Tytuły i inne wyróżnienia – ICCF oraz krajowe

Wirtualny Kongres ICCF 2021 – medale i certyfikaty nadania tytułów

Chciałbym poinformować, że po wirtualnym Kongresie ICCF dotarły niedawno medale i dyplomy od Uwe Staroske, przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjno-Rankingowej ICCF.

# Zawodnik Tytuł/ medal Uzyskany Potwierdzony
1 Jerzy Duszyński IM 2019-09-24 2019-10-10
2 Andrzej Szerlak IM 2019-11-09 2019-11-29
3 Maciej Tritt IM 2020-08-21 2020-09-07
4 Mirosław Woźnica IM 2021-01-02 2021-01-23
5 Ryszard Probola IM 2021-01-12 2021-02-03
6 Adam Dźwikowski IM 2021-02-25 2021-03-14
7 Dariusz Warchoł IM 2021-04-27 2021-05-18
8 Robert Włodarczyk IM 2021-05-01 2021-05-24
9 Broniek, Mariusz CT20/final brąz 2020-12-16 2021-07-12
10 Krzyżanowski, Wojciech CT21/final srebro 2021-02-16 2021-07-12
11 Fałatowicz, Piotr IA 2021-07-29 2021-07-30

Dotarły również medale za tytuły CCE oraz CCM.

Zostaną one przygotowane do przekazania (osobiste wręczenie lub przesłanie pocztą).

Przy okazji zostaną przekazane również wyróżnienia za Mistrzostwa Polski (indywidualne i drużynowe).

Przypomnienie podstawowych spraw dotyczących tytułów ICCF

Tytuł szachowy jest wykładnikiem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez ocenianego zawodnika.

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach zmodernizowała niedawno system klasyfikacji opierając go jedynie na systemie klasyfikacji ICCF, podobnie jak kiedyś zdecydowaliśmy o przejściu na system rankingowy ICCF. Regulamin został odpowiednio zaktualizowany w dniu 03.06.2016 (zobacz Regulamin KSzK nr 2 Regulamin rozgrywek, rozdz.2. Klasyfikacja i ranking).

Zdecydowano się na radykalne zmiany i uproszczenie systemu klasyfikacji w związku z wdrożeniem obok dotychczasowych tytułów (GM R=2600, SIM R=2525, IM R=2450) nowych tytułów ICCF (CCM-mistrz ICCF R=2300 oraz CCE-ekspert ICCF R=2150), które w dużej mierze pokrywały się z krajowymi tytułami mistrza (R=2400) i kandydata na mistrza (R=2200), oraz faktem, że wszyscy szachiści korespondencyjni podlegają ocenie rankingowej a ranking startowy przyjmuje się standardowo na poziomie 1800, czyli odpowiedniku 2 kategorii szachowej.

Wykaz tytułów znajdujący się na stronie „Tytuły ICCF nadane Polakom„, bazujący na wyciągu z systemu klasyfikacyjnego ICCF, jest aktualizowany co jakiś czas.

Od chwili wprowadzenia nowych tytułów w 2016 roku do chwili obecnej (04.11.2021) tytuł Eksperta ICCF (CCE) uzyskało 46 zawodników a tytuł Mistrza ICCF (CCM) 31 zawodników. Dystrybucja medali następowała po zebraniu zapotrzebowań od zawodników.

Zawodnicy, którzy otrzymali tytuły Ekspert ICCF oraz Mistrz ICCF a są zainteresowani otrzymaniem medali (bez konieczności wnoszenia opłat) proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania do delegata podając adres pocztowy do wysyłki. Istnieje też możliwość wręczenia medali osobiście w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Niektórzy zawodnicy już wyrazili zainteresowanie i wkrótce nastąpi dystrybucja kolejnej transzy.

Pragnę przypomnieć, że certyfikat otrzymania takiego tytułu należy wydrukować samodzielnie z zakładki w swoim profilu ICCF.

Mariusz Wojnar, Przewodniczący KSzK PZSzach, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.