Niedostępność serwera ICCF – problem rozwiązany

Poniżej informacja zamieszczona przez Austina Lockwooda na serwerze ICCF.

===

Server Downtime

21 września 2019: Update

Dear friends,

We have now resolved the DNS issue which was preventing players from accessing the ICCF website; this was caused by a configuration error whilst transferring the domain between registrars. It may take another hour or two for the fix to reach everyone, however the website should now once again be live and accessible.

My colleague, The Tournament Director Committee Chair, Valer-Eugen Demian will be issuing guidance to all tournament directors for handling claims arising from this interruption to service; I ask that TDs wait for the official guidance from Eugen before acting on any claims.

Once again, I apologise sincerely for this interruption to your games. I also apologise to anyone who has emailed me personally about this issue, unfortunately I have been unable to respond to all these emails personally, however I hope that this announcement has given you the information you need.

Best wishes,

Austin Lockwood, ICCF Services Director

======

Niedostępność serwera

21 września 2019: Aktualizacja

Drodzy przyjaciele,

Rozwiązaliśmy już problem DNS, który uniemożliwiał zawodnikom dostęp do strony ICCF; było to spowodowane błędem konfiguracji podczas przesyłania domeny między rejestratorami. Poprawka może zająć kolejną godzinę lub dwie, zanim dotrze do wszystkich, jednak witryna powinna znów być dostępna.

Mój kolega, przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Valer-Eugen Demian, wyda wytyczne dla wszystkich sędziów turniejów dotyczące postępowania z ewentualnymi reklamacjami wynikającymi z przerwy w świadczeniu usługi; proszę, aby sędziowie czekali na oficjalne wskazówki od Eugena przed podjęciem jakichkolwiek działań w sprawie reklamacji.

Jeszcze raz przepraszam za przerwę w waszych partiach. Przepraszam również każdego, kto wysłał mi osobiście wiadomość e-mail na temat tego problemu, niestety nie byłem w stanie osobiście odpowiedzieć na wszystkie te e-maile, ale mam nadzieję, że to ogłoszenie dostarczyło potrzebnych informacji.

Wszystkiego najlepszego,

Austin Lockwood, ICCF Services Director

====

Kilka słów komentarza

Awarie zdarzały się i będą nadal się zdarzać. Ale nie ma potrzeby panikować w tego typu sytuacjach tylko cierpliwie czekać – cierpliwość jest cnotą szachisty korespondencyjnego. Wcześniej czy później problem zostanie zidentyfikowany i rozwiązany. Komunikaty z wiadomych względów pojawiają się z opóźnieniem.

Oczywiście powód do niepokoju mogą mieć zawodnicy, którzy lubią grać na „wiszącej chorągiewce” na zegarze. Oni ponoszą największe ryzyko przegranej na czas w razie zaistnienia nieprzewidywanej sytuacji życiowej (osobistej, zawodowej, czy innej sytuacji losowej). Ale widocznie niektórym jest potrzebna odrobina adrenaliny.

Wiem, że każdy ma prawo wykorzystywać swój czas tak jak mu odpowiada, nawet do ostatniej minuty czy sekundy. Pamiętajmy jednak, że czas w szachach korespondencyjnych liczy się w dniach (przy tempie gry typu triple block czas trwania turnieju jest ustalany w dniach ale podczas gry liczy się każda sekunda) i właściwe zarządzanie swoim czasem namysłu jest zalecane.

Nawiązując do powyższego komunikatu sędziowie otrzymali już wytyczne od przewodniczącego Komisji Sędziowskiej ICCF i będą rozpatrywali ewentualne reklamacje indywidualnie, jeśli jakiś zawodnik przekroczył czas.  Proszę niezwłocznie złożyć reklamację, jeśli komuś przytrafiła się sytuacja krytyczna i przekroczył czas podczas niedostępności serwera ICCF. Jest duża szansa, że zostanie ona uznana, ale nia ma co liczyć na więcej niż dodanie jednego dnia na zegarze.

Comments are closed.