Wirtualny Nadzwyczajny Kongres ICCF 2022 – najważniejsze decyzje

W dniu 05.03.2022 odbyło się wirtualne posiedzenie Zarządu ICCF (Executive Board EB) poszerzone o Komitet Zarządzający (Management Committee MC), na którym zdecydowano o zwołaniu nadzwyczajnego kongresu ICCF (online), w celu zajęcia się licznymi propozycjami wynikającymi z konfliktu zbrojnego Rosji i Białorusi przeciwko Ukrainie.

Spotkanie w oparciu o platformę zoom odbyło się w dniu 02.05.2022 (poniedziałek, w godz.14-15, i trwało w sumie ok 1h). Dyskutowano jedynie na temat propozycji kongresowych, bez głosowania. Obrady prowadził Eric Ruch (Prezydent ICCF), któremu asystował Michael Milestone (Sekretarz Generalny ICCF). Frekwencja była wręcz szczątkowa, bo uczestniczyło zaledwie 10 delegatów, ale w głosowaniu federacje wykazały się większą aktywnością.

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem strony ICCF w dniach 27.04.2022-09.05.2022.

Na nadzwyczajnym wirtualnym kongresie było reprezentowane w zasadzie wszystkie 57 federacji, gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF (była to jedyna możliwość!). Propozycje do głosowania zostały umieszczone z prawie 2-miesięcznym wyprzedzeniem (12.03.2022). Z zestawienia głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 45 federacji.

Po raz trzeci wszystkie głosy zostały oddane przez oficjalnego delegata każdej federacji, bez konieczności korzystania z pełnomocników.

Najważniejsze decyzje

  1. Kongres większością głosów zawiesił federacje Rosyjską i Białoruską (EC 2022-003 Suspend the Russian Federation oraz EC 2022-004 Suspend the Belarus Federation). Wyniki głosowania 34-10 oraz 30-12 (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu). Oznacza to, że zawieszone federacje nie mają prawa głosu oraz nie mogą uczestniczyć w nowych rozgrywkach drużynowych do 17.08.2022.
  2. Propozycje zawieszenia zawodników z Rosji i Białorusi przegrały nieznaczną ilością głosów, więc będą mogli oni uczestniczyć dalej w turniejach ICCF i zgłaszać się do nowych turniejów na podobnych warunkach jak zawodnicy bez federacji, czyli wyłącznie za pośrednictwem DE (co może być dla nich poważnym wyzwaniem ze względu na płatność poprzez paypal lub kartą w walucie EUR). Wyniki głosowania 19-23 oraz 18-24.
  3. Niestety przeszła absurdalna propozycja (EC 2022-007 Outcome of Resolutions Passed During this ICCF EC) o obowiązywaniu decyzji kongresu (za wyjątkiem zmian w statucie) jedynie przez 3 miesiące. Wynik głosowania 23-19. Sprawa dalszego zawieszenia federacji Rosyjskiej i Białoruskiej powinna być rozpatrywana na Kongresie ICCF w Szkocji.

Wyniki głosowania propozycji kongresowych

Komplet wyników głosowania (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu) nad propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej + Wynik
1 EC 2022-001 Amendment of ICCF Statute Article 17 (Statute – Requires 2/3 Vote) 34 10 Tak
2 EC 2022-002 Amendment of ICCF Statute Article 10 (Statute – Requires 2/3 Vote) 30 12 Tak
3 EC 2022-003 Suspend the Russian Federation – Void if EC 2022-001 is Defeated 33 10 Tak
4 EC 2022-004 Suspend the Belarus Federation – Void if EC 2022-001 is Defeated 33 10 Tak
5 EC 2022-005 Suspend ICCF Russian Players – Void if EC 2022-002 is Defeated 19 23 Nie
6 EC 2022-006 Suspend ICCF Belarusian Players – Void if EC 2022-002 is Defeated 18 24 Nie
7 EC 2022-007 Outcome of Resolutions Passed During this ICCF EC 23 19 Tak
8 EC 2022-008 Authority to Reduce/Remove Sanctions Imposed by the EC 29 13 Tak
9 EC 2022-009 One-Occasion use of Automated Adjudication Procedure 38 6 Tak

Poza zmianami w statucie, zaakceptowane propozycje obowiązują do 17.08.2022.

Wobec powyższch decyzji nadzwyczajnego Kongresu ICCF grę z zawodnikami z Rosji i Białorusi, występującymi pod flagą a w zasadzie godłem ICCF (oznaczenie kodowe: CFR), należy kontynuować!

Comments are closed.