Uchwała KSzK w sprawie regulaminów KSzK

Uchwała 01/06/2019

Komisji Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów KSzK

Komisja postanowiła przyjąć:

  1. Regulamin KSzK nr 1 Regulamin dzialania Komisji
  2. Regulamin KSzK nr 2 Regulamin rozgrywek
  3. Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry (pozostaje bez zmian)

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji, 3 głosy ZA.

========

Uchwały Komisji

Comments are closed.