Informacja Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji

Informuję, że najnowszy komunikat klasyfikacyjny (51) zostanie opublikowany na początku stycznia 2015 roku.

Ewentualne wnioski klasyfikacyjne (jeśli mają być uwzględnione w najbliższym komunikacie) należy przesyłać na adres e-mail zespołu (ewidencja.kszk@gmail.com) do dnia 15.12.2014.
W przypadku wniosków indywidualnych (dotyczących wyłącznie turniejów międzynarodowych rozgrywanych pod egidą ICCF) wystarczy podać imię i nazwisko zawodnika, ID ICCF oraz symbol rozegranego turnieju (np. CT20/pr01).
Przypominam, że zgodnie z regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym KSzK, można także wnioskować o nadanie normy/kategorii (tytułu) jeszcze w trakcie trwania turnieju pod warunkiem, że uzyskany przez zainteresowanego zawodnika wynik punktowy spełnia kryterium wymagane dla zdobycia danej normy.

Pozostaję także do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości, pod adresem jak wyżej.

Wojciech Krzyżanowski
Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

Comments are closed.