Tytuły ICCF – przyjmowanie zapotrzebowania na medale za tytuły Ekspert ICCF oraz Mistrz ICCF

Tytuł szachowy jest wykładnikiem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez ocenianego zawodnika.

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach zmodernizowała ostatnio system klasyfikacji opierając go jedynie na systemie klasyfikacji ICCF, podobnie jak kiedyś zdecydowaliśmy o przejściu na system rankingowy ICCF. Regulamin został odpowiednio zaktualizowany w dniu 2016-06-03 (zobacz Regulamin KSzK nr 2 Regulamin rozgrywek, rozdz.2. Klasyfikacja i ranking).

Zdecydowano się na radykalne zmiany i uproszczenie systemu klasyfikacji w związku z wdrożeniem obok dotychczasowych tytułów (GM R=2600, SIM R=2525, IM R=2450) nowych tytułów ICCF (CCM-mistrz ICCF R=2300 oraz CCE-ekspert ICCF R=2150), które w dużej mierze pokrywały się z krajowymi tytułami mistrza (R=2400) i kandydata na mistrza (R=2200), oraz faktem, że wszyscy szachiści korespondencyjni podlegają ocenie rankingowej a ranking startowy przyjmuje się standardowo na poziomie 1800, czyli odpowiedniku 2 kategorii szachowej.

Wykaz tytułów znajdujący się na stronie „Tytuły ICCF nadane Polakom„, bazujący na wyciągu z systemu klasyfikacyjnego ICCF, jest aktualizowany co jakiś czas.

Od chwili wprowadzenia nowych tytułów w 2016 roku do chwili obecnej (2019-08-31) tytuł Eksperta ICCF (CCE) uzyskało 28 zawodników a tytuł Mistrza ICCF (CCM) 17 zawodników.

W ubiegłym roku Kongres ICCF zaakceptował medale dla tytułów Ekspert ICCF oraz Mistrz ICCF (2018-020 Medals for CCE and CCM titles). W tym roku kilkanaście dni temu na Kongresie ICCF w Wilnie medale zostały przekazane delegatom według ich zapotrzebowania. Ich dystrybucja nastąpi po zebraniu zapotrzebowań od zawodników.

Zawodnicy, którzy otrzymali tytuły Ekspert ICCF oraz Mistrz ICCF a są zainteresowani otrzymaniem medali (bez konieczności wnoszenia opłat) proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania do delegata podając adres pocztowy do wysyłki. Istnieje też możliwość wręczenia medali osobiście w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Pragnę przypomnieć, że certyfikat otrzymania takiego tytułu należy wydrukować samodzielnie z zakładki w swoim profilu ICCF.

Mariusz Wojnar, Przewodniczący KSzK PZSzach, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.