Raport Prezydenta ICCF

11 listopada 2014: Raport Prezydenta ICCF

W swoim raporcie Prezydent ICCF Eric Ruch informuje między innymi o głównych decyzjach podjętych w ubiegłym miesiącu na Kongresie ICCF 2014 w Sydney, które w większości zostały już opisane w moim sprawozdaniu z Kongresu we wcześniejszym wpisie z dnia 2014-10-14.

 1. “Przepisy Gry FIDE”, do których odwołują się Przepisy gry ICCF, obejmują grę bezpośrednią przy szachownicy i do szachów korespondencyjnych stosują się w ograniczonym zakresie. Postanowiono przygotować coś w rodzaju wyciągu z “Przepisów Gry FIDE” i odwoływać się do tego dokumentu, który będzie nazwany „ICCF Laws of Correspondence Chess”. Dokument ma być zatwierdzony na kolejnym kongresie w 2015 roku.
 2. Komisja sędziowska ICCF (Arbiter Committee – ACO). Kongres wyznaczył nowego przewodniczącego komisji sędziowskiej, którym został Dennis Doren (USA). Obecnie głównym zadaniem komisji jest zdefiniowanie roli sędziego oraz aktualizacja podręcznika sędziego, jak również implementacja stosownych funkcji na serwerze ICCF. Dlatego powołano grupę roboczą do zaktualizowania Podręcznika sędziego (Arbiter Manual). Również ja zostałem włączony do niej.
 3. Opadnięcie chorągiewki. Procedura działania po opadnięciu chorągiewki na zegarze zostanie prawie w pełni zautomatyzowana. W większości przypadków jest to przegrana na czas i wynik zostanie automatycznie zapisany. Zawodnik będzie miał prawo odwołać się od wyniku w ciągu 14 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie. Wchodzi ona w życie dla turniejów rozpoczynających się od 2015-01-01.
 4. Reklamacje w rozgrywkach drużynowych nie muszą już być potwierdzane przez kapitana drużyny. Dotyczy to wszystkich turniejów, w tym obecnie toczących się.
 5. Tabela norm. Stwierdziłem również drobne nieścisłości w związku błędami w zaokrąglaniu w tabeli norm używanej od wielu lat. W kilku przypadkach normy są zaniżone a w kilku zawyżone. Kongres podjął decyzję, że tabela norm zostanie skorygowana i będzie obowiązywała dla turniejów rozpoczynających się po nowym roku (od 2015-01-01). Ustalono również, że delegaci będą mogli wnioskować o zaliczenie zawodnikowi skorygowanej normy również dla wcześniejszych turniejów.
 6. 21 edycja Olimpiady – kongres podjął decyzję, że będzie ona rozgrywana za pośrednictwem serwera a nie poczty jak zakładano wcześniej.
 7. Kongres 2015. Kolejny kongres zostanie zorganizowany przez Walijską Federację w Cardiff (Walia) w dniach od 2015-08-16 do 2015-08-22 w hotelu Mercure Holland House.
 8. Niżej wymienionym działaczom ICCF w uznaniu za ich ofiarną pracę na rzecz ICCF lub federacji narodowych zostały nadane wyróżnienia:
  • Honorowy członek ICCF: Carlos Flores Guttiérez (ESP)
  • Złoty medal Bertl von Massow: Y. Dothan (ISR), A. Gaujens (LAT), D. Knol (RSA), J. Mrkvička (CZE)
  • Srebrny medal Bertl von Massow: R.V.M. Hall (ENG), J.A Martello (ARG)

Comments are closed.