3 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

Koszalin, 2018-12-13

Regulamin

3 Otwartych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w szachach korespondencyjnych

1.Celem zawodów jest:

 • Wyłonienie mistrza województwa zachodniopomorskiego w szachach korespondencyjnych

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

3.Termin zawodów

Zawody zostaną rozegrane w terminie od 2019-02-15. Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).

4.Uczestnictwo

Uczestnikami mogą być wszyscy zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSzach.

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym jednokołowym (lub dwukołowym), na serwerze ICCF. W szczególnej sytuacji rozgrywki mogą zostać przeprowadzone innym systemem – odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych (np. Scilli).

Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez organizatora.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu (kalendarzowych) nad jednym posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie partia zostanie automatycznie uznana za przegraną na czas. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

Obowiązują aktualne przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Przepisy ICCF, pkt.2.10) turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Reklamacja w sprawie wyniku jest rozpatrywana automatycznie. Zgodnie z decyzją Kongresu 2017 w przypadku osiągnięcia pozycji 7 bierkowej nie można składać reklamacji w sprawie wyniku, ale za to nie obowiązuje zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem (w turniejach od 2018 roku).

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 6-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej może zostać uznane przez sędziego za niesportowe zachowanie.

7.Punktacja i ocena wyników

O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:

 • suma zdobytych punktów,
 • ilość zwycięstw (tzw. punktacja pomocnicza Baumbacha)
 • punktacja Sonnenborna-Bergera,
 • ilość zwycięstw czarnymi,
 • wyniki bezpośrednich spotkań, w razie remisu premiowany zawodnik grający czarnymi.

W szczególnej sytuacji w przypadku rozgrywek przeprowadzanych systemem innym niż kołowy punktacja pomocnicza zostanie odpowiednio dostosowana, co zostanie podane w komunikacie startowym.

8.Nagrody

Zwycięzca otrzymuje tytuł 3. Mistrza woj. Zachodniopomorskiego.

Ponadto zawodnicy otrzymują za miejsca:

 • 1 miejsce – złoty medal, dyplom i puchar
 • 2 miejsce – srebrny medal i dyplom
 • 3 miejsce – brązowy medal i dyplom

Medaliści uzyskują awans do półfinału MP.

Szczegóły podziału puli nagród finansowych zostaną podane w komunikacie startowym.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje kol.Mariusz Wojnar na adres: kszgk.turnieje@gmail.com

Należy podać swoje imię i nazwisko, ICCF ID, nr licencji zawodniczej, nazwę turnieju, wysokość wpłaconego wpisowego, datę realizacji wpłaty oraz dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty (w postaci pliku jpg lub pdf).

Termin zgłoszeń do dnia 2019-01-15.

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy. Wpisowe wynosi: 30 zł.

Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy:

 • Świętokrzyski Związek Szachowy,
 • ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229 z dopiskiem [w polu tytułem] „Mistrzostwa woj.ZP”.

Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w roku 2019 obowiązuje dopłata 10 zł, jako opłata członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce).

11.Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzK. Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzK.

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do organizatora.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

Za Komisję Szachów Korespondencyjnych:

Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

Za Zachodniopomorski Związek Szachowy

(-) Przemysław Łukasiewicz

===

Zgłoszenia są odnotowywane również w Chessarbitrze:

===

Comments are closed.