Aktualizacja stron ICCF po zmianach

Aktualizacja stron ICCF po zmianach
W ślad za zmianami w strukturach organizacyjnych naszej federacji zaktualizowano strony ICCF (Country list, ICCF contacts oraz ICCF-Europa). 
[JL]

Comments are closed.