta Europy planowany na 2016 rok jest sprawą prestiżową i powinniśmy wystawić możliwie dużo szachownic, w tym również obsadzonych zawodnikami z czołówki.

Ponadto otrzymaliśmy propozycje rozegrania meczy rewanżowych w dotychczas zakończonych meczach oraz wysunięto podczas naszego spotkania propozycję meczu z Rosją na 40-50 szachownicach.

W Zarządzie KSzK nastąpiły zmiany – obowiązki w zakresie zgłaszania do turniejów ICCF od kol.Mariusza Wojnara przejął kol.Wojciech Krzyżanowski – adres e-mail do zgłoszeń pozostaje bez zmian (kszgk.turnieje@gmail.com). Ponadto został ustalony skład Zespołu Sędziów, w skład którego wchodzą: przewodniczący – IA Mariusz Wojnar, członkowie: IA Józef Lubas, FA Wojciech Krzyżanowski oraz FA Tomasz Stefaniak.

Przygotowanie wyróżnień rzeczowych (puchary, medale, dyplomy) od kol.Marty Orłowskiej przejął kol.Mariusz Wojnar. Wyróżnienia tradycyjnie będą wręczane na zebraniu członków KSzK, a nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

Już po raz kolejny dyskutowano na temat zmiany formy funkcjonowania Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach i założenia stowarzyszenia. Po długiej i burzliwej dyskusji uznano, iż na chwilę obecną wady nowego rozwiązania są większe niż zalety. Do zagadnienia powróci się ponownie za jakiś czas.

Omawiano sprawy związane z kongresami ICCF. Kongres ICCF w 2015 roku odbywał się w Cardiff (Walia, 16-22.08.2015). Na kongresie podjęto wiele ważnych decyzji. Szczegóły są zawarte w relacjach z kongresu publikowanych niemal na żywo przeze mnie. Do najważniejszych należą między innymi:

 • wybór władz ICCF,
 • zmiana stawek wpisowego do niektórych turniejów ICCF;
 • nowe tytuły dostępne dla wszystkich bez podziału na płeć w miejsce wyłącznie kobiecych LGM oraz LIM;
 • zmiana procedury aplikowania o tytuły – niemal pełna automatyzacja po spełnieniu warunków;
 • konieczność uzyskania pozytywnego wyniku w wieloetapowych turniejach ICCF, aby awansować z pierwszego miejsca. Nie wystarczy, że wszyscy zawodnicy zremisują wszystkie swoje partie zajmując to samo pierwsze miejsce; w takim przypadku nikt nie awansuje.
 • akceptacja nowego Podręcznika sędziego zwanego teraz TD Manual;
 • kolejny Kongres 2016 – Brema (Niemcy)
 • odbiór wyróżnień dla polskich zawodników (medale i dyplomy).

Poszukuje się osób do pracy społecznej. Do przejęcia są następujące obowiązki realizowane dotychczas przez kol.Mariusza Wojnara:

 1. prowadzone głównie w oparciu o stronę internetową KSzK
  • informacja
  • sprawozdawczość
  • archiwum
 2. Przepisy ICCF (Statut ICCF, Przepisy ICCF-Europa, Kodeks zachowania ICCF, Przepisy turniejowe, Przepisy gry, Podręcznik sędziego) – systematyczna aktualizacja i tłumaczenie na język polski w razie zmian w dokumentach
 3. Serwer ICCF – systematyczna aktualizacja polskiej lokalizacji w razie zmian w źródłowej wersji angielskiej
 4. Obowiązki delegata Polski do ICCF
 5. Obowiązki przewodniczącego Komisji Sędziowskiej KSzK PZSzach

Wieczorem w sobotę rozegraliśmy turniej błyskawiczny, w którym uczestniczyło 8 osób. Zwyciężył Janusz Pietrzak 7pkt/7 przed Michałem Choiną 6pkt i Wojciechem Krzyżanowskim 4,5pkt.

Kolejny Zjazd Działaczy Komisji planuje się w lipcu 2016 w Suchedniowie.

Prowadzący zebranie – Mariusz Wojnar, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.