O stronie

Witamy w świecie
szachów korespondencyjnych!

Komisja Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego, zrzeszająca wszystkich szachistów korespondencyjnych w Polsce, zwana dalej KSzK, jest komisją zwyczajną powoływaną przez Zarząd PZSzach, który zatwierdza też regulamin jej działania. KSzK jest zrzeszona w ICCF (Międzynarodowej Federacji Szachów Korespondencyjnych).
Skład Zarządu KSzK:  Imię Nazwisko Kontakt
Przewodniczący Tomasz Stefaniak biuro@szszach.pl
Z-ca przewodniczącego, delegat Polski do ICCF Mariusz Wojnar kszgk.turnieje@gmail.com
Sekretarz Marta Orłowska biuro@szszach.pl
Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji Wojciech Krzyżanowski ewidencja.kszk@gmail.com
Koordynator Rozgrywek Drużynowych Mariusz Wojnar kszgk.turnieje@gmail.com
Rzecznik Dyscyplinarny Jarosław Choina jaroslaw.choina@op.pl
Przewodniczący Zespołu Sędziów Wojciech Krzyżanowski ewidencja.kszk@gmail.com
Zgłoszenia do turniejów ICCF Mariusz Wojnar kszgk.turnieje@gmail.com

 

Jest to oficjalna strona internetowa Komisji Szachów Korespondencyjnych (KSzK) Polskiego Związku Szachowego. Strona prezentuje aktualności, komunikaty, wyniki, informacje, historię szachów korespondencyjnych, przepisy ICCF, rankingi zawodników, felietony oraz wszelkie inne informacje dla szachistów korespondencyjnych.
Strona jest sukcesywnie rozbudowywana. Zapraszamy do odwiedzania strony oraz współredagowania poprzez nadsyłanie wszelkich materiałów na adres admina (kszgk.turnieje@gmail.com).
Komisja ma też swoje skromne miejsce na stronie Polskiego Związku Szachowego w zakładce: Komisja Szachów Korespondencyjnych

 

Amici Sumus – Zespół redakcyjny