Zespół Ewidencji i Klasyfikacji KSzK wznowił pracę

W związku z podjętymi decyzjami na tegorocznym październikowym spotkaniu Zarządu i członków KSzGK w Sielpi po kilku latach przerwy wznowił działalność  Zespół Ewidencji i Klasyfikacji (ZEiK). Na przewodniczącego Zespołu, w miejsce kol. Marka Sądowskiego (który zrezygnował z funkcji jakiś czas temu), został wybrany kol. Rafael Pierzak. Do zespołu zostali dokooptowani jeszcze dwaj członkowie w osobach Janusza Pietrzaka i Wojciecha Krzyżanowskiego. Ten ostatni jest odpowiedzialny za publikowanie informacji w imieniu Zespołu.
Powołanie nowego Zespołu EiK bardzo cieszy, gdyż od 2008 roku pozostało wiele nieuregulowanych spraw klasyfikacyjnych, a także zaistniała konieczność dostosowania istniejących regulaminów: klasyfikacyjnego (nr 4) i rankingowego (nr 5) do nowych realiów. Za cel nowo powołany zespół postawił sobie także stopniową aktualizację bazy zawodników z centralnymi kategoriami w grze korespondencyjnej, opierając się na dostępnych danych z 2005 roku oraz komunikatach klasyfikacyjnych wydanych do 2008 roku.

W celu ułatwienia kontaktu z Zespołem uruchomiono adres emailowy (ewidencja.kszk@gmail.com), na który należy przesyłać wnioski klasyfikacyjne oraz ewentualne zapytania do Zespołu. Na stronie internetowej KSzK została utworzona ponadto osobna zakładka na potrzeby Zespołu (w zakładce „Rankingi i tytuły” na górze strony) zatytułowana „Zespół Ewidencji i Klasyfikacji„, na której będą publikowane istotne informacje oraz sukcesywnie zamieszczane (na osobnej stronie) kolejne komunikaty klasyfikacyjne.

Najpilniejszym zadaniem nowego zespołu była weryfikacja dla celów klasyfikacyjnych wielu turniejów (międzynarodowych i krajowych), rozegranych od ostatniego komunikatu klasyfikacyjnego (z 2008 roku). Po żmudnej analizie dostępnych turniejów, głównie w oparciu o serwer ICCF, sporządzono najnowszy komunikat klasyfikacyjny (nr 50), który ujmuje nowe tytuły/kategorie centralne i normy na kategorie centralne uzyskane w okresie 2008-2013. W kilku przypadkach zaistniała konieczność weryfikacji niektórych turniejów (międzynarodowych z udziałem polskich zawodników) zakończonych przed 2008 rokiem, z powodu ich niesklasyfikowania przez poprzednie zespoły.
Zdajemy sobie sprawę, iż pomimo skrupulatnej analizy dostępnych danych mogła zdarzyć się sytuacja, że ktoś został pominięty w aktualnym komunikacie klasyfikacyjnym. W takim przypadku prosimy osoby zainteresowane o kontakt z Zespołem za pośrednictwem podanego wyżej adresu email.

Dokonano także aktualizacji regulaminu nr 4 oraz zlikwidowano regulamin nr 5, a kilka jego punktów włączono do ostatecznej wersji nowego regulaminu klasyfikacyjno-rankingowego (nr 4), który zacznie obowiązywać z dniem 01.01.2014 roku. Ważna zmiana dotyczy m.in. zmniejszenia limitu partii potrzebnych do zdobycia normy na kategorię centralną, a także sprawozdawczości turniejowej. Wkrótce regulamin zostanie opublikowany na stronie KSzK. Należy podkreślić, że ostateczna interpretacja zapisów regulaminu klasyfikacyjno-rankingowego należy do Zespołu.

W imieniu
Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

Wojciech Krzyżanowski

Comments are closed.