KOMUNIKAT o zebraniu KSzK – Sielpia lub Masłów k/Kielc

W lipcu 2014 (sobota/niedziela w dniach 12-13 lub 26-27) przewiduje się zorganizowanie otwartego zebrania członków Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach. Początek spotkania w sobotę wstępnie ustalono na godz. 11.00 (pierwsza część zebrania), część druga w niedzielę od godz. 9.00 (czas trwania w zależności od potrzeb).

Przewodniczący KSzK, kol.Tomasz Stefaniak, zaprasza zawodników i osoby zainteresowane (w pierwszym terminie do OW Łucznik w miejscowości Sielpia k/Kielc lub w drugim terminie do Hotelu Ameliówka w miejscowości Masłów k/Kielc). Zgłoszenia co do możliwości udziału w powyższych terminach (w tym preferowany termin) proszę kierować do kol. Mariusza Wojnara (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) w terminie do dnia 30 czerwca 2014. Dla czynnych zawodników sekcji pobyt (od obiadu w sobotę do obiadu w niedzielę, w tym nocleg) częściowo finansuje organizator. Koszty udziału zostaną określone wkrótce i podane do wiadomości zainteresowanych.

Porządek zebrania jest przedstawiony poniżej i będzie zbliżony do poprzedniego, które odbyło się w miejscowości Sielpia k/Kielc (12-13 październik 2013).

===

Plan zebrania zarządu KSzK:

  1. Powitanie
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Sprawy finansowe
  4. Przepisy, sprawy regulaminowe
  5. Sprawy organizacyjno-informacyjne
  6. Sprawy klasyfikacyjno-rankingowe
  7. Sprawy sędziowskie
  8. Inne wnioski, dyskusja
  9. Odczytanie uchwał, zakończenie

===

Comments are closed.