Komunikat klasyfikacyjny 50/2013 – aneksy

W związku z przesłanymi uwagami dotyczącymi jednego z wcześniejszych komunikatów klasyfikacyjnych (nr 47/2007) i po wyjaśnieniu z poprzednim przewodniczącym Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji, kol. Markiem Sądowskim – zmieniono kategorie centralne 3 zawodnikom (szczegóły w aneksie do komunikatu 50).

========

W dniu 16.01.2014 zmieniono kategorię kolejnemu zawodnikowi, w związku z w/w komunikatem nr 47/2007 (szczegóły w aneksie nr 2). 
Całe zamieszanie wyniknęło z różnic w brzmieniu „poprzedniej ” wersji (załączonej w materiałach udostępnionych Zespołowi) oraz ostatnio otrzymanej – prawidłowej wersji komunikatu 47/2007, co zostało potwierdzone przez poprzedniego przewodniczącego ZEiK.

=======

W dniu 29.01.2014 zmieniono kategorię kolejnemu zawodnikowi (niesklasyfikowanie turnieju w 2006 roku) – szczegóły w aneksie nr 3. Dokonano aktualizacji w Zestawieniu tytułów i kategorii centralnych. 

=======

Prosimy o dalsze zgłaszanie się w przypadku braku sklasyfikowania turniejów przez poprzednie zespoły!

 

Z szachowym pozdrowieniem

Zespół Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

 

Comments are closed.