Zmiany w Zarządzie KSzK

Z pracy w Zarządzie KSzK zrezygnował kol.Piotr Walczak.

Zarząd podziękował mu za dotychczasową pracę.

Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco:

Lp Skład Zarządu KSzK Funkcja
1 Tomasz Stefaniak Przewodniczący
2 Mariusz Wojnar Wiceprzewodniczący, delegat Polski do ICCF
3 Marta Orłowska Sekretarz
4 Wojciech Krzyżanowski Przewodniczący Zespołu Sędziów
5 Rafael Pierzak Członek

================

Comments are closed.