20 rocznica federacji hiszpańskiej AEAC – turniej otwarty

Z okazji 20 rocznicy swojego powstania Hiszpańska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Asociación Española de Ajedrez por Correspondencia – AEAC) organizuje Otwarty Międzynarodowy Turniej Szachowy (AEAC 20th Anniversary). Więcej na temat historii federacji hiszpańskiej można znaleźć na witrynie ICCF w zakładce dotyczącej Hiszpanii.

Opis turnieju

Turniej będzie przebiegał w 1 etapie i rozgrywany będzie za pośrednictwem serwera ICCF. Turniej podlega ocenie rankingowej, a tam gdzie to możliwe będą normy na tytuły ICCF. Obowiązują przepisy ICCF. Grupy eliminacyjne będą 11- lub 13-osobowe.  Zawodnicy zostaną przydzieleni do grup w kolejności posiadanego rankingu, tak aby wszyscy członkowie grupy mieli podobny ranking. Ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń.

Każdy zawodnik będący członkiem ICCF może uczestniczyć w tym turnieju niezależnie od posiadanego rankingu.

Tempo gry: typu Triple Block. Rozpoczęcie turnieju: 2021-10-25.

Nagrody

W każdej grupie: medal AEAC za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza ustalona przez organizatora (ilość zwycięstw, SB, bezpośredni pojedynek, niższy ranking na początku turnieju).

Zgłoszenia 

są przyjmowane do 2021-09-20 bezpośrednio przez organizatora Josep Guevara i Pijoan (ID: 160135) adres e-mail: josepguevara@ajedrezaeac.com oraz kopią do skarbnika AEAC na adres e-mail: carloshuguet@ajedrezaeac.com

Zgłoszenia wielokrotne nie są możliwe.

W zgłoszeniu należy podać w tytule wiadomości nazwę turnieju (XX Anniversary AEAC Open) a w treści numer identyfikacyjny ICCF  (ICCF ID), imię i nazwisko, nazwę federacji, tytuł zawodnika i ranking oraz załączyć kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Rejestracja nie zostanie przetworzona przez organizatora bez uiszczenia wpisowego, otrzymanie którego musi być sprawdzone przez skarbnika AEAC.

Wpisowe wynosi 8,00 EUR i jest płatne poprzez:

  • przelew bankowy na konto AEAC w BBVA, w tym tytuł przelewu („XX Anniversary AEAC Open”), imię i nazwisko oraz fakt, że beneficjentem jest AEAC. IBAN: ES94 0182 2284 64 0208535333
  • konto PayPal (aeactesoreriapaypal@ajedrezaeac.com)

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Comments are closed.