20 rocznica federacji hiszpańskiej AEAC – turniej tematyczny: partia hiszpańska

Z okazji 20 rocznicy swojego powstania Hiszpańska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Asociación Española de Ajedrez por Correspondencia – AEAC) organizuje turniej tematyczny partia hiszpańska (AEAC 20th Anniversary Thematic Tournament). Więcej na temat historii federacji hiszpańskiej można znaleźć na witrynie ICCF w zakładce dotyczącej Hiszpanii.

Opis turnieju

Posunięcia tematyczne tego turnieju to: 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gb5.

Turniej będzie przebiegał w 2 lub 3 etapach, w zależności od ilości zgłoszeń. Rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Turniej nie podlega ocenie rankingowej. Obowiązują przepisy ICCF.

Grupy eliminacyjne/ półfinałowe będą 5- lub 7-osobowe. Tylko zwycięzca awansuje do kolejnego etapu. W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza ustalona przez organizatora (ilość zwycięstw, SB, bezpośredni pojedynek).

Każdy zawodnik będący członkiem ICCF może uczestniczyć w tym turnieju niezależnie od posiadanego rankingu.

W każdej fazie uczestnicy rozegrają dwie partie z każdym przeciwnikiem, jedną białymi i jedną czarnymi.

Tempo gry: typu Triple Block (450 dni we wszystkich etapach). Rozpoczęcie turnieju: 2021-10-25.

Nagrody

W finale: medal AEAC za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza ustalona przez organizatora (ilość zwycięstw, SB, bezpośredni pojedynek, niższy ranking na początku turnieju).

Zgłoszenia 

są przyjmowane do 2021-09-20 bezpośrednio przez organizatora Josep Guevara i Pijoan (ID: 160135) adres e-mail: josepguevara@ajedrezaeac.com oraz kopią do skarbnika AEAC na adres e-mail: carloshuguet@ajedrezaeac.com

Dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne, maksymalnie do ilości utworzonych grup. Ale awans można uzyskać maksymalnie do 2 grup półfinałowych i tylko z jednego miejsca do finału.

W zgłoszeniu należy podać w tytule wiadomości nazwę turnieju (XX Anniversary AEAC Thematic Tournament) a w treści numer identyfikacyjny ICCF  (ICCF ID), imię i nazwisko, nazwę federacji, tytuł zawodnika i ranking oraz załączyć kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Rejestracja nie zostanie przetworzona przez organizatora bez uiszczenia wpisowego, otrzymanie którego musi być sprawdzone przez skarbnika AEAC.

Wpisowe wynosi 8,00 EUR i jest płatne poprzez:

  • przelew bankowy na konto AEAC w BBVA, w tym tytuł przelewu („XX Anniversary AEAC Thematic Tournament”), imię i nazwisko oraz fakt, że beneficjentem jest AEAC. IBAN: ES94 0182 2284 64 0208535333
  • konto PayPal (aeactesoreriapaypal@ajedrezaeac.com)

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Comments are closed.