Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF – PILNE!

Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF – PILNE!
ICCF poszukuje wśród federacji członkowskich kandydata do objęcia stanowiska dyrektora marketingu (Marketing Director) na okres od chwili wyznaczenia do 31.12.2011. Zgłoszenia przyjmuje polski delegat do ICCF (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) nie później niż do 05.09.2010.
Informacje na temat obszaru działania w zakresie marketingu można znaleźć w sprawozdaniach z kongresów ICCF, a w szczególności z ostatniego Kongresu ICCF 2009 w Leeds (http://www.iccf.com/congress/2009/FinalMinutes.pdf).
Wybór spośród zgłoszonych kandydatów przez federacje członkowskie nastąpi w drodze głosowania podczas najbliższego kongresu w Turcji na początku października 2010.

Comments are closed.