Mistrzostwa Świata 2019 – zgłoszenia

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start eliminacji 43 Mistrzostw Świata został ustalony na 2019-03-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy ICCF (niektóre odniesienia mogą ulec zmianie, gdyż ICCF jeszcze nie opublikowało zaktualizowanych przepisów obowiązujących od 2019-01-01):

 • w eliminacjach pkt. 1.2.1.1.
 • w półfinałach pkt 1.2.1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.2.1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.2.1.0.8.).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły (WTTC) ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniższym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie koniecznie podać stosowne uprawnienia (w polu „Posiadane kwalifikacje”) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji (zobacz „Nowe zasady zgłaszania się do turniejów„), co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:

 • za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 130 zł (+ 10zł jako opłata członkowska, jeśli jest to pierwsze zgłoszenie w 2019) płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Termin zgłoszeń jest do 2019-01-31.
 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 39EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności. Termin zgłoszeń jest do 2019-02-06.

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości i wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do eliminacji MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Polska posiada do dyspozycji trzy zgłoszenia do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty”, które zostaną wykorzystane – jedna do eliminacji (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.1.1.h) oraz dwie do półfinałów (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w styczniu (eliminacje) oraz kwietniu (półfinały).

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Terminy zgłoszeń do wyższych szczebli zostaną podane w terminie późniejszym – dotychczas do półfinałów można było zgłaszać się do 2018-05-13 a do turniejów kandydackich do 2018-07-31.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2.1.1. Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1. Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów eliminacyjnych, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału
 • (d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M
 • (e) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów (nie obejmuje to Pucharu Świata Weteranów oraz Pucharu Świata w szachy 960)
 • (f) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2450 lub mniej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

2. Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 • (a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

===

1.2.1.2. Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1. Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2450 lub mniej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.2.1.3. Turniej kandydacki

1. Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

Przypisy

(*) Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy [pkt. 1.2.1.0.8.]. W polu „Posiadane kwalifikacje” należy podać ranking oraz listę rankingową, do której zawodnik się odwołuje, jeśli jest inna niż w dniu startu turnieju.

===========

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata. Część z nich wygasa w 2019 (na czerwono), więc warto je wykorzystać. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata oraz ich data ważności

ID Zawodnik Podstawa F/H Termin Wykorzystanie
420186 Baranowski, Tadeusz 2017 1.1.1.c from WCCC41PR04 Full EOT+3y
421695 Jamka-Pietroń, Barbara 2016 1.1.1.d from WS/M/609 Full 2021-04-08
420832 Krzyżanowski, Wojciech 2014 1.1.1.b from WCCC38SF04 Full 2019-07-03
420832 Krzyżanowski, Wojciech 2011 1.1.1.c from WCCC35PR10 Full EOT+3y
421012 Maliszewski, Grzegorz 2016 1.1.1.d from WS/M/602 Full 2021-07-03
421567 Mirkowski, Piotr 2016 1.1.1.c from WCCC40PR08 Full 2021-04-15
420588 Mostowik, Daniel 2016 1.1.1.d from WS/M/595 Full 2021-04-12 2019
420588 Mostowik, Daniel 2016 1.1.1.d from WS/M/594 Full 2021-09-02
420957 Pierzak, Rafael 2014 1.1.1.e from World Cup 17 Full 2020-05-23
420957 Pierzak, Rafael 2016 1.1.1.b from WCCC40SF01 Full 2021-08-27
421337 Sądowski, Marek 2014 1.1.1.b from WCCC38SF02 Full 2019-07-14
421596 Swatek, Wojciech 2015 1.1.1.d from WS/M/560 Full 2019-07-06
420712 Szczepankiewicz, Dariusz 2014 1.1.1.a from WCCC34CT04 Full 2019-11-27
420186 Baranowski, Tadeusz 2017 1.1.2.a from WS/M/649 Half
421243 Broniek, Mariusz 2013 1.1.2.a from WS/M/436 Half
421236 Chodorowski, Ryszard 2011 1.1.2.a from WS/M/313 Half
420777 Ciesielski, Stefan 2008 1.1.2.a from WS/M/161 Half
421695 Jamka-Petroń, Barbara 2017 1.1.2.a from WS/M/622 Half
421390 Kołodziejski, Marcin 2009 1.1.2.a from WS/M/230 Half
421175 Krzyżanowski, Antoni 2012 1.1.2.a from WS/M/374 Half
421144 Kułakiewicz, Mariusz 2015 1.1.2.a from WS/M/539 Half
421567 Mirkowski, Piotr 2014 1.1.2.a from WS/M/483 Half
420588 Mostowik, Daniel 2015 1.1.2.a from WS/M/551 Half
421228 Peschke, Ireneusz 2011 1.1.2.a from WS/M/343 Half
420249 Pietrzak, Janusz 2009 1.1.2.a from WS/M/231 Half
421466 Pilarska, Lucyna 2011 1.1.2.a from WS/M/329 Half
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.2.a from WS/M/537 Half
429151 Szerlak, Andrzej 2015 1.1.2.a from WS/M/533 Half
429154 Tritt, Maciej 2008 1.1.2.a from WS/M/162 Half
420741 Trzeciak, Roman 2010 1.1.2.a from WT/M/1085 Half
421366 Wilczek, Tadeusz 2006 1.1.2.a from WS/M/050 Half
421202 Zlotkowski, Arkadiusz 2006 1.1.2.a from WS/M/066 Half

Uwagi: Full=pełna kwalifikacja, Half=pół kwalifikacji, EOT+3y=koniec turnieju+3 lata

============

Aktualizacja 2019-01-28:

Dziką kartę (2019 1.2.1.1.1.h.) do eliminacji 43MŚ otrzymał:

 • Ryszard Kowalczyk

Comments are closed.