Regulaminy KSzK nr 3 i 4 – drobna korekta

W związku z zauważonymi błędami dokonano drobnej korekty dwóch regulaminów KSzK:

  • nr 3 Przepisy gry oraz
  • nr 4 Regulamin klasyfikacjno-rankingowy

Skorygowane wersje zamieszczono w poniższym zestawieniu.

===

Aktualne regulaminy KSzK PZSzach:

Nr Nazwa Data Uwagi
1 Regulamin działania KSzK 2014-01-01
2 Regulamin rozgrywek 2014-01-01
3 Przepisy gry 2014-01-01 Tożsame z Przepisami gry ICCF; korekta 2014-01-26
4 Regulamin klasyfikacjno-rankingowy 2014-01-01 korekta 2014-01-26
5 Zasady powoływania i pracy sędziów w trakcie opracowania
6 Regulamin postępowania dyscyplinarnego w trakcie opracowania

===

Zastępca przewodniczącego KSzK oraz delegat Polski do ICCF,
Mariusz Wojnar

Comments are closed.